Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Data

paź 05 2022
Zakończone!

Czas

16:15 - 17:15

PANEL
Funkcjonowanie organów sądowo-administracyjnych w Ukrainie w czasie wojny

Moderatorka:
dr Kinga Wernicka – rzecznik patentowy (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
dr Olesya Radyshevska – sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy (Ukraina) [on-line]
Anna Dachowska – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Patentowego RP (Polska)
Margarita Okseniuk – Zastępca Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Państwowego „Ukraiński Instytut Własności Intelektualnej” (Ukraina)

Jednym z kluczowych czynników, który umożliwił sprawne funkcjonowanie państwa ukraińskiego w czasie rosyjskiej inwazji jest nieprzerwane działanie zarówno instytucji utrzymujących infrastrukturę techniczną państwa (jak koleje czy służby komunalne) jak i struktur administracyjnych (organów państwa, samorządów, sądownictwa). O ile te pierwsze umożliwiły zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli poprzez dostarczanie podstawowych usług publicznych, o tyle te drugie, pełniąc jednocześnie funkcję ”’infrastruktury symbolicznej” okazały się kluczowe dla zapewniają ciągłości wspólnoty państwowej opartej na rządach prawa i poszanowania zasad demokracji i praw człowieka.
Podczas panelu zostanie zaprezentowany sposób funkcjonowania ukraińskiego Sądu Najwyższego oraz Urzędu Patentowego. Poprzez wprowadzenie zmian w obowiązujących ukraińskich przepisach prawnych zapewniono stabilność ich funkcjonowania również podczas trwającej wojny. Nie bez znaczenia dla właściwego ich funkcjonowania była również pomoc zaoferowana Ukrainie z Polski.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

tekst alternatywny

Skip to content