Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.

Kongres jest organizowany w ramach działalności Centrum Kompetencji Wschodnioeuropejskich – programu realizowanego przez Miasto Lublin. Zadaniem CKW jest sieciowanie i inicjowanie nowych przedsięwzięć oraz współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej.

W latach poprzednich Kongres odwiedziło ponad 6 000 osób z ponad 20 krajów.

W ramach Kongresu miały miejsce wyjątkowe wydarzenia takie jak wręczenie w 2015 roku Honorowej Odznaki Rady Europy Lublinowi, w 2017 roku wręczenie Nagrody Rady Europy dla miasta Lublin, w 2014 roku podpisano deklarację współpracy terytorialnej pomiędzy Lublinem a 10 miastami z Ukrainy, Białorusi i Gruzji, w 2014 roku podpisana została Deklaracja w sprawie wspólnej realizacji Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, obwodu Wołyńskiego, Lwowskiego i Brzeskiego na lata 2014-2020, prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i mer miasta Łucka Mykoła Romaniuk odnowili porozumienie o współpracy w związku z 20-leciem partnerstwa miast i podpisali deklarację o kontynuowaniu współpracy transgranicznej.

Nagrodzenie wyjątkowych projektów, które odbywało się w ramach Konkursu na najlepsze projekty współpracy transgranicznej od lat stanowiło ważną część programu Kongresu. Konkurs gromadził wyjątkowe inicjatywy z terenu krajów Partnerstwa Wschodniego, ale też ich partnerów wykraczających daleko poza granice UE oraz PW.

Siłą Kongresu jest jego demokratyczny, partycypacyjny charakter, wyrażający się w zaproszeniu do współtworzenia programu przedstawicieli różnorodnych środowisk zaangażowanych we współpracę transgraniczną: samorządów, instytucji europejskich i międzynarodowych, ludzi świata nauki i edukacji, pracowników instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, mediów oraz ekspertów zajmujących się problematyką Wschodu, a także współpracą rozwojową.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję