Międzynarodowy projekt muzyczno-wizualny "Rozdilovi". Edycja lubelska

6 pażdziernika 2020 (wtorek)
19:00 - 21:15 (GMT+2 Warsaw)

Wydarzenie transmitowane na YouTube

Zapraszamy Państwa na wyjątkową lubelską edycję projektu RozdiLovi*

Nie będzie to ani koncert, ani spotkanie literackie, ani performance, ani też widowisko teatralne. Największa wartość tego, co powstanie na scenie lubelskiego Centrum Kultury, kryje się właśnie w niemożności jego dookreślenia, wrzucenia w sztywne ramy gatunkowe. Staniecie się świadkami narodzin muzyczno-poetycko-wizualnego widowiska, w ramach którego połączy się kilka języków, kilka dziedzin sztuki i artystów z kilku krajów. Punktem wyjścia staną się teksty poetyckie znanego ukraińskiego poety, pisarza, muzyka Serhija Żadana. Z warstwy brzmieniowej tekstu, jego melodyki zrodzi się w czasie realnym muzyka, która będzie podążać za słowem, oraz obraz, dzięki któremu zarówno słowo, jak i dźwięk otrzyma wymiar wizualny.
Na poziomie podświadomości — na poziomie dźwięków, zmysłów oraz dotyków — w projekcie RozdiLovi chodzi o miłość i czułość, o wojnę, zapomnienie i śmierć, zmartwychwstanie we wspomnieniach, śmiech i ciszę, i raz jeszcze — o miłość i czułość...
Wielowymiarowość widowiska otwiera nowy — multidyscyplinarny — sposób przekładu, który oprócz słów sięga także po dźwiękowe oraz wizualne formy. W ten sposób poezja, która wybrzmiewa w różnych językach, ma szansę nie stracić najważniejszych właściwości: rytmu, intonacji, pauz.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwoju projektu RozdiLovi uczestniczący w nim artyści, którzy mieszkają w różnych krajach,
spotykali się,
wymieniali wierszami oraz muzyką,
dyskutowali,
niekiedy sprzeczali się,
łączyli się zdalnie, jak też szukali kontaktu w świecie realnym.
Na ile ten kontakt był głęboki, na ile gotowi byli oni usłyszeć się nawzajem, uszanować wspólne wartości i osobistą swobodę każdego z nich?
RozdiLovi staje się też próbą porozumienia: poprzez kolor, linię, dźwięk, ruch, poszczególne słowa i ich graficzne wcielenie w różnych językach. RozdiLovi porusza też kwestię dostępności dzieła. Transmitowanie widowiska online umożliwia jego odbiór w najbardziej oddalonych zakątkach świata. Dzieło powstaje „tu i teraz”, bez względu na to, gdzie fizycznie znajdują się poszczególni uczestnicy procesu: na scenie w Lublinie czy w oddalonych o kilkaset kilometrów Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Charkowie... Bardzo ważnym aspektem projektu jest tłumaczenie wykorzystywanych tekstów poetyckich na inne języki.
RozdiLovi staje się nowym odrębnym językiem, kodem sztuki, łączącym słowo, muzykę, grafikę, niekiedy także zmysł dotyku (taniec) transmitowane w przestrzeń wirtualną.  
RozdiLovi uzupełnia pewną odczuwalną lukę komunikacyjną.
RozdiLovi łączy – ten oksymoron nabiera szczególnego znaczenia w rzeczywistości pandemicznej, kiedy to artyści intuicyjnie poszukują środków wyrazu przekraczających granice języka, gatunku, rzeczywistości realnej i świata wirtualnego.

www.rozdilovi.org

pomysł oraz wizualizacje – Ola Mychajluk
teksty – Serhij Żadan
efekty wideo – Serhij Pilaweć (Ukraina)
muzyka – Aleksiej Worsoba (Białoruś) oraz Tomasz Sikora (Polska)
tłumaczenie tekstów literackich na język polski – Michał Petryk, Jacek Podsiadło, Adam Pomorski

* Nazwa projektu RozdiLovi odsyła do ukraińskiego słowa розділові o znaczeniu „dzielące” odnoszącego się przede wszystkim do znaków interpunkcyjnych.


Prezentacja Serii Wydawniczej – Wschodni Express z udziałem zaproszonych autorów

7 pażdziernika 2020 (środa)
19:30 - 21:00 (GMT+2 Warsaw)

Wydarzenie transmitowane na YouTube

Zapraszamy Państwa do studia Wschodniego Expressu

7 października 2020 (środa), w godz. 19:30-21:00 w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej – Lublin 2020 zostanie zorganizowane studio Wschodniego Expressu, z którego będzie transmitowane spotkanie online. Odbędzie się ono w dwóch modułach: pierwsza część zostanie poświęcona prezentacji działalności Wydawnictwa Warsztaty Kultury w Lublinie. Do studia zostaną zaproszeni goście, m.in. eksperci w tematyce wschodniej oraz będziemy mogli posłuchać twórców z Białorusi, Litwy i Ukrainy (materiał filmowy Hanny Linkowskiej). Druga część spotkania będzie dedykowana obecnej sytuacji na Białorusi. Gośćmi studia będą wybitni białoruscy autorzy Julia Cimafiejewa i Alhierd Bacharewicz oraz wykładowcy: dr hab. Hubert Łaszkiewicz, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej. Moderacja – Aleksandra Zińczuk. Spotkanie będzie tłumaczone na j. angielski i białoruski.

„Wschodni Express” to seria wydawnicza Wydawnictwa Warsztatów Kultury w Lublinie, której celem jest prezentacja czytelnikom polskim najnowszych tekstów literatur naszych wschodnich sąsiadów, poruszających najbardziej aktualne dla nich problemy, niepozbawionych krytycznego dystansu i humoru w patrzeniu na Europę, siebie w Europie oraz Europę w sobie.
W serii „Wschodni Express” jest publikowana przede wszystkim zróżnicowana gatunkowo proza i eseistyka, ale także wiersze. Do autorów „Wschodniego Expressu” należą najwybitniejsi twórcy Ukrainy, Białorusi czy Litwy, jak m.in. Jurij Andruchowycz, Andrij Bondar, Ołeksandr Bojczenko, Andrij Lubka, Hałyna Kruk, Mykoła Riabczuk, Natalka Śniadanko i in. W palecie wydanych w ramach serii książek są m.in. opowiadania Ołeha Sencowa – reżysera i prozaika, więzionego pięć lat w łagrach dzisiejszej Rosji. Wiele wydanych pozycji ukazały się w tłumaczeniu Bohdana Zadury – jednego z najwybitniejszych polskich tłumaczy prozy i poezji ukraińskiej.
Nazwa serii „Wschodni Express” nawiązuje do takich sławnych projektów „pociągów literackich”, jak europejski Literaturexpress Europa 2000 (ponad stu pisarzy i poetów z 43 krajów podróżowało od Lizbony do Berlina) i ukraiński Potyah76 (Pociąg 76) – internetowego magazynu poświęconego kulturze Europy Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenie tłumaczone jest na Polski Język Migowy


Inauguracja Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej – prezentacja wirtualnej wystawy CreArt

8 pażdziernika 2020 (czwartek)
19:30 - 20:30 (GMT+2 Warsaw)

Wydarzenie transmitowane na YouTube

Najpierw obejrzyj film z kuratorskiego zwiedzania wystawy!
Chcesz teraz samodzielnie ją odwiedzić?
Tylko kilka kroków dzieli Cię od wirtualnych przestrzeni Galerii Labirynt!

1. Zainstaluj aplikację Steam oraz na nim VRChat.
UWAGA!!!
Dostęp do platformy jest możliwy dla wszystkich osób posiadających komputery
z systemem operacyjnym Microsoft Windows.

2. Wejdź w link:
https://vrchat.com/i/dang-loadbehavior-2defc
lub
https://vrchat.com/i/ross-thorwidth-68c1a

3. Kliknij w widoczny w prawym górnym rogu przycisk „Launch World".

4. Wyskoczy okienko, w którym należy kilknąć „Otwórz launch". Zaczyna się ładowanie wirtualnej galerii w programie VRChat!!!!

5. Wirtualna galeria załadowana? Teraz na ekranie widzisz przycisk „Go!". Kliknij go!
Yahooooo! Zostajesz przeniesiony do wirtualnej Galerii Labirynt!
Miłego zwiedzania :)

Uwaga!!!
Jednocześnie galerię może zwiedzić ok. 30 osób. Większa liczba osób zwiedzających w tym samym czasie może wpływać na płynność działania galerii.

"Sen niedźwiedzia" – wirtualna wystawa CreArt
Współczesne antropocentryczne spojrzenie na świat spycha na dalszy plan dbanie o dobro naszej planety. Zapominamy o tym, że człowiek od zawsze był uzależniony od natury i praw nią rządzących. Jesteśmy zahibernowani w złudnym poczuciu wieczności Ziemi, tymczasem przyroda i klimat zmieniają się na naszych oczach. Czy wybudzimy się z bezpiecznego i biernego niedźwiedziego snu?
"Sen niedźwiedzia" to wirtualna wystawa realizowana w VRChat czyli w internetowej platformie społecznościowej służącej do tworzenia światów wirtualnych. Zapraszamy do wspólnego przeniesienia się do cyfrowej sali wystawienniczej Galerii Labirynt w Lublinie. Dostęp do platformy jest możliwy dla wszystkich osób posiadających komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Dzięki temu możliwe jest oglądanie wystawy bez wychodzenia z domu.
Prezentowane na wystawie dzieła sztuki stanowią pretekst do namysłu nad relacjami człowieka z naturą. Podczas wirtualnego zwiedzania można obejrzeć filmy, fotografie, obrazy i rysunki, spojrzeć na otaczający nas świat z różnych perspektyw oraz zastanowić się nad kondycją człowieka w czasie klimatycznego kryzysu.
Wszystkim pracom towarzyszą opisy w formie tekstów oraz nagrań audio po polsku i angielsku.
Wystawa, niczym żywy organizm, będzie stopniowo się rozrastać. Do połowy grudnia do wirtualnej ekspozycji będą dodawane kolejne prace.

Artyści i artystki: Paweł Althamer, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Tomasz Ciecierski, Oskar Dawicki, Stanisław Dróżdż, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Przezwańska, Zygmunt Rytka, Julita Wójcik
Prace z kolekcji Galerii Arsenał w Białymstoku, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Labirynt w Lublinie

Kuratorki: Emilia Lipa, Agata Sztorc
Realizacja: Mikołaj Kubiak, Olga Paluszkiewicz
Tłumaczenia: Bartosz Wójcik, Ewelina Lachowska
Współpraca: Karol Jakóbczyk, Agata Wiatr, Monika Rejman, Jarosława Szewczuk, Anna Lewicka-Koksanowicz, Roksana Oniszko, Waldemar Tatarczuk

Wystawa jest organizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej 2020 w ramach projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej") realizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa".
Jednym z wydarzeń kulturalnych towarzyszących tegorocznemu Kongresowi Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 będzie prezentacja wystawy w ramach inauguracji Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej w Lublinie.

Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej to interdyscyplinarne wydarzenie organizowane w Lublinie od 2018 roku jako część projektu „CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej") realizowanego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Kreatywna Europa". Jest to wyjątkowy czas, który od trzech lat realizacji projektu przypomina mieszkańcom Lublina o tym, że kreatywność niejedno ma imię. To także okazja do tego, aby mieszkańcy miasta stali się aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego i poprzez uczestnictwo w wydarzeniach realizowanych przez lokalnych artystów, mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności twórcze i wiedzę na temat sztuki współczesnej.
W obliczu obecnej sytuacji pandemicznej Europejskie Dni Kreatywności Artystycznej 2020 zmieniają swój charakter przenosząc się w całości do przestrzeni cyfrowej. W ramach projektu odbędzie się trwająca cztery miesiące wystawa zrealizowana w formule on-line. Do jej stworzenia wykorzystany zostanie VRChat, czyli internetowa platforma społecznościowa, która przenosi interakcje międzyludzkie do świata wirtualnego (virtual reality - VR). VR to komputerowo generowane uniwersum, które może w pełni oddawać świat realny, ale może też być wytworem wyobraźni. W obu sytuacjach świat rzeczywistości wirtualnej jest przestrzenią 3D, której człowiek może doświadczać za pomocą okularów 3D. VRChat jest wirtualnym bytem, który pozwala na interakcje między użytkownikami za pomocą avatarów 3D. Platforma daje możliwość korzystania ze świata wirtualnego na dwa sposoby: poprzez okulary 3D oraz za pomocą komputera. Pierwsza opcja z goglami zapewnia pełną immersję, wejście do świata wirtualnego, gdzie użytkownik jest „zanurzony” w to uniwersum. Dzięki założeniu okularów VR, jego pole widzenia jest ukierunkowane tylko na świat wirtualny. Drugi sposób - poprzez komputer oraz klawiaturę czy myszkę - jest mniej immersyjny. Człowiek z poziomu świata fizycznego „przegląda” jedynie świat wirtualny. VRChat jest narzędziem darmowym, które każdy może pobrać na swój komputer lub okulary 3D. Pobranie aplikacji VRChat na gogle rzeczywistości rozszerzonej odbywa się z poziomu aplikacji dedykowanej danej platformie. Dostęp do platformy będzie możliwy dla wszystkich osób posiadających komputery z systemem operacyjnym Microsoft Windows. Dzięki temu możliwe będzie oglądanie wystawy bez wychodzenia z domu.
Wirtualna wystawa CreArt organizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej, której otwarcie nastąpi podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 stanie się przykładem wykorzystania platformy VRChat do przeglądania zasobów kultury. Ekspozycja koncentrować się będzie na temacie ekologii i świadomości dotyczącej zmian klimatu na świecie. Wystawa będzie prezentacją prac ze zbiorów polskich instytucji sztuki, a także zostanie wzbogacona o prace wykonane przez dzieci i młodzież. Formuła trwającego kilka miesięcy open calla sprawi, że wystawa będzie, niczym żywy organizm, rozrastała się z czasem, aż do grudnia 2020.

Wydarzenie tłumaczone jest na Polski Język Migowy
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję