<h4>Mykoła Riabczuk</h4><span>Ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta</span>
Urodzony w 1953 r. w Łucku, ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta, tłumacz m.in. polskiej klasyki. Współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska i współzałożyciel opiniotwórczego kijowskiego miesięcznika „Krytyka”, od wielu lat współpracuje z lubelskim czasopismem "Kultura Enter". Za publikację wierszy w almanachu Skrzynia (Skrynia) został relegowany ze studiów. Pełni funkcję wykładowcy i profesora wizytującego na amerykańskich uczelniach. Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.
<h4>Dr Julita Agnieszka Rybczyńska</h4><span>Prawniczka i politolożka</span>
Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University; Rutgers University; Nuffield College at Oxford University, University of Reykjavik. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych.
Łączy badania naukowe i pracę dydaktyczną z pracą w dziedzinie polityki publicznej i współpracy rozwojowej. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich. Jest członkinią Rady Centrum Kompetencji Wschodnich (CKM), think-tanku promującego efektywną i zrównoważoną współpracę oraz stymulujący dialog pomiędzy lokalnymi i regionalnym podmiotami publicznymi i społecznymi w państwach UE i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję