Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Zapraszamy do współpracy przy organizacji największego wydarzenia Polski Wschodniej!

Zachęcamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ WSPÓŁPRACY.

Oferujemy różne formy partnerstwa w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w zależności od sposobu zaangażowania.

Patron Honorowy - Od pierwszej edycji Kongres cieszy się stałym, honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Partner Kongresu -
Wynika ze współfinansowania wydarzenia lub barteru.

Patron Medialny
- Wynika z objęcia Kongresu patronatem medialnym. Oczekujemy:
  • zamieszczania zaproszenia i informacji o Kongresie w Państwa mediach, na stronach i portalach społecznościowych przed wydarzeniem, w trakcie i po jego zakończeniu,
  • udziału osoby, która przeprowadzi relację z wydarzenia.
Partner Merytoryczny - Wynika z zaangażowania merytorycznego i organizacyjnego w tworzenie programu wydarzenia. Oczekujemy:
  • zgłaszania swoich pomysłów na panele dyskusyjne oraz proponowanie panelistów do poszczególnych debat (szczegóły w zakładce PROPOZYCJE PROGRAMOWE),
  • w razie uzgodnienia tematyki, zorganizowania jednego lub więcej panelu dyskusyjnego / całej linii programowej, w tym moderowania dyskusji oraz zaproszenia panelistów,
  • promowania wydarzenia i zapraszania do udziału w Kongresie przy użyciu własnych kanałów przed wydarzeniem, w trakcie oraz po jego zakończeniu.
Partner Wspierający - Forma ta związana jest ze wsparciem idei Kongresu, bez aktywnego i bezpośredniego zaangażowania w jego działania. Oczekujemy szeroko rozumianej promocji opartej na zasadach wzajemności.

PATRON HONOROWY

Komisja Europejska

PARTNER KONGRESU

MSZ
Spomlek Perla

PATRONI MEDIALNI

Polskie Radio

Radio_Lublin Radio Centrum Radio ER Dziennik Wschodni Nowa Europa Wschodnia
TVP3 Kultura Enter lublin.today wschodnik.pl eastbook


PARTNERZY MERYTORYCZNI

Centrum Europy Wschodniej UMCS Kultura Liberalna UMCS Teatr NN Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej
SempreFrente The Living Language Teatrikon Razem z Ukraina European Dialogue
OECD tu obok Europejski Dom Spotkan East European Performing CWPW


PARTNERZY WSPIERAJĄCY

Wiedza i Edukacja Towarzystwo Ukrainskie Instytut Wschodnich Inicjatyw Centrum Badan Wschodnioeuropejskich Fundacja Chronmy Dziedzictwo BARD
Inteligentny Start                                              Wschodni Klaster Innowacji Muzeum Lubelskie FKDP Izba Przemyslowo-Handlowa Konwent Wspolpracy Samorzadowej
Forum Polityki Wschodniej nextbike LRM biblioteka lopacinskiego Akcent
Panorama Kultur Transkultura
Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję