<h4>Alina Bąk</h4> <span>Animatorka kultury, koordynatorka Domu Słów Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie</span>
Magister filologii polskiej. Ukończyła też studnia na kierunku Animator i Menadżer Kultury UMCS. Jest absolwentką studiów podyplomowych w Collegium Civitas. Ukończyła szkołę filmową AFiTV w Warszawie. Przez 3 lata współpracowała z Polskim Radiem Lublin. Jest prezeską Fundacji Kultury Audiowizualnej „Beetle” oraz założycielką i członkinią grupy Kaiju.pl, z którą realizuje filmy promocyjne, dokumentację filmową, wideoklipy muzyczne, spoty, filmy fabularyzowane, dokumentalne, animacje poklatkowe. Realizuje projekty na styku kultury, edukacji, sztuki społecznie zaangażowanej. Zajmuje się tworzeniem oferty edukacyjno-kulturalnej zwłaszcza dla najmłodszych oraz osób z problemami życiowymi. Zaprasza cenionych artystów, pisarzy i poetów do Lublina. Miała okazję współpracować z artystami przy kilku ciekawych inicjatywach filmowych, m.in. podczas rezydencji w Nancy we Francji (film o uchodźcach z Kaukazu), przy warsztatach filmowych w Tarnopolu na Ukrainie czy przy projektach dokumentujących życie i tradycje wiejskie Lubelszczyzny i Podkarpacia. 
<h4>Rafał Borkowski</h4><span>Prezes Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego</span>
Rafał Borkowski – urodzony w 1969 r. we Wrocławiu. Ukończył studia matematyczne i pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1994-1999 był nauczycielem informatyki w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu; w latach 1997-1999 był Wicedyrektorem ds. Pedagogicznych w Policealnym Studium Zawodowym Copernicus we Wrocławiu. W 2000 roku został dyrektorem zarządzającym Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a w 2004 roku również członkiem zarządu i piastował tę funkcję do roku 2015. Od 2016 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a od 2007 roku również Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego „Krzyżowa”. Od 2005 roku jako przedstawiciel Fundacji Krzyżowa jest społecznie członkiem Zarządu, a od 2016 roku Prezesem Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
<h4>Jacek Białas</h4><span>Helsińska Fundacja Praw Człowieka</span>
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto absolwent XX Kursu Prawa i Wolności Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Od 2005 członek Amnesty International Polska (pełnił funkcję członka Zarządu, pracował jako koordynator ds. kampanii, obecnie członek Rady Programowej AI Polska). Od 2007 pracuje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów. Prowadzi sprawy naruszeń praw człowieka wobec cudzoziemców przez polskimi organami oraz przed sądami międzynarodowymi - przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor szeregu publikacji dotyczących prawa migracyjnego i uchodźczego, prowadził szkolenia dla różnych grup zawodowych nt. prawa migracyjnego i uchodźczego (policjanci, sędziowie, pracownicy samorządów itp.) Od 2013 radca prawny w OIRP w Warszawie.
<h4>Bogumiła Berdychowska</h4><span>polska publicystka specjalizująca się w historii Ukrainy i stosunkach polsko-ukraińskich w XX w. </span>
W latach 1992-1994 dyrektor Biura ds. Mniejszości Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki; w okresie 1994 - 2002 zastępca dyrektora V Programu Polskiego Radia; od 2003 kierownik Działu Stypendialnego w Narodowym Centrum Kultury. Współautorka (obok Oli Hnatiuk) wywiadów z przedstawicielami inteligencji ukraińskiej "Bunt Pokolenia" (Lublin 2000), edytorka korespondencji Jerzego Giedroycia z przedstawicielami ukraińskiej emigracji (Warszawa 2004) i wyboru tekstów z paryskiej "Kultury" poświęconych Ukrainie pt. "Zamiłowanie do spraw beznadziejnych" (Warszawa 2016).
 <h4>Dr Olena Babakova</h4><span>Dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy</span>
Urodzona w 1986 w Kijowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, w latach 2011-2016 dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy, obecnie publicystka portalów Eastbook, Jewropejska Prawda, Nowoje Wremia, Nowa Europa Wschodnia, Nasz Wybir, także koordynatorka projektów w Fundacji WOT. Specjalizuje się w tematyce relacji polsko-ukraińskich, pamięci historycznej, migracji z Ukrainy do EU.
 <h4>Iurie Bodrug</h4><span>Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Mołdowy w Rzeczypospolitej Polskiej</span>
Urodzony w kwietniu 1954 roku. W systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdowy od 1993 roku, w tym na placówkach zagranicznych (Moskwa, radca-minister, 1994-1997, Warszawa, radca ds. politycznych, 2000-2003).
 <h4>Megi Bibiluri</h4><span>Założycielka Stowarzyszenia Społecznego Mosty Przyjaźni- Kartlosi</span>
Założycielka Stowarzyszenia Społecznego Mosty Przyjaźni- Kartlosi oraz koalicji na rzecz praw osób wewnętrznie przesiedlonych. Członkini- założycielka Forum gruzińsko- osetyńskiego.  W 2012 roku założyła Gruzińskie Centrum Mediacji. Autorka książki „Inne oblicze wojny”. Współtwórczyni mediów lokalnych tj. Głos Kartlosi (gazeta lokalna) i radia Kartlosis Khma. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada alternatywne sposoby zarządzania konfliktami w państwach Partnerstwa Wschodniego. Autorka licznych projektów, artykułów, badań i materiałów szkoleniowych. Nominowana do nagrody Kato Mikeladze. Uhonorowana nagrodą „Młode Kobiety- działaczki na rzecz pokoju na Kaukazie. Budowanie pokoju jest jej najważniejszym zadaniem i dąży do tego, aby robić to profesjonalnie i oddanie.
<h4>Oleksandr Buzyuk</h4><span>Dyrektor Wykonawczy Hromadskiego Radio i zastępca Zarządu Organizacji Społecznej Hromadskie Radio</span>
Od 2014 roku Dyrektor Wykonawczy Hromadskiego Radio i zastępca Zarządu Organizacji Społecznej Hromadskie Radio. Odpowiada za strategiczny rozwój tej stacji radiowej a także codzienne funkcjonowanie – w tym wydawanie radia internetowego. Jako przedstawiciel hromadskiego radio współpracował z polskimi organizacjami pozarządowymi przy szeregu projektów społecznych i edukacyjnych. Wcześniej związany z Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie oraz kilkoma ukraińskimi stacjami telewizyjnymi.
<h4>Martyna Bogaczyk</h4><span>Prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji</span>
Członkini Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Trenerka osób dorosłych, autorka programów szkoleniowych i materiałów edukacyjnych m.in. na temat kształcenia trenerów, współpracy międzynarodowej, wymian młodzieżowych, działalności organizacji społecznych z doświadczeniem pracy szkoleniowej m.in. w Ukrainie, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Tunezji. Autorka i koordynatorka projektów współpracy międzynarodowej z partnerami z Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Węgier i Słowacji.
<h4>Prof. Jerzy Buzek</h4><span>były Premier, Poseł do Parlamentu Europejskiego</span>
Prof. Jerzy Buzek – w latach 1997–2001 poseł na Sejm III kadencji oraz Prezes Rady Ministrów, od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, w latach 2009–2012 jego Przewodniczący będący pierwszą osobą na tym stanowisku pochodzącą z państw byłego Bloku Wschodniego. Profesor nauk technicznych. Wprowadził Polskę do struktur NATO w 1999 r. Zapoczątkował negocjacje akcesyjne z Unią Europejską w 1997 r. Pod koniec lat '90 zainicjował doroczny konkurs Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. W latach 2002-2004 piastował funkcję prorektora ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jest założycielem Polonijnej Szkoły Dyplomacji i Fundacji na Rzecz Rodziny. Reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. W Parlamencie
Europejskim w latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, jak również Delegacji stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. Przewodniczy komisji przemysłu, badań naukowych i energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji. Jest też członkiem podkomisji bezpieczeństwa i obrony oraz delegacji do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO oraz zastępcą w komisji spraw zagranicznych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia jak i delegacji do
zgromadzenia parlamentarnego Euronest. W roku 2008 w rankingach tygodnika „Wprost” i dziennika „Rzeczpospolita” został uznany za najlepszego polskiego eurodeputowanego.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję