W wyniku głosowania online uczestników Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 zwycięzcą tegorocznej edycji Konkursu dobrych praktyk w kategorii
POMOC SPOŁECZNA jest Centrum Aktywności Seniora, Gdynia, Polska. Gratulujemy!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za udział w Konkursie i nadesłanie zgłoszeń.
Każda praktyka jest na swój sposób wyjątkowa i może być inspiracją dla innych.

Laureaci konkursu:

1) Centrum Aktywności Seniora, Gdynia, Polska:
Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora od marca 2020 r. pracując zdalnie otoczyło wsparciem jedną z najbardziej narażonych grup społecznych – seniorów. Działania Centrum były realizowane na kilku płaszczyznach:
  • animatorzy wykonywali telefony do seniorów, będących w bazie danych Centrum, pytając o zdrowie i aktualne potrzeby. Informowali także o dostępnej pomocy miasta przy zrobieniu zakupów produktów żywieniowych, lekarstw lub załatwieniu innych spraw;
  • Centrum przygotowało paczki świąteczne rozwożone “pod drzwi”;
  • włączyło się do akcji “Pomocna dłoń Riviery” dostarczając artykuły spożywcze i higieniczne;
  • Centrum prowadziło także wykłady online dla seniorów (Wirtualny CAS).
Nieprzerwany kontakt z Centrum zapewniał seniorom poczucie bezpieczeństwa, pomagał w rozwiązywaniu codziennych problemów i trudności. Pracownicy wspierali psychicznie seniorów pozostających w izolacji, codziennie docierając telefonicznie do ok. 200 osób. Od marca do lipca łącznie skontaktowano się 22 384 razy – telefonicznie i za pośrednictwem internetu.2) Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Winnica, Ukraina: Organizacja pozarządowa „Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego” w ramach akcji „Ratując lekarza - ratujesz życie!” w marcu 2020 roku zainicjowała działania społeczne wspomagające pracę lekarzy. Jedną z kluczowych inicjatyw było stworzenie klastra drukarek 3D, który realizował produkcję komponentów do urządzeń wentylacji mechanicznej. W ramach projektu opracowano także model urządzenia do nawilżania tlenu z butelką PET. Organizacja przekazała 90 takich urządzeń do Miejskich Szpitali Klinicznych w Winnicy. Ponadto Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego i firma „System Solution” dostarczały szpitalom przyłbice i maski ochronne, a także ekrany ochronne. Szpitale w obwodzie winnickim otrzymały w ramach akcji sprzęt o łącznej wartości około 180 000 UAH. Maski ochronne były przekazywane także mieszkańcom obwodu winnickiego, których nie było stać na ich zakup. Inicjatywa „Ratując lekarza - ratujesz życie!” była możliwa dzięki dobrej współpracy „Podolskiej Agencja Rozwoju Regionalnego” z biznesem i organizacjami społecznymi, która realizowana jest od wielu lat.
 


3) Stowarzyszenie „Paliec mājās” (#Stayathome), Riga, Łotwa:
#Paliec mājās (#Stayathome) to ogólnokrajowa akcja zrzeszająca około 800 wolontariuszy oferujących pomoc w dostawie żywności i innych artykułów, wyprowadzeniu psów i wsparciu emocjonalnym osób z grupy ryzyka lub przebywających w izolacji. To ogólnoinstytucjonalna grupa robocza, która zgromadziła organizacje pozarządowe, opiekunów, dostawców usług społecznych i przedstawicieli samorządów lokalnych. W okresie lockdownu (13 marca - 9 czerwca) wolontariusze #Stayathome pomogli ponad 1000 osobom i odpowiedzieli na blisko 10 000 tys. wniosków. #Stayathome spotkał się z ogromnym poparciem społeczeństwa, mediów, sektora prywatnego i publicznego oraz organizacji pozarządowych. Dzięki tak ogromnemu wsparciu akcja #stayathome przyczyniła się do powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji Covid-19 na Łotwie.
(www.paliec-majas.lv)
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję