-

23 września

 • 9:00 - 10:00

  Rejestracja i kawa
  CSK, Hall

 • 10:00 - 10:30

  Otwarcie kongresu
  CSK, Sala Operowa

 • 10:30 - 11:30

  Wykład inauguracyjny
  CSK, Sala Operowa

 • 11:30 - 13:00

  Giełda Grantodawców
  CSK, Kieszenie boczne Sali Operowej

 • 11:30 - 13:00

  Forum Partnerów
  CSK, Kieszenie boczne Sali Operowej

 • 11:30 - 13:00

  Panel otwierający: Od Unii Lubelskiej do Partnerstwa Wschodniego
  CSK, Sala Operowa

 • 11:00 - 12:00

  Rejestracja i kawa Konferencji Cre Art
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 12:00 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Wykład inauguracyjny Sebastiana Cichockiego (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie)
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 13:00 - 14:00

  Lunch
  LCK, C5

 • 14:00 - 15:30

  Lub-Invest
  Czy Trójmorze będzie kołem zamachowym gospodarki Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  CSK, Sala Kameralna

 • 14:00 - 15:30

  Równość
  Równość - Niezależność - Samodzielność - Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dostępność, Edukacja, Samodzielność)
  LCK, S1

 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Alina Szpak (Instytut Pamięci Narodowej Ukrainy) Podsumowanie dekomunizacji w Ukrainie


  LCK, S2 Sala plenarna

 • 14:00 - 15:30

  Seminarium OECD
  Zaprezentowanie stronie białoruskiej podejścia władz miasta do ekonomii społecznej jako czynnika rozwoju lokalnej gospodarki
  LCK, S6

 • 14:00 - 15:30

  Partnerstwa regionalne
  Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej - realne szanse czy nikłe nadzieje
  LCK, S7A

 • 14:00 - 15:30

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroazjatyckim a europejskim modelem ustrojowym
  LCK, S7B

 • 14:00 - 15:30

  Demokracja lokalna
  Rola i znaczenie mediów lokalnych dla wzmocnienia procesów demokratyzacji
  LCK, S7C

 • 14:00 - 15:30

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Co nas łączy, kto nas dzieli? Zarządzanie strachem - retoryka konfliktu (część I debaty, omówienie problemów)
  LCK, S8

 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Pabla Martíneza – szefa działu edukacji i programów publicznych w MACBA, Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę
  CSK

 • 15:45 - 17:15

  Lub-Invest
  Bankowość
  CSK, Sala Kameralna

 • 15:45 - 17:15

  Równość
  Karty LGBT w miejskiej polityce równości
  LCK, S1

 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Anna Dąbrowska

  LCK, S2 Sala plenarna

 • 15:45 - 17:15

  Seminarium OECD
  Zaprezentowanie stronie białoruskiej podejścia władz miasta do ekonomii społecznej jako czynnika rozwoju lokalnej gospodarki
  LCK, S6

 • 15:45 - 17:15

  Partnerstwa regionalne
  Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce, Finlandii i Ukrainie
  LCK, S7A

 • 15:45 - 17:15

  Polityka i bezpieczeństwo
  10 lat Partnerstwa Wschodniego – podsumowanie i perspektywy na przyszłość
  LCK, S7B

 • 15:45 - 17:15

  Demokracja lokalna
  Inkubator Umowy Społecznej
  LCK, S7C

 • 15:45 - 17:15

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Dalecy i bliscy. Od zburzenia muru berlińskiego do okrągłego stołu (część II debaty, rozwiązywanie problemów)
  LCK, S8

 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Övül Durmuşoğlu – kuratorkę, pisarkę, badaczkę | Berlin/Stambuł
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 17:15 - 17:30

  Przerwa na kawę
  LCK, C2/C7

 • 17:30 - 19:00

  Lub-Invest
  PFR, PAIH
  CSK, Sala Kameralna

 • 17:30 - 19:00

  Równość
  Mój sąsiad. Jak zarządzać różnorodnymi wspólnotami. Prezentacja wyników badań dotyczących aktywności imigrantów w Lublinie
  LCK, S1

 • 17:30 - 19:00

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Europa wspólna - wspólne sąsiedztwo, wspólnej Europy (Kwaśniewski-Schulz)
  LCK, S2 Sala plenarna

 • 17:30 - 19:00

  Niemcy-Polska-Ukraina: bezpieczeństwo, migracje, wybory
  LCK, S6

 • 17:30 - 19:00

  Partnerstwa regionalne
  U wioseł i za sterem - kobiety w polskiej polityce zagranicznej
  LCK, S7A

 • 17:30 - 19:00

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroatlantycką a euroazjatycka przestrzenią bezpieczeństwa
  LCK, S7B

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cum neque autem hic eveniet facilis, voluptatem itaque impedit delectus dolorem, veritatis rem, temporibus vel esse facere voluptas eos ea illo fugiat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A nesciunt, minus libero eum animi, ipsum earum beatae modi quaerat unde, fugiat delectus voluptatum non amet sequi odio adipisci ullam illum.
 • 17:30 - 19:00

  Demokracja lokalna
  Demokracja lokalna w Bałkanach Zachodnich
  LCK, S7C

 • 17:30 - 19:00

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Otwarcie wystawy Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej oraz przegląd zebranych rekomendacji z partnerskich miast: Brześcia (Białoruś), Dnipra, Krzywego Rogu, Lwowa (Ukraina), Wilna (Litwa)
  LCK, S8

 • 17:30 - 19:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW (wystawy / działania artystyczne / pokazy w ramach projektu Because Fractals w CSK)
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 19:00 - 20:00

  Kolacja
  LCK, C5

24 września

 • 9:30 - 10:00

  Rejestracja i kawa
  LCK, C2

 • 10:00 - 11:15

  Wykład gościa specjalnego
  LCK, S2

 • 11:30 - 13:30

  Mobilność
  Węzły i centra przesiadkowe - integracja systemu transportu publicznego w aglomeracjach miejskich
  LCK, S1

 • 11:30 - 13:30

  Przestrzeń inspiracji i dialoguPrezentacja książki Andrzeja Jakubowskiego z Urzędu Statystycznego o współpracy transgranicznej polskich miast

  O współpracy transgranicznej z perspektywy organizacji Skarbu Państwa LCK, S2

 • 11:30 - 13:30

  Europa Środkowa
  Grupa Wyszehradzka: integracja i bezpieczeństwo, 15 lat Polski w UE
  LCK, S7A

 • 11:30 - 13:30

  NAUKA I EDUKACJA
  Uniwersyteckie Programy Nauczania nt. Samorządu Terytorialnego w UE
  LCK, S7B

 • 11:30 - 13:30

  TURYSTYKA
  Tworzenie międzynarodowych platform współpracy międzynarodowej
  LCK, S7C

 • 11:30 - 13:30

  Rozwój zrównoważony
  Sąsiedztwo ludzi, sąsiedztwo przyrody. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Polesia w zrównoważonym rozwoju regionu
  LCK, S7D

 • 11:30 - 13:30

  Dziedzictwo i pojednanie
  Białoruska tożsamość. Refleksja w 1000-lecie istnienia miasta Brześć
  LCK, S8

 • 11:30 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Izę Kaszyńską – aktywistkę ekologiczną i feministyczną, kuratorkę Parku Rzeźby na Bródnie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 13:00 - 14:00

  Lunch
  LCK, C5

 • 14:00 - 15:30

  Mobilność
  Jak budować niskokosztową infrastrukturę rowerową
  LCK, S1

 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Stowarzyszenie Zjednoczonych Gromad Terytorialnych Ukrainy

  Peczeniżyn-gromada na milion
  LCK, S2

 • 14:00 - 15:30

  Europa Środkowa
  Bałkany Zachodnie: integracja i bezpieczeństwo
  LCK, S7A

 • 14:00 - 15:30

  NAUKA I EDUKACJA
  Samorządy i Edukacja
  LCK, S7B

 • 14:00 - 15:30

  TURYSTYKA
  Eventy i festiwale międzynarodowe - jak zwiększyć zasięg
  LCK, S7C

 • 14:00 - 15:30

  Rozwój zrównoważony
  Jak miasta radzą sobie z problemem odpływu ludności
  LCK, S7D

 • 14:00 - 15:30

  Dziedzictwo i pojednanie
  Pięć lat po Majdanie. Percepcja rewolucji godności w oczach sąsiadów
  LCK, S8

 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Dyskusja/warsztat moderowany przez Katię Krupennikovą – kuratorkę i teoretyczkę | Bergen Assembly
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę
  LCK, C2/C7

 • 15:45 - 17:15

  Mobilność
  Zarządzanie ruchem w centrum miasta
  LCK, S1

 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Euroregiony - Johannes Moisio, Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR ds. granic zewnętrznych, Finlandia
  LCK, S2

 • 15:45 - 17:15

  Europa Środkowa
  Państwa bałtyckie: integracja i bezpieczeństwo
  LCK, S7A

 • 15:45 - 17:15

  NAUKA I EDUKACJA
  Edukacja włączająca - wyzwania dla systemów edukacji krajów EW
  LCK, S7B

 • 15:45 - 17:15

  TURYSTYKA
  Integrcja międzynarodowa miast turystycznych - sieci współpracy, projekty i programy
  LCK, S7C

 • 15:45 - 17:15

  Rozwój zrównoważony
  Nauka przez całe życie jako integralny element rozwoju lokalnego - rekomendacje dla krajów Partnerstwa Wschodniego na przykładzie polskich doświadczeń
  LCK, S7D

 • 15:45 - 17:15

  Dziedzictwo i pojednanie
  Antysemityzm po Zagładzie. Stary wróg w nowej polityce tożsamości państw Europy Środkowo-wschodniej
  LCK, S8

 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Panel zamykający moderowany przez Oleksiya Radynskiego – pisarza i twórcę filmowego z Kijowa
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • 17:15 - 17:30

  Przerwa

 • 17:30 - 18:00

  Podsumowanie i podziękowanie
  LCK, S2

 • 17:30 - 18:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW (wystawy / działania artystyczne / pokazy w ramach projektu Because Fractals w CSK)
  Galeria Labirynt, Sala czarna

 • Warsztat - Erasmus +

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję