Doktor habilitowana, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej Polski oraz teorii stosunków międzynarodowych. Autorka wielu publikacji, m.in.: Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP (2006); Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim (2013); Konfliktowość w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat geopolityczny, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (2012); Взаимное восприятие поляков и русских, w: Pocсийcко-польские отношения в зеркале геополитических концепции (2015).
<h4>dr Michał Wroniszewski</h4><span>Współzałożyciel i Prezes Fundacji Synapsis</span>
Urodzony w 1951 r., lekarz med. (dyplom AM w Warszawie 1974 r.) specjalista psychiatra (1981), rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizor psychoterapii, trener treningów grupowych oraz terapeuta rodzinny, prowadził liczne szkolenia w tym zakresie. Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji profesjonalnych i popularyzatorskich. Od lat 80-tych, jako rodzic autystycznego dziecka zaangażowany w działaniach organizacji rodziców na rzecz wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Od ponad trzydziestu lat pracuje w tej dziedzinie również jako profesjonalista rozwijając specjalistyczne programy pomocy: terapii, rehabilitacji i edukacji. Współzałożyciel i Prezes Fundacji SYNAPSIS. Dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie. Od czerwca 1995 roku członek i stypendysta stowarzyszenia ASHOKA. Inicjator Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję