Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii Covid-19. Czy Unia Europejska będzie dalej zainteresowana projektem?

7 pażdziernika 2020 (Środa)
16:00 - 17:00 (GMT+2 Warsaw)

Aby dołączyć do wydarzenia kliknij TUTAJ
Meeting ID: 958 0544 8180
Passcode: 173273)

Moderatorka:
Dr hab. Beata Piskorska – prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Team Europe
Osoby uczestniczące w panelu:
Prof. dr hab. Markijan Malski – Lwowski Instytut Narodowy im. Iwana Franki
Dr hab. Agnieszka Legucka – prof. AFiB, Akademia Finansów i Biznesu Vistula / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa
Dr Jakub Olchowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej / Instytut Europy Środkowej w Lublinie
Daniel Szeligowski – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa

W dyskusjach poświęconych rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe państwa członkowskie ścierają się bardzo różne poglądy. Pomimo niejednokrotnie odmiennych zdań wśród przywódców europejskich, panuje zgoda odnośnie do korzyści, jakie dają stabilni i przewidywalni partnerzy w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej. Szansą na taki stan rzeczy na wschodniej granicy Unii jest program Partnerstwa Wschodniego, zainaugurowany przez Polskę i Szwecję w 2009 roku na szczycie UE. Niespodziewany wybuch pandemii koronawirusa zmienił priorytety wielu państw i rządów. Znaczna część z nich skupiła się na przeorganizowaniu służby zdrowia na tory walki z pandemią, ratowaniu gospodarek przez kryzysem oraz utrzymaniu miejsc pracy.
Panująca pandemia COVID-19 jest czasem, w którym Europa oraz świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje współdziałania w duchu solidarności. Czy deklaracje unijnych, przywódców wygłaszane na czerwcowym szczycie Partnerstwa, iż "Partnerstwo Wschodnie jest priorytetem polityki zagranicznej UE", będą podtrzymane także w warunkach prognozowanego kryzysu gospodarczego w Europie i na świecie? Czy jest szansa, aby kraje Partnerstwa Wschodniego zasiliły szeregi Unii Europejskiej przed państwami Bałkanów Zachodnich? Na te i inne pytania znajdą odpowiedź uczestnicy panelu pt. "Partnerstwo Wschodnie w dobie pandemii Covid-19. Czy Unia Europejska będzie dalej zainteresowana projektem?”

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, działający przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Saw
Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce


Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście wyzwań i zagrożeń XXI wieku

8 pażdziernika 2020 (Czwartek)
12:00 - 13:30 (GMT+2 Warsaw)

Aby dołączyć do wydarzenia kliknij TUTAJ
Meeting ID: 996 0518 2408
Passcode: 561573
Wydarzenie transmitowane na kanale Instytutu Europy Środkowej w serwisie Youtube

Moderatorzy:
Prof. dr hab. Marek Pietraś – Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS
Prof. dr hab. Mykola Doroshko – Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Regionalnych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki
Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Hryhoriy Perepelytsya – Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki
Prof. dr hab. Victor Matviyenko – Zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Kierownik Katedry Organizacji Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej
Dr hab. Tomasz Stępniewski – prof. KUL, Zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej
Prof. dr hab. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
Dr Jakub Olchowski – Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS, IEŚ

Zagadnienia do dyskusji: konfrontacja Rosji i Zachodu, wojna hybrydowa, nacjonalizm, integracja Europy Środkowo-Wschodniej, Trójkąt Lubelski, pandemia
Materiały w formie artykułów zostaną opublikowane w czasopismach „Wschód Europy” oraz Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
Instytut Europy Środkowej
Centrum Europy Wschodniej UMCS przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin


Polsko-ukraińska współpraca samorządowa i transgraniczna

8 pażdziernika 2020 (Czwartek)
13:30 - 15:30 (GMT+2 Warsaw)

Aby dołączyć do wydarzenia kliknij TUTAJ
Meeting ID: 978 5978 9518
Passcode: 450826
Wydarzenie transmitowane na kanale Instytutu Europy Środkowej w serwisie Youtube

Moderatorzy:
Dr hab. Beata Surmacz – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej
Prof. dr hab. Anatoliy Kruglashov – Kierownik Katedry Politologii i Administracji Publicznej Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fed’kowycza
Uczestnicy dyskusji:
Prof. dr hab. Vasyl Klymonchuk – Kierownik Katedry Politologii, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka
Dr hab. Mariusz Sienkiewicz – Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
Doc. Vladyslav Strutynskyy – Katedra Stosunków Międzynarodowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J.Fed’kowycza
Doc. Serhiy Shvydiuk – Katedra Politologii i Administracji Publicznej, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J.Fed’kovycha
Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska – Katedra Administracji Publicznej, Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Zagadnienia do dyskusji: decentralizacja, local governance, local development, stan i perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy samorządowej i transgranicznej.
Materiały w formie artykułów zostaną opublikowane w czasopismach „Wschód Europy” oraz Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych w językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS
Instytut Europy Środkowej
Centrum Europy Wschodniej UMCS przy współpracy z Urzędem Miasta Lublin


Kiedy mury runą? Białoruś po "wyborach" 2020

8 pażdziernika 2020 (Czwartek)
17:00 - 19:00 (GMT+2 Warsaw)

Wydarzenie transmitowane na Facebook

Moderatorka:
Dr Iwona Reichardt – zastępczyni redaktora naczelnego "New Eastern Europe"
Osoby uczestniczące w panelu:
Robert Biedroń – polski polityk przewodniczący delegacji PE do relacji z Białorusią (TBC) (Polska)
Andrzej Poczobut – dziennikarz, Grodno (Białoruś)
Olga Dryndova – Belarus-Analysen, Uniwersytet w Bremie (Niemcy)

W czasie dyskusji paneliści będą się zastanawiać nad przebiegiem protestów na ulicach białoruskich miast i ich krótko i długoterminowych konsekwencji politycznych oraz społecznych. W czasie dyskusji podejmiemy się odpowiedzi na pytanie na ile zmieniła się Białoruś pod wpływem tych protestów i co ich przebieg mówi o prezydenturze Aleksandra Łukaszenki. Tytułowe mury to pytanie zarówno o długoterminowe konsekwencje tych protestów i proces demokratyzacji Białorusi, ale też relacje Białorusi z państwami europejskimi i Unią Europejską.

Organizatorzy:
Fundacja im. F. Eberta
Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europea"
New Eastern Europe

dyskusja w języku polskim i niemieckim


Kobieta europejska w czasach COVID-19

9 pażdziernika 2020 (Piątek)
15:00 - 16:30 (GMT+2 Warsaw)

Wydarzenie transmitowane na Facebook

Moderatorka:
Dr Iwona Reichardt – zastępczyni redaktora naczelnego "New Eastern Europe"
Panelistki:
Indrani Das Schmid – TFEB WG „Equal Opportunity”, Gesellschaft zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Dr Kinga Anna Gajda – kulturoznawczyni, wykładowczyni akademicka, Uniwerstytet Jagielloński (Polska)
Iryna Ivanochko – członkini Komitetu Sekcji ds. Równouprawnienia dla Kobiet i Mężczyzn Stowarzyszenia Miast Ukrainy, Administracja Rejonu Mikołajowskiego obw. lwowskiego (Ukraina)
Tamar Ghlonti – dyrektorka wykonawcza Guria Youth Resource Center, Civil Society Organization (Gruzja)

Pandemia COVID-19 zaskoczyła wszystkich, ale chyba największą cenę za jej przebieg płacą kobiety. W czasie pandemii kobiety podjęły się szeregu ról: pracownic, matek, żon, ale też nauczycielek i wolontariuszek. Panelistki będą analizować jak pandemia zmieniła życie kobiet w państwach Europy i Europy Wschodniej. Czy ich reakcje na pandemię były podobne czy też się różniły? Jak zastała je pandemia i jaką rolę odegrały instytucje publiczne w jej przeciwdziałaniu, a jaką odegrały samodzielnie kobiety.

Organizatorzy:
Dwumiesięcznik "New Eastern Europe"
Stowarzyszenie Centrum Współpracy Polska-Wschód
Międzynarodowy Klub Kobiet

dyskusja w języku angielskim

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję