Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 09:00 - 10:30
  S6
  DZIEDZICTWO
  Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a szlaki turystyczne
  Czy potencjał dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej jest w wystarczającym stopniu prezentowany w turystyce? Jak wykorzystywać dziedzictwo kulturowe jako ważny czynnik rozwoju lokalnego? Czy szlaki kulturowe mogą być efektywnym narzędziem wspomagającym rozwój?

  Moderator:
  Monika Tarajko - Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”

  Paneliści:
  • Ruth Ellen Gruber - autorka książek podróżniczych, redaktorka portalu Jewish Heritage Europe, USA/Włochy
  • Janusz Kopaczek - Unia Szlaków „Zachód-Wschód”
  • Oksana Fedorovych - prezes NGO „Turystyczna Asocjacja", Iwano-Frankiwsk
  • Aleś Bieły - organizacja Turystyczna Puszczy Nalibockiej, Białoruś

  Partner panelu:
  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • 10:45 - 12:15
  S6
  DZIEDZICTWO
  Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a nowe media
  Podejście do dziedzictwa kulturowego w ostatnich latach zmieniło się w sposób znaczący, między innymi dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym, dającym możliwość dostępu oraz wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Technologie umożliwiają digitalizację, archiwizację i popularyzację wiedzy z obszaru dziedzictwa. Zmienia się proces udostępniania oraz upowszechniania zasobów dziedzictwa, jak również ich późniejsze użytkowanie przez szeroką, zróżnicowaną publiczność.
  Podczas panelu zastanowimy się na kierunkami i sposobami wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii.

  Moderator:
  Joanna Zętar - Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

  Paneliści:
  • prof. Mikola Bevz - Politechnika Lwowska
  • dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Bartłomiej Kwiatkowski - p.o. Kierownika Katedry Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – Politechnika Lubelsk

  Partner panelu:
  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • 13:15 - 14:45
  S6
  DZIEDZICTWO
  Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a modernizm
  Architektura modernizmu, szczególnie tego późnego – pochodzącego z drugiej połowy XX w., bywa postrzegana jako niechciana pozostałość minionego ustroju politycznego. Jej proste formy, pełne pasmowych przeszkleń czy też linearnych dekoracji nie są odporne na upływ czasu i zaniedbanie. Powoduje to, iż nawet najlepsze projekty budynków użyteczności publicznej, czy też starannie zaprojektowane osiedla mieszkalne, są dziś prawie wyłącznie reliktem minionej epoki. Podczas panelu zostanie postawione pytanie o wartość tej spuścizny architektonicznej. Czy jest ona tylko wspomnieniem PRL-owego budownictwa? A może będąc efektem ludzkiej pracy stanowi ważne, choć wciąż słabo rozpoznane, zarówno w Polsce, jak i całej wschodniej Europie – Dziedzictwo Kulturowe, które należy przyjąć, skatalogować i podać obiektywnej ocenie ze względu na jego walory estetyczne oraz użytkowe.

  Wprowadzenie: pokaz filmów "Nasze Osiedla" oraz "Słoneczne Wzgórza"

  Moderator:
  Izabela Pastuszko - Lubelska Agora Modernizmu

  Paneliści:
  • Alicja Gzowska - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
  • Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków
  • Hubert Trammer – architekt, Warszawa
  • Nataliia Mysak – architekt, Politechnika we Lwowie

  Partner panelu:
  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję