-

23 września

 • 9:00 - 10:00

  Rejestracja i kawa powitalna
  Foyer przy Sali Widowiskowej Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego

 • 9:30 - 13:00

  Giełda Grantodawców
  Foyer przy Sali Widowiskowej Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego

 • 9:30 - 13:00

  Forum Partnerów
  Łącznik pomiędzy Centrum Kongresowym i budynkiem Agro II Uniwersytetu Przyrodniczego

 • 10:00 - 10:30

  Otwarcie kongresu
  Sala Widowiskowa Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego

 • 10:30 - 11:00

  Happening historyczny - Żywy obraz Unii Lubelskiej Jana Matejki
  Sala Widowiskowa Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego

 • 11:00 - 11:30

  Wykład inauguracyjnyprof. Jana Widackiego – polski prawnik i dyplomata, adwokat, profesor nauk prawnych, poseł na Sejm VI kadencji, Polska
  Sala Widowiskowa Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego

 • 11:30 - 13:00

  Panel otwierający: Od Unii Lubelskiej do Partnerstwa Wschodniego
  Sala Widowiskowa Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego

  Tegoroczny Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej odbywa się 450 lat od zawarcia unii lubelskiej, 15 lat od wstąpienia Polski do UE wreszcie w 10. rocznicę utworzenia Partnerstwa Wschodniego. Panel otwierający ma być okazją do refleksji nad wspólnym dziedzictwem kulturowo-historycznym Europy Wschodniej, a także rolą naszego regionu w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. Uczestnikami panelu są zarówno bezpośredni uczestnicy wydarzeń, które doprowadziły do utworzenia Partnerstwa Wschodniego, a wcześniej  rozszerzenia Unii Europejskiej, dyplomaci, historycy, osoby zaangażowane w budowanie współpracy między krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

  Moderator:
  Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura - Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Uczestnicy:
  Jan Truszczyński, główny negocjator warunków polskiego członkostwa w UE, pierwszy Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej z nowych państw członkowskich, Polska
  Artur Michalski, Ambasador RP na Białorusi
  Artur Soboń, Sekretarz Stanu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska
  William Tompson, Naczelnik Wydziału d/s Eurazji OECD, Francja
  Aleksander Rumak, Wicemister pracy i opieki społecznej Białorusi, Białoruś
  Valentyna Poltavets, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Zjednoczonych Gromad Ukrainy, Ukraina
  Dr hab. Beata Surmacz – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej, Lublin


 • 11:00 - 12:00

  Rejestracja i kawa Konferencji Cre Art
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 12:00 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Wykład inauguracyjny „Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna


  Wykład inauguracyjny „Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić” 
  Sebastian Cichocki - kurator, pisarz i krytyk sztuki, główny kurator w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kurator Parku Rzeźby na Bródnie oraz licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych
   
  Jerzy Ludwiński, teoretyk sztuki związany z Lublinem, napisał w eseju „Sztuka w epoce postartystycznej”: Bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś, czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości. Zdanie to możemy traktować jako motto wielu współczesnych aktywności artystycznych stanowiących materializację jednego
  z podstawowych postulatów awangard XX wieku – przenikania się sztuki z życiem codziennym. Coraz częściej artyści i kuratorzy angażują się w debatę publiczną, zabierają głos w kwestiach politycznych, czynią wysiłek, by zabezpieczyć świat przed zagrażającymi mu zjawiskami – takimi jak rasizm, nacjonalizm, faszyzm i neofaszyzm, globalne ocieplenie czy zanieczyszczenie środowiska.
      
  Tematyka konferencji „Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu” dotyczy czterech zagadnień mających ogromny wpływ na współczesną politykę, debaty publiczne i napięcia społeczne XXI wieku: zmiany klimatyczne, post-faszyzm, mizoginia i gatunkowizm. Jest także związana z pojęciem, opisywanym przez psychologów badających procesy kształtowania się poglądów politycznych jako „backfire effect”.  Jak pokazują opublikowane badania, m. in. Brendana Nyhana i Jasona Reiflera z Uniwersytetu w Michigan ("When Corrections Fail: The persistence of political misperception”), niemal niemożliwą jest zmiana czyjegoś światopoglądu poprzez jego konfrontację z faktami potwierdzonymi naukowo, weryfikowalnymi doświadczalnie i podpartymi racjonalnymi danymi (takimi jak statystyki, materiał fotograficzny czy dokumenty). Konfrontacja z takimi kontr-informacjami utwierdza osobę, przywiązaną np. do jednej z teorii spiskowych, w przekonaniu co do słuszności własnych poglądów. Psychologowie są dość zgodni: zmiana nawet najbardziej niedorzecznych poglądów pod wpływem racjonalnej rozmowy jest niemal niemożliwa. Dotyczy to również wysoce niebezpiecznych przekonań np. dotyczących segregacji rasowej, wyższości jednej płci nad drugą czy przemocy wobec innych gatunków. Każdy z zaproponowanych  w ramach konferencji paneli dyskusyjnych/warsztatów stanie się próbą zmierzenia się z mechanizmami rozprzestrzenienia się teorii spiskowych, post-prawdy oraz sprzężonymi z nimi procesami wyparcia (denializmu). W roli moderatorów/prowadzących poszczególnych dyskusji/warsztatów wystąpią specjaliści i specjalistki związani z aktywizmem politycznym i ekologicznym sprzęgniętym z programami instytucji sztuki współczesnej.
 • 12:00 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Interwencje artystyczne/warsztat pt. „Tak zwane. Praktyczne warsztaty z robienia pieczątek”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna  Lada Nakonechna -
   artystka, redaktorka Prostory.net.ua, członkini grupy R.E.P. (Revolutionary Experimental Space) oraz kolektywu kuratorskiego Hudrada

  Warsztat przygotowany przez ukraińską artystkę Ladę Nakonechną polega na wspólnej produkcji pieczątek oraz dyskusji na temat ich współczesnego zastosowania, jako politycznego narzędzia w przestrzeni publicznej – w celach manipulacji, demonstracji czy oporu. W części teoretycznej artystka przybliży kwestie związane z dziełami sztuki poruszającymi kwestie języka i przekładu, koncentrując się zwłaszcza na obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, w kontekście wojny, cenzury, ataków skrajnej prawicy oraz rosnącego sprzeciwu ze strony obywatelskich instytucji.
  Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez preferowanej grupy docelowej.
 • 13:00 - 14:00

  Lunch
  Hol, parter, sala 1, budynek Agro II

 • 14:00 - 15:30

  Lub-Invest
  Czy transgraniczność może napędzać gospodarkę Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej?
  aula 101, Agro II

  Debata poświęcona będzie odpowiedzi na pytanie czy transgraniczność ma szansę stać się kołem zamachowym gospodarki Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Paneliści podejmą staranie aby znaleźć odpowiedź na pytania jakie spektrum aktywności międzynarodowej rządowych i samorządowych władz terytorialnych szczebla regionalnego i lokalnego należy wesprzeć aby pokonać granice państwowe jako bariery gospodarcze i infrastrukturalne. A jakie stereotypy należy jeszcze przezwyciężyć oraz jakie uprzedzenia nadal funkcjonują po obu stronach granic. Podkreślając, że współpraca transgraniczna i międzyregionalna umacnia dobrosąsiedzkie relacje między krajami, gwarantując stabilność, oraz zapewniając partnerski i zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny.

  Moderator:
  Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Polska

  Paneliści:
  Oleksandr Kobzarev, Dyrektor Instytutu Miasta, Lwów, Ukraina
  Prof. Zbigniew Pastuszak, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Polska
  Iurii Vilkul, Mer miasta Krzywy Róg, Ukraina
  Elena Pivnik, Zastępczyni Prezesa Białoruskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Brześciu, Białoruś

  Partner panelu: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza
 • 14:00 - 15:30

  Równość
  Równość - Niezależność - Samodzielność - Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dostępność, Edukacja, Samodzielność)
  sala 14, Agro II

  Dyskusja dotyczyć będzie realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja jest zapisem standardów, które mają zapewnić pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Została ona  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006, ratyfikowana przez Polskę 25 września 2012, Ukrainę 4 lutego 2010, Białoruś 25 listopada 2016.

  Moderator: 
  Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Lublin, Polska

  Prelegenci:
  Kapka Panajotowa, Dyrektor Europejskiej Sieci Niezależnego Życia, Bułgaria
  Raisa Kravchenko, Ogólnoukraińska organizacja publiczna „Koalicja na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych z zaburzeniami intelektualnymi”, Ukraina
  Alla Andrushchuk, Przewodnicząca organizacji Fundusz ,,Żyj z nadzieją" i Obywatelska Społeczna Organizacja Niepełnosprawnych Dzieci i ich Rodzin „Gwiazda Nadziei”, Krzemieniec, Ukraina
  Ivan Shmyha, Prezes młodzieżowej organizacji ,,Inwalidzi i środowisko", Brześć, Białoruś
  Elena Kuliukina, Członek Zarządu Stowarzyszenia "Białoruskiego Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych", Białoruś
  Dr Arkadiusz Biały, Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Warszawa
  Dr Krzysztof Kurowski, Zespół ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa

  Partner panelu: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Podsumowanie dekomunizacji w Ukrainie


  LITPOLUKRBRIG: Trzy narody – wspólny punkt widzeniaSala Widowiskowa Centrum Kongresowego UP

  14:00-14:45
  Podsumowanie dekomunizacji na Ukrainie
  Alina Szpak, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Kijów, Ukraina

  Moderacja: Paweł Bobołowicz, dziennikarz, Radio Wnet  14:45-15:30
  LITPOLUKRBRIG: Trzy narody – wspólny punkt widzenia
  Pułkownik Dmytro Bratiszko, Dowódca LITPOLUKRBRIG, Lublin, Polska

 • 14:00 - 15:30

  Seminarium OECD
  Elementy składowe dobrze funkcjonującego ekosystemu przedsiębiorczości społecznej – wdrażanie polityki
  sala 15, Agro II

  Niniejsze seminarium opiera się na wynikach pierwszego seminarium projektowego na temat rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości społecznej na Białorusi, które odbyło się w Mińsku 12 czerwca 2019 r. Spotkanie zostanie podzielone na dwie sesje tematyczne:
  Podczas pierwszej sesji prelegenci przedstawią sytuację oraz przegląd elementów składowych dobrze funkcjonującego ekosystemu przedsiębiorczości społecznej opartego na Narzędziu Polityki Lepszej Przedsiębiorczości OECD/EC. Prelegenci zaprezentują również perspektywę porównawczą pojawiających się podejść do regulacji przedsiębiorstw społecznych, nadawania statusu i mierzenia wpływu.
  Podczas drugiej sesji prelegenci zwrócą uwagę na kluczowe priorytety rozwoju systemu przedsiębiorczości społecznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu na Białorusi: zachęcanie do tworzenia przedsiębiorstw społecznych, a także integracja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami.

  14.00-14.10
  Słowa powitania
  William Tompson, Kierownik Działu Eurazja, OECD Global Relations
  Konrad Pawlik, Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
  Alexander Rumak, Wiceminister Pracy i Ochrony Socjalnej, Białoruś

  Sesja 1:  Elementy składowe dobrze funkcjonującego ekosystemu przedsiębiorczości społecznej – wdrażanie polityki
  14.10-14.50
  Narzędzie Polityki Lepszej Przedsiębiorczości OECD/EC – Wnioski z samooceny Białorusi
  Antonella Noya, Kierownik Działu Przedsiębiorczości Społecznej, Centrum Przedsiębiorczości OECD
  Panelista:
  Oleg Tokun, Kierownik Departamentu Polityki Zatrudnienia, Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej, Białoruś

  14.50-15.30
  Rozwój środowiska regulacyjnego dla przedsiębiorczości społecznej:  Jak nadawać status przedsiębiorstwa "społecznego"? Jak można mierzyć wpływ społeczny?
  Antonella Noya, Kierownik Działu Przedsiębiorczości Społecznej, Centrum Przedsiębiorczości OECD
  Ewa Konczal, Menedżer ds. Europy Środkowej i Wschodniej, Europejskie Stowarzyszenie Filantropii Przedsiębiorstw
 • 14:00 - 15:30

  Partnerstwa regionalne
  Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w życiu społecznym Polski, Ukrainy, Finlandii
  sala 3, Agro II

  Kto najszybciej przyjdzie z pomocą w trudnej sytuacji, na przykład kiedy dotknie nas pożar, powódź, nieszczęśliwy wypadek? Oczywiście sąsiad, kolega, urzędnik gminy, nauczyciel czy rolnik, ogólnie mówiąc przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak powstają, w jakich formach zrzeszają się , jak współpracują z władza lokalną w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i w Finlandii?

  Moderator:
  Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda Huta, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie , Polska

  Prelegenci:
  Johannes Moisio, Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR (Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych) ds. granic zewnętrznych, Finlandia
  Nikołaj Kuznitskij, Naczelnik Centrum Bezpieczeństwa  oraz Kontaktów ze Społecznością  Brzeskiego Obwodowego Oddziału Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Republiki Białoruś
  Kuch Oleh - Wójt gminy Lubeshiv, Ukraina
  bryg. Sławomir Koziej - Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie

  Partner panelu: Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód


 • 14:00 - 15:30

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroazjatyckim a europejskim modelem ustrojowym
  sala 102, Agro II

  Nowe niepodległe państwa po rozpadzie ZSRR podjęły trudny wysiłek zmian systemowych, deklarując wprowadzenie zasad demokratycznego państwa prawa. W tym po prawie 3-ch dekadach zmian jedynie państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i Estonia) zbudowały europejski model demokracji. Natomiast w kolejnej grupie państw (Ukraina, Mołdowa, Gruzja) ukształtowały się reżimy hybrydowe, będąc przeszkodą na drodze realizowania tam modelu europejskiego. Kolejna grupa państw częściowo (Armenia) bądź w pełni (Białoruś, Azerbejdżan) wróciła do praktyk autorytarnych. Euroazjatycki model ustrojowy jako autorytarny ukształtował się w Federacji Rosyjskiej oraz jest promowany celem zachowania rosyjskiej strefy wpływów. Celem panelu jest analiza procesu zmian w państwach Europy Wschodniej w kontekście realizacji modelu ustrojowego, ukazanie dynamiki i efektów zmian, a także perspektywy ewolucji.   
                                                                       
  Moderacja:
  prof. dr hab. Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Wydział Politologii UMCS

  Prelegenci:
  Prof. dr hab. Alexandre Kukhianidze, Wydział Nauk Społecznych i Politycznych, Tbiliski Uniwersytet Państwowy
  Prof. Paul Kalinichenko, Wydział Prawa Narodowy Uniwersytet „Wyższa Szkoła Ekonomiczna” w Moskwie
  Prof. dr hab. Jurij Makar, Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego
  im. J. Fed’kowycza
  Prof. dr hab. Serhij Danyłenko, Instytut Stosunków Międzynarodowych, KUN im. T. Szewczenki
  Prof. Wojciech Sokół, Wydział Politologii UMCS

  Organizatorzy panelu: Centrum Europy Wschodniej i Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej, Instytut Nauk Politycznych
  i Spraw Międzynarodowych KUL
 • 14:00 - 15:30

  Demokracja lokalna
  Proces decentralizacji w Ukrainie - stan obecny, wsparcie międzynarodowe, perspektywy na przyszłość, inspiracja dla innych krajów Partnerstwa Wschodniego
  sala 104, Agro II

  W ramach panelu będziemy dyskutować o procesie decentralizacji w Ukrainie. Spojrzymy na ten proces oczami urzędującego szefa samorządu (znanego w całej Ukrainie z udziału i zwycięstwa w programie "Gromada na milion") . Niezwykle ciekawa będzie perspektywa eksperta z tej dziedziny wspierającego w obszarze decentralizacji Prezydenta Ukrainy. Porozmawiamy o doświadczeniach międzynarodowych grantodawców (program U-LEAD) oraz polskich organizacji aktywnie wspierających proces decentralizacji(FSM, FRDL, FIM). O samorządności w Gruzji dyskutować będziemy z wicegubernatorem Gurii.

  Moderacja:
  Paweł Prokop - prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, przewodniczący Rady Programowej KIEW (Polska)

  Prelegenci:
  Ihor Dovirak, Przewodniczący połączonej gromady Peczeniżyn, szef Asocjacji połączonych gromad obwodu iwanofrankowskiego, Ukraina
  Natalia Gmurkowska, Doradca Zarządu FRDL ds. współpracy z krajami Europy Wschodniej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska
  Ruslan Rokhov, Założyciel i szef  Szkoły Merów, ekspert w zakresie decentralizacji, Ukraina
  Adam Sauer, Koordynator programów dotyczących Ukrainy, Fundacja Solidarności Międzynarodowej, Polska
  Anatolij Parchomiuk, Dyrektor Wołyńskiego Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, program U-LEAD, Ukraina
  Oleksandr Hanushchyn, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, Ukraina
  Gość specjalny panelu - Ketevan Moistsrafeshvili - zastępczyni przedstawiciela Rządu w gminach Lanchkhuti, Ozurgeti i Chokhatauri, Guria, Gruzja

  Parnerzy panelu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich


 • 14:00 - 15:30

  Otwarta Europa
  15 lat Polski w Unii Europejskiej: osiągnięcia, szanse i wyzwania
  sala 103, Agro II

  W maju 2019 r. minęło 15 lat odkąd Polska została członkiem Unii Europejskiej. Okres ten był znaczący z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, politycznego i społecznego naszego państwa, ale również dynamiki ewolucji projektu europejskiego. Aktywność i pozycję Polski w UE do tej pory potwierdzają zgłaszane inicjatywy, takie jak Partnerstwo Wschodnie, ale też objęcie przez Polaków prestiżowych unijnych stanowisk: przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Rady Europejskiej. Obecne zmiany, jakie zachodzą w Unii Europejskiej i na arenie międzynarodowej wymagają wypracowania nowego sposobu aktywnej partycypacji Polski w procesie kreowania nowych zadań, celów i wizji Unii Europejskiej. 
  Celem panelu jest podsumowanie 15 lat funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej, naszej drogi do członkostwa, osiągnięć i porażek, ale przede wszystkim pozycji Polski wobec wyzwań regionalnych i globalnych stojących przed Unią Europejską w przyszłości.

  Moderacja:
  dr hab. Beata Piskorska, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Prelegenci:
  Ambasador dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  Ambasador Jan Truszczyński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
  Ambasador Prof. Marek Grela, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa

  Partnerzy panelu:
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin

 • 14:00 - 15:30

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Co nas łączy, kto nas dzieli? Zarządzanie strachem - retoryka konfliktu (część I debaty, omówienie problemów)
  sala 2, Agro II

  W Polsce i krajach PW wciąż brakuje działań typu soft power, wpierających dyplomację społeczną i publiczną. Porozmawiamy o współczesnych relacjach sąsiedzkich i demaskowaniu narracji generujących i podsycających konflikty. Słowa klucze: relacje polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, polsko-białoruskie, polsko-litewskie relacje dotyczące wspólnego dziedzictwa historycznego i dyskursu wobec różnej polityki historycznej.


  Moderacja:  Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin
  Kamil Kamiński, Fundacja Wspólna Przestrzeń, Warszawa

  Prelegenci:
  prof. Oleh Yaskiv, Dyrektor Centrum Andrija Szeptyckiego we Lwowie, Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Ukraina
  Prof. Alexey Vasilyev, Narodowy uniwersytet badawczy "Wyższa szkoła ekonomii", Moskwa, Rosja
  Doc. dr Gediminas Kazėnas, Uniwersytet Michała Romera, Wilno, Litwa
  Dr Dominik Szulc, Polska Akademia Nauk, Polska
  Aleh Hulak, Białoruski prawnik, działacz społeczny, Prezes Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, Białoruś

  Partner: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Jak uczyć się razem. Ćwiczenia na czas kryzysu cywilizacyjnego”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna


  Pablo Martínez - szef działu edukacji i programów publicznych w MACBA, Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie

  Warsztat związany jest z obszarami: kryzys klimatyczny i homofobia. Przybierze on formę sesji czytelniczej i dyskusji na temat radykalnej edukacji i instytucji sztuki w XXI wieku. Pablo Martinez zapozna uczestników sesji z metodami i narzędziami używanymi przez Muzeum Sztuki Współczesnej MACBA w Barcelonie w pracy z różnymi publicznościami, zagrożonymi wykluczeniem. Podczas dyskusji nad wybranymi przez Pablo Martineza tekstami, uczestnicy będą również wspólnie gotować – gastronomia jest istotną częścią praktyk pedagogicznych stosowanych w MACBA.
  Potencjalni uczestnicy: osoby zainteresowane politykami kulturalnymi, edukacją, emancypacją, gotowaniem i produkcją żywności, końcem świata, sztuką i rzemiosłem.
 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę
  Holl, parter i I piętro, budynek Agro II

 • 15:45 - 17:15

  Lub-Invest
  Internacjonalizacja polskich firm oraz ich promocja na perspektywicznych rynkach z wykorzystaniem cross-border e-commerce
  aula 101, Agro II

  Firma PwC zaprezentuje raport pt. Analiza potencjału internacjonalizacji polskich firm oraz promocji polskich branż priorytetowych na rynkach perspektywicznych poprzez kanały elektroniczne – „E-EKSPORT” zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Raport obejmuje takie elementy jak np. analizę zjawiska e-eksportu w Polsce i w polskich przedsiębiorstwach, potencjału e-eksportowego polskiej gospodarki (SWOT), instrumentów wsparcia ekspansji przedsiębiorstw poprzez kanały elektroniczne, które funkcjonują w innych krajach czy rozwiązań infrastrukturalnych, które wspierają lub warunkują szybki rozwój e-eksportu. Projekt dotyczy 12 branż priorytetowych:
  biotechnologia i farmaceutyka, budownictwo, części samochodowe i lotnicze, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, kosmetyki, maszyny i urządzenia, meble, moda polska, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, usługi prozdrowotne.

  Dyskusja poświęcona będzie analizie polskiego oraz transgranicznego rynku e-commerce, najlepszych światowych praktyk z zakresu wsparcia eksportu oraz e-eksportu, a także najważniejszym elementom oraz barierom w infrastrukturze transgranicznego e-eksportu. Dyskusja prowadzić będzie do wypracowania rekomendacji dotyczących instrumentów wsparcia, które powinny oferować instytucje państwowe w ramach wspieranie e-eksportu.

  Ekspert:
  Paweł Oleszczuk, Advisory Manager PwC

  Paneliści:
  Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE
  Dionizy Smoleń, Dyrektor PwC
  Agata Barczyk, Ekspert ds. ekspansji międzynarodowej w Google
  Tomasz Salomon, Zastępca Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  Mariusz Klementowski, Prezes Zarządu AmerPharma

  Partner merytoryczny: KUKE Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, PwC
 • 15:45 - 17:15

  Równość
  Społeczność LGBT w samorządach Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego
  sala 14, Agro II


  Moderacja:
  Alicja Sienkiewicz, Stowarzyszenie Marsz Równości, Lublin

  Prelegentki:
  Uliana Movchan,  Dyrektor programowy NGO Insight, Ukraina
  Anastasia Danilova, Dyrektor wykonawczy w GENDERDOC-M, Mołdawia
  Danuta Sowińska, Gdańsk, Polska
  Anna Szadkowska, Urząd Miasta Lublin

  Partnerzy panelu: Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie
 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Granica polsko-ukraińska: brama czy ściana?


  Granica z ludzką twarzą - prezentacja raportu rekomendacji o granicy polsko-ukraińskiejSala Widowiskowa Centrum Kongresowego UP


  15:45-16:30
  1. Granica polsko-ukraińska: brama czy ściana?
  Prezentacja wyników badania prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego (Warszawa) i centrum analityczne „Europa bez barier” (Kijów) na polsko-ukraińskim pograniczu. Badacze sprawdzili nie tylko efektywność przejść granicznych i komfort podróżowania, ale – przede wszystkim – wpływ bliskości granicy na społeczności położone w jej pobliżu.
  Czy granica to szansa czy przekleństwo dla regionów przygranicznych?
  Czy lokalna gospodarka może istnieć bez drobnego przemytu?
  Jak granica wpływa na potencjał turystyczny Lubelszczyzny i Podkarpacia?
  oraz… gdzie znajduje się najlepiej prosperująca „Biedronka” w Polsce?
  Zaprezentowane zostaną też rekomendacje na rzecz poprawy funkcjonowania granicy, skierowane do władz centralnych, lokalnych, ale i do nas samych – ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
  Do udziału w debacie zaprosimy także liderów przygranicznych społeczności.

  Prelegenci:
  Krzysztof Mrozek, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
  Marta Jaroszewicz, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
  Iryna Sushko, Centrum analityczne „Europa bez barier”, Kijów

  Partner:
  Fundacja im. Stefana Batorego
  Centrum analityczne „Europa bez barier”
  16:30-17:15
  2. Granica z ludzką twarzą - prezentacja raportu rekomendacji o granicy polsko-ukraińskiej
  Każdego dnia tysiące ludzi przekraczają granicę między Ukrainą a Polską. Jadą na studia, do pracy lub po prostu w celach turystycznych. Odcinek dziejący te dwa kraje jest najbardziej zatłoczonym fragmentem granicy UE. Granicę postrzega się dziś raczej jako problem, a nie szansę. 

  Zespół ukraińskich i polskich badaczy zastanawiał się, co zrobić, by szerzej uchylić bramy między naszymi państwami. Pamiętając, że granica ma spełniać swoje funkcje w dziedzinie bezpieczeństwa, Europa Bez Barier (Ukraina) i Instytut Wolności (Polska) pracowały nad rozwiązaniami, które mogłyby pomóc w tym, by przekraczanie granicy było szybsze, łatwiejsze i wygodniejsze. Nasza grupa wychodziła z założenia, że każda osoba - bez względu na to, czy porusza się pieszo, jedzie samochodem, korzysta z autobusu, roweru, segwaya lub rolek - może łatwo trafić do sąsiedniego kraju; że granica jest tylko formalnością, a nie barierą. Porozmawiamy również o koncepcji inteligentnych granic tworzonych dzięki wprowadzaniu nowych technologii. Innowacje wkroczyły już w każdy aspekt naszego codziennego życia. Dlaczego nie ma ich jeszcze na granicy?


  Prelegenci:
  Aleksander Wiącek, Fundacja Mobilności Aktywnej, Lublin
  Iryna Suszko, Centrum analityczne „Europa bez barier”, Kijów

  Partnerzy:
  Fundacja Instytut Wolności
  Europa Bez Barier
  Fundacja Mobilności Aktywnej
 • 15:45 - 17:15

  Seminarium OECD
  Identyfikacja priorytetów dla Białorusi – przykłady dobrych praktyk z Europy Wschodniej i Polski
  sala 15, Agro II

  Moderacja: Antonella Noya, Kierownik Działu Przedsiębiorczości Społecznej, Centrum Przedsiębiorczości OECD

  15.45-16.35
  Dyskusja panelowa:  Narzędzia polityczne zachęcające do tworzenia przedsiębiorstw społecznych i ich oddziaływania
  Ewa Konczal, Menedżer ds. Europy Środkowej i Wschodniej, Europejskie Stowarzyszenie Filantropii Przedsiębiorstw
  Irina Putkova, Zastępca Kierownika Departamentu Finansowania Działalności Społecznej i Naukowej, Kierownik Departamentu Finansowania Zdrowia, Ubezpieczeń Społecznych i Sportu, Ministerstwo Finansów, Białoruś

  16.35-17.05
  Integracja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami poprzez przedsiębiorczość społeczną
  Eva Zubkovskaya, Departament ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej, Białoruś

  17.05-17.15
  Zakończenie
  William Tompson, Kierownik Działu Eurazja, OECD Global Relations
  Konrad Pawlik, Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska
  Alexander Rumak, Wiceminister Pracy i Ochrony Socjalnej, Białoruś
 • 15:45 - 17:00

  Partnerstwa regionalne
  Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej - realne szanse czy nikłe nadzieje
  sala 3, Agro II

  W dyskusjach poświęconych rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie ścierają się bardzo różne poglądy. Pomimo zdecydowanie odmiennych zdań i opinii, panuje zgoda, co do korzyści jakie dają stabilni i przewidywalni partnerzy w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej.
  Podczas podróży po Bałkanach przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zadeklarował, że w 2025 roku każdy kraj Bałkanów Zachodnich będzie mógł dołączyć do Unii Europejskiej.
  Czy kraje Partnerstwa Wschodniego przyspieszą proces reform demokratycznych oraz integrację ze strukturami europejskimi i wyprzedzą państwa Bałkanów Zachodnich w "wyścigu" o członkostwo w Unii Europejskiej? Czy może Unia Europejska w najbliższych kilku latach nadal będzie liczyć 28 członków? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź podczas Dialogu Obywatelskiego pt. "Perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej - realne szanse czy nikłe nadzieje", zorganizowanego w ramach tegorocznej edycji Kongresu inicjatyw Europy Wschodniej.

  Moderator:
  dr Grzegorz Gil, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Prelegenci:
  Dr Pavlo Zhovnirenko, Przewodniczący Ogólnoukraińskiej Organizacji Publicznej "Centrum Badań Strategicznych", Kijów, Ukraina
  Dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, Polska

  Partnerzy panelu:
  Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
 • 15:45 - 17:15

  Polityka i bezpieczeństwo
  10 lat Partnerstwa Wschodniego – podsumowanie i perspektywy na przyszłość
  sala 102, Agro II

  Rozpad Związku Radzieckiego postawił przed państwami leżącymi w Europie Wschodniej konieczność wyboru nowej drogi cywilizacyjnej, politycznej i gospodarczej. Sześć państw regionu zostało objętych inicjatywą Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie, mającą  na celu stowarzyszenie polityczne oraz pogłębioną współpracę gospodarczą. Po upływie dekady funkcjonowania programu połowa państw utrzymała ścieżkę integracji z UE (Ukraina, Mołdawia i Gruzja – podpisując porozumienia stowarzyszeniowe i DCFTA), pozostałe zwróciły się w kierunku integracji euroazjatyckiej przewodzonej przez Rosję (Armenia i Białoruś) bądź balansują pomiędzy Wschodem a Zachodem (Azerbejdżan). Celem panelu jest podsumowanie 10 lat funkcjonowania programu Partnerstwo Wschodnie, określenie jego perspektyw  na przyszłość oraz analiza przyczyn, uwarunkowań i skutków wyborów dokonywanych przez państwa Europy Wschodniej w kontekście  ich przyszłych relacji z Unią Europejską i Rosją.

  Moderacja:
  Dr hab. Beata Piskorska, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  Prelegenci:
  Dr hab. Paweł Kowal, Instytut Nauk Politycznych Państwowej Akademii Nauk, Polska
  Prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza, Ukraina
  Dr doc. Olena Dobrzhanska, Instytut Stosunków Międzynarodowych, KUN im. T. Szewczenki, ukraina
  Dr Pavel Usov, białoruski analityk, założyciel Centrum Analiz i Prognoz Politycznych, Białoruś


  Współorganizatorzy panelu:
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin

 • 15:45 - 17:15

  Otwarta Europa
  Rola i znaczenie mediów lokalnych dla wzmocnienia procesów demokratyzacji
  sala 103, Agro II

  Najważniejsze zagadnienia, które będą poruszane podczas panelu: budowanie niezależności mediów regionalnych i lokalnych (poprawa sposobu przekazywania informacji, a także skuteczności ich dotarcia do czytelników w warunkach wojny informacyjnej/dezinformacji), wzmocnienie roli dziennikarzy w walce z nadużyciami przy wdrażaniu reform na szczeblu lokalnym, akcje społeczne – rola mediów lokalnych.

  Moderator: 
  Maciej J. Kowalski,  członek Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

  Paneliści:
  Nana Tavdumadze, Administracja Sakrebulo Ozurgeti, Gruzja
  Agnieszka Nowińska, dziennikarka i koordynator projektów fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód, Polska
  Iryna Morhun, regionalna dyrekcja Narodowej Społecznej Teleradiokompanii Ukrainy (NSTU) w Tarnopolu, Ukraina 


  Partnerzy:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
  Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
 • 15:45 - 17:15

  Demokracja lokalna
  Spojrzenie na decentralizację: szansa dla państwa i samorządu
  sala 104, Agro II

  W czasie panelu przedstawione zostaną założenia Zdecentralizowanej RP, projektu wypracowanego przez ekspertów Inkubatora Umowy Społecznej, w tym geneza projektu i założenia modelowej karty wojewódzkiej (https://zdecentralizowanarp.pl/karta-wojewodzka/). Decentralizacja omówiona też będzie z perspektywy rozwoju regionalnego i samorządu terytorialnego.

  Eksperci:
  Katarzyna Kwiecińska-Otachel, Inkubator Umowy Społecznej, Warszawa
  prof. Andrzej Miszczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  Wojciech Przybylski, Redaktor naczelny Visegrad Insight, Warszawa
  Krzysztof Stanowski, Urząd Miasta Lublin
  Prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

  Partner panelu: Inkubator Umowy Społecznej
 • 15:45 - 17:15

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Dalecy i bliscy. Od okrągłego stołu do zburzenia muru berlińskiego (część II debaty, rozwiązywanie problemów)
  sala 2, Agro II

  Podsumowująca dyskusja dotycząca tematów m.in.: kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego w okresie transformacji ustrojowych – od Unii Lubelskiej przez upadek komunizmu i wejście Polski do Unii Europejskiej, wspólnota doświadczeń jako mianownik historyczny, refleksja nad Partnerstwem Wschodnim i procesami integracyjnymi. Doświadczenia sąsiadów z epoki komunizmu (30-lecie wydarzeń).

  Moderacja:
  dr Agnieszka Jaczyńska, Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Zamościu,
  Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin

  Prelegenci:
  Cornelius Ochmann, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Berlin, Niemcy
  Ewa Kleszczewska, Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne "Pogranicze", Szypliszki, Polska
  Ks. dr Rafał Pastwa, Redaktor Gościa Niedzielnego, Lublin, Polska
  Dr Mariusz Sawa, Instytut Pamięci Narodowej, oddział Lublin, Polska

  Partner panelu: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Fikcja przeciwko cenzurze. Przewodnik przemytnika”
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

  Katerina Krupennikova - kuratorka i teoretyczka, Bergen Assembly

  Podczas warsztatu przygotowanego przez Katię Krupennikovą uczestnicy poznają różne przykłady kreatywnego wykorzystania „przemytu”, jako strategii dystrybucji politycznego oporu w czasach sowieckiej cenzury. Pracując w grupach, będą mogli „przemycić” swoją własną historię. Jako efekt stworzą rodzaj użytecznego przewodnika, złożonego z metod i narzędzi oszukiwania cenzorskiego oka, na podstawie historycznych przykładów, jak i wyobraźni. W warsztacie mogą wziąć udział także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat sztuki zaangażowanej politycznie.
 • 17:15 - 17:30

  Przerwa na kawę
  Hol, parter i I piętro, budynek Agro II

 • 17:30 - 19:00

  Lub-Invest
  Instrumenty biznesowej współpracy międzynarodowej
  aula 101, Agro II

  Dyskusja poświęcona praktycznym elementom wsparcia przedsiębiorców we współpracy międzynarodowej. Partnerzy merytoryczni przedstawią aktualne programy wsparcia w działalności biznesowej, zwrócą uwagę na budowanie relacji z partnerami zza wschodniej granicy oraz możliwości zintensyfikowania wymiany handlowej.

  Ekspert:
  Aleksandra Wadowska, Kierownik Sekcji Projektów Międzynarodowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Paneliści:
  Marek Kuberski, Zastępca Dyrektora Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Anatolii Khodziuk, Prezes Zarządu Modern Expo
  Yaroslav Diatczyk, Head of DataArt
  Robert Chmielewski, Prezes Zarządu Lactex
  Joanna Mularczyk, Starszy Specjalista ds. Sprzedaży Finansowania Handlu Bank Gospodarstwa Krajowego

  Partnerzy merytoryczni:
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • 17:30 - 19:00

  Równość
  Moja obca sąsiadka. Jak zarządzać różnorodnymi wspólnotami. Prezentacja wyników badań dotyczących aktywności imigrantów w Lublinie
  sala 14, Agro II

  Debata ta dotyczyć będzie transformujących się wspólnot sąsiedzkich, których członkami i członkiniami coraz częściej i liczniej stają się imigranci przybywający do polskich miast z zamiarem stałego osiedlenia. Pytanie, jakie sobie stawiamy dotyczy narzędzi, które pomogłyby ludziom we wzajemnym poznawaniu się i skutecznym dialogowaniu ze sobą.
  Podczas debaty zostaną także zaprezentowane wyniki badania stopnia uczestnictwa imigrantów w kulturze, przeprowadzone w Lublinie latem 2019 roku.

  Moderacja:
  Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, Lublin, Polska

  Prelegentki:
  Olga Chrebor, Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego, Wrocław, Polska
  Aleksandra Zapolska, Założycielka ukraińskiej Fundacji ZUSTRICZ, Kraków, Polska
  Margaret Amaka Ohia-Nowak, Lublin, Polska

  Partner panelu: Stowarzyszenie Homo Faber

 • 17:30 - 19:00

  Przestrzeń inspiracji i dialoguRozwój miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego w XXI w.


  Migracja między Białorusią a Polską: obecne trendy i perspektywy


  Kultura i demokracja – przestrzeń prezentacji i wymiany poglądówSala Widowiskowa Centrum Kongresowego UP

  17:30-18:15
  1. Rozwój miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego

  Ekspert: dr Andrzej Jakubowski
  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Współczesne miasta są najistotniejszym elementem sieci osadniczej państw i regionów oraz ich systemów społeczno-ekonomicznych. Odgrywają kluczową rolę w tworzeniu warunków rozwojowych, będąc siłami napędowymi gospodarki, miejscami koncentracji zasobów ludzkich, kapitału oraz kreatywności i innowacji, a także najważniejszymi ośrodkami usług świadczonych nie tylko na rzecz swoich mieszkańców, ale również na rzecz otaczających je obszarów.
  Celem wystąpienia jest prezentacja wyników analizy potencjału społeczno-gospodarczego oraz dynamiki rozwoju miast pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego w XXI w., a także ukazanie przestrzennego zróżnicowania zbadanych zjawisk. W tym celu wykorzystany zostanie szeroki zakres wskaźników z zakresu demografii, rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej, przemysłu i budownictwa, infrastruktury społecznej, warunków mieszkaniowych oraz infrastruktury technicznej. Wyniki analizy pozwolą zrozumieć podstawowe szanse i bariery rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków miejskich polsko-białorusko-ukraińskiego makroregionu transgranicznego.


  2. Migracja między Białorusią a Polską: stan obecny trendy i perspektywy
  Ekspert:
  Andrei Yeliseyeu – Centrum EAST, Dyrektor ds. Badań


  18:15-19:30
  3. Kultura i demokracja – przestrzeń prezentacji i wymiany poglądów

  Prelegenci:

  Małgorzata Naimska -
  Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
  Leszek Napiontek - Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

 • 17:30 - 19:00

  Partnerstwa regionalne
  U wioseł i za sterem - kobiety w polskiej polityce zagranicznej
  sala 3, Agro II

  Prezentacja najnowszego raportu Instytutu Spraw Publicznych na temat sytuacji kobiet zajmujących się polityką zagraniczną w Polsce przez dr Agnieszkę Ładę (jedną z autorek raportu) oraz dyskusja z panelistkami z Białorusi i Gruzji.
  Czy kobiety mają dziś w Polsce wpływ na politykę zagraniczną? Jaki jest odsetek kobiet w różnych dziedzinach polskiej polityki zagranicznej? Czy kobiety w tej branży czują się dyskryminowane i czym ta dyskryminacja się przejawia? Czy można wyróżnić typowo „kobiece” tematy w tej polityce? Jakich zmian życzyłyby sobie same kobiety, działające w tej branży?


  Moderator:
  Małgorzata Kopka-Piątek, Fundacja im. H. Boella (Warszawa)

  Paneliści:
  Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
  Iryna Ivanochko, Administracja Rejonu Mikołajowskiego obw. lwowskiego, Ukraina
  Nana Tavdumadze, Administracja Sakrebulo Ozurgeti, Gruzja

  Partnerzy:
  Fundacja im. H. Boella (Warszawa)
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 17:30 - 19:00

  Polityka i bezpieczeństwo
  Europa Wschodnia między euroatlantycką a euroazjatycka przestrzenią bezpieczeństwa
  sala 102, Agro II

  Zakończenie zimnej wojny oraz rozpad Układu Warszawskiego warunkowały nową sytuację geopolityczną w Europie, stwarzając możliwość budowania nowego systemu bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego. Wracając w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa do geopolitycznego kodu ZSRR Rosja sprzyjała powstaniu euroazjatyckich struktur bezpieczeństwa (ODKB). Państwa byłego Związku Radzieckiego stanęły przed geopolitycznym wyborem modelu bezpieczeństwa. Polityka siły FR przekonała Ukrainę i Gruzję do euroatlantyckiego modelu, natomiast Białoruś i Armenia wybrały model euroazjatycki. Z kolei Mołdawia i Azerbejdżan balansują pomiędzy jednym a drugim modelem bezpieczeństwa. Celem panelu jest analiza uwarunkowań i perspektyw bezpieczeństwa na obszarze Europy Wschodniej w kontekście rywalizacji Wschód – Zachód.

  Moderacja:
  prof. dr hab. Marek Pietraś, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  Prelegenci:
  Dr Jakub Olchowski, Wydział Politologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Europy Środkowej, Lublin, Polska
  Dr doc. Witalij Lebediuk, Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska”, Ukraina
  Dr doc. Roman Petiur, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukrainy
  Prof. dr hab. Valentina Teosa, Wydział Stosunków Międzynarodowych, Nauk Politycznych i Administracji, Mołdawski Uniwersytet Państwowy, Mołdawia

  Partner panelu: Instytut Europy Środkowej w Lublinie
 • 17:30 - 19:00

  Otwarta Europa
  Negatywne psychologiczne konsekwencje wojny - wyzwanie dla Ukrainy czy całej Europy? Możliwe wyjścia z przyszłych impasów
  sala 103, Agro II

  Ukraina jest wschodnią flanką Europy, stąd bezpieczeństwo Europy zależy właśnie od Ukrainy. Jednym z głównych celów Partnerstwa Wschodniego na przyszłość jest aktywizacja działań UE w celu poprawy życia obywateli dotkniętych konfliktami w regionie. Korzyści dla UE są oczywiste - niezawodni, bezpieczni i zamożni sąsiedzi są kluczem do siły, bezpieczeństwa i dobrobytu samej Europy. Johannes Hahn, komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa, ujął to w następujący sposób: „Musimy eksportować stabilność ... aby nie importować niestabilności”. Pomoc psychologiczna, możliwości ekonomiczne, wymiana kulturowa i działania edukacyjne - jak możemy pomóc sobie nawzajem? Czyje doświadczenie zostanie podstawą interakcji?

  Prelegenci:
  Iurii Simonov, działać społeczny, założyciel NGO „Generacja Europejska”, współzałożyciel Ruchu Rehabilitacji Weteranów „Skrzydła Bractwa”
  Vladislav Malko, działać społeczny, współzałożyciel Ruchu Rehabilitacji Weteranów „Skrzydła Bractwa”
  Oleksandra Klimova, psycholog, współzałożycielka NGO „Przestrzeń człowieka”, współzałożycielka Ruchu Rehabilitacji Weteranów „Skrzydła Bractwa”
  Nikolai Salyaev, psycholog, psychiatra, współzałożyciel NGO „Przestrzeń człowieka”, współzałożyciel Ruchu Rehabilitacji Weteranów „Skrzydła Bractwa”
  prof. dr nauk med. Volodymyr Pavlov, Obwodowy Szpital Kliniczny im. Mechnykova, Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Obwodowej Administracji Państwowej, Dnipro, Ukraina
  Serhii Cygipa, weteran ATO, dziennikarz, współzałożyciel Ruchu Rehabilitacji Weteranów „Skrzydła Bractwa”
  Frank Puselik, amerykański psycholog, autor NLP, weteran wojny Wietnamskiej i współautor programu resocjalizacji weteranów wojennych w USA

  Partnerzy panelu: Asocjacja  Przestrzeń człowieka, NGO Europejskie pokolenie
 • 17:30 - 19:00

  Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej
  Otwarcie wystawy Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej oraz przegląd zebranych rekomendacji z partnerskich miast: Brześcia (Białoruś), Dnipra, Krzywego Rogu, Lwowa (Ukraina), Wilna (Litwa)
  sala 2, Agro II

  Otwarcie wystawy Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, Krzysztof Stanowski, Biuro Centrum Współpracy Międzynarodowej, UM Lublin

  Przegląd zebranych rekomendacji z partnerskich miast: Brześcia, Dnipra, Krzywego Rogu, Lwowa, Poniewieża w zakresie tematycznym:

  Budowanie marki miast w oparciu o dziedzictwo kulturowo-historyczne:
  Olessya Budko, Dnipro
  Vadym Prokopov, Agencja Rozwoju Dnipra, Ukraina

  Edukacyjne aspekty projektów międzynarodowych:
  Vilma Kucyte,  Zastepca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, Poniewież, Litwa
  dr Hanna Zaremba-Kosovych, Ukraińska Akademia Nauk, Lwów

  Ewaluacja: Ewelina Graban, Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin

  Partner: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 17:30 - 19:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW
  Galeria Labirynt, Sala Czarna

 • 19:00 - 20:00

  Kolacja
  Hol, parter, sala 1, budynek Agro II

24 września

 • 9:30 - 10:00

  Rejestracja i kawa
  Hol, parter, budynek Agro II Uniwersytetu Przyrodniczego

 • 10:00 - 11:15

  Wykład gościa specjalnego
  Przyszłość Europy w cieniu Brexitu - Danuta Hübner, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji
  aula 101, Agro II

   
 • 11:30 - 13:00

  Mobilność
  Węzły i centra przesiadkowe - integracja systemu transportu publicznego w aglomeracjach miejskich
  sala 104, Agro II

  Jednym z najważniejszych czynników, przyciągających pasażerów do komunikacji miejskiej, są wygodne przesiadki. Dlatego inwestycje w węzły przesiadkowe samorządy zaczynają traktować jako ważniejsze nawet niż same linie transportu publicznego. Tematowi spójności systemu transportu publicznego poświęcony będzie panel dyskusyjny pt. „Węzły i centra przesiadkowe - integracja systemu transportu publicznego w aglomeracjach miejskich”. W czasie panelu zostaną zaprezentowane dobre praktyki dotyczące ułatwiania przesiadek i podróży intermodalnych w transporcie publicznym.

  Moderator: Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Polska

  Prelegenci:
  Rafał Grzegorzewski, Zastępca Dyrektora ds. Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Polska
  Grzegorz Misiorny, Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, Polska
  Łukasz Franek, Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Polska

  Partner panelu: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
 • 11:30 - 13:00

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Europejska Polityka Wschodnia - mit czy konieczność?
  aula 101, Agro II


  Przedmiotem dyskusji będzie refleksja nad obecnym kształtem europejskiej polityki sąsiedztwa, wyzwaniami jakie ona niesie również spowodowanych wewnętrznymi problemami Europy oraz jakiej przyszłości możemy się spodziewać w działaniach Unii Europejskiej na terenie Europy Wschodniej.

  Moderacja:
  dr Iwona Reichardt, New Eastern Europe, Polska

  Paneliści:
  Dovile Sukyte, Centrum Studiów Europy Wschodniej, Litwa
  Dr. Reinhard Krumm, Dyrektor Fundacji im. F.Eberta w Wiedniu, Austria
  Dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
  Inga Naslund, Centrum Międzynarodowe im. Olofa Palme, Szwecja


  Organizatorzy:
  New Eastern Europe
  Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae"
  Friedrich-Ebert-Stiftung
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 11:30 - 13:00

  Europa Środkowa
  Grupa Wyszehradzka: integracja i bezpieczeństwo
  sala 14, Agro II

  W ramach panelu zostaną omówione problemy stojące obecnie przed Grupą Wyszehradzką, w tym w pierwszej kolejności dotyczące integracji i bezpieczeństwa w regionie. Paneliści poruszą kwestie wspólne dla całej V4, jak np. kryzys migracyjny, wskażą również na interesy, które państwa grupy realizują w odmienny sposób, czego przykładem jest polityka energetyczna. Przeprowadzona dyskusja będzie miała na celu postawienie pytań i udzielenie odpowiedzi na temat przyszłości Grupy Wyszehradzkiej oraz wskazanie na szanse wynikające ze współpracy regionalnej.

  Słowo wstępne o linii programowej Europa Środkowa:
  dr hab. Beata Surmacz, dyrektor, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

  Moderator:
  dr hab. Tomasz Stępniewski, Instytut Europy Środkowej w Lublinie,

  Prelegenci:
  Dr Agata Tatarenko, Instytut Europy Środkowej w Lublinie
  Dr Dominik Héjj, Instytut Europy Środkowej w Lublinie
  Wojciech Przybylski, prezes Fundacji Res Publica, redaktor naczelny "Visegrad Insight", Warszawa
  Agnieszka Lichnerowicz, Radio TOK FM, Warszawa

  Partner: Instytut Europy Środkowej w Lublinie
 • 11:30 - 13:00

  NAUKA I EDUKACJA
  Warsztat o programie Erasmus+ oraz sieci Eurodesk
  sala 3, Agro II

  Proszę zwrócić uwagę, iż na warsztat obowiązują zapisy pod adresem e-mail:kongres@lublin.eu.
  Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 • 11:30 - 13:00

  TURYSTYKA
  Tworzenie turystycznych platform współpracy międzynarodowej
  sala 102, Agro II

  W dzisiejszym zglobalizowanym, pełnym wzajemnych powiązań i zależności świecie, aglomeracje stają przed wyzwaniem sprostania konkurencji innych podobnych miejsc w walce o swój udział w pozyskiwaniu światowych konsumentów, przedsiębiorców, inwestorów i turystów. Panel poświęcony będzie rozważaniom na temat tego w jakim zakresie internacjonalizacja całego miasta przyczynia się do umiędzynarodowienia miejskiej funkcji turystycznej, a w jakim turystyka jest czynnikiem sprawczym internacjonalizacji gospodarki miejskiej?

  Moderacja:
  Agata Patoleta, Urząd Miasta Lublin

  Ekspert:
  Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa
 • 11:30 - 13:00

  Zrównoważony rozwój
  Sąsiedztwo ludzi, sąsiedztwo przyrody. Wykorzystanie walorów przyrodniczych Polesia w zrównoważonym rozwoju regionu
  sala 103, Agro II

  Przykład współpracy partnerów z Białorusi, Ukrainy, Polski i Niemiec na rzecz niezwykłego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polesia. W trakcie panelu odpowiemy na pytania: Jak rozwijać potencjał Polesia w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe? Jakie zasoby Polesia mają kluczowe znaczenie? Jak decyzje władz regionalnych krajowych wpływają na zrównoważony rozwój, jakie są bariery, jakie szanse? Jak efektywnie prowadzić współpracę transnarodową na rzecz danego obszaru?

  Moderator:
  Wouter Langhout, Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne, Niemcy

  Prelegenci:
  Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska
  Volha Kaskevich, Оrganizacja ochrony dzikiej przyrody „Bahna”, Białoruś
  Heorhiy Veremiychyk, Narodowe Centrum Ekologiczne, Ukraina
  Aivar Ruukel, Park Narodowy Soomaa, Estonia

  Partner: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • 11:30 - 13:00

  Dziedzictwo i pojednanie
  Białoruska tożsamość. Refleksja w 1000-lecie istnienia miasta Brześć
  sala 2, Agro II

  Panel poświęcony wybranym procesom kształtowania się tożsamości białoruskiej, w tym procesowi białorusyzacji na początku XX wieku.  W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele miast białoruskich, w tym Brześcia, które świętuje w tym roku swoje 1000-lecie. Zostaną również zaprezentowane wybrane działania kulturalne i upamiętniające rocznicę założenia Brześcia.

  Słowo wstępne o linii programowej Dziedzictwo i Pojednanie: Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin

  Moderacja: Marcin Grabarczuk, Uniwersytet Warszawski

  Prelegenci:
  Prof. Valentina Mietlistkaya, Uniwersytet w Homlu, Białoruś
  Denis Nikitiuk, Kierownik Wydziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki  Brzeskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Białoruś
  dr Alina Dzieravianka, Dyrektora Fundacji Rozwoju Twierdzy Brzeskiej w Brześciu, Białoruś
  Andrei Jeliseyeu, Europejska Sieć Przywództwa, EAST Center

  Partnerzy panelu: Fundacja Teren Otwarty, Grupa Mowa Żywa
 • 11:30 - 13:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Kamień, patyk, ziemia. Jak uczyć się od ciągłych powrotów do domu”
  Galeria Labirynt, Sala czarna

  Izabela Kaszyńska - aktywistka ekologiczna i feministyczna, kuratorka Parku Rzeźby na Bródnie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

  Warsztat związany jest z tematem kryzysu klimatycznego. Stała świadomość kryzysu klimatycznego sprawia, że znajdujemy się w błędnym kole zaangażowania, aktywizmu, nostalgii, złości i poczucia bezradności. Warsztat przybierze formę miejskiego dryfu (wędrówki), koncentrującego się na praktykach „głębokiego słuchania” i rozmowy, służącego radzeniu sobie w kontaktach z osobami wypierającymi/ negującymi wiedzę o zmianach klimatycznych, zwłaszcza w kręgu rodzinnym i bliskich przyjaciół. Kaszyńska posłuży się metodologią, zaczerpniętą z doświadczeń „głębokiej ekologii”, wiedzy ludów tubylczych i grup anarchistycznych.

  Potencjalni uczestnicy: osoby zainteresowane ekologią, zmianami klimatycznymi, feminizmem i pracą na rzecz innych istot.
 • 13:00 - 14:00

  Lunch
  Hol, parter, sala 1, budynek Agro II

 • 14:00 - 15:30

  Mobilność
  Jak budować niskokosztową infrastrukturę rowerową
  sala 104, Agro II

  Tworzenie nowej infrastruktury rowerowej jest dziś koniecznością. Wymaga to jednak znacznych nakładów finansowych. W trakcie panelu zaprezentowane zostaną możliwości tworzenia infrastruktury rowerowej w sposób niskokosztowy, np. poprzez tworzenie pasów rowerowych czy ulic przyjaznych rowerzystom/bezpiecznych dla rowerzystów.

  Moderacja:
  Krzysztof Kowalik, Towarzystwo dla natury i człowieka, Polska

  Prelegenci:
  Tomasz Tosza, Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, Polska
  Tomasz Wawrzonek, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Polska
  Arkadiusz Niezgoda, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem i Mobilnością, Urząd Miasta Lublin

  Partner panelu: Towarzystwo dla natury i człowieka
 • 14:00 - 15:30

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Stowarzyszenie Zjednoczonych Gromad Terytorialnych Ukrainy. Perspektywy i wyzwania


  Ukrainka prezydentem Lublina? Rozważania o reprezentacji cudzoziemców w życiu polityczno-społecznym w polskich miastach
  aula 101, Agro II

  14:00-14:45
  Stowarzyszenie Zjednoczonych Terytorialnych Gromad Ukrainy. Wyzwania i perspektywy
  Ekspert: Valentyna Poltavets, 
  Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Zjednoczonych Gromad Terytorialnych (Gmin) Ukrainy
  14:45-15:30
  Ukrainka prezydentem Lublina? Rozważania o reprezentacji cudzoziemców w życiu polityczno-społecznym w polskich miastach
  Prelegentka: Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, Lublin

  Co nam mówią o mieście portrety prezydentów? Białych mężczyzn w średnim wieku, łudząco podobnych do siebie?
  Co to znaczy dla miasta? Co mówi o postrzeganiu przez nas władzy? I czy kolejne wizerunki, które pojawią się na ścianie będą bardziej różnorodne?
  O tym, kto nas reprezentuje w sferach polityczno-społecznych i jak kulturowy obraz "władzy" wpływa na postrzeganie przyszłości w krótkim wykładzie opowie Anna Dąbrowska, prezeska Homo Faber.
 • 14:00 - 15:30

  NAUKA I EDUKACJA
  Nauka przez całe życie jako integralny element rozwoju lokalnego - rekomendacje dla krajów Partnerstwa Wschodniego na przykładzie polskich doświadczeń
  sala 3, Agro II

  Główne tezy/osie debaty:
  Transgraniczny rynek pracy/edukacji nie powinien w głównej mierze polegać na przepływie pracowników, ale wspieraniu kapitału
  ludzkiego w krajach partnerskich.
  Rola samorządów w kształtowaniu aktywnej polityki edukacyjnej na poziomie lokalnym.
  Nowoczesne zarządzenie edukacją to nie administrowanie subwencją oświatową, ale kreowanie podaży wykwalifikowanych pracowników (poziom szkolnictwa średniego, w tym zawodowego).
  Funkcjonujące systemy walidacji i certyfikacji kwalifikacji na poziomie transnarodowych w kontekście wdrażania Krajowych Ram kwalifikacji i Europejskich Ram Kwalifikacji.
  Rozwój kształcenie ustawicznego na Ukrainie jako priorytet rozwojowy i element partnerstwa europejskiego (w relacjach bilateralnych i multilateralnych).
  Szczególna rola kształcenia ustawicznego w kontekście podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych na Ukrainie.

  Moderacja:
  Bartosz Sobotka, Dyrektor ds. Rozwoju, Syntea SA, Lublin

  Prelegenci:
  Prof. Aleksandra Kuzior, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Śląska, Wrocław, Polska
  dr Oleg Lagodniuk, Prorektor na Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Równe, Ukraina
  Radosław Panas, Prezes Fundacji VCC, Lublin, Polska
  Prof. Dmytro Dzvinchuk, Iwano-Frankiwski Narodowy Uniwersytecie Techniczny Nafty i Gazu, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
  prof. dr hab. Roman Petryshyn, Rektor Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fed'kowycza, Ukraina

 • 14:00 - 15:30

  Europa Środkowa
  Bałkany Zachodnie: integracja i bezpieczeństwo
  sala 14, Agro II

  Tematyka panelu dotyczy współczesnych stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w regionie Bałkanów Zachodnich. W ramach panelu omówione zostaną kwestie ewolucji i obecnego stanu stosunków międzynarodowych na obszarze byłej Jugosławii, zagadnienie sporów i konfliktów wewnątrzpaństwowych i międzynarodowych w regionie, szanse i wyzwania polityki zagranicznej państw bałkańskich, perspektywy integracji euroatlantyckiej państw Bałkanów Zachodnich, rola i znaczenie regionu bałkańskiego w stosunkach międzynarodowych, obecne protesty społeczne w regionie oraz wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa Bałkanów Zachodnich.

  Moderacja:
  Dr hab. Konrad Pawłowski, Instytut Europy Środkowej; Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

  Prelegenci:
  Marko Kovačević, Wydział Nauk Politycznych, Uniwersytet Belgradzki, Serbia
  Prof. Silvana Mojsovska, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia Północna
  Dr Jan Muś, Instytut Europy Środkowej, Lublin
  Marko Savković, Belgradzka Fundacja Doskonałości Politycznej, Serbia
  Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

  Partner: Instytut Europy Środkowej w Lublinie
 • 14:00 - 15:30

  TURYSTYKA
  Integracja międzynarodowa w obszarze turystyki - sieci współpracy, projekty i programy
  sala 102, Agro II

  Szybkie tempo zmian gospodarczych i społecznych, związane z globalizacją gospodarki światowej oraz postępem technologicznym, a wraz z nimi wzrost konkurencyjności na światowym rynku, sprzyjają nawiązywaniu w wielu dziedzinach gospodarowania różnych form współpracy/kooperacji (np. alianse strategiczne, konsorcja, partnerstwa, itp.). Rosnący trend w zakresie współpracy daje się także zaobserwować w turystyce, zarówno na szczeblu międzynarodowym czy krajowym, jak i regionalnym czy lokalnym. Podczas tego panelu omówione zostaną formy zrzeszeń, klastrów, porozumień na arenie międzynarodowej w kontekście rozwoju przemysłu turystycznego.

  Moderacja:
  Agata Patoleta, Urząd Miasta Lublin

  Ekspert:
  Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa
 • 14:00 - 15:30

  Zrównoważony rozwój
  Jak miasta radzą sobie z problemem odpływu ludności
  sala 103, Agro II

  Z problemem odpływu ludności boryka się wiele samorządów. Młodzież ucieka do większych miast lub wyjeżdża do pracy za granicę. Część mieszkańców przenosi się na wieś. Czy w pewnym dniu zabraknie rąk do pracy? W panelu dyskusyjnym eksperci podzielą się swoim doświadczeniem w jaki sposób miasta radzą sobie z problemem odpływu ludności.

  Moderacja: Ivan Shchadranok, Dyrektor Fundacji „Interakcja” Białoruś

  Prelegenci:
  Jakbouski Mikalai, zastępca Przewodniczącego Miejskiego komitetu Wykonawczego miasta Brześć, Białoruś
  Ketevan Moistsrafeshvili,  zastępczyni przedstawiciela Rządu w gminach Lanchkhuti, Ozurgeti i Chokhatauri, Guria, Gruzja
  Serhij Suchomlin, Prezydent miasta Żytomierz, Ukraina
  Czesław Fiedorowicz, Prezes Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Konwentu Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", Polska
  Dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie

  Partner panelu: Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód
 • 14:00 - 15:30

  Dziedzictwo i pojednanie
  Pięć lat po Majdanie. Percepcja rewolucji godności w oczach sąsiadów i świadków
  sala 2, Agro II

  W 2013 r. rozpoczął się Euromajdan, ukraiński ruch społeczny z protestami w całej Ukrainie. W lutym 2014 roku doszło w Kijowie do decydujących starć milicji z opozycjonistami, w wyniku których wiele osób straciło życie lub zostało rannych, a ówczesnego prezydenta Janukowycza obalono. Jednocześnie pięć lat temu władze rosyjskie dokonały aneksji Krymu, który był pierwszym zwiastunem obecnie trwającej wojny Rosji z Ukrainą. Podczas wystąpień dowiemy się, jak te wydarzenia postrzegają przedstawiciele państw sąsiedzkich oraz sami świadkowie bezpośrednich wydarzeń.
  W pierwszej części będziemy rozmawiać o sytuacji na Ukrainie w kontekście 5. rocznicy Rewolucji Godności, a także o konfliktach na Kaukazie w kontekście Gruzji, reintegracji i 30 lat istnienia para-państw. W drugiej części oddamy głos młodym świadkom wydarzeń wojennych - młodzieży Krymskich Tatarów i młodym Ukraińcom z Donbasu.

  Wprowadzenie: Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin

  Moderacja: Tomasz Lachowski, Łódź

  Prelegenci:
  o. Sergiej Dmitrev, Prezes Fundacji "Eleos-Ukraine", Ukraina
  Świadkowie wojny z Krymu i Donbasu: Mariia Tymoshenko, Victoriia Horishnia, Elina Dzhelialova
  Dimitri Avaliani, Redaktor w południowo-kaukaskim on-line wydawnictwie JAMnews, Gruzja
  Oleg Boldar, Ługańsk, Ukraina

  Partnerzy panelu: Czasopismo Kultura Enter, Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód
 • 14:00 - 15:30

  Kultura. Konferencja CreArt
  Warsztat „Afekty i archetypy. Jak możemy oduczyć się myślenia w kategoriach narodowych?”
  Galeria Labirynt, Sala czarna

  Övül Ö. Durmuşoğlu - kuratorka, pisarka, badaczka, Berlin/Stambuł

  Övül Ö. Durmuşoğlu skoncentruje się na archetypach dziedziczonych przez społeczeństwa, które mogą stać się skutecznymi narzędziami, używanymi przez populistycznych polityków. Warsztat koncentruje się na technikach kontroli
  i manipulacji, oraz metodach zabezpieczenia się przed nimi – poprzez proces kolekcjonowania, opowiadania i dekodowania archetypów, które obecne są w publicznym dyskursie w Polsce. Uczestnicy warsztatów będą mieli wcześniej okazję zapoznać się z tekstami wybranymi przez Durmuşoğlu.

  Potencjalni uczestnicy: osoby zainteresowane feminizmem, aktywizmem politycznym, a także opowiadaniem historii.
 • 15:30 - 15:45

  Przerwa na kawę
  Hol, parter i I piętro, budynek Agro II

 • 15:45 - 17:15

  Mobilność
  Zarządzanie ruchem w centrum miasta
  sala 104, Agro II

  Prelegenci:
  Arkadiusz Niezgoda, Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin
  Łukasz Franek,  Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
 • 15:45 - 17:15

  Przestrzeń inspiracji i dialogu
  Peczeniżyn - gromada na milion


  Euroregiony
  aula 101, Agro II

  15:45-16:30
  Peczeniżyn - gromada na milion
  Igor Dovirak,
  Przewodniczący Objednanej Gromady (gminy) Peczeniżyn, obwód Iwano-Frankiwski, Ukraina


  16:30-17:15
  Euroregiony
  Johannes Moisio, Przewodniczący grupy zadaniowej AEBR (Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych) ds. granic zewnętrznych, Finlandia
 • 15:45 - 17:15

  NAUKA I EDUKACJA
  Edukacja włączająca nowych mieszkańców - wyzwania dla systemów edukacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  room 3, Agroo II

  Rosnąca liczba mieszkańców z doświadczeniem migracji osiedlających się w Polsce wpisuje się w ogólną dynamikę migracji w Europie. Oznacza to, że coraz częściej także w krajach, które dotychczas nie miały doświadczenia w zakresie włączania dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji, konieczne jest wypracowanie metod i narzędzi pozwalających na wyrównywanie ich szans edukacyjnych.
  Obecność dzieci z doświadczeniem migracji stawia nowe zadania dydaktyczne i wychowawcze środowisku oświatowemu. Dla pomyślnego włączania dzieci z doświadczeniem migracji w funkcjonowanie polskiego systemu oświaty, konieczne jest:
  - przygotowanie dyrekcji placówki, nauczycieli i pracowników administracji,
  - współdziałanie z rodzicami,
  - umiejętna współpraca placówki z organem prowadzącym przedszkole/szkołę,
  - wsparcie organizacyjne.
   
  Pytania na które będziemy chcieli szukać odpowiedzi podczas panelu:
   
  1. Czy nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dysponują wiedzą i umiejętnościami dot. pracy z dzieckiem z doświadczeniem migracji oraz ich rodzicami/opiekunami, bez znajomości języka polskiego lub z niewystarczającą znajomością języka polskiego?
  2. Jak samorządy radzą sobie z wyzwaniami związanymi z koniecznością podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym oraz tworzeniem warunków do edukacji włączającej dzieci obcojęzyczne dla których język polski jest językiem drugim lub obcym?
  3. Jak wczesne włączanie dzieci, rodziców i opiekunów może wpływać na wyrównywanie szans dzieci z doświadczeniem migracji, ułatwienie pracy szkół (przygotowanie uczniów i rodziców/opiekunów), a w konsekwencji zmniejszenie nakładów organizacyjnych i finansowych związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych tych dzieci (nauka języka, zajęcia wyrównawcze, programy integracyjne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne).
  4. Jakie kroki powinny być brane pod uwagę przez decydentów i wykonawców tworzących nowe projekty i inicjatywy związane z edukacją włączającą?

  Moderacja:
  Dr Julita Rybczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

  Prelegenci:
  Dr Kinga Gajda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
  Elżbieta Płaszczyk, Koordynator ds. współpracy międzynarodowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Łódź, Polska
  Dr Olena Kowalewska, Poznań, Polska

  Partner panelu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • 15:45 - 17:15

  Europa Środkowa
  Państwa bałtyckie: integracja i bezpieczeństwo
  sala 14, Agro II

  Panel poświęcony będzie projektom integracyjnym w wymiarach militarnym, gospodarczym, infrastrukturalnym, kulturalnym czy w dziedzinie ochrony środowiska. Podobne uwarunkowania geopolityczne i gospodarcze oraz doświadczenia historyczne państw zbliżają je w ich percepcji bezpieczeństwa i globalnych zagrożeń, co ułatwia i intensyfikuje współpracę w regionie bałtyckim.

  Moderator:
  dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowej w Lublinie

  Prelegenci:
  Doc. dr Gediminas Kazėnas, Uniwersytet Michała Romera, Wilno, Litwa
  dr Katarzyna Szwed, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Prof. Andrey Makarychev, Uniwersytet w Tartu, Estonia
  Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

  Partner: Instytut Europy Środkowej w Lublinie
 • 15:45 - 17:15

  TURYSTYKA
  Eventy i festiwale międzynarodowe - jak zwiększyć zasięg
  sala 102, Agro II

  Historia branży eventowej w Polsce jest bardzo krótka, mieści się w ostatnim dziesięcioleciu. Obecnie event to ważne narzędzie komunikacji marketingowej – trzeba o nim pamiętać, planując strategię marketingową każdego miasta, regionu i firmy. Panel poświęcony będzie rozważaniom roli festiwalu w budowaniu reputacji marek lokalnych oraz tworzeniu rozpoznawalności miast na arenie miedzynarodowej.

  Moderacja:
  Agata Patoleta, Urząd Miasta Lublin

  Ekspert:
  Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa
 • 15:45 - 17:15

  Zrównoważony rozwój
  Smart City - cyfrowa transformacja procesu rozwoju miast
  sala 103, Agro II

  Prelegenci:
  Oleh Drobot, Biuro Reform Charkowa, Ukraina
  Mykhailo Lazarev, Biuro Reform Charkowa, Ukraina
  Petro Andrukhovych, specjalista ds. rozwiązań, Huawei Ukraina
  Dorota Wolińska, Koordynator Smart Sity, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin, Polska
  Mykola Traknov, Kierownik Działu Rozwiązań Cyfrowych i Platform Vodafone Ukraina

  Partner panelu: Biuro Reform w Charkowie
 • 15:45 - 17:15

  Dziedzictwo i pojednanie
  Antysemityzm po Zagładzie. Stary wróg w nowej polityce tożsamości państw Europy Środkowo-wschodniej
  sala 2, Agro II

  Antysemityzm jest znów silnie obecny w politycznych narracjach. Nieprzepracowany staje się źródłem współczesnej ksenofobii. Wykluczenie kolejnych grup z narodowych przebiega w historycznie rozpoznawalny sposób - poprzez wykluczający język, tworzenie "stref wolnych od...", umarzanie postępowań przestępstw z nienawiści...

  Moderacja:
  Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, Lublin

  Prelegentki:
  Alina Shpak, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, Kijów, Ukraina
  Anna Tatar, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Warszawa, Polska
  Paweł Passini, polski reżyser teatralny, twórca i dyrektor neTTheatre, Warszawa

  Partner panelu: Stowarzyszenie Homo Faber
 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Wykład zamykający "Antyfaszyzm w dobie antykomunizmu"
  Galeria Labirynt, Sala czarna

  Vasyl Cherepanyn – kulturoznawca, wykładowca, dyrektor Centrum Kultury Wizualnej w Kijowie

  W wykładzie podsumowującym konferencję „Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu” Vasyl Cherepanyn podda analizie obecną sytuację polityczną w Europie, koncentrując się na wzroście populizmu i skrajnej prawicy, oraz potencjale antyfaszystowskiego oporu. Poruszy także wątek „dekomunizacji” na Ukrainie, w Polsce i Niemczech, tendencjach autorytarnych w Turcji i Rosji, populizmie w Austrii i Włoszech. Główną osią wykładu jest próba prześledzenia procesu normalizowania post-faszyzmu i pogrobowców starych ideologii.
 • 15:45 - 17:15

  Kultura. Konferencja CreArt
  Interwencje artystyczne/warsztat „Tak zwane. Praktyczne warsztaty z robienia pieczątek” cd.
  Galeria Labirynt, Sala czarna

  Lada Nakonechna - artystka, redaktorka Prostory.net.ua, członkini grupy R.E.P. (Revolutionary Experimental Space) oraz zespołu kuratorskiego Hudrada

  Warsztat przygotowany przez ukraińską artystkę Ladę Nakonechną polega na wspólnej produkcji pieczątek oraz dyskusji na temat ich współczesnego zastosowania, jako politycznego narzędzia w przestrzeni publicznej – w celach manipulacji, demonstracji czy oporu. W części teoretycznej artystka przybliży kwestie związane z dziełami sztuki poruszającymi kwestie języka i przekładu, koncentrując się zwłaszcza na obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, w kontekście wojny, cenzury, ataków skrajnej prawicy oraz rosnącego sprzeciwu ze strony obywatelskich instytucji.
  Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez preferowanej grupy docelowej.
 • 17:15 - 17:30

  Przerwa techniczna

 • 17:30 - 18:00

  Podsumowanie i podziękowanie
  aula 101, Agro II

 • 17:30 - 18:00

  Kultura. Konferencja CreArt
  Rozmowy kuluarowe / uczestnictwo w kulturalnym programie towarzyszącym KIEW
  Galeria Labirynt, Sala czarna

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję