Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Data

paź 06 2022
Trwające...

Czas

14:30 - 15:30

WARSZTAT #KsiążkiZamiastGranic
Weronika Fibich „Inni są w nas”

Warsztat dla nauczycieli i dorosłych
Ilość miejsc ograniczona!

Prowadzenie: Weronika Fibich

Warsztat mający na celu dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu, wprowadzenie w taki stan wydomowienia, aby osoba uczestnicząca zyskała obcość wobec samego siebie. Wyrzeczenie się bycia u siebie, oddanie siebie do dyspozycji Innego pozwoli na bliższą obecność ze sobą i rozumienie Tego, który znajduje się obok. Tak przyjmowany gość to „ktoś inny niż ja, radykalnie inny”. Podczas realizacji proponowanych zadań pojęcie Innego zostanie poddane rewizji. Teoretyczne ujęcia metodologii kulturoznawczych znajdą niniejszym swoje odzwierciedlenie w bezpośrednich działaniach edukacyjnych, które – za Julią Kristevą – wskażą, że „Inni są w nas i to my jesteśmy Inni”. Filozofia Kristevej jest filozofią otwartości, która przenosi środek ciężkości na indywiduum – tutaj każde „ja” jest „Innym”, więc nie ma takiej „inności”, która powinna spotykać się z niesprawiedliwością i represjami.


Jak z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o rzeczach trudnych, które dzieją się w kraju i na świecie – takich jak wojna, uchodźstwo, kryzys migracyjny – za pomocą sztuki słowa? Czy należy z dziećmi i młodzieżą podejmować tematy, które wzbudzają gorące dyskusje i polaryzują społeczeństwa? Jak to robić mądrze i fachowo? W szczególności w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych? Jakich narzędzi dostarcza nam w tym temacie literatura? W jaki sposób fikcja literacka może pomóc w wytłumaczeniu dzieciom tego, co budzi tak wiele kontrowersyjnych uczuć u dorosłych, w odczarowywaniu i przybliżaniu innych kultur? Spróbujemy odpowiedzieć na te oraz inne pytania podczas warsztatu pt. Inni są w nas… w ramach bloku warsztatowego pn. Książki zamiast granic / Books not borders skierowanego do nauczycieli/ek, pracowników/czek placówek oświatowo-wychowawczych, animatorów/ek kultury, rodziców i wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą i/lub są zainteresowani zaproponowanym tematem.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim;
zapewniamy facylitatora językowego EN-UA

Wydarzenie jest w trakcie.

Skip to content