<h4>Krzysztof Hetman</h4><span>Poseł do Parlamentu Europejskiego</span>
Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W dniu 1 grudnia 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawował do 30 czerwca 2014, kiedy to został Posłem do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.
<h4>Sviatlana Haidalionak</h4><span>Menedżerka kultury</span>
Menedżerka kultury, od 2008 r. aktorka teatru Kryly Khalopa. Uczestniczyła w 13 projektach teatralnych, grała w 6 spektaklach. Edukację teatralną zdobyła w polskich i duńskich teatrach. Prowadzi warsztaty teatralne. W 2014 prowadziła badania naukowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu Lane Kirklanda. W 2017 r. zrealizowała wspólnie z Teatrem KH projekt pt. Brest Stories Guide i utworzyła performance (typu cite-specific performance) o historii Żydów brzeskich, dostępnej na aplikacji komórkowej.
<h4>Lloyd Halverson</h4><span>Sekretarz Gminy Camas, USA</span>
Przez 24 lata pełni funkcję Administratora Miasta Camas. Jego poprzednie doświadczenia obejmowały siedem lat pracy na stanowisku miejskiego menedżera niepodległości w stanie Oregon; pracę jako dyrektor wykonawczy korporacji non-profit; a także nauczanie w szkole średniej w Kalifornii. Był zaangażowany we współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a polskimi gminami. W latach 1998-99 pełnił funkcję doradcy miejskiego w Polsce. Lubi swoją pracę i wierzy, że każda osoba może przyczynić się do pozytywnych zmian. Jako Administrator Miasta posiada wykształcenie podobne do innych menedżerów miast: stopień licencjata otrzymany na Uniwersytecie Kalifornijskim a także studia magisterskie z zakresu edukacji oraz administracji publicznej (MPA). Pan Halverson mówi po niemiecku, hiszpańsku i trochę po polsku. Lubi podróżować i grać w golfa.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję