Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Data

paź 05 2022

Czas

13:00 - 14:15

PANEL
Medycyna bez granic. W trosce o życie i zdrowie pacjenta

Moderator:
Marzena Strok-Sadło – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
lek. med. Beata Gawelska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 1 w Lublinie (Polska)
dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 4 w Lublinie (Polska)
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
dr n. med. Nataliya Preys – specjalista w dziedzinie okulistyki, Lwowski Regionalny Szpital Kliniczny (Ukraina)
prof. dr hab. n. med. Marek Hus – Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
dr hab. n. med. Zwenyslawa Maslyak – kierownik Kliniki Hematologii Instytutu Patologii Krwi i Medycyny Transfuzyjnej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy (IPKTM AMNU), Prezes Lwowskiej Fundacji Rozwoju Hematologii (Ukraina)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (Polska)

Dla świata, Unii Europejskiej, państw, regionów i miast, na każdym poziomie decyzyjnym, medycyna i zdrowie obok technologii cyfrowych stanowią priorytetowy obszar uwagi i rozwoju. Zapewnienie obywatelom dostępu do usług medycznych, szczególnie w czasie pandemii i konfliktów wojennych, przy coraz bardziej starzejących się społeczeństwach i ograniczonych zasobach (przede wszystkim w zakresie wykwalifikowanego personelu medycznego) stanowi wyzwanie, któremu można sprostać między innymi dzięki efektywnej współpracy międzynarodowej i mądremu wykorzystaniu dostępnej wiedzy i zasobów.
Jakie są dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej zarówno przed, jaki i w czasie trwającej wojny na Ukrainie, jak te doświadczenia wykorzystamy, co możemy zaoferować Ukrainie w procesie jej odbudowy w obszarze medycyny i zdrowia?
Jakimi doświadczeniami i kompetencjami może podzielić się z nami personel medyczny z Ukrainy? W jakim zakresie procesy w ochronie zdrowia są i będą wspierane przez nowe technologie i rozwiązania cyfrowe (telemedycynę, sztuczną inteligencję, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, robotykę medyczną)? Czy przyszła medycyna dzięki nowym technologiom i podejmowanym świadomie decyzjom może stać się medycyną bez granic? W jakim zakresie jest i będzie to możliwe?
Na te pytania znajdziemy odpowiedź w panelu dedykowanym ochronie zdrowia w kontekście współpracy międzynarodowej.
W panelu wezmą udział eksperci w zakresie kluczowych specjalizacji medycznych z Polski i ze współpracujących z nimi ośrodków w Ukrainie.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

BUTTON [stream]

 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Skip to content