Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Згідно зі ст. 13, параграф 1 і параграф 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний вісник Європейського Союзу L 119/1 від 4.5.2016 р.) (далі – ЗРЗД), інформуємо Вас про спосіб і мету, з якою ми обробляємо Ваші персональні дані, а також про Ваші права, які виникають із законодавства про захист персональних даних:

 1. Контролером Ваших персональних даних є Президент міста Люблін; адреса: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. В Уряді міста Люблін ми визначили Інспектора з охорони даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіх питань, що стосуються обробки Ваших персональних даних та реалізації Ваших прав, пов’язаних з обробкою даних. З Інспектором з Охорони Персональних Даних можна зв’язатися:
  • електронною поштою: iod@lublin.eu;
  • бо традиційною поштою за адресою Контролера даних: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. Ваші персональні дані обробляються з метою набору та участі в Конгресі Транскордонної Співпраці Люблін 2022; надсилання оціночних анкет після Конгресу; інформування про майбутні заходи, організовані Центром Міжнародної Співпраці Адміністрації міста Люблін; та для архівних цілей.
 4. Юридичною основою для обробки Ваших персональних даних є виражена Вами згода, про яку йдеться у ст. 6 п. 1 літ. a) Загального регламенту захисту даних щодо набору та участі в Конгресі Транскордонної Співпраці Люблін 2022; зокрема, щодо надсилання оціночних анкет після Конгресу, та отримання інформації про майбутні заходи, організовані Центром Міжнародної Співпраці Адміністрації міста Люблін; а також ст. 6 п. 1 літ. c) Загального регламенту захисту даних, що випливає з положень загальноприйнятого законодавства, тобто Закону від 14 липня 1983 року про національні архівні ресурси та архіви та Постанови Прем’єр-міністра від 18 січня 2011 року про службові інструкції, уніфіковані матеріальні списки файлів та інструкції в щодо організації та сфери діяльності архіву підприємства.
 5. Ми будемо використовувати персональні дані до досягнення цілей, викладених у пункті. 3 або до тих пір, поки ви не відкличете свою згоду, а потім протягом періоду та в обсязі, що вимагається відповідно до положень чинного законодавства, зокрема для архівних цілей у суспільних інтересах, наукових чи історичних дослідницьких чи статистичних цілей – протягом 1 року, після чого вони підлягають вилученню.
 6. Ваші персональні дані можуть бути передані лише особам, які мають право на їх отримання за законом, зокрема, суб’єктам, які виконують публічні завдання або діють на замовлення органів публічної влади, в обсязі та з метою, визначеними положеннями чинного законодавства.
 7. Ваші дані не будуть підлягатимуть автоматичним методам обробки даних, заснованим на автоматичному прийнятті рішень, і не підлягатимуть профілюванню.
 8. Ваші дані не потраплять поза Європейську економічну зону (яка охоплює Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію).
 9. У зв’язку з обробкою Ваших персональних даних Ви маєте наступні права:
  • право вимагати від Адміністратора доступ до персональних даних та отримання їх копії у випадках, зазначених у ст. 15 Загального регламенту захисту даних;
  • право вимагати спростування/виправлення персональних даних у випадках, зазначених у ст. 16 Загального регламенту захисту даних;
  • право вимагати усунення персональних даних, у випадках, зазначених у ст. 17 Загального регламенту захисту даних;
  • право вимагати обмеження обробки персональних даних, у випадках, зазначених у ст. 18 Загального регламенту захисту даних;
  • право подавати скаргу до наглядового органу у випадку, коли Ви ствердите, що обробка персональних даних суперечить положенням Загального регламенту про захист даних;
  • у випадку, якщо обробка персональних даних відбувається на основі згоди особи на обробку персональних даних, Ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який момент, надіславши на адресу: kongres@lublin.eu електронний лист з наступним змістом: відкликаю згоду. Це відкликання не має впливу на обробку даних, що здійснювалася на основі згоди до такого відкликання.
 10. Надання Вами персональних даних є добровільним. В разі ненадання Вами своїх даних, Ви не зможете взяти участь у процесі набору на Конгрес Транскордонної Співпраці Люблін 2022, а отже, взяти участь у Конгресі.
Перейти до вмісту