Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Eduardas Borisovas
Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej (od listopada 2018 roku)

Po ukończeniu w 1989 roku studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Wileńskim podjął pracę w wydziale prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litewskiej SRS. Od 1990 roku jest związany z MSZ niepodległej Litwy. Przez kilka miesięcy w 1991 roku pracował w tymczasowym przedstawicielstwie Litwy w Warszawie. Pracował na placówkach w Czechach i na Słowacji, w Konsulacie Generalnym w Sankt Petersburgu oraz w Stałym Przedstawicielstwie przy Biurze ONZ w Genewie. Ostatnie lata spędził na stanowiskach zastępcy dyrektora generalnego Rady Państwa Morza Bałtyckiego w Sztokholmie (2009–2015) oraz dyrektora Departamentu Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Oceanii MSZ (2015– 2018).

Ihor Baranetskyi
Radca Ambasady Ukrainy w Warszawie
dr hab. Paweł Kowal
Poseł na Sejm, politolog, historyk, publicysta

Jest profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego. Poseł na Sejm RP (2005-2009,2019-), 2006-2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odpowiedzialnym za politykę wschodnią, w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. W 2012 założył Fundację Energia dla Europy. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie Środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego”.

Marcin Przydacz
Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także stosunki międzynarodowe i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach stypendiów realizował studia na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Mesynie oraz Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie i w 2015 r. zdał egzamin adwokacki. W latach 2010-2014 współpracował z Klubem Jagiellońskim jako analityk z zakresu stosunków międzynarodowych. Równolegle działał w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. W latach 2012-2015 był wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a okresie 2013-2015 prezesem zarządu think-tanku Fundacja Dyplomacja i Polityka. W latach 2015 -2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP.

Monika Pec-Święcicka
Miejski Architekt Krajobrazu, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
Katarzyna Przyjemska-Grzesik
Kierownik zespołu “Kraków w Zieleni”, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Zurab Nasaraia
Dyrektor Konsorcjum Zrównoważonego Rozwoju Regionu Guria

Gubernator Gurii do marca 2021 r. W czerwcu 2021 r. obronił pracę doktorską pt. „Europejskie doświadczenia zrównoważonego rozwoju regionu i jego realizacji w Gruzji”. Doświadczenie: projekty realizowane we współpracy z Unią Europejską, w tym plany strategiczne i działania na rzecz turystyki i rozwoju regionalnego w szczególności w Gurii. Był przewodniczącym rady nadzorczej stoczni w Poti; Szef administracji samorządowej miasta Poti; Poseł do parlamentu Gruzji, a także członek Komisji ds. Przychodów Podatkowych oraz Finansów i Budżetu Parlamentu Gruzji; Sp. z o.o. "Koleje Gruzińskie", spółka córka Sp. z o.o. Dyrektor generalny, Sp. z o.o. "Zarządzanie Nieruchomościami". Przewodniczący Związku zawodowego kolei gruzińskich.

Maria Borysova
Manager projektów, NGO “Misto-sad”

uzyskała tytuł licencjata i magistra w dziedzinie kulturoznawstwa. Nabytą wiedzę oraz umiejętności badawcze, analizowania, zarządzania procesami i budowania relacji wykorzystuje w projektach kulturalnych i artystycznych, współtworzących przestrzeń miejską, badawczą i projektową w przestrzeni publicznej. W ramach projektu "Sztuka w ogrodzie szkolnym" Maria była mentorką i koordynatorką tworzenia 5 wystaw na dziedzińcach szkolnych z zespołami uczniów w małych ukraińskich miastach. Maria podzieli się doświadczeniami z tego i innych projektów zrealizowanych przez organizację pozarządową „Misto-sad” w swojej prezentacji na Kongresie. W wolnym czasie, Maria zajmuje się tworzeniem spacerów audio, które są angażującymi mieszkańców w przestrzeni miejskiej performansami.

Borys Martela
Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie

Specjalizuje się w tematyce związanej z partycypacją obywatelską. Współpracował z różnymi organizacjami pozarządowymi i administracją lokalną przy realizacji projektów włączających mieszkańców w podejmowanie decyzji. Przez dwa i pół roku pracował w administracji samorządowej w Gdyni, w której zajmował się konsultacjami społecznymi i budżetem obywatelskim. Obecnie częściej bada niż sam prowadzi konsultacje. Mieszka w Krakowie i na co dzień jest związany z Obserwatorium Polityki Miejskiej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

Lisa Klingwall
Planistka strategiczna ds. społeczności w Urzędzie Miasta Uppsala, Szwecja

Ukończyła studia magisterskie na kierunku architektury krajobrazu na Uniwersytecie w Greenwich w Londynie w Wielkiej Brytanii. Kierowała opracowaniem metody Integrated child impact assessment, która rzuca światło na Konwencję ONZ o Prawach Dziecka w kontekście planowania społeczności. Zintegrowana ocena wpływu środowiska na dzieci jest obecnie stosowana w gminie Sztokholm. Również w Uppsali wykorzystywana jest wspomniana metoda z uwzględnieniem celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wg Agendy 2030. Ponadto wdrożenie metody jest obecnie realizowane w ramach jednego z największych nowych przedsięwzięć rozwojowych w Europie Północnej. Pani Lisa Klingwall współautorką książki „Miasto na poziomie oczu” dla dzieci opublikowanej w 2019 r. oraz członkiem zarządu Architecture i Rady Dziecięcej w Szwecji.

Mara Mintzer
Dyrektorka wykonawcza Growing Up Boulder

Jest współzałożycielką i dyrektorem wykonawczym Growing Up Boulder (GUB), Boulder w stanie Kolorado w USA, inicjatywy miasta, przyjaznej dzieciom i młodzieży amerykańskiej. GUB dba o to, by młodzi ludzie mieli wpływ na decyzje, które ich dotyczą. Od 2009 r. instytucja zaangażowała ponad 6,500 lokalnych dzieci i młodzieży w ponad 100 projektów. Pani Mintzer promuje na arenie międzynarodowej ideę angażowania młodych ludzi w planowanie społeczności i miasta przyjazne dzieciom. Jej wykład „Jak dzieci mogą pomóc projektować miasta” pojawił się na stronie głównej TED.com i uzyskał łącznie prawie 2,4 miliona wyświetleń i został przetłumaczony na 21 języków. Jest współautorką książki pt “Placemaking z dziećmi i młodzieżą:Praktyki partycypacyjne w planowaniu zrównoważonych społeczności”. Publikacja ta jest regularnie wykorzystywana w edukacji przez naukowców i praktyków na całym świecie. Przed rozpoczęciem pracy w Growing Up Boulder, pani Mintzer była dyrektorem lokalnej szkoły, gdzie nadzorowała usługi wsparcia dla dzieci i rodzin w niedofinansowanym kampusie szkolnym. Zaprojektowała i wdrożyła programy dla rodzin i dzielnic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Nowym Jorku i Kalifornii. Pani Mintzer otrzymała tytuł licencjata psychologii na Brown University oraz uzyskała tytuł magistra psychologii organizacyjnej w Teachers College na Uniwersytecie Columbia. Uwielbia ćwiczyć swoje umiejętności francuskiego i hiszpańskiego.

Bettina Schwarzmayr
Kierowniczka projektu „Werkstadt Junges Wien” realizowanego w Wydziale ds. Młodzieży Miasta Wiednia

Jest kierownikiem projektu „Werkstadt Junges Wien”, największego wiedeńskiego projektu partycypacyjnego dla dzieci i młodzieży, realizowanego w Wydziale ds. Młodzieży Miasta Wiednia. Jako młoda osoba była już aktywną wolontariuszką w organizacjach młodzieżowych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Ukończyła studia z zakresu antropologii kulturowej i społecznej na Uniwersytecie Wiedeńskim

Anna Łazar
Członkini redakcji “Nowej Europy Wschodniej”

kuratorka: Wolne miejsca na Festiwalu Czterech Kultur (2021), Nie wiem, kto opowiedział mi tę historię (2021) oraz Stół Kobiet (2020) w Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, wykładowczyni m.in. na Gender Studies IBL PAN (2020), w IS PAN (2019-2021), tłumaczka (m.in. Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki), pracowała w dziedzinie dyplomacji publicznej w MSZ jako wicedyrektorka i p.o. dyrektora w Instytutach Polskich w Kijowie (2008-2014) i w Sankt-Petersburgu (2015-2018), członkini sekcji polskiej AICA.

Andriej Moskwin
Kierownik Pracowni Badań nad Teatrem i Dramatem Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

slawista, kulturolog, tłumacz, krytyk teatralny i literacki, dramaturg. Doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Białorutenistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią teatru wschodniosłowiańskiego, w tym białoruskiego, oraz dramaturgią słowiańską. Od 2020 roku redaktor naczelny pisma naukowego „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej”. Absolwent polonistyki w Katedrze Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie (1986). Wykładał na Uniwersytetach w Krasnojarsku i Sankt Petersburgu (Rosja), Pilźnie (Czechy), Bergamo (Włochy) i Belgradzie (Serbia). Pracę doktorską obronił w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę habilitacyjną obronił na WLS UW. Autor monografii: Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX – początku XX wieku, Warszawa 2007; Teatr białoruski: 1920-1930. Odrodzenie i zagłada, Warszawa 2013; Беларускі тэатр 1920–1930-х: адабраная памяць, Mińsk 2016; Bratysława: miasto na skrzyżowaniu kultur = Bratislava: mesto na križovatke kultúr, Warszawa 2016; Białoruskie czasopiśmiennictwo emigracyjne: „Pahonia”, „Sakavik”, „Napierad!”, Warszawa 2018; Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa, tom 2, Warszawa 2018; Literatury białoruskiej rodowody niepokorne, Białystok 2019. Pod redakcją A. Moskwina ukazało się osiem antologii współczesnego dramatu rosyjskiego, siedem – białoruskiego, dwie – słoweńskiego i po jednej – ukraińskiego, słowackiego i ormiańskiego.

Edyta Gargaś
Manager inkubacji w projekcie Platforma Startowa Unicorn Hub

Posiada ponad 15 lat doświadczenia w aplikowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w obszarze kształcenia, rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich 5 lat wspierała kilkadziesiąt startupów w realizacji programów inkubacji, określając plan działania w zakresie budowy rentownego modelu biznesowego oraz weryfikacji rynkowej innowacyjnych produktów i usług. Pracuje z wykorzystaniem metod Design Sprint, Lean Startup i Customer Development. Zawodowo zainteresowana zagadnieniami smart city, wdrażaniem współpracy na linii innowacje – administracja samorządowa oraz rozwojem miast przyjaznych mieszkańcom i zaangażowanych społeczności.

Anna Daszuta-Zalewska
Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Absolwentka programu TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda; członkini Stanford Club of Poland i Stowarzyszenia Absolwentów TOP 500 Innovators. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w generowaniu i zarządzaniu projektami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz szkolnictwa wyższego, współfinansowanymi z funduszy pomocowych UE. Przez wiele lat współpracowała z MNiSW, NCBR w roli eksperta oceniającego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach krajowych programów operacyjnych (POKL, POWER). Była ewaluatorką projektów w ramach SMI Instrument w Horyzont 2020. Honorowa Ambasador Politechniki Białostockiej. Obszar zainteresowań zawodowych: wspieranie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, design thinking, polityka regionalna UE.

Kamila Kucharczyk-Biernacka
Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Absolwentka lubelskich uczelni na kierunkach: Psychologia o specjalizacji Zarządzanie i Organizacja, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, MBA oraz Executive Education program- Global Future Leadership na francuskim INSEAD. Mentorka Fundacji Liderek Biznesu. Przez wiele lat związana była z firmami z branży call center oraz branżą ubezpieczeniową. Od 4 lat zarządza polskim oddziałem firmy Phlexglobal oraz działami operacji w USA i UK.

Evelina Komarnytska
Project Manager w Ukrainian Startup Fund
Marc Sanderson
Dyrektor Wydziału ds. Międzynarodowego Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta Malaga

Marc Sanderson jest pierwszym w Maladze dyrektorem ds. międzynarodowego rozwoju gospodarczego Hiszpanii. W 2009 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Malaga. W zakresie wykonywanych przez niego obowiązków jest przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, wspieranie lokalnych firm w ich internacjonalizacji, rozwijanie relacji z zagranicznymi uczelniami oraz wspieranie ogólnego rozwoju gospodarczego w regionie. Ponadto koordynuje międzynarodowe projekty, konferencje, wizyty i misje handlowe, jednocześnie określając międzynarodowe elementy strategicznego planu miasta, w tym promowanie innowacyjnego ekosystemu, Doliny Malagi i międzynarodowych projektów pilotażowych Smart City. Przed rozpoczęciem pracy w Maladze Pan Sanderson był szefem sztabu ambasady Stanów Zjednoczonych w Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory w ambasadzie USA w Madrycie w Hiszpanii. Pracował również w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) w Waszyngtonie w latach 2002-2005. Kariera zawodowa Pana Sandersona rozpoczęła się w Dallas w Deloitte Consulting, globalnej firmie konsultingowej ds. zarządzania i technologii. Jest on licencjatem nauk o zarządzaniu oraz matematyki uzyskanymi na Southern Methodist University w Dallas w Teksasie.

Andrei Pogorelov
Ekspert ds. rozwoju strategicznego Miejskie Centrum Startupowe Charków, Prezes Towarzystwa Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Ewelina Iwanek
Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie
Andrzej Andrysiak
Wydawca “Gazety Radomszczańskiej”

Od 2015 roku wydawca lokalnego tygodnika „Gazeta Radomszczańska”, ukazującego się na terenie powiatu radomszczańskiego. Wcześniej sekretarz redakcji i redaktor naczelny tygodnika Kulisy; sekretarz redakcji, z-ca redaktora naczelnego oraz redaktor naczelny Życia Warszawy; sekretarz redakcji, z-ca redaktor naczelnej Dziennika Gazety Prawnej oraz wydawca Magazynu DGP. W ostatnich czterech latach dziesięciokrotnie nominowany i pięciokrotnie nagradzany w konkursie SGL Local Press. Dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press w kategorii publicystyka. W 2020 roku członek jury Grand Press.

Marta Ringart-Orłowska
Wydawca niezależnego tygodnika “Kurier Gmin”, członkini Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Od 20 lat związana jest z mass-mediami. Wydawca niezależnego tygodnika "Kurier Gmin" i strony www.kurergmin.pl. Gazeta ukazuje się na rynku bez przerwy od 32 lat. Członkini Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Od lat współpracuje w ramach projektów społecznych, w tym na rzecz pomocy Polakom na Wschodzie, w krajach walczących o wolność słowa. Jest współautorką książek „Mroczne tajemnice opactwa” i „Lubiąż. Klasztor mrocznych tajemnic”.
Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na UW we Wrocławiu, na kierunku Nauk Politycznych. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa UW oraz Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi na Wydziale Prawa i Ekonomii UW.

Lilia Curchi
Koordynator i szef magazynu “Natura” oraz portalu Ecopresa.md

Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystyki Ekologicznej i Ekologicznej Republiki Mołdawii, założyciel i administrator platformy informacyjnej o środowisku Ecopresa. Od dziesięciu lat jest koordynatorem i szefem kuchni magazynu Natura, jedynego magazynu ekologicznego w Mołdawii oraz inicjatorem nagród dla środowiska dziennikarskiego, które odbywają się corocznie w Republice Mołdawii. Pani Curchi zajmuje się kwestiami ochrony środowiska od 2004 roku, zarówno w prasie drukowanej, jak iw mediach audio i wideo, i jest powszechnie znana jako dziennikarka specjalizująca się w kwestiach środowiskowych.
Od 2015 roku jest wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Kiszyniowie, gdzie prowadzi kurs „Dziennikarstwo środowiskowe”.
Jest także ekspertem ds. komunikacji w projekcie Covenant of Mayors-Est, zajmującym się kwestią efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, promującym ich związek ze środowiskiem.
Kierownik wyjątkowego wydarzenia poświęconego ochronie przyrody i społeczności ekologicznej – Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Mołdawii, od 2016 roku.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk o Komunikacji Państwowego Uniwersytetu Mołdawskiego (2003), magister socjologii (2005) i stosunków międzynarodowych (2015).

Iryna Morhun
Kierowniczka działu cyfrowego „Regionalnej Dyrekcji Tarnopola” Krajowej Publicznej Radiofonii i Telewizji Ukrainy S.A.
Zoriana Byndas
Producent Krajowej publicznej spółki telewizyjno-radiowej Ukrainy

W latach 2014-2016 pracowała jako prowadząca audycji, wiadomości, redaktor muzyczny, dyrektor programowy i redaktor naczelny tarnopolskiej rozgłośni radiowej „Uh-radio”. Publikowała swoje artykuły w mediach lokalnych i ogólnoukraińskich. Pracując w radiu, założyła gazetę internetową. W celu dzielenia się własnym doświadczeniem pracowała jako trener medialny w międzynarodowym projekcie dotyczącym edukacji medialnej „Nowe media”, w ramach którego przeprowadziła około pięciuset warsztatów i tyle samo w ramach innych projektów. Pod koniec 2016 roku rozpoczęła pracę w „Suspilne. Novyny” (Суспільне. Новини). Najpierw jako główny wydawca wiadomości a później, po wygraniu konkursu, została producentem oddziału „Suspilne. Novyny” w Tarnopolu, gdzie pracuje do dziś.

Piotr Marecki
Adiunkt w Instytucie Kultury oraz szef laboratorium “UBU lab” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Kulturoznawca, wydawca, pisarz, autor utworów cyfrowych. Prowadzi wydawnictwo Ha!art (ha.art.pl). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził badania na Massachusetts Institute of Technology (2013-14), był także profesorem wizytującym w Media Archeology Lab na Uniwersytecie Colorado, na Uniwersytecie w Rochester, Uniwersytecie w Bergen oraz w Smolny College w Sankt Petersburgu. Wspólnie z autorami i autorkami z kilku krajów opublikował tomik literatury generatywnej "2X6" (2016). Jest także twórcą "Wierszy za sto dolarów" (2017) napisanych przez Mechaniczne Turki Amazona oraz konceptualnego „Sezonu grzewczego” (2018), bota literackiego „Cenzobot” (2019) oraz kontrowersyjnej „Polski przydrożnej” (2020). Prowadzi UBU lab na UJ. Mieszka w Krakowie.

Marjana Sawka
Poetka, współzałożycielka i redaktorka naczelna Wydawnictwa Starego Lwa “The Old Lion Publishing House”

Jest autorką 9 tomów poezji dla dorosłych i 9 książek dla dzieci, a także ponad 30 piosenek i kilku spektakli dla Trio Marjanyci, w którym jest kompozytorką i wokalistką. Członkini ukraińskiego PEN Clubu. Ambasadorka ds. tolerancji Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Ukrainie. Prowadzi autorski program «Мар’яничі на ніч» („Marjanyci na noc”) na kanale Youtube. Autorka pomysłu i redaktorka kilku antologii, moderatorka wielu wydarzeń kulturalnych, działaczka społeczna.

Birute Marcinkieviciute-Mar
Aktorka, reżyserka teatralna i pisarka, dyrektorka artystyczna SOLO TEATRAS w Wilnie

Jedna z najbardziej znanych monodramistek w Europie i na świecie. W latach 1988-1993 studiowała w Instytucie Teatru, Muzyki i Filmu w Sankt Petersburgu (Rosja), uzyskując dyplomy studiów wyższych w zakresie aktorstwa teatralnego i filmowego oraz reżyserii. W latach 1997-1998 studiowała śpiew i taniec w japońskim teatrze Noh w szkole Kita Noh oraz tradycyjny taniec Nihon Buyo w Tokio. Od 1994 Birute jest aktorką zespołu Litewskiego Narodowego Teatru Dramatycznego, tworzyła niezależne projekty teatralne i taneczne. W 2018 roku założyła SOLO TEATRAS (SOLO THEATER) w Wilnie na Litwie i rozpoczęła pracę jako dyrektorka artystyczna. Ważne miejsce w twórczym dorobku Birutė posiada literatura: Birutė Mar wydała 9 książek (poezja, eseje, proza dla dzieci). Tworzy dramaturgię do nowych spektakli, pisze sztuki teatralne, libretta do oper. W 2019 r. założyła studio Kurybos studija SOLO, ważną częścią działalności którego jest wydawanie książek dla dzieci. Birutė jest członkinią Związku Literatów Litewskich (od 2000), Litewskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego, Litewskiego Stowarzyszenia Reżyserów Teatralnych i Litewskiej Gildii Aktorskiej. W 2020 roku Birutė Mar otrzymała Nagrodę Rządu Litewskiego w dziedzinie kultury i sztuki.

Jewgienija Pasternak
Pisarka książek prozatorskich dla młodzieży i nastolatków

Rosyjskojęzyczna pisarka mieszkająca w Mińsku w Białorusi. Z wykształcenia — fizyczka, zdobyła rozgłos dzięki serii samouczków pt. „Komputer dla kobiet”. Razem ze współautorem Andriejem Żwalewskim opublikowała ponad dwadzieścia książek prozatorskich dla młodzieży i nastolatków, które były nagradzane i doceniane w Białorusi oraz za granicą. Laureatka wielu prestiżowych nagród literackich. Na podstawie utworów Jewgienii Pasternak oraz Andrieja Żwalewskiego powstał film oraz spektakle teatralne.

Andriej Żwalewski
Pisarz, scenarzysta i dramaturg

Urodził się w Grodnie w Białorusi. Fizyk z wykształcenia. Po ukończeniu studiów pracował naukowo, projektował wzory papierów wartościowych, pracował w wydawnictwie. Rozgłos i sławę przyniosła autorowi wydana w 2002 r. pierwsza książka pt. „Porry Hatter” napisana wspólnie z Igorem Myćką. Ze współautorką Jewgieniją Pasternak wydał serię ironicznych powieści dla kobiet „M+Ż” oraz kilkadziesiąt książek dla młodzieży i nastolatków. Laureat licznych nagród literackich. W konkursie „Marka Roku – 2012” zdobył tytuł Osoby-Marki – 2012 w nominacji „Kultura”.

Paweł Typiak
Prezenter, dziennikarz “Radio Free”

Od 17 lat pracuję w radiu i telewizji. Codziennie możecie mnie usłyszeć w Radiu Freee od 10.00 ale także jako lektor pojawiam się w reklamach. Najbardziej znany z największej w Polsce audycji o grach "Gramy na Maxa". Prowadzę koncerty oraz różne wydarzenia w roli konferansjera. Autor wakacyjnego hitu "PrzeWszystko", songwriter oraz... tata dwóch wspaniałych Córek Poli i Niny 🙂 Ninja mikrofonu i kreatywny wykidajło.

Kacper Ziatkowski
Senior Analyst w Sollers Consulting

Absolwent Politechniki Lubelskiej kierunków Zarządzanie I stopnia, Zarzadzanie finansami II stopnia oraz Finanse i Rachunkowość I stopnia. Przez 3 lata zaangażowany w Samorządzie Studenckim Politechniki Lubelskiej z czego 2 jako przewodniczący Samorządu Studenckiego Wydziału Zarządzania. Członek Senatu Politechniki Lubelskiej oraz współorganizator Juwenaliów. Od 2018 roku Business Analyst w Sollers Consulting. Poprzednio zaangażowany w rozwój technologii w dziale R&D gdzie rozwijał własne pomysły. Obecnie Senior Analyst doświadczony we wdrażaniu oprogramowania i świadczeniu usług konsultingowych dla przedstawicieli branży ubezpieczeniowej w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz we Włoszech. Główne obszary ekspertyzy to wykorzystanie wielowalutowości w zarządzaniu szkodami, integracja z obszarem London Market (Lloyd’s) oraz zarządzanie pracą w poszczególnych fazach projektów.

Valerii Romanov
Country Manager Bolt Rentals w Polsce

jest jednym z pierwszych członków zespołu platformy Bolt w Polsce. Brał udział w tworzeniu polskiego oddziału i starcie aplikacji w kraju w 2016 roku. Przewozy aplikacji, czyli pierwsza usługa Bolt w Polsce, są dostępne dla mieszkańców 9 polskich miast, w tym Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta, także dzięki jego pracy (pozostałe usługi, uruchomione wiosną 2020, to dostawy jedzenia - Bolt Food i wypożyczalnie miejskich hulajnóg - Bolt Rentals). Od lutego 2020 roku prowadzi zespół zajmujący się elektrycznymi hulajnogami - Bolt Rentals w Polsce, a w październiku został mianowany na stanowisko Country Managera Bolt Rentals w Polsce. Odpowiada za strategię i uczestniczy w rozmowach z miastami, dzięki jego współpracy z polskim i estońskim zespołem Bolt Rentals hulajnogi trafiły już do 24 polskich miast.

Gosia Kornijów
Dyrektor kreatywny w Eagle8

Eagle8 oferuje najwyższej klasy branding i strony internetowe dla przedsięwzięć z wizją. Działamy trochę niekonwencjonalnie, jako horyzontalnie zarządzany kreatywny kolektyw, nie agencja. Pracujemy z ludźmi, nie z zarządami. Podążamy za pasją i inspiracją, nie za kapitałem. Napędza nas talent, różnorodność i dociekliwość. Zbudowany między Lublinem i Lizboną (w Luzbinie) w środku pandemii, Eagle8 stawia na współpracę międzynarodową. Generuje dane z emocji i emocje z danych. Tak, jesteśmy trochę inni. Czy to się opłaca? Oby!

Rommel Gracias
Eagle8

Eagle8 oferuje najwyższej klasy branding i strony internetowe dla przedsięwzięć z wizją. Działamy trochę niekonwencjonalnie, jako horyzontalnie zarządzany kreatywny kolektyw, nie agencja. Pracujemy z ludźmi, nie z zarządami. Podążamy za pasją i inspiracją, nie za kapitałem. Napędza nas talent, różnorodność i dociekliwość. Zbudowany między Lublinem i Lizboną (w Luzbinie) w środku pandemii, Eagle8 stawia na współpracę międzynarodową. Generuje dane z emocji i emocje z danych. Tak, jesteśmy trochę inni. Czy to się opłaca? Oby!

Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Paweł Potoroczyn
Członek-założyciel Towarzystwa Kultury Stosowanej; dyplomata, autor, państwowiec

Wydawca, producent muzyczny i filmowy. W latach 2008-2016 dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. W latach 2016-2018 dyrektor generalny Uniwersytetu SWPS. Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Harvard Seminar for Presidential Leadership. Profesjonalista przemysłów kultury i patologiczny optymista. Ekspert komunikacji, filozofii marki i zarządzania wiedzą. Wykładowca SGH i Collegium Civitas. Członek-założyciel Lincoln Center Global Exchange (New York) i Towarzystwa Kultury Stosowanej (Warszawa), Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Rady The Kościuszko Foundation, b. członek Rady Powierniczej Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie i Rady Uczelni ASP Łódź. Członek Edinburgh Culture Summit. Juror w European Festival Association Award. Dyplomata nieprzerwanie przez blisko piętnaście lat na kluczowych placówkach (Los Angeles, Nowy Jork, Londyn). Publikacje: Tygodnik Powszechny, Russkaya Mysl (Paryż), DGA Magazine (Los Angeles), Playboy, Brief, Krasnogruda, Rzeczpospolita, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Felietonista Forbes’a. Autor powieści „Ludzka rzecz” (nominacja do NIKE, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia, książka roku wg magazynu Książki). Ostatnio opublikował wywiad-rzekę z Anne Applebaum “Matka Polka”. Komentator magazynu EKG w Tok Fm i TVN24 Speaker TEDx Warszawa 2016 Członek Sekcji Szermierczej CWKS Legia Warszawa od 1972 roku. Prenumerator New Yorker’a od 1989 roku.

Przemysław Czapliński
Historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki

Współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań); dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej; członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk. Ostatnio opublikował: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017); Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (2018); O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce (współredaktorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński; 2019), Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68 (wespół z Aliną Molisak, Warszawa 2019), Znaki katastrofy, spacje ocalenia. O twórczości W.G. Sebalda (wespół z Katarzyną Kończal, Warszawa 2020). Przedmiot badań: literatura (polska) i społeczeństwo.

Mateusz Małyska
Przewodniczący Rady Fundacji Sempre a Frente

Od kilkunastu lat zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Współzałożyciel i wieloletni prezes Fundacji Sempre a Frente. Inicjator i koordynator procesu aplikacji Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. W latach 2011-2017 konsultant regionalny w programach Erasmus+ i Młodzież w Działaniu. Współpracował również m.in. z Forum Ekonomicznym w Krynicy, Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, Coca-Cola HBC, Facebook oraz Ambasadą USA w Warszawie. Absolwent Szkoły Liderów PAFW, dwukrotny stypendysta Departamentu Stanu USA oraz mentor w programie US State Department FLEX Alumni. Certyfikowany trener (ACI). Zawodowo związany z Fundacją Sempre a Frente i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Greta Statkutė-Meškauskienė
Kierownik projektu “Klaipeda-EYC2021”

Doświadczona w zarządzaniu projektami międzynarodowymi oraz prawie międzynarodowym i krajowym oraz rozwoju biznesu. Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży stał się doskonałą okazją do ujawnienia potencjału młodzieży Kłajpedy: tworząc i działając na rzecz siebie i miasta, stajemy się bardziej przyjaznym, otwartym i współpracującym miastem. Młodzież miasta spowodowała zmiany nie tylko w portowym mieście Kłajpeda, ale na całej Litwie. Nabraliśmy większego tempa w rozwoju polityki młodzieżowej, dotyczącej młodzieży”.

Mariia Pihura
Kierownik ds. pozyskiwania finansowania w sieci ośrodków młodzieżowych “TVORY!”

Współkoordynatorka procesu aplikacyjnego Lwowa o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieżyj 2024.

Daryna Kuchar
PR manager sieci ośrodków młodzieżowych “TVORY!”

Jedna z koordynatorów procesu aplikacyjnego Lwowa o tytuł EYC 2024.

Piotr Celiński
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Mediów UMCS

Medioznawca, badacz mediów cyfrowych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013), Projekt: media. Wyobrazić sobie media i stworzyć świat (Lublin 2020). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej.

Waldemar Tatarczuk
Dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie, artysta, kurator sztuki

Twórca Ośrodka Sztuki Performance (1999-2009), członek-założyciel i pierwszy prezes Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2006-2009), dyrektor Galerii Labirynt (2010-2021), obecnie p.o. dyrektor tej instytucji. Wprowadza wraz z zespołem do programu galerii działania online oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Wioletta Stępniak
Głucha pedagożka, tatuatorka, nauczycielka PJM

Niesłysząca od urodzenia, biegle posługująca się Polskim Językiem Migowym od dziecka. Absolwentka Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Współpracuje z takimi instytucjami, jak Fundacja Likejon, Dom Bronowice, Galeria Labirynt, Teatr NN, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Miasta Lublin. Od roku 2012 aktywnie prowadzi kursy języka migowego. Dzięki jej pomocy zrealizowano filmy instruktażowe w języku migowym w ramach projektu – „Milczący przewodnik”. Brała udział w w powstawaniu piosenek w języku migowym wraz z MigamRap we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Aktywnie angażuje się w pomoc dla osób niesłyszących m jest także konsultantką merytoryczną w zakresie Polskiego Języka Migowego.

Monika Dubiel
Psycholożka, iberystka, osoba niewidoma

Konsultantka rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością wzroku, trenerka prowadząca szkolenia z zakresu audiodeskrypcji, dostępności i savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami. Prezentowała problematykę dostępności na licznych konferencjach m.in. IX Spotkanie Turystyczne (Lublin 2017), Dźwigacze Kultury (Kraków2018), Arts and Disability: Crossing the Borders (Warszawa 2019), Od 2018 jest doktorantką na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje rozprawę z zakresu studiów o niepełnosprawności.

Małgorzata Kopka-Piątek
Dyrektorka programu europejskiego Instytutu Spraw Publicznych

Z wykształcenia germanistka i politolożka, współzałożycielka i prezeska stowarzyszenia "FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej"

Iwona Reichardt
Zastępczyni redaktora naczelnego “New Eastern Europe”

Dr nauk o polityce, anglistka, członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Współzałożycielka FemGlobal - stowarzyszenia kobiet zajmujących się polityką zagraniczną.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Dyrektorka Instytutu “Strategie 2050”

Z wykształcenia socjolog, z praktyki politolog, specjalizuje się w sprawach polityki międzynarodowej oraz zmianach systemowych w Europie środkowej. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2012-2014) oraz ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej (2014-16). Od 2017 do 2019 Dyrektorka forum Idei think tanku Fundacji Batorego. Autorka szeregu publikacji na temat transformacji systemowej w Europie środkowej, polityki polskiej w ramach UE, a także polskiej polityki wobec Rosji i państw Europy wschodniej. Ostatnio opublikowała „Polska na zielonym szlaku. Strategia dojścia do neutralności klimatycznej” Instytut Strategie 2050.

Genci Kojdheli
Dyrektor Projektów Strategicznych i Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miasta Tirana
Michał Czajkowski
Manager inkubacji Unicorn Hub

 

Alaksandr Milinkiewicz
Kandydat na Prezydenta Białorusi, opozycjonista białoruski, wiceburmistrz Grodna
Vasyl Khimyak
Starszy ekspert Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, oddział we Lwowie

W Lwowskiej Regionalnej Fundacji «Ukraina-Europa» (1997-2002) oraz organizacji pozarządowej «Europejski Dialog» (1998-2012) wykonywał obowiązki menadżera i koordynatora projektów, moderatora, trenera i tłumacza. Od 2011 zaangażowany w realizację Programów Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oraz 2014-2020, przy wdrażaniu projektów rozwojowych pełniąc funkcje koordynatora i tłumacza, konsultanta i eksperta.

Stanisław Bielański
Koordynator Zespołu Programowego we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (2009-2011) zaangażowany w realizację w Polsce programów współpracy międzynarodowej i transnarodowej INTERREG IVC oraz Europa Środkowa, funduszy norweskich/EOG a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Od 11 lat zajmuje się współpracą transgraniczną (EISP, EIS) w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Członek komitetów monitorujących oraz grup roboczych w ramach różnych programów i inicjatyw.

Alicja Wosik-Majewska
Kierownik polskiego Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie

W latach 2012-2014 Wicewojewoda Podkarpacki, wcześniej wiceburmistrz Zagórza, a w okresie 2000-2010 dziennikarz TVP specjalizujący się tematyce pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego.

Anna Adamczyk
Project manager, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Specjalizuje się na obszarach rozwoju społecznego i edukacji
w ramach projektów dofinansowanych z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Posiadając wykształcenie akademickie w zakresie antropologii kulturowej oraz doświadczenie
w studiowaniu i pracy w krajach Partnerstwa Wschodniego, umiejętnie łączy obie sfery komunikacji z naszymi stypendystami.

Petr Mareš
Dyrektor Wykonawczy Funduszu Wyszehradzkiego

Ambasador Petr Mareš ma wieloletnie doświadczenie we współpracy z Europą Środkowo-Wschodnią i nie tylko.
Pełnił funkcję Specjalnego Pełnomocnika ds. Partnerstwa Wschodniego, a później Konsula Generalnego w Stambule. Jego wiedza podobnie jak i zainteresowanie tym regionem, znacznie się poszerzyła.
Pan Mareš jest autorem wielu publikacji na temat współczesnej historii Czechosłowacji ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych.

Skip to content