Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 13:30 - 15:00
  S7D
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  Panel dyskusyjny: Razem zmieniamy miasto. Współpraca w trójkącie "mieszkańcy – NGO – urząd"
  „Dobre miasto jest takie, które spełnia oczekiwania mieszkańców.”

  Osiągnięcie tego celu jest naszym marzeniem a droga do tego prowadzi przez trudne czasem rozmowy, wyważanie balansu między potrzebami, interesami i oczekiwaniami całego miasta i mieszkańców z sąsiedztwa. Szanując historię, musimy dbać o dzisiejszy kształt i przyszłość naszych miast. Łączyć twarde uwarunkowania ekonomiczne z szacunkiem dla środowiska i miłością do miasta. Popatrzmy na to z różnej perspektywy. Zobaczmy jak można wprowadzać partycypację społeczną do procedury uchwalania warszawskich planów miejscowych, jak włączać zbiorową mądrość mieszkańców w procedury podejmowania decyzji, które ich dotyczą na przykładzie „Miasta dla ludzi” i lubelskich standardów pieszych. Podczas wizyty studyjnej zobaczymy finansowane z budżetu obywatelskiego przykłady rewitalizacji podwórek przez wspólne działania mieszkańców i artystów.

  Moderator:
  Marta Kurowska - fundatorka i prezeska Fundacji "tu obok"

  Paneliści:
  • Swiatlana Haidalionak - Teatr Kryly Halopa, Brześć
  • Monika Komorowska - Stowarzyszenie „Odblokuj”
  • Irena Magdysz - doświadczona działaczka samorządowa, Lwów/Winniki
  • Szymon Pietrasiewicz - Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”, Lublin
  • dr Paulina Zarębska-Denysiuk - nauczycielka historii sztuki, członkini Rady Kultury Przestrzeni, Lublin

  Partner panelu:
  Fundacja "tu obok"
 • 15:15 - 16:45
  S7D
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  Panel dyskusyjny: Polski sektor pozarządowy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego
  W ramach proponowanego panelu zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi niższego szczebla w zakresie wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawione zostaną wdrożone przedsięwzięcia w zakresie przejrzystości pracy administracji publicznej, e-administracji oraz samorządności obywatelskiej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie w okresie ostatnich 10 lat przez przedstawicieli współpracujących z samorządami i organizacjami pozarządowych krajów Partnerstwa Wschodniego. Panel będzie miał charakter praktycznych debat.
  Każde państwo w procesach rządzenia powinno uwzględniać partycypację społeczną, która stanowi jeden z podstawowych kryteriów demokratycznej władzy. Bez aktywnego udziału obywateli nie jest możliwym wypracowane dobrze działających mechanizmów uczestnictwa na wysokim poziomie społeczności obywatelskiej w procesach decyzyjnych administracji publicznej. Społeczeństwo obywatelskie istnieje wtedy, kiedy władza jest sprawowana przez naród poprzez swoich przedstawicieli. Będziemy analizować procesy w wybranych krajach, które zaszły społeczeństwach obywatelskich dzięki przekazywaniu najlepszych polskich doświadczeń funkcjonowania państwa w partnerstwie z obywatelami, którzy stanowią społeczeństwo świadome swoich praw i odpowiedzialne za swoje działania. Porozmawiamy również o niezbędnym elemencie jakim jest przejrzyste funkcjonowanie władz publicznych we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, w tym z organizacjami pozarządowymi, opierające się na zasadzie reprezentatywności i pluralizmu. Polskie organizacje, budujące społeczeństwo demokratyczne, wykazały dużą aktywność oraz zdolność do samoorganizacji dla realizacji swoich celów.
  Gruzja, Mołdawia i Ukraina po uzyskaniu w 1991 r. niepodległości wkroczyły na drogę budowy demokracji, co wymagało przeprowadzenie głębokich reform systemowych. Dziś, kiedy już minęło 25 lat od początku okresu przejściowego proces zmian transformacji ustrojowej oraz wzrostu świadomości obywatelskiej wciąż trwają we wszystkich sferach życia politycznego, gospodarczego, publicznego oraz społeczno-kulturowego.
  Celem panelu będzie próba porównania oczekiwań przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych w stosunku do możliwości, które przedstawia polski sektor pozarządowy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego.
  Przedstawione podczas panelu wnioski zostaną opracowane przez zespół ekspertów, a następnie przedstawione w formie rekomendacji podsumowujących Kongres.

  Moderator:
  Natalia Gmurkowska - Prezes Zarządu Centrum Współpracy Polska - Wschód, ekspert Europejskiego Centrum Innowacji, Lublin/Warszawa

  Paneliści:
  • Iryna Ivanochko - Dyrektor Wydziału Kultury i Turystyki Mikołajowskiej Administracji Rejonowej, Mikołajów/Lwów
  • Mykola Krat - analityk Stowarzyszenia Europejski Dialog, Lwów
  • Yuryy Sas - ekspert ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie, Kijów
  • Małgorzata Kolary-Woźniak - Prezes Zarządu Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o., Lublin

  Partner panelu:
  Centrum Współpracy Polska-Wschód
 • 17:00 - 18:30
  S7D
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  Panel dyskusyjny: Watchdog - organizacje strażnicze i wymiana doświadczeń
  Moderator:
  Krzysztof Jakubowski - Prezes Zarządu Fundacji Wolności, Lublin

  Paneliści:
  • Alina Czyżewska - współzałożycielka i liderka ruchu Ludzie dla Miasta, członkini Sieci Watchdog, Gorzów Wielkopolski
  • Jan Niedośpiał - Członek Zarządu Fundacji Stańczyka, Kraków
  • Iryna Shvets – Sieć aktywistów społecznych OPORA, Lwów

  Partner panelu:
  Fundacja Wolności

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję