O konkursie

Termin zgłaszania projektów upłynął 30 czerwca 2016 r.

Wyniki tegorocznego konkursu obejrzeć można w załączonej prezentacji - LINK.


KONKURS NA NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Głównym celem niniejszego konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. Przygotowując założenia konkursu organizatorzy kierowali się zasadami otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich zgłaszających, bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania i status podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

W konkursie jest przyznawana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska, dziedzictwo) oraz wyróżnienia. Nagrodzone projekty są prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym. Umożliwi to przekazanie tysiącom odbiorców informacji o najlepszych praktykach w realizacji projektów partnerskich z podmiotami krajów Partnerstwa Wschodniego.

Konkurs dotyczy projektów mieszczących się w siedmiu kategoriach tematycznych:
  • dobre rządzenie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej;
  • społeczeństwo obywatelskie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
  • kultura – kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granic w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);
  • turystyka – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój turystyki;
  • edukacja – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój edukacji nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej;
  • ochrona środowiska – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem była ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego rozwoju;
  • dziedzictwo – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, które dotyczyły ratowania, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego.

Zgłoszenia projektu na konkurs na 2016 r. można było dokonać poprzez FORMULARZ KONKURSOWY.

Więcej informacji i szczegóły związane ze zgłoszeniami zamieszczone są w REGULAMINIE KONKURSU.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zgłoszeń do konkursu prosimy o kontakt mailowy na adres: kongres@lublin.eu.

Galeria

baner 118

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję