<h4>Michał Karapuda</h4><span>Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin</span>
Działacz społeczny, absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kierunkach filozofia i socjologia; Wydziału School of Historical, Political and Sociological Studies na University of Exeter w Anglii na kierunku studia europejskie. Był związany z grupą teatralną ALEF ZERO, Festiwalem Kultury Alternatywnej ZdaErzenia, Komisariatem Działań Artystycznych, Centrum Dowodzenia Niczym i Akademickim Miesięcznikiem Kulturalnym „Spinacz”. Brał udział w powstaniu m.in.: Nocy Kultury, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Kolegium Kultury oraz Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Pełnił funkcje: sekretarza Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2006-2008), koordynatora uczestnictwa Miasta Lublin w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy programie Miasta Międzykulturowe (2008)., szefa biura projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury – Kandydat (2008-2011), koordynatora Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w EU w 2011 r. w Lublinie. Uczestniczył w Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie (2009) oraz Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu (2011). Obecnie jest m.in.: Sekretarzem Rady Kultury Miasta Lublin przy Prezydencie Miasta Lublin, członkiem Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie, członkiem Społecznej Rady Pracodawców kierunku Animacja Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.
<h4>Svyatoslav Klichuk</h4><span>Analityk i koordynator inicjatywy publicznej pt. Dla uczciwego przetargu</span>
Analityk i koordynator inicjatywy publicznej "Dla uczciwego przetargu", szef projektu Zamówień Publicznych w Równem - pod kontrolą publiczną, finansowanego przez UNDP. Zainteresowania: monitorowanie zamówień publicznych, organizacja seminariów dla działaczy i przedsiębiorców.
  <h4>Prof. Volodymyr Kalchenko</h4><span>Prorektor ds. Kształcenia Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego</span>
W 1996 r. ukończył studia wyższe w Czernigowskim Instytucie Technicznym na Wydziale Mechanicznym, specjalizacja Maszyny i systemy do cięcia metali, kwalifikacja – inżynier mechaniczny. Studia doktoranckie ukończył w tymże Instytucie, specjalizacja Procesy obróbki mechanicznej, maszyny i narzędzia. W 1998 r. przedterminowo obronił dysertację doktorską, w styczniu 2006 r. – habilitację, specjalizacja Procesy obróbki mechanicznej, maszyny i narzędzia. W 2008 r. uzyskał tytuł profesora Katedry Zintegrowanych Technologii Inżynierii Mechanicznej i Samochodów. W 2014 r. został wybrany na naukowca Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy.
Przeprowadził wieloletnie badania naukowe odpowiadające standardom międzynarodowym w sferze szlifowania ściernego, wynikiem czego są 30 patentów na wynalazki wdrażane w procesach technologicznych wielu przedsiębiorstw Ukrainy. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i 10 podręczników, promotorem 4 prac doktorskich, obecnie ma 3 studentów studiów doktoranckich, jest członkiem Rady ds. Obron Prac Doktorskich.
<h4>Martyna Kwiatkowska</h4><span>Coach i trenerka pracująca w środowiskach sfeminizowanych</span>
Przez 10 lat związana była z III sektorem. W latach 2008-2016 pracowała jako koordynator projektów międzynarodowych w Fundacji Edukacja dla Demokracji. Zrealizowała ok. 20 projektów rozwojowych we współpracy z partnerami z Tadżykistanu, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Jako trenerka pracuje z nauczycielami, pracownikami NGO, urzędnikami i przedsiębiorcami. Współtworzyła sieć trenerów w Mołdawii i Białorusi. Trenerka umiejętności miękkich. Tworzy i realizuje modele edukacyjne. Autorka szeregu scenariuszy warsztatów na temat aktywizacji społecznej, przywództwa, pracy w zespole, planowania działań, współpracy międzysektorowej i komunikacji. Certyfikowana trenerka międzynarodowej sieci EditNet. Absolwentka Szkoły Coachów I St. Grupy TROP, Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej (dawniej: Moskiewska Szkoła Badań Politycznych). Obecnie doświadczenia z pracy w NGO wykorzystuje w pracy szkoleniowej i
coachingowej w biznesie. W latach 2009 - 2015 regularnie odwiedzała Tadżykistan, gdzie zrealizowała 6 projektów w ramach polskiej pomocy rozwojowej.
 <h4>Nevenka Koprivšek</h4><span>Aktorka, reżyser teatralny</span>
Uczyła się w Ecole Internationale de Theatre Jacques Lecoq. Zaczęła karierę zawodową jako aktorka, a następnie reżyser teatralny. Była dyrektorem artystycznym Glej (jednego z pierwszych teatrów eksperymentalnych w Lublanie), a w 1997 roku założyła nową niezależną organizację BUNKER. Bunker tworzy artystyczne programy poruszające kwestie społeczne, ekologiczne, polityczne lub kulturowe, organizuje programy edukacyjne oraz dwa festiwale współczesnej sztuki scenicznej:
Mladi levi w Lublanie (w tym roku Bunker wraz z festiwalem obchodzą 20-tą rocznicę) znany ze swojego zaangażowania społecznego i politycznego oraz Drugajanje (z młodą publicznością i dla młodej publiczności) w Mariborze. Od 2004 roku Bunker zarządza również starą elektrownią (Stara mestna elektrarna) przekształconą w centrum sztuk scenicznych, która gości wiele niezależnych firm i festiwali, platform badań i debat oraz jest silnie związana z lokalną społecznością. Nevenka była zaangażowana lub jest współzałożycielką wielu międzynarodowych sieci i projektów wymiany. Od czasu do czasu pisze, wykłada i doradza w różnych kwestiach programowania i polityki kulturalnej. Jest również uznanym praktykiem i nauczycielem metody świadomości poprzez ruch Feldenkraisa.
<h4>dr Roman Kabaczij</h4><span>Historyk i publicysta</span>
Historyk, publicysta, krytyk mediów. Ukończył studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Chersoniu na południu Ukrainy. Doktorat pt. „Przesiedlenia ludności ukraińskiej na południe Ukrainy w latach 1944-1946”, obronił w roku 2006 na UMCS w Lublinie, będąc stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Praca doktorska w wersji książkowej pt. „Wygnani na stepy” wydana w Warszawie („Tyrsa”, 2012). Był redaktorem w ukraińskiej telewizji „5 kanal” (2006-2007) oraz redaktorem działu historii tygodnika „Ukrajińśkyj tyżdeń” (2007-2011). Od roku 2012 do dziś pracuje w pozarządowej ogranizacji Instytut Przekazu Masowego w Kijowie.
<h4>Bogdan Klich</h4><span>Senator RP</span>
Doświadczony polityk, od lat skutecznie działającym na arenie krajowej i międzynarodowej. Z wykształcenia - lekarz medycyny (Akademia Medyczna w Krakowie) oraz historyk sztuki (Uniwersytet Jagielloński). Obecnie wykłada w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor ponad dwudziestu publikacji poświęconych polityce zagranicznej i bezpieczeństwu międzynarodowemu.
Od 2004 do 2007 poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm IV kadencji, w latach 2007–2011 minister obrony narodowej. Od 2011 do chwili obecnej reprezentuje Kraków i jego mieszkańców w Senacie.
Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Krajowego Uniwersytetu Badawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej, ekspert Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w Moskwie.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję