Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

9.30 – 9.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

OTWARCIE KONGRESU

Powitanie przez Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin 
oraz Pawła Prokopa – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

9.45 – 11.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL OTWARCIA
Bezpieczeństwo i solidarność – perspektywa samorządów

Ana Perona-Fjeldstad – Dyrektor Wykonawczy, Europejskie Centrum Wergelanda (Norwegia)
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin (Polska)
István Puskás – Zastępca Prezydenta Miasta Debreczyn (Węgry)
François Richez – Prezydent Organizacji Protection Civile (Francja) [on-line]
Ihor Terechow – Mer Miasta Charków (Ukraina) [on-line]
Ruslan Gaida – Zastępca Mera Miasta Iwano-Frankiwsk (Ukraina)
Ihor Krechkevych – Zastępca Mera Miasta Równe (Ukraina)
Oleksandr Syenkevych – Mer Miasta Mikołajów (Ukraina) [on-line]

Moderator:
Krzysztof Stanowski – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu

Czytaj więcej

Panel otwarcia będzie nawiązaniem do tematu przewodniego tegorocznego Kongresu: Bezpieczeństwo i solidarność. Do dyskusji zaprosiliśmy prezydentów i merów miast z różnych stron Europy, aby z szerokiej perspektywy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak miasta zdały egzamin z solidarności w obliczu kryzysu. W gronie panelistów nie zabraknie przedstawiciela Ukrainy - mera Charkowa, bestialsko atakowanego od początku wojny. Z włodarzami europejskich miast zaangażowanych w pomoc Ukrainie porozmawiamy o ich doświadczeniach z pierwszych tygodni po wybuchu wojny. Co było wtedy najważniejsze – pomoc humanitarna, zakwaterowanie, leczenie? Jakie wyzwania stoją przed nami teraz – jak radzimy sobie z edukacją, pracą, czy integracją społeczną naszych nowych mieszkańców? Jak wygląda współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a jak z administracją rządową?
I wreszcie – co przed nami? Jakie widzimy scenariusze na przyszłość i czy jesteśmy na nie przygotowani? Jak zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom? Jak utrzymać ducha solidarności i wrażliwości, gdy opadła pierwsza fala spontanicznej pomocy i zaangażowania. Jak pod wpływem procesów migracyjnych zmienią się nasze społeczeństwa? Jak zbudować skutecznie funkcjonujące partnerstwa międzysektorowe, wreszcie jak zarządzać samorządami w czasie permanentnego kryzysu – gdy na naszym niebie pojawiają ciągle nowe “czarne łabędzie”.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

11.00 – 11.15
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

11.15 – 12.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Współpraca NGO i władz lokalnych w niesieniu pomocy

Anna Dąbrowska – Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber (Polska)
Anna Szadkowska – Zastępczyni Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin (Polska)
Dr Tomasz Sieniow – Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa oraz wykładowca na Wydziale Prawa KUL (Polska)
Rostyslav Sikhovskyi – student Politechniki Lubelskiej w Lublinie, wolontariusz komitetu (Polska)

Moderator:
Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej, Urząd Miasta Lublin (Polska)

Czytaj więcej

Panel poświęcony doświadczeniom Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.
Utworzony pięć godzin po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie od 24 lutego 2022 roku udziela wsparcia uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. Koordynuje współpracę organizacji pozarządowych Urzędu Miasta oraz wolontariuszy. Komitet prowadzi między innymi infolinię w pięciu językach. Jest centrum wsparcia z zakresu pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, żywieniowej. Prowadzi program stypendialny, opiekę nad dziećmi oraz usługi związane z wejściem na rynek pracy. Przekazuje też pomoc humanitarną do ukraińskich miast.
W pracę Komitetu zaangażowanych było tysiące wolontariuszy i wolontariuszek - w dużej mierze ukraińskich, ale także białoruskich mieszkańców Lublina.
Podczas panelu opowiemy o jego działalności. Podsumujemy współpracę społeczności lokalnych i samorządu we wsparcie Ukrainy i jej obywateli.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

12.45 – 13.00
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

13.00 – 14.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Medycyna bez granic. W trosce o życie i zdrowie pacjenta

lek. med. Beata Gawelska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 1 w Lublinie (Polska)
dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 4 w Lublinie (Polska)
dr. hab. n.med Tomasz Chorągiewicz – Katedra Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Polska)
dr n. med. Nataliya Preys – specjalista w dziedzinie okulistyki, Lwowski Regionalny Szpital Kliniczny (Ukraina) [on-line]
prof. dr hab. n. med. Marek Hus – Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
dr hab. n. med. Zwenyslawa Maslyak – kierownik Kliniki Hematologii Instytutu Patologii Krwi i Medycyny Transfuzyjnej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy (IPKTM AMNU), Prezes Lwowskiej Fundacji Rozwoju Hematologii (Ukraina) [on-line]

Moderator:
Marzena Strok-Sadło – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna (Polska)

Czytaj więcej

Dla świata, Unii Europejskiej, państw, regionów i miast, na każdym poziomie decyzyjnym, medycyna i zdrowie obok technologii cyfrowych stanowią priorytetowy obszar uwagi i rozwoju. Zapewnienie obywatelom dostępu do usług medycznych, szczególnie w czasie pandemii i konfliktów wojennych, przy coraz bardziej starzejących się społeczeństwach i ograniczonych zasobach (przede wszystkim w zakresie wykwalifikowanego personelu medycznego) stanowi wyzwanie, któremu można sprostać między innymi dzięki efektywnej współpracy międzynarodowej i mądremu wykorzystaniu dostępnej wiedzy i zasobów.
Jakie są dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej zarówno przed, jaki i w czasie trwającej wojny na Ukrainie, jak te doświadczenia wykorzystamy, co możemy zaoferować Ukrainie w procesie jej odbudowy w obszarze medycyny i zdrowia?
Jakimi doświadczeniami i kompetencjami może podzielić się z nami personel medyczny z Ukrainy? W jakim zakresie procesy w ochronie zdrowia są i będą wspierane przez nowe technologie i rozwiązania cyfrowe (telemedycynę, sztuczną inteligencję, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, robotykę medyczną)? Czy przyszła medycyna dzięki nowym technologiom i podejmowanym świadomie decyzjom może stać się medycyną bez granic? W jakim zakresie jest i będzie to możliwe?
Na te pytania znajdziemy odpowiedź w panelu dedykowanym ochronie zdrowia w kontekście współpracy międzynarodowej.
W panelu wezmą udział eksperci w zakresie kluczowych specjalizacji medycznych z Polski i ze współpracujących z nimi ośrodków w Ukrainie.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

14.15 – 15.00
GMT +2 Warsaw

Obiad

15.00 – 16.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

PANEL
Dezinformacja i manipulacja – wpływ na bezpieczeństwo i współpracę regionalną

prof. Agnieszka Legucka – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa (Polska)
dr Martyna Bildziukiewicz – East StratCom Task Force, Bruksela (Belgia) [on-line]
dr Jewhen Mahda – Instytut Polityki Światowej (Kijów), International Strategic Action Network for Security (Ukraina)

Moderator:
dr Jakub Olchowski – Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (Polska)

Czytaj więcej

Informacja, w tym dezinformacja i manipulacja, jest obecnie świadomie wykorzystywana dla realizacji różnorodnych celów. Dotyczy to nie tylko rywalizacji politycznej, konkurencji gospodarczej, medialnej itp., ale także konfliktów i wojen, wpływając na ich charakter i stając się jednym z fundamentów tzw. działań hybrydowych. Informacja została „zmilitaryzowana” (bądź „uzbrojona”) i jest wykorzystywana do wywierania wpływu, kształtowania postaw i zachowań, zarówno społeczeństw, jak i elit decyzyjnych. Nie jest to zjawisko nowe, niemniej w warunkach gwałtownego rozwoju technik komunikacyjnych, mediów społecznościowych itp. ma obecnie nowy jakościowo charakter.

Szczególnym przykładem konsekwentnego i efektywnego stosowania tego rodzaju instrumentarium są działania Federacji Rosyjskiej. Z perspektywy Polski jest to jedno z kluczowych wyzwań, działania dezinformacyjno-propagandowe Rosji są bowiem wymierzone w dużej mierze w Polskę: ich celem jest destabilizowanie relacji polsko-ukraińskich (w oparciu m.in. o resentymenty historyczne); mają podsycać w Polsce nastroje antyzachodnie, podważać zaufanie do zachodnich instytucji (UE, NATO) i sojuszników (zwłaszcza USA); przyczyniają się do destabilizowania sytuacji wewnętrznej w Polsce, poprzez wzmacnianie postaw radykalnych i polaryzujących społeczeństwo (przykładem może być działalność środowisk antyszczepionkowych); wreszcie mają także dyskredytować Polskę, budować jej wizerunek jako państwa ksenofobicznego, rusofobicznego, w szerszym wymiarze nieodpowiedzialnego i niewiarygodnego.

Konieczne są w związku z tym działania, na poziomie państwa, mediów, samorządu, społeczeństwa obywatelskiego, budujące i wzmacniające odporność (resilience) państwa na ataki dezinformacyjno-propagandowe i manipulacyjne. Potrzebna jest także szeroka kampania informacyjna, demaskująca manipulacje i dezinformacje płynące z Rosji oraz podnosząca świadomość społeczeństwa w tym zakresie (dotyczy to nie tylko społeczeństwa polskiego, ale i innych narodów środkowoeuropejskich).

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

16.00 – 16.15
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

16.15 – 17.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

PANEL
Funkcjonowanie organów sądowo-administracyjnych w Ukrainie w czasie wojny

dr Olesya Radyshevska – sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy (Ukraina) [on-line]
Anna Dachowska – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Patentowego RP (Polska)
Margarita Okseniuk – Zastępca Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Państwowego „Ukraiński Instytut Własności Intelektualnej” (Ukraina)

Moderatorka:
dr Kinga Wernicka – Centrum Europejskie UMCS (Polska)

Czytaj więcej

Jednym z kluczowych czynników, który umożliwił sprawne funkcjonowanie państwa ukraińskiego w czasie rosyjskiej inwazji jest nieprzerwane działanie zarówno instytucji utrzymujących infrastrukturę techniczną państwa (jak koleje czy służby komunalne) jak i struktur administracyjnych (organów państwa, samorządów, sądownictwa). O ile te pierwsze umożliwiły zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli poprzez dostarczanie podstawowych usług publicznych, o tyle te drugie, pełniąc jednocześnie funkcję ”'infrastruktury symbolicznej" okazały się kluczowe dla zapewniają ciągłości wspólnoty państwowej opartej na rządach prawa i poszanowania zasad demokracji i praw człowieka.
Podczas panelu zostanie zaprezentowany sposób funkcjonowania ukraińskiego Sądu Najwyższego oraz Urzędu Patentowego. Poprzez wprowadzenie zmian w obowiązujących ukraińskich przepisach prawnych zapewniono stabilność ich funkcjonowania również podczas trwającej wojny. Nie bez znaczenia dla właściwego ich funkcjonowania była również pomoc zaoferowana Ukrainie z Polski.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

15.00
GMT +2 Warsaw

Plac Litewski
wstęp wolny
Wystawa będzie dostępna do 3 listopada 2022 r.

OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFII
Zmicer Waynowski „Oczy Lublina oczami Obcego”

Czytaj więcej

"Oczy Lublina oczami Obcego"

To, co Obcy widzi w mieście, to nie są place, zabytkowe budynki, kościoły i centra kultury, lecz twarze ludzi... Urzędnicy w instytucjach, dyrektorzy, decydenci różnego szczebla. Są to twarze, w które przybysz wpatruje się ze szczególną uwagą, by zrozumieć nowe słowa, intonację już zrozumiałego, lecz nadal obcego języka, mowę ciała, zasady zachowania, tradycje i wiele innych rzeczy. Dla obcokrajowców miasto reprezentują przede wszystkim ludzie.

Wystawa "Oczy Lublina oczami Obcego" podsumowuje projekt stypendialny Artysty, zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin w 2022 roku.

Zmicer Waynowski jest białoruskim fotografem, animatorem kultury, pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń artystycznych. W listopadzie 2020 roku został zatrzymany przez władze białoruskie podczas tradycyjnej cotygodniowej akcji protestu prowadzonej pod hasłem „Marsz emerytów”. To była jego ostatnia praca w terenie – na ulicach Mińska. Został skazany na 13 dni aresztu na podstawie cieszącego się złą sławą artykułu 23.34 Kodeksu Wykroczeń. Po odbyciu kary Artysta został poddany dalszym naciskom i szykanom oraz zmuszony do opuszczenia kraju. Od marca 2021 roku mieszka w Lublinie. Współpracował z Teatrem im. J. Osterwy (jako fotograf, grafik i realizator video), Centrum Kultury (rezydencja artystyczna, której pokłosiem był spektakl Wygnańcy), Warsztatami Kultury, Urzędem Miasta Lublin (Wystawa fotograficzna The REM sleep) oraz Centrum Spotkania Kultur. Od 24 lutego br., tj po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, Zmicer Waynowski współpracuje z Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie.

Obserwuję to miasto, poznaję je. Widziałem i utrwaliłem tu wiosnę w czasie lockdownu, tętniące życiem kulturalnym i festiwalowym lato, wypełnioną młodzieżą studencką jesień. W czasie swojej lubelskiej tułaczki zmieniłem pięć adresów, poznałem chyba wszystkie instytucje zajmujące się prawami człowieka i pomocą obcokrajowcom oraz większość instytucji kultury. Cykl fotografii pn. "Oczy Lublina oczami Obcego" składa się z portretów ludzi, którzy znajdują się na pierwszej linii kontaktu z obcokrajowcami i wykonują na co dzień być może nie widoczną, lecz bardzo ważną pracę. Jako obcokrajowiec widzę rolę takich ludzi inaczej. To często moje być albo nie być. Nadzieja, obawa i chęć zrozumienia.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu EN
Tłumaczenie PJM

19.00 – 21.00
GMT +2 Warsaw

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”
 wstęp wolny

SPEKTAKL
Alina po drugiej stronie granicy

Czytaj więcej

Oddajemy głos nowym młodym mieszkankom i mieszkańcom Lublina, którzy przyjechali do naszego miasta zza wschodniej granicy. W przygotowanej przez nich sztuce teatralnej, niczym w zwierciadle, oczami przybysza zobaczymy obraz współczesnej Polski i Polaków. W tym zderzeniu z obcym, zmierzając się ze stereotypami, uprzedzeniami i wszelkiego rodzaju barierami, młodzi poszukują drogi do dialogu i porozumienia. Spektakl studenckiego Teatru Imperialnego Alina po drugiej stronie granicy stanie się punktem wyjścia do głębszej refleksji nad sytuacją młodzieży zagranicznej w Lublinie.

Spektakl podejmuje próbę uchwycenia aktualnych mechanizmów interakcji z obcym na przykładzie historii młodej Ukrainki, która przyjechała do polskiego miasta po raz pierwszy na studia. Jak postrzega polską rzeczywistość? Jak patrzy na Polskę, Polki i Polaków, a także różne grupy społeczne? Co wydaje jej się dziwne, a co szczerze podziwia w tym kraju? Czego kompletnie nie rozumie? Bohaterka próbuje nawiązać kontakt z mieszkańcami miasta. Utrzymując relacje z rodziną i rodakami na obczyźnie, próbuje jednak szukać wsparcia wśród otaczających ją Polaków. Scenariusz powstał w oparciu o przeprowadzone przez autorów sztuki badania socjologiczne – wywiady ze studentami polskimi i ukraińskimi na temat relacji polsko-ukraińskich, współzamieszkiwania w Lublinie, studiowania, postaw i stereotypów narodowych, ukazujące spojrzenie Polaków na Ukraińców, obrazujące sytuację studentów ukraińskich w Polsce, a także w oparciu o różnorodne teksty kultury (blogi, filmy, komentarze w Internecie). Usłyszymy ze sceny fragmenty autentycznych wypowiedzi osób, które mówią o tym, co jest dla nich najważniejsze: o miłości, obcości, poszukiwaniu własnego miejsca pod polskim słońcem. W sztuce zostanie poruszony temat domu, jego utraty i poszukiwań. Czym jest dom dla każdego z nas? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć aktorzy, których ten temat bezpośrednio dotyczy. Każdy z nich miał doświadczenie  wyobcowania, poszukiwania szczęścia gdzie indziej. Ale czy je znalazł? O tym dowiemy się z monologów.

Alina po drugiej stronie granicy to wyjątkowy projekt badawczo-artystyczny, w którym łączy się metody badawcze z
działaniami artystycznymi. Ważną częścią spektaklu jest bowiem debata na temat przełamywania barier kulturowych, a także strategii budowania dialogu wielokulturowego. Projekt ten ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w relacjach międzykulturowych wśród studentów, poszerzenie wiedzy o kulturze ukraińskiej, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń etnicznych.

Po zakończeniu spektaklu, który trwa ok. 45 min., publiczność zostanie zaproszona do dyskusji pt. Wokół dialogu międzykulturowego młodych: studenci zagraniczni w Lublinie.

Tłumaczenie na język EN i UA wyświetlane na ekranie

9.00 – 9.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

OPEN SPEECH
Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z miastem Kiszyniów

Ion Ceban – Mer Miasta Kiszyniów (Mołdawia)
Ilie Ceban – Zastępca Mera Miasta Kiszyniów (Mołdawia)

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin (Polska)

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

9.30 – 11.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym

Małgorzata Gutowska – Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach (Polska)
Paulina Tyniec-Piszcz – Dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia (Polska)
Katarzyna Strzegowska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (Polska)
Dr Oliver Horeni – Verkehrsverbund Oberelbe GmbH, Drezno (Niemcy) [on-line]
Marcel Czarnecki – Magdeburger Regionalverkehrsverbund GmbH – marego (Niemcy) [on-line]

Moderator:
Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie (Polska)

Czytaj więcej

Nowoczesny, dostępny i zrównoważony miejski transport publiczny jest warunkiem niezbędnym dla zredukowania kongestii transportowej, wiążącej się z niekontrolowanym wzrostem poziomu motoryzacji indywidualnej i generowanymi przez nią problemami.
W trakcie panelu eksperci z Polski i Europy podzielą się doświadczeniami dotyczącymi wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. Na przykładach z Polskich miast: Warszawy, Katowic i Wrocławia oraz zagranicznych, przedstawionych przez ekspertów z Niemiec i Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) poznamy nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz innowacyjne technologie wdrażane w różnych obszarach transportu.
W szczególny sposób omówiony będzie aspekt dotyczący nowoczesnych systemów sprzedaży biletów i sposobów wnoszenia opłaty za przejazdy w komunikacji miejskiej.


Panel zorganizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu : “Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

11.30 – 11.45
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

11.45 – 12.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

WARSZTAT
Praktyczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej

Czytaj więcej

Podczas warsztatu specjaliści z ZTM w Lublinie przedstawią funkcjonowanie nowoczesnego systemu biletowego w komunikacji miejskiej Lubika. W ramach warsztatu zaprezentowane zostanie działanie aplikacji mobilnej Lubika oraz portalu pasażera ze sklepem www.


Warsztat zorganizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu : “Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

12.45 – 13.00
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

13.00 – 14.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

PANEL
Polska i Ukraina – czas na jeszcze głębsze relacje transgraniczne

Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Polska)
Tetiana Tytarchuk – Starszy Specjalista w Departamencie Koordynacji Międzynarodowej Pomocy Technicznej Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy (Ukraina)
Oleksandr Bilak – Szef Wydziału Współpracy Euroregionalnej Zakarpackiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Dyrektor finansowy „Instytutu Współpracy Transgranicznej” (Ukraina)
dr Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (Polska)
dr Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie (Polska)

Moderator:
Andrzej Słodki – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego (Polska)
Stanisław Bielański – szef Zespołu Programowego Wspólnego Sekretariatu Technicznego (Polska)

Czytaj więcej

30 czerwca br., po niemal trzech latach przygotowań i zmian, do Komisji Europejskiej został przesłany Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Przygotowanie Programu otwiera kolejny rozdział w blisko 20-letniej historii współpracy transgranicznej na polsko-ukraińskiej granicy przy wsparciu UE. Co udało się osiągnąć przez ten czas? Z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć partnerzy projektów i z jakim skutkiem im sprostali? Jaką rolę odegrał Program w rozwoju pogranicza? Jakie są perspektywy dla rozwoju tej współpracy w kontekście nowego Programu i nowej sytuacji geopolitycznej – wojny w Ukrainie oraz kandydatury tego kraju do członkostwa w UE? Czy przed Programem stoją dziś jeszcze bardziej ambitne cele niż 20 lat temu?

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

14.15 – 15.00
GMT +2 Warsaw

Obiad

15.00 – 16.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

GIEŁDA GRANTODAWCÓW

Czytaj więcej

Giełda Grantodawców to cykl spotkań z instytucjami/firmami, które udzielają wsparcia podmiotom z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat udzielanych form wsparcia oraz zadawania pytań ekspertom reprezentującemu konkretnego Grantodawcę.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

16.00 – 16.15
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

16.15 – 17.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Między ofiarą a bohaterką. Sytuacja kobiet w wojnie Rosji w Ukrainie

Tatyana Herasymova – VOICE Assessment Team (Ukraina) [on-line]
Agnieszka Lichnerowicz – dziennikarka i reporterka, TOK FM (Polska) [on-line]
dr Magdalena Lachowicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska) [on-line]

Moderatorki:
Iwona Reichardt i Małgorzata Kopka-Piątek – Stowarzyszenie FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej (Polska)

Czytaj więcej

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie dotknęła całe ukraińskie społeczeństwo i postawiła je w obliczu wielu bardzo trudnych decyzji. Każdy musiał znaleźć nową rolę dla siebie – przyłączyć się do walki zbrojnej, ratować się ucieczką z miejsca zamieszkania, poradzić sobie z życiem codziennym po obstrzale, utracie bliskich czy doświadczeniu przemocy. Wojna po raz kolejny pokazała też, że "nie ma w sobie nic z kobiety". W naszej dyskusji chcemy się zastanowić nad ceną, jaką płacą ukraińskie kobiety będąc i bohaterkami, i ofiarami toczącej się w ich kraju wojny. Do dyskusji zaprosiłyśmy osoby, które z różnych perspektyw potrafią spojrzeć na sytuację kobiet, jako zaangażowane bezpośrednio w pomoc, relacjonujące wojnę w mediach, czy zajmujące się kobietami i bezpieczeństwem naukowo.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

16.30 – 18.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala Lin-Herb-Skarb

Ilość miejsc ograniczona!

FORUM PARTNERÓW

Czytaj więcej

Forum Partnerów organizowane w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej ma na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymiany doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Wydarzenie da szansę wzajemnego poznania się podmiotom a proces rekrutacji jest gwarancją spotkania z nieprzypadkowymi ludźmi.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

17.15 – 17.30
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

17.30 – 18.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

GIEŁDA GRANTODAWCÓW

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Europejski Korpus Solidarności, Erasmus+)

Czytaj więcej

Giełda Grantodawców to cykl spotkań z instytucjami/firmami, które udzielają wsparcia podmiotom z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat udzielanych form wsparcia oraz zadawania pytań ekspertom reprezentującemu konkretnego Grantodawcę.


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA

18.30 – 19.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

GIEŁDA GRANTODAWCÓW

Czytaj więcej

Giełda Grantodawców to cykl spotkań z instytucjami/firmami, które udzielają wsparcia podmiotom z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat udzielanych form wsparcia oraz zadawania pytań ekspertom reprezentującemu konkretnego Grantodawcę.


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA

18.30 – 19.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7  
sala Lin-Herb-Skarb

Ilość miejsc ograniczona!

FORUM PARTNERÓW

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Czytaj więcej

Forum Partnerów organizowane w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej ma na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymiany doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Wydarzenie da szansę wzajemnego poznania się podmiotom a proces rekrutacji jest gwarancją spotkania z nieprzypadkowymi ludźmi.


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

11.30 – 12.30
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Warsztat dla dzieci 10-13 lat
Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic
Renata Piątkowska „Jestem Malala”

Czytaj więcej

Spotkanie na podstawie książki "Która to Malala?". Wzruszająca opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że warto walczyć i pomagać słabszym. Malala udowodniła, że wystarczy jeden odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze.

Renata Piątkowska – polska pisarka, autorka książek dla dzieci. Kawaler Orderu Uśmiechu. Jedna z najbardziej znanych współczesnych polskich autorek publikacji przeznaczonych dla najmłodszych. Autorka książek z serii „Wojny dorosłych – Historie dzieci”.


#KsiążkiZamiastGranic (Część I)

Seria warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci połączonych ze spotkaniami autorskimi przygotowanych we współpracy z Domem Słów w Lublinie.

Opieka merytoryczna, prowadzenie i koordynacja: Alina Januszczyk.

W ramach bloku warsztatowego zaprosimy Państwa do Domu Słów w Lublinie, mieszczącym się w starej drukarni – wyjątkowym miejscu pełnym książek, czcionek i maszyn drukarskich, ukazującym historię wolnego słowa jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych, podkreślającym znaczenie słowa mówionego i drukowanego w kulturze i życiu społecznym. W tej klimatycznej przesiąkniętej historią i duchem swobody przestrzeni w ramach trzech modułów warsztatowych opracowanych z myślą o dzieciach, młodzieży, a także osobach dorosłych uczestnicy będą uczyć się przerabiać trudne tematy za pomocą fikcji literackiej i narzędzi, których dostarcza nam sztuka słowa.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim;
zapewniamy facylitatora językowego EN-UA

12.00 – 13.00
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Warsztat dla dzieci 10-13 lat
Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic
Dorota Monkiewicz i Jarosław Mikołajewski „Wędrując z Nabu”

Czytaj więcej

Dzieci lubią bawić się w chowanego, uciekać, udawać... ale kiedy muszą to robić naprawdę, co dzieje się w ich głowach? Jakie emocje, jakie myśli im towarzyszą?

Jarosław Mikołajewski - pisarz, poeta, eseista i publicysta. Autor książek dla dzieci oraz wielokrotnie nagradzany tłumacz. Autor sześciu tomików poetyckich. Laureat nagród literackich: im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, Barbary Sadowskiej oraz Nagrody Nowej Okolicy Poetów. W jego dorobku translatorskim znajdują się przekłady m.in. utworów Dantego, Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego, Montalego, Ungarettiego, Luziego, Penny, Pavesego, Pasoliniego. Jego utwory są cenione za mistrzowskie posługiwanie się językiem, ładunek uczuciowy, duchowy wymiar jego poezji oraz poruszanie nawet najbardziej skomplikowanych tematów. Książki Mikołajewskiego zostały przetłumaczone na wiele języków obcych – ukazały się między innymi we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Albanii, Grecji, na Litwie i Ukrainie.


#KsiążkiZamiastGranic (Część I)

Seria warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci połączonych ze spotkaniami autorskimi przygotowanych we współpracy z Domem Słów w Lublinie.

Opieka merytoryczna, prowadzenie i koordynacja: Alina Januszczyk.

W ramach bloku warsztatowego zaprosimy Państwa do Domu Słów w Lublinie, mieszczącym się w starej drukarni – wyjątkowym miejscu pełnym książek, czcionek i maszyn drukarskich, ukazującym historię wolnego słowa jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych, podkreślającym znaczenie słowa mówionego i drukowanego w kulturze i życiu społecznym. W tej klimatycznej przesiąkniętej historią i duchem swobody przestrzeni w ramach trzech modułów warsztatowych opracowanych z myślą o dzieciach, młodzieży, a także osobach dorosłych uczestnicy będą uczyć się przerabiać trudne tematy za pomocą fikcji literackiej i narzędzi, których dostarcza nam sztuka słowa.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim;
zapewniamy facylitatora językowego EN-UA

12.00 – 14.00
GMT +2 Warsaw

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
Plac Wolności 4

Ilość miejsc ograniczona!

SPOTKANIE
Marina Hulia: O pokonywaniu uprzedzeń i barier

Czytaj więcej

Marina Hulia – Nauczycielka, działaczka społeczna. Córka Rosjanina i Białorusinki urodzona w Ukrainie. Od 28 lat mieszka i pracuje w Polsce. Opiekuje się uchodźcami, seniorami oraz osobami w kryzysie bezdomności. Dawniej konsultantka MEN do spraw integracji i pracy z dziećmi z obcych krajów. 

W 2020 r. otrzymała nagrodę ks. Józefa Tischnera. Laureatka nagrody imienia Ireny Sendlerowej „za naprawianie świata”. W 2016 roku na białoruskim dworcu Brześć, gdzie miesiącami koczowały czeczeńskie rodziny z dziećmi, założyła szkołę demokratyczną, dając najmłodszym namiastkę normalnego życia. Dziś tworzy system wzajemnej pomocy, w którym osoby zagrożone wykluczeniem pomagają innym. Wraz z rodzinami uchodźców opiekuje się opuszczonymi seniorami w jednym z domów opieki w Warszawie. Odwiedza schroniska dla zwierząt oraz hospicja. Wspiera aktywizację zawodową bezdomnych z warszawskiej Woli i buduje z nimi domki dla ptaków.

Tłumaczenie konsekutywne na język angielski

14.30 – 15.30
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Warsztat dla nauczycieli i dorosłych
Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic
Weronika Fibich „Inni są w nas”

Czytaj więcej

Warsztat mający na celu dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu, wprowadzenie w taki stan wydomowienia, aby osoba uczestnicząca zyskała obcość wobec samego siebie. Wyrzeczenie się bycia u siebie, oddanie siebie do dyspozycji Innego pozwoli na bliższą obecność ze sobą i rozumienie Tego, który znajduje się obok. Tak przyjmowany gość to „ktoś inny niż ja, radykalnie inny”. Podczas realizacji proponowanych zadań pojęcie Innego zostanie poddane rewizji. Teoretyczne ujęcia metodologii kulturoznawczych znajdą niniejszym swoje odzwierciedlenie w bezpośrednich działaniach edukacyjnych, które – za Julią Kristevą – wskażą, że „Inni są w nas i to my jesteśmy Inni”. Filozofia Kristevej jest filozofią otwartości, która przenosi środek ciężkości na indywiduum – tutaj każde „ja” jest „Innym”, więc nie ma takiej „inności”, która powinna spotykać się z niesprawiedliwością i represjami.


Jak z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o rzeczach trudnych, które dzieją się w kraju i na świecie – takich jak wojna, uchodźstwo, kryzys migracyjny – za pomocą sztuki słowa? Czy należy z dziećmi i młodzieżą podejmować tematy, które wzbudzają gorące dyskusje i polaryzują społeczeństwa? Jak to robić mądrze i fachowo? W szczególności w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych? Jakich narzędzi dostarcza nam w tym temacie literatura? W jaki sposób fikcja literacka może pomóc w wytłumaczeniu dzieciom tego, co budzi tak wiele kontrowersyjnych uczuć u dorosłych, w odczarowywaniu i przybliżaniu innych kultur? Spróbujemy odpowiedzieć na te oraz inne pytania podczas warsztatu pt. Inni są w nas… w ramach bloku warsztatowego pn. Książki zamiast granic / Books not borders skierowanego do nauczycieli/ek, pracowników/czek placówek oświatowo-wychowawczych, animatorów/ek kultury, rodziców i wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą i/lub są zainteresowani zaproponowanym tematem.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim;
zapewniamy facylitatora językowego EN-UA

17.00 – 18.30
GMT +2 Warsaw

Teatr NN
ul. Grodzka 21
Sala czarna

Ilość miejsc ograniczona!

SPOTKANIE
Prof. Jerzy Bralczyk: Granice słów. Co to znaczy dobre i złe słowo?

Prowadzenie: Grażyna Lutosławska

Czytaj więcej

Spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem, polonistą-językoznawcą, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącym Rady Języka Polskiego.

Próba odpowiedzi na pytanie o słowa, o ich moc, o znaczenia i konteksty, o granice i wolność słowa.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
tłumaczenie PJM

18.30 – 20.00
GMT +2 Warsaw

Teatr NN
ul. Grodzka 21
Sala czarna

Ilość miejsc ograniczona!

SPOTKANIE
Michał Rusinek i Jarosław Mikołajewski: Książki zamiast granic 

Prowadzenie: Grażyna Lutosławska

Czytaj więcej

Spotkanie, konfrontacja i prezentacja książek dla dzieci i młodzieży, które pozwalają podejmować trudne, lecz istotne z punktu widzenia budowania społeczeństwa, tematy. W podróż po książkach uświadamiających i wzmacniających zabiorą nas cenieni pisarze i literaturoznawcy.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
tłumaczenie PJM

19.30 – 20.30
GMT +2 Warsaw

Trybunał Koronny
Rynek 1

Ilość miejsc ograniczona!

Prezentacja Programu Rozwoju Stowarzyszenia Homo Faber połączona z koncertem muzycznym stypendystów i stypendystek Programu

Czytaj więcej

Miesiąc po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Stowarzyszenie Homo Faber opracowało wyjątkowy program stypendialny dla osób, które znalazły się w Lublinie w związku z jej wybuchem. Idea programu powstała na długo przed wojną i dotyczyła osób uchodźczych przybywających z polsko-białoruskiej granicy. Po 24 lutego zapadła decyzja, że środki zostaną przeznaczone na wsparcie uchodźców i uchodźczyń, niezależnie od państwa, z którego musieli uciekać. Środki finansowe na jego realizację zostały zebrane podczas licytacji prac artystów i artystek zorganizowanej przez środowisko gdańskich aktywistów i aktywistek oraz Stowarzyszenie Arbuz w ramach akcji "Sztuka bez granic”. Fundusze przeznaczone zostały przede wszystkim na działania służące osobistemu rozwojowi stypendystów/ek, m.in. na opłacenie zajęć artystycznych lub sportowych, udział w kursach zawodowych, zakup potrzebnego sprzętu, strojów itp. Pół roku po pierwszym naborze, a także w momencie, kiedy fundusz się wyczerpał i szukamy nowych rozwiązań dla jego kontynuacji, chcemy podsumować ten czas, oddać głos młodym ukraińskim artystom i artystkom, którzy zaprezentują swoje umiejętności podczas kameralnego koncertu w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Tłumaczenie na PL-UA; tłumaczenie PJM

8.00 – 12.00
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe do siedziby PPNT

Transport zapewnia organizator Kongresu
(! 8.00 – wyjazd z hotelu)

Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Czytaj więcej

Puławski Park Naukowo-Technologiczny to projekt zrealizowany w latach 2007-2012 przez Gminę Miasto Puławy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce 25 maja 2012 roku. Wartość projektu wyniosła ok. 78 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii 69 mln zł.

OFERTA PARKU
Puławski Park Naukowo-Technologiczny oferuje ponad 12000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, usługowej, produkcyjnej i laboratoryjnej z dostępem do zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego.
Obiekt Parku tworzą trzy dwukondygnacyjne budynki wyposażone w efektywny system ogrzewania i klimatyzacji oraz dostęp do zaawansowanej sieci teleinformatycznej. Obiekt posiada recepcje, lunch-bar, pokoje gościnne, systemy bezpieczeństwa, całodobową ochronę, monitoring kamerowy oraz parking na 400 pojazdów.

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
Inkubator Technologiczny dysponuje kompleksem laboratoryjno-biurowo-produkcyjnym.
Oferuje innowacyjnym firmom przyjazne środowisko dla rozwoju nowych technologii. Oprócz dostępu do nowoczesnej infrastruktury, przedsiębiorcy korzystają z pakietu usług około biznesowych wspierających ich rozwój m.in.: doradztwo, szkolenia, promocje, pożyczki, poręczenia.
Dla nowo powstałych firm Puławski Park Naukowo-Technologiczny oferuje działania inkubacyjne, które ułatwiają przetrwanie we wstępnej fazie funkcjonowania i dalszy rozwój (preferencyjne stawki czynszu, wyposażenie).

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Centrum Przedsiębiorczości jest miejscem stworzonym w szczególności dla podmiotów prowadzących działalność konferencyjno-szkoleniową, dydaktyczną oraz consultingową. W jego skład wchodzi pięciomodułowa sala konferencyjna, która może pomieścić do 300 osób. Każdy z modułów wyposażony jest w nowoczesny sprzęt multimedialny z możliwością prowadzenia wideokonferencji i szerokopasmowy dostęp do internetu. Na mniejsze spotkania biznesowe oferowane są kameralne salki konferencyjne. Infrastrukturę Centrum Przedsiębiorczości uzupełniają pokoje biznesowe, powierzchnia wystawowa umożliwiająca prezentację oferty firmy oraz zaplecze cateringowe i pokoje gościnne. Dysponujemy szerokim wachlarzem usług okołokonferencyjnych. Korzystając z bogactw naszego regionu aranżujemy aktywny wypoczynek uczestników konferencji, zaś współpracujący z nami lokalni restauratorzy i producenci regionalnej żywności przygotują dla Państwa smaczny posiłek. Obiekt konferencyjno-szkoleniowy Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest obecnie najnowocześniejszym obiektem tego typu w województwie lubelskim.

CENTRUM TECHNOLOGICZNE
Centrum Technologiczne to specjalnie utworzona powierzchnia, która ma umożliwić wsparcie dla transferu nowych technologii do sfery biznesu. Puławski Park Naukowo-Technologiczny oferuje przedsiębiorcom wyposażone pomieszczenia biurowe, pomieszczenia laboratoryjne wyposażone i do adaptacji oraz pomieszczenia produkcyjne. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w mechaniczny obieg powietrza, instalację c.o., indywidualną instalację elektryczną z tablicą bezpiecznikową i własnym podlicznikiem prądu, dostęp do sieci LAN i WiFi.

Lokalizacja:
ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-UA

10.00 – 16.30
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe

Transport zapewnia organizator Kongresu
Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Youth Space / Przestrzeń Młodych
Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży

Czytaj więcej

Podczas wizyty studyjnej odbędą się spotkania z podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki młodzieżowej w mieście oraz spotkanie w największej organizacji młodzieżowej na Lubelszczyźnie – Fundacji Sempre a Frente.
Wydarzenie będzie również okazją do obserwacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat zaangażowanych społecznie oraz osób pracujących z młodzieżą.

Lokalizacja:
Youth Space / Przestrzeń Młodych, ul. Peowiaków 11, 20-007 Lublin
Sempre a Frente, ul. Lubartowska 24, 20-085 Lublin


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wizyta prowadzona będzie w języku EN
(wymagany poziom komunikatywny)

14.30 – 16.30
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe do zajezdni MPK

Transport zapewnia organizator Kongresu
Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Zajezdnia trolejbusowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie (MPK)

Czytaj więcej

Podczas wizyty w zajezdni trolejbusowej zaprezentowany zostanie nowoczesny lubelski tabor wyposażony w elementy systemu Lubika (kasowniki EMV do płatności zbliżeniowych, tagi NFC oraz naklejki z kodem do taryfy przystankowej, biletomaty mobilne). Prezentacja obejmie również nowoczesny podsystem autobusu elektrycznego, uruchomiony w Lublinie w październiku ubiegłego roku.

Lokalizacja:
ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin


Wizyta studyjna zorganizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach projektu: “Działaj jak Lublin – inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN

09.00 – 10.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Ponad granicami: młodzi w działaniu na rzecz integracji międzykulturowej
Prezentacja filmu

Anna Lewicka-Koksanowicz – koordynatorka opieki nad dziećmi w ramach Lubelskiego Komitetu Społecznego Pomocy Ukrainie (Polska)
Ola Borzęcka – Fundacja Strefa Dorastania (Polska)
Joanna Ewa Lewandowska – wolontariuszka humanitarna (Polska)
Vincent van Grondelle – Coordinador/Trabajador Social Open Cultural Center (Hiszpania) [on-line]
Floor Lochten – War Child (Holandia) [on-line]
Łukasz Lagod – SOS Children’s Villages (Polska)
Nataliya Yeremeyeva – doradca Early Childhood and School Section European Wergeland Centre (Norwegia)

Moderator:
Alina Januszczyk – Dom Słów – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Prezeska Fundacji Beetle (Polska)
Dariusz Jachimowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. włączania poprzez kulturę (Polska)

Czytaj więcej

Spróbujemy opowiedzieć o tym, jak młodzi ludzie, używający języka kultury, pomagają uchodźcom i migrantom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zastanowimy się nad tym, co i dlaczego się udaje, a co bywa trudne i wymaga dodatkowych przemyśleń oraz nowych narzędzi. Spotkamy się z praktykami z różnych krajów, którzy od lat wspierają potrzebujących i poszerzają granice dialogu, aby skorzystać z ich doświadczeń w budowaniu własnej oferty edukacyjno-kulturalnej.

FILM pokazujący działania zespołu zajmującego się opieką i animacją dzieci ukraińskich uchodźców w punktach zbiorowego zakwaterowania oraz instytucjach kultury w Lublinie.


#MiastoPonadGranicami

Słowo „granica” w najbardziej dosłownym znaczeniu oznacza tyle, co linia podziału rozgraniczająca dwie przestrzenie, zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar. W tym znaczeniu mówi się o granicach państwowych. W sensie metaforycznym mówimy o granicach osobistych i społecznych, granicach norm moralnych, swobody, ekspresji twórczej, wzajemnego zrozumienia i poznania. Odnosimy się wówczas do pewnych barier, jakie ludzie budują między sobą w swoich wzajemnych relacjach oraz w relacjach z otaczającym światem. Określamy pułap swoich/czyichś możliwości i cierpliwości. Zarówno dosłowne, jak też przenośne znaczenia tego słowa zawierają konotacje podziału, różnicowania, kresu, ograniczeń. Granica oddziela coś, co jest już znane, rodzime, swoje, od nieznanego, a zatem cudzego, obcego. Próby przekroczenia granic wywołują opór i negatywne emocje. To przekroczenie jednak, wyjście „poza siebie”, poza to, co posiadamy i znamy, przełamywanie dotychczasowych granic własnych możliwości i osiągnięć jest podstawą wzrostu, rozwoju i tworzenia. Tylko przekraczając zamknięcie swojego ja ku potrzebom innych stajemy się prawdziwie wolni. Bycie ponad granicami staje się realizacją najwyższej formy miłości i wolności – wolności do. W opozycji do wolności od.

24 lutego 2022 na wschodzie Ukrainy granice wolnego suwerennego państwa, demokracji, wartości europejskich, ogólnoludzkich zostały w sposób brutalny przekroczone. Po raz kolejny po 2014 roku. W tym samym czasie państwa po stronie zachodniej swoje granice zaczęły konsekwentnie otwierać, solidaryzując się, wyciągając pomocną dłoń, dając schronienie i nadzieję milionom uchodźców z Ukrainy – jak na dobrych sąsiadów przystało. Jednocześnie sytuacja na granicy z Białorusią pozostawała niezmiennie dramatyczna. Kiedy większość społeczeństwa rzuciła się z pomocą swoim wschodnim sąsiadom, w lasach przygranicznych kilkaset kilometrów dalej zamarzali dorośli i dzieci z krajów tak samo doświadczonych przez wojnę i przemoc, tyle że dalszych geograficznie i kulturowo. Nie sposób nie zauważyć tego dualizmu – granic, których przekroczyć się nie dało.

#MiastoPonadGranicami – takie hasło będzie towarzyszyło tegorocznej kulturalnej części Kongresu, który jest organizowany w miesiącu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Empatii. W czasach, kiedy do Polski i innych krajów Europy Zachodniej w ciągu bardzo krótkiego czasu  przybyło kilka milionów uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, Białorusi i innych krajów ogarniętych wojną lub reżimem totalitarnym, dołączając do licznej grupy już mieszkających tu imigrantów, temat integracji, a w szczególności włączania poprzez kulturę, staje się jak nigdy aktualny. Działaczki/cze kulturalni – wszyscy ci, którzy pracują w kulturze, wierzą w jej zdolność zmieniania życia i świata, łączenia i włączania, integrowania, promowania dialogu kulturowego i społecznego. Trudno sobie wyobrazić proces integracji bez uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Żyjemy też w czasach coraz większych wyzwań i zagrożeń dla swobody twórczości i ekspresji artystycznej, w warunkach panującej tendencji do zamknięcia się we własnych granicach – tych dosłownych i metaforycznych, dlatego też chcemy wziąć je na warsztat: przyjrzeć się im z różnych stron i spróbować je przekroczyć za pomocą języka, który najlepiej jest do tego stworzony – języka sztuki (poprzez słowo, obraz i dźwięk).


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Синхронний переклад на PL-EN-UA;
пряма трансляція на стимінговій платформі

10.30 – 10.45
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Nic o nas bez nas. Kształtowanie polityki młodzieżowej w Europie. Wyzwania i szanse

Mariana Cyganyn – Kierownik wydziału polityki młodzieżowej Departamentu polityki młodzieżowej i sportu Urzędu Miasta Iwano-Frankiwsk (Ukraina)
Lavon Marozau – Sekretarz międzynarodowy Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieży „RADA” (Białoruś) [on-line]
Aleksandra Kulik – Prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente (Polska)
Ingrid Aspelund – Kierownik Sekcji Młodzieży, Europejskie Centrum Wergeland (Norwegia)
Ivan Neirotti – Kierownik projektu Europejskiej Stolicy Młodzieży w Europejskim Forum Młodzieży (Belgia)

Moderatorka:
Alina Prochasek – Przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (Polska)

Czytaj więcej

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które w 2023 roku będzie Europejską Stolicą Młodzieży. Jest to wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie - jakim miastem jesteśmy dla młodzieży i jakim chcemy być? Chcemy RAZEM wypracować pomysły na politykę młodzieżową, programy i działania wspierające aktywność obywatelską, które dadzą młodym realny wpływ na kształt miasta, w jakim chcieliby żyć.
Po co nam polityka młodzieżowa? Przyjrzyjmy się temu pytaniu w wymiarze ogólnokrajowym i lokalnym. Czy sama polityka coś zmieni jeśli nie będzie odpowiedzią na realne, uświadomione potrzeby młodzieży oraz osób zarządzających miastem, gminą, krajem. Przy tym pojawią się pytania o szanse i wyzwania, o to jak ją kształtować, żeby dała maksymalne, wielowymiarowe korzyści. Jakich narzędzi potrzebujemy do tworzenia oraz realizacji polityki młodzieżowej. Jaki powinien być udział młodzieży by taka polityka była tworzona świadomie i uwzględniała ich rzeczywiste potrzeby i oczekiwania?
Na te pytania poszukamy odpowiedzi podczas panelu do udziału w którym zaprosiliśmy przedstawicieli Europejskiego Forum Młodzieży, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, przedstawicielkę samorządu miasta partnerskiego z Ukrainy, Sekretarza międzynarodowej Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieży „RADA” oraz Prezeskę Lubelskiej Fundacji, współodpowiedzialnej za zdobycie przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Синхронний переклад на PL-EN-UA;
пряма трансляція на стимінговій платформі

12.15 – 12.30 
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

12.30 – 13.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7  
sala Lin-Herb-Skarb

Warsztat dla młodzieży i nauczycieli
Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic
Opowieści o doświadczeniu migracji

Prowadzenie: Strefa WolnoSłowa

Czytaj więcej

Jak to jest być zmuszonym do ucieczki?
Co się dzieje, kiedy wymarzony cel podróży okazuje się inny od tego, o którym nam opowiadano?
A kraj, który wymarzyliśmy sobie jako schronienie, miejsce otwartych możliwości i spokoju, nie chce nas przyjąć?
Jak mija czas, kiedy to, co tymczasowe rozwleka się w nieskończoność, dni zamieniają się w tygodnie, tygodnie w miesiące i wreszcie tymczasowość staje się codziennością?
Co to znaczy czekać, jak to jest tracić nadzieję i czuć przerażenie?
Wychodząc od obrazów i historii ludzi migrujących do Europy zastanowimy się nad tym, co uniwersalne w doświadczeniu osób w przymusowej podróży.
Inspirując się tekstami kultury porozmawiamy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej oraz na innych granicach Europy. Zastanowimy się wspólnie nad językiem obrazów i słów, jakimi opisujemy te wydarzenia i doświadczenia oraz jak te z kolei kształtują nasze postrzeganie i rozumienie migracji.
Młodzież zaprosimy do ćwiczeń performatywnych i otwartej dyskusji. Poprzez działanie twórcze będziemy rozmawiać o migracjach w kontekście wydarzeń społeczno-politycznych na świecie, odwołując się jednocześnie do własnych doświadczeń i biografii. Skupimy się na inspiracjach literackich, teatralnych, filmowych i fotograficznych oraz na narzędziach teatralnych do opisywania doświadczenia migracji.


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Warsztat prowadzony będzie w języku PL;
Tłumaczenie na język UA

12.30 – 14.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
зал 'Dąb’

PANEL
Ponad granicami: budowanie sieci międzynarodowej solidarności i współpracy na rzecz wolności tworzenia – doświadczenia z Polski i Europy

Robert Piaskowski – członek rady programowej ICORN, koordynator programu w Krakowie (Polska) [on-line]
Helge Lunde – dyrektor wykonawczy ICORN (Norwegia) [on-line]
Lesia Pczołka – artystka i aktywistka, rezydentka ICORN w Gdańsku (Białoruś)
Dr hab. Dominika Kasprowicz, prof. UJ – Dyrektorka Instytutu Kultury Willa Decjusza (Polska) [on-line]

Moderator:
Dariusz Jachimowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. włączania poprzez kulturę (Polska)

Czytaj więcej

Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób miasta / lokalne społeczności mogą stać się bezpieczną przestrzenią dla rozwoju, stwarzać odpowiednie warunki dla tych, którzy musieli opuścić swój ojczysty kraj z powodu wojny, reżimu politycznego, odebrania głosu i możliwości tworzenia. Wolność artystycznego wyrazu bowiem jest jedną z podstawowych wolności, obok wolności wypowiedzi, informacji i komunikacji. Sztuka z kolei to jedno z najlepszych miejsc do promowania pokojowego dialogu. Artystki i artyści mają wyjątkowe narzędzia, aby pozytywnie i silnie wpływać na zmianę, pod warunkiem, że ich głosy są słyszalne. Zaprosimy przedstawicieli i przedstawicielki międzynarodowych sieci, organizacji opowiadających się za wolnością artystyczną i udzielających ochrony prawnej artystom, aby porozmawiać o narzędziach, które można wykorzystać w miastach i krajach do budowania solidarności i współpracy na rzecz wolności tworzenia.


#MiastoPonadGranicami

Słowo „granica” w najbardziej dosłownym znaczeniu oznacza tyle, co linia podziału rozgraniczająca dwie przestrzenie, zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar. W tym znaczeniu mówi się o granicach państwowych. W sensie metaforycznym mówimy o granicach osobistych i społecznych, granicach norm moralnych, swobody, ekspresji twórczej, wzajemnego zrozumienia i poznania. Odnosimy się wówczas do pewnych barier, jakie ludzie budują między sobą w swoich wzajemnych relacjach oraz w relacjach z otaczającym światem. Określamy pułap swoich/czyichś możliwości i cierpliwości. Zarówno dosłowne, jak też przenośne znaczenia tego słowa zawierają konotacje podziału, różnicowania, kresu, ograniczeń. Granica oddziela coś, co jest już znane, rodzime, swoje, od nieznanego, a zatem cudzego, obcego. Próby przekroczenia granic wywołują opór i negatywne emocje. To przekroczenie jednak, wyjście „poza siebie”, poza to, co posiadamy i znamy, przełamywanie dotychczasowych granic własnych możliwości i osiągnięć jest podstawą wzrostu, rozwoju i tworzenia. Tylko przekraczając zamknięcie swojego ja ku potrzebom innych stajemy się prawdziwie wolni. Bycie ponad granicami staje się realizacją najwyższej formy miłości i wolności – wolności do. W opozycji do wolności od.

24 lutego 2022 na wschodzie Ukrainy granice wolnego suwerennego państwa, demokracji, wartości europejskich, ogólnoludzkich zostały w sposób brutalny przekroczone. Po raz kolejny po 2014 roku. W tym samym czasie państwa po stronie zachodniej swoje granice zaczęły konsekwentnie otwierać, solidaryzując się, wyciągając pomocną dłoń, dając schronienie i nadzieję milionom uchodźców z Ukrainy – jak na dobrych sąsiadów przystało. Jednocześnie sytuacja na granicy z Białorusią pozostawała niezmiennie dramatyczna. Kiedy większość społeczeństwa rzuciła się z pomocą swoim wschodnim sąsiadom, w lasach przygranicznych kilkaset kilometrów dalej zamarzali dorośli i dzieci z krajów tak samo doświadczonych przez wojnę i przemoc, tyle że dalszych geograficznie i kulturowo. Nie sposób nie zauważyć tego dualizmu – granic, których przekroczyć się nie dało.

#MiastoPonadGranicami – takie hasło będzie towarzyszyło tegorocznej kulturalnej części Kongresu, który jest organizowany w miesiącu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Empatii. W czasach, kiedy do Polski i innych krajów Europy Zachodniej w ciągu bardzo krótkiego czasu  przybyło kilka milionów uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, Białorusi i innych krajów ogarniętych wojną lub reżimem totalitarnym, dołączając do licznej grupy już mieszkających tu imigrantów, temat integracji, a w szczególności włączania poprzez kulturę, staje się jak nigdy aktualny. Działaczki/cze kulturalni - wszyscy ci, którzy pracują w kulturze, wierzą w jej zdolność zmieniania życia i świata, łączenia i włączania, integrowania, promowania dialogu kulturowego i społecznego. Trudno sobie wyobrazić proces integracji bez uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Żyjemy też w czasach coraz większych wyzwań i zagrożeń dla swobody twórczości i ekspresji artystycznej, w warunkach panującej tendencji do zamknięcia się we własnych granicach – tych dosłownych i metaforycznych, dlatego też chcemy wziąć je na warsztat: przyjrzeć się im z różnych stron i spróbować je przekroczyć za pomocą języka, który najlepiej jest do tego stworzony – języka sztuki (poprzez słowo, obraz i dźwięk).


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Синхронний переклад на PL-EN-UA;
пряма трансляція на стимінговій платформі

14.15 – 15.00
GMT +2 Warsaw

Obiad

15.00 – 16.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Bogdan Osadczuk „Orędownik Dialogu Polsko-Ukraińskiego”

Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (Polska)
prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk – Uniwersytet Warszawski (Polska)
dr hab. Sławomir M. Nowinowski – Uniwersytet Łódzki (Polska)

Moderator:
prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Czytaj więcej

Panel poświęcony sylwetce i publistyce profesora Bohdana Osadczuka połączony z promocją książki „Wyznania ukraińskiego polonofila”, która jest 28 tomem serii „W kręgu paryskiej KULTURY” wydawanej wspólnie przez Instytut Literacki w Paryżu i Pracownię Badań nad Instytutem literackim UMCS w Lublinie.
Teksty wybrał, opracował i wstępem opatrzył Basil Kerski a posłowie napisała Prof. Iwona Hofman.
Tom zawiera najważniejsze i najbardziej aktualne teksty Autora pisane dla paryskiej „Kultury” podzielone na dwa rozdziały : Czas zimnej wojny i Czas rewolucyjnych przemian w Europie po 1989 roku. Czytelnicy znajdą w książce również dwa wywiady które z B. Osadczukiem przeprowadził w latach 2003 i 2007 Kerski.
Autor jeden z filarów opcji ukraińskiej w myśli politycznej i publicystyce „Kultury” tworzył zadziwiająco trafne analizy stosunków Polski, Ukrainy Rosji i Niemiec bardzo aktualne w dzisiejszym czasie agresji Rosji na Ukrainę.

Синхронний переклад на PL-EN-UA;
пряма трансляція на стимінговій платформі

16:00 – 16:15 
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

16.15 – 17.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

Stypendium im. Leopolda Ungera – uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom X edycji

Prowadzenie:
Prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Przewodnicząca Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera (Polska)

Wystąpienia przedstawicieli Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera:
Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (Polska)
Monika Unger – Honorowa Przewodnicząca Kapituły Stypendium (Polska) [on-line]
Marek Unger – Honorowy Przewodniczący Kapituły Stypendium (Polska) [on-line]
Dr Justyna Maguś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Jarosław Kurski – Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” (Polska) [on-line]
Marian Turski – szef działu historycznego „Polityki” (Polska)

Czytaj więcej

Stypendium im. Leopolda Ungera jest ogólnopolskim programem stypendialnym, zainicjowanym przez rodzinę Patrona i ustanowionym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Co roku, biorącym udział w konkursie młodym dziennikarzom i adeptom dziennikarstwa – studentom wszystkich kierunków i stopni kształcenia, przyznawana jest nagroda pieniężna za utwór publicystyczny oraz stypendia w formie stażu w redakcjach tygodnika „Polityka”, dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Le Soir” oraz biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Kapituła, w skład której wchodzą m.in.: Zygmunt Berdychowski, Jarosław Kurski, prof. Jacek Purchla, prof. Adam D. Rotfeld, Marian Turski, Rodzina Ungerów, nagradza młodych dziennikarzy uprawiających dziennikarstwo jakościowe, korzystających ze wzorów Patrona Nagrody, komentatora spraw Europy Środkowej i Wschodniej m.in na łamach paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa.
Laureatami programu w X edycji są: Julia Bogucka, Ewelina Dernoga, Barbara Gregorczyk, Marcin Celmer, Jan Jęcz, Filip Kozłowski, Luiza Wieczorek.

Синхронний переклад на PL-EN-UA;
пряма трансляція на стимінговій платформі

17.00 – 17.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

WYKŁAD ZAMYKAJĄCY
Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld „Napaść Rosji na Ukrainę a porządek międzynarodowy”

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Zajmuje się teorią i praktyką prawa międzynarodowego, bezpieczeństwa i praw człowieka, rozwiązywaniem konfliktów, kontrolą zbrojeń i rozbrojenia.
Były minister spraw zagranicznych RP (2005); współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych (2008-2015); Komisarz Euro-Atlantyckiej Inicjatywy Bezpieczeństwa. Dyrektor Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI); członek Rady Konsultacyjnej Sekretarza Generalnego ONZ (ABDM) do spraw rozbrojenia (w r.2008 przewodniczył pracom ABDM); uczestnik Grupy ekspertów NATO („Grupa Mędrców”), która przygotowała Nową Koncepcję Strategiczną Sojuszu (NATO 2020). Na podstawie decyzji Rady Ministerialnej OBWE w Bazylei (2014), mianowany przez prezydenta Szwajcarii członkiem Panelu Wysokiego Szczebla, który opracował Raport o bezpieczeństwie Europy, jako wspólny projekt pt. Back to Diplomacy (2015).
Opublikował ponad 20 monografii, blisko 500 artykułów, studiów i esejów.
Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział „Artes Liberales”.

Синхронний переклад на PL-EN-UA;
пряма трансляція на стимінговій платформі

17.30 – 17.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin 
Paweł Prokop – Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu
Krzysztof Stanowski – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu

Синхронний переклад на PL-EN-UA;
пряма трансляція на стимінговій платформі

12.00 – 13.00
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Warsztat dla młodzieży 14+
Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic
Burzymy mury. O granicy wolności i bezpieczeństwa

Prowadzenie: Alina Januszczyk – Dom Słów – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Prezeska Fundacji Beetle (Polska)
Rozmowa: Piotr Skrzypczak – Fundacja Homo Faber (Polska)

Czytaj więcej

Porozmawiamy o tym, czym jest wolność, jak ją rozumieć w kontekście prawa? Czy można mówić o
wolności kulturowej? Czym jest bezpieczeństwo i jak możemy je poczuć? Rozmowy w oparciu o książkę
“10 opowiadań o burzeniu murów”.

Warsztat: Na podstawie książki „10 opowiadań o burzeniu murów” porozmawiamy o własnych
potrzebach i granicach wolności i bezpieczeństwa. W procesie grupowym podejmiemy wspólne decyzje i
na nich zbudujemy most wspólnych wartości.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim;
zapewniamy facylitatora językowego EN-UA

12.30 – 15.00
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Warsztat dla młodzieży 14+
Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic
Granice języka. Manifest młodych przeciwko ich dyskryminacji

Prowadzenie: Grupa Loesje

Czytaj więcej

Loesje – warsztaty kreatywnego pisania to okazja do bliższego poznania Loesje, jej idei oraz sposobu
działania. To wspólne pisanie krótkich tekstów, które ukazuje, jak efektywnie wykorzystywać
wieloznaczności języka do wyrażania swoich myśli w postaci niekonwencjonalnych, zwięzłych haseł.
Warsztaty pozwalają wyjść poza utarte schematy językowe, skutecznie pobudzić wyobraźnię i uruchomić
twórcze myślenie. W trakcie warsztatu przeanalizujemy językowe komunikaty z social media i z tego, co
„się ulało”, dokonamy transformacji na to, co „się udało”. W efekcie powstaną hasła, które młodzież
zapisze w formie typograficznych transparentów. Do udziału w warsztacie wymagana znajomość języka
polskiego.


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Warsztaty prowadzone będą w języku PL

12.30 – 16.30
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe

Transport zapewnia organizator Kongresu
Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Youth for the City, City for the Youth

Czytaj więcej

Podczas wizyty odbędą się spotkania w organizacjach i instytucjach młodzieżowych Lublina, które są miejscami integracji, wspierania rozwoju i kreatywności młodych ludzi. Wizyta pozwoli uczestnikom zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami, działaniami i narzędziami doświadczonych organizacji.

Lokalizacja:
Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS 'Chatka Żaka’ ,ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
Warsztatownia i Miejscówka SKENDE, Al. Spółdzielczości Pracy 88, 20-147 Lublin


Działanie w ramach Inicjatywy Bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, finansowanej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

Wizyta prowadzona będzie w języku EN
(wymagany poziom komunikatywny)

Skip to content