Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 13:30 - 15:00
  S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Polska–Ukraina: doświadczenia
  Panel „Polska–Ukraina: doświadczenia” odnosi się do doświadczeń 25-lecia niepodległości Ukrainy, popularyzowania uzgodnionych obszarów porozumienia polsko-ukraińskiego w dziedzinie edukacji, literatury, kultury i sztuki. Dyskusja dotyczy m. in. symbolicznych gestów politycznych, koncepcji polityki pamięci i realnych zmian, jakie odbyły się w ciągu ostatniego 25-lecia w procesie wielowymiarowej współpracy.

  Moderator:
  dr Mariusz Sawa - Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie

  Paneliści:
  • Anna Jastrzębska - Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta Lublin
  • Danuta Kuroń - Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach
  • Piotr Tyma - Prezes Związku Ukraińców w Polsce

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa
 • 15:15 - 16:45
  S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Niebezpieczeństwo wymazywania zbrodni
  Panel „Niebezpieczeństwo wymazywania zbrodni” stara się stworzyć miejsce do wielogłosu myślicieli i działaczy m.in. z Armenii i Ukrainy. Rozmowy będą oscylować wokół tematyki konfliktów w kontekście europejskim na tle narodowościowym, wyznaniowym, politycznym i etnicznym oraz prób przezwyciężania kryzysu na rzecz dialogu w poszczególnych miejscach i okolicznościach.

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Grupa Mowa Żywa, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr Leszek Buller - dyrektor Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
  • Zbigniew Gluza - założyciel i prezes Ośrodka "KARTA", Warszawie
  • Tatevik Hakobyan - Republikańska Rada Kobiet (NGO), Erywań
  • Kamil Kamiński - Prezes Fundacji Przestrzeń Wspólna, Warszawa
  • Larisa Suleymanova - uchodźczyni z Czeczeni mieszkająca w Polsce. Obecnie tłumaczka w Fundacji Różnosfera

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa
 • 17:00 - 18:30
  S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Pamięć pogranicza
  Panel „Pamięć pogranicza” będzie poświęcony różnym regionom pogranicza kulturowo-etnicznego, jego dziedzictwu, obciążeniom wynikającym z odmiennych narracji historycznych, ale i możliwym, jak i sprowadzonym działaniom na rzecz porozumienia lokalnego i swoistych terenów przygranicznych. Porozmawiamy o potencjale płynącym z bogactwa różnorodności i przenikania się rozbieżnych tożsamości.

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Grupa Mowa Żywa, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr Ołeksandr Bojczenko - krytyk literacki, pisarz, Czerniowce
  • Alina Dzeravianka - aktywistka społeczna z Fundacji Rozwoju Twierdzy Brześć, Brześć
  • Wanda Kościa - reżyserka, scenarzystka, dziennikarka BBC, Londyn
  • Aleksander Suhak - trener, koordynator projektów edukacyjnych, Fundacja Borussia, Olsztyn

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa
 • 10:45 - 12:15
  S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Ocaleni i ocalający
  Panel „Ocaleni i Ocalający” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat bezinteresowności osób ratujących życie Żydów w czasie okupacji niemieckiej na terenie Polski. Wskazane zostaną możliwości upamiętnienia nieznanych bohaterów, obywateli Polski oraz osób odznaczonych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Na wstępie spotkania spróbujemy nakreślić ideę sprawiedliwości w chrześcijańskim kręgu cywilizacyjno-kulturowym, mentalności poszczególnych grup społecznych i ich związków na tle lokalnych tradycji w kontekście historycznym. W poszczególnych wypowiedziach rozmówcy odniosą się do skutecznych sposobów promowania postaw brania odpowiedzialności za życie, jak i dobro wspólne, zasadę solidarności ludzkiej. Zostaną wskazane zagrożenia podejmowania wielkiego ryzyka w czasie Holokaustu. W czasie panelu będzie mowa również o zagadnieniach związanych z motywacją oraz terrorze towarzyszącym odważnym postawom Polaków. Osobnym ważnym wątkiem będzie tematyka wzajemnej pomocy Ukraińców i Polaków w okresie okupacji oraz zbrodni wołyńsko-galicyjskiej (m.in. potocznie zwani"sprawiedliwi" Ukraińcy ).

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Grupa Mowa Żywa, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr Patrycja Dołowy - Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  • prof. Aleksandra Hnatiuk - Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów
  • dr Leon Popek - Instytut Pamięci Narodowej, Lublin
  • dr hab. Adam Kopciowski - Zakład Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Grupa Mowa Żywa
 • 13:15 - 14:45
  S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Od kryzysu do wolności
  Panel podsumowujący cała linię, poświęcony fundamentalnym aspektom – duchowym i moralnym – codziennego życia na przestrzeni ostatnich dekad, dawaniu osobistego świadectwa. Swoją tematyką nawiązuje do różnych dróg budowania fundamentalnych wyznaczników godności ludzkiej: wolności i solidarności – w różnym miejscu i czasie. Poruszymy wątek ich roli w procesie kształtowania porządku społecznego oraz etycznego, chcąc unaocznić rangę indywidualnego doświadczenia, wagi zrozumienia i bezpośredniego docierania do podstawowych potrzeb społeczeństwa pogrążonego w kryzysie. To istotne kwestie w skomplikowanym czasie wielopłaszczyznowych przemian społeczne w Ukrainie, jak i szerszym kontekście europejskim. Spróbujemy zastanowić się, jak pomagać innym, jak wychodzić z kryzysu wartości, kryzysu przywództwa i autorytetów, jak budować przestrzeń autentycznego dialogu, mając na względzie przyszłość niepodległych rządów.

  Moderator:
  dr Andrij Saweneć - Lublin

  Paneliści:
  • Zbigniew Bujak - zasłużony działacz "Solidarności", lider społeczny
  • ks. dr Stefan Batruch - Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
  • o. Siergiej Dmitriew - Duszpasterz z Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego w Kijowie
  • Grzegorz Gauden - redaktor, Kraków
  • Artem Vitko - Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Grupa Mowa Żywa

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję