KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum KonferencyjneTegoroczna VIII edycja Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej poświęcona będzie wyjątkowym wydarzeniom oraz ich roli w naszej współczesnej rzeczywistości.

Rok 2019 jest dla Lublina rokiem szczególnym – w dniu 1 lipca mija 450. rocznica zawarcia unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Będzie to doskonała okazja do szerszej refleksji dotyczącej wspólnego i różnego dziedzictwa kulturowo-historycznego naszego kraju i sąsiadów, a także istotnej roli Lublina oraz naszego regionu w kształtowaniu europejskiej wspólnoty narodów. Będziemy w tym jubileuszowym roku pokazywać, jak z dziedzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej czerpać i budować przyszłość obecnej Europy. Tym bardziej, że akurat zbiega się wiele rocznic: 10-lecie Partnerstwa Wschodniego, 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 20-lecie członkostwa w NATO i 30-lecie przemian demokratycznych w regionie Europy Środkowej. Jest to doskonały punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości współczesnej Europy, jej tożsamości, wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć, oraz o potrzebie głębszej integracji i współpracy. Istotnym elementem dyskusji będą także panele poświęcone regionalnym partnerstwom, współpracy transnarodowej i regionalnej.

Na tegorocznym Kongresie nie zabraknie również ważnych zagadnień związanych z dziedzictwem i pojednaniem, demokracją lokalną oraz nauką i edukacją, jakże ważną dla wciąż reformującej się Ukrainy. Ponadto niezwykle ciekawie zapowiadają się panele poświęcone turystyce, kulturze, innowacjom, mobilności oraz szeroko rozumianej równości.

Debaty ukierunkowane będą na wskazanie jak wiele istnieje obszarów współpracy regionalnej w całej UE z sąsiadującymi krajami Partnerstwa Wschodniego i jak sprawnie budować porozumienia i trwałe relacje partnerskie na wielu płaszczyznach.


PATRONI HONOROWI

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję