<h4>Maciej Falkowski</h4><span>Prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej</span>
Absolwent stosunków międzynarodowych i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2010 oraz 2013-2017 był analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich, najpierw w Zespole Rosyjskim, następnie Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. W latach 2010-2013 pracował w Ambasadzie RP w Erywaniu jako I sekretarz ds. politycznych. Współtwórca Fundacji Kaukaz.net, wieloletni współpracownik Nowej Europy Wschodniej. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce obszaru postsowieckiego. Od 2017 roku prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
<h4>Dr Serhii Fedoniuk</h4><span>Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainky w Łucku</span>
Od 2008 r. prowadzi badanie społeczno-politycznych efektów szerokiej współpracy, a także procesów europejskiej integracji.W 2006-2009 r. - uczestniczył w projekcie dotyczącym opracowania programu podwyższenia kwalifikacji urzędników na Ukrainie ds. integracji europejskiej przy wsparciu MSZ Wielkiej Brytanii, w 2007 r. - uczestnik programu "Unia Europejska i Europejska strefa ekonomiczna " projektu European Competence Ltd. (Bruksela), w 2006 r. - ekspert ds. oceny projektów programu współpracy transgranicznej "Polska-Białoruś-Ukraina"(Interreg IIIA/TACIS CBC), Euroregion Bug (Rzecz Pospolita), w 2001-2002 гг. - stypendysta programu stypendialnego im. Lane'a Kirklanda (UMCS Lublin).

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję