Prelegenci

Iwona Reichart

Dr nauk o polityce, anglistka, zastępczyni redaktora naczelnego „New Eastern Europe”, członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Współzałożycielka FemGlobal - stowarzyszenia kobiet zajmujących się polityką zagraniczną.

Birutė Marcinkevičiūtė-Mar

Litewska aktorka, reżyserka teatralna i pisarka. Jedna z najbardziej znanych monodramistek w Europie i na świecie. W latach 1988-1993 studiowała w Instytucie Teatru, Muzyki i Filmu w Sankt Petersburgu (Rosja), uzyskując dyplomy studiów wyższych w zakresie aktorstwa teatralnego i filmowego oraz reżyserii. W latach 1997-1998 studiowała śpiew i taniec w japońskim teatrze Noh w szkole Kita Noh oraz tradycyjny taniec Nihon Buyo w Tokio. Od 1994 Birute jest aktorką zespołu Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego, tworzyła niezależne projekty teatralne i taneczne. W 2018 roku założyła SOLO TEATRAS (SOLO THEATER) w Wilnie na Litwie i rozpoczęła pracę jako dyrektorka artystyczna. Ważne miejsce w twórczym dorobku Birutė posiada literatura: Birutė Mar wydała 9 książek (poezja, eseje, proza dla dzieci). Tworzy dramaturgię do nowych spektakli, pisze sztuki teatralne, libretta do oper. W 2019 r. założyła studio Kurybos studija SOLO, ważną częścią działalności którego jest wydawanie książek dla dzieci. Birutė jest członkinią Związku Literatów Litewskich (od 2000), Litewskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego, Litewskiego Stowarzyszenia Reżyserów Teatralnych i Litewskiej Gildii Aktorskiej. W 2020 roku Birutė Mar otrzymała Nagrodę Rządu Litewskiego w dziedzinie kultury i sztuki.

Iwona Reichart

Dr nauk o polityce, anglistka, zastępczyni redaktora naczelnego „New Eastern Europe”, członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu Współzałożycielka FemGlobal - stowarzyszenia kobiet zajmujących się polityką zagraniczną.

Birutė Marcinkevičiūtė-Mar

Litewska aktorka, reżyserka teatralna i pisarka. Jedna z najbardziej znanych monodramistek w Europie i na świecie. W latach 1988-1993 studiowała w Instytucie Teatru, Muzyki i Filmu w Sankt Petersburgu (Rosja), uzyskując dyplomy studiów wyższych w zakresie aktorstwa teatralnego i filmowego oraz reżyserii. W latach 1997-1998 studiowała śpiew i taniec w japońskim teatrze Noh w szkole Kita Noh oraz tradycyjny taniec Nihon Buyo w Tokio. Od 1994 Birute jest aktorką zespołu Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego, tworzyła niezależne projekty teatralne i taneczne. W 2018 roku założyła SOLO TEATRAS (SOLO THEATER) w Wilnie na Litwie i rozpoczęła pracę jako dyrektorka artystyczna. Ważne miejsce w twórczym dorobku Birutė posiada literatura: Birutė Mar wydała 9 książek (poezja, eseje, proza dla dzieci). Tworzy dramaturgię do nowych spektakli, pisze sztuki teatralne, libretta do oper. W 2019 r. założyła studio Kurybos studija SOLO, ważną częścią działalności którego jest wydawanie książek dla dzieci. Birutė jest członkinią Związku Literatów Litewskich (od 2000), Litewskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego, Litewskiego Stowarzyszenia Reżyserów Teatralnych i Litewskiej Gildii Aktorskiej. W 2020 roku Birutė Mar otrzymała Nagrodę Rządu Litewskiego w dziedzinie kultury i sztuki.

Przemysław Czapliński

Historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań); dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Ostatnio opublikował: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017); Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (2018); O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński; 2019), Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (wespół z Aliną Molisak, Warszawa 2019), Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O twórczości W.G. Sebalda (wespół z Katarzyną Kończal, Warszawa 2020). Przedmiot badań: literatura (polska) i społeczeństwo.

Valerii Romanov

Jest jednym z pierwszych członków zespołu platformy Bolt w Polsce. Brał udział w tworzeniu polskiego oddziału i starcie aplikacji w kraju w 2016 roku. Przewozy aplikacji, czyli pierwsza usługa Bolt w Polsce, są dostępne dla mieszkańców 9 polskich miast, w tym Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta, także dzięki jego pracy (pozostałe usługi, uruchomione wiosną 2020, to dostawy jedzenia - Bolt Food i wypożyczalnie miejskich hulajnóg - Bolt Rentals). Od lutego 2020 roku prowadzi zespół zajmujący się elektrycznymi hulajnogami - Bolt Rentals w Polsce, a w październiku został mianowany na stanowisko Country Managera Bolt Rentals w Polsce. Odpowiada za strategię i uczestniczy w rozmowach z miastami, dzięki jego współpracy z polskim i estońskim zespołem Bolt Rentals hulajnogi trafiły już do 24 polskich miast.

Przemysław Czapliński

Historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań); dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Ostatnio opublikował: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017); Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (2018); O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński; 2019), Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (wespół z Aliną Molisak, Warszawa 2019), Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O twórczości W.G. Sebalda (wespół z Katarzyną Kończal, Warszawa 2020). Przedmiot badań: literatura (polska) i społeczeństwo.

Valerii Romanov

Jest jednym z pierwszych członków zespołu platformy Bolt w Polsce. Brał udział w tworzeniu polskiego oddziału i starcie aplikacji w kraju w 2016 roku. Przewozy aplikacji, czyli pierwsza usługa Bolt w Polsce, są dostępne dla mieszkańców 9 polskich miast, w tym Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta, także dzięki jego pracy (pozostałe usługi, uruchomione wiosną 2020, to dostawy jedzenia - Bolt Food i wypożyczalnie miejskich hulajnóg - Bolt Rentals). Od lutego 2020 roku prowadzi zespół zajmujący się elektrycznymi hulajnogami - Bolt Rentals w Polsce, a w październiku został mianowany na stanowisko Country Managera Bolt Rentals w Polsce. Odpowiada za strategię i uczestniczy w rozmowach z miastami, dzięki jego współpracy z polskim i estońskim zespołem Bolt Rentals hulajnogi trafiły już do 24 polskich miast.