Kontakt

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

URZĄD MIASTA LUBLIN
CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
ul. Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin
tel.: +48 81 466 66 30
e-mail: kongres@lublin.eu

REJESTRACJA
tel.: +48 81 466 66 30 (język polski, angielski)
+48 81 466 66 32 (język rosyjski)
e-mail: rejestracja@lublin.eu

Marta Wójtowicz

KOORDYNATORKA BIURA ORGANIZACYJNEGO
Marta Wójtowicz
tel.: +48 81 466 66 30
e-mail: kongres@lublin.eu

Sylwia Sobiesiak-Zimny

KOORDYNATORKA DS. PROGRAMOWYCH
Sylwia Sobiesiak-Zimny
tel.: +48 81 466 66 41
e-mail: sylwia.zimny@lublin.eu

Justyna Targońska

GIEŁDA GRANTODAWCÓW I FORUM PARTNERÓW
Justyna Targońska
tel.: +48 81 466 66 32
e-mail: justyna.targonska@lublin.eu

Uliana Bila

PROMOCJA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Uliana Bila
tel.: +48 81 466 66 32
e-mail: uliana.bila@lublin.eu

Roman Jaborkhel

PROMOCJA I MEDIA
Roman Jaborkhel
tel.: +48 539 869 441
e-mail: roman.jaborkhel@lublin.eu

Agnieszka Kudela

STRONA INTERNETOWA, GRAFIKA
Agnieszka Kudela
tel.: +48 81 466 66 41
e-mail: agnieszka.kudela@lublin.eu

ZESPÓŁ PROGRAMOWY
Jarosława Szewczuk

KULTURA
Jarosława Szewczuk
e-mail: jaroslawa.szewczuk@lublin.eu

Barbara Wybacz

TURYSTYKA
Barbara Wybacz

e-mail: barbara.wybacz@lublin.eu

Marta Sztandarska

STRATEGIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Marta Sztandarska

e-mail: marta.sztandarska@lublin.eu

Jacek Jakubowski

STRATEGIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Jacek Jakubowski

e-mail: jacek.jakubowski@lublin.eu

Monika Król

STRATEGIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Monika Król

e-mail: monika.krol@lublin.eu

Paweł Skurski

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
Paweł Skurski

e-mail: pawel.skurski@lublin.eu

Paulina Sito

ZIELEŃ MIEJSKA
Paulina Sito

e-mail: paulina.sito@lublin.eu

Justyna Kozłowska-Kot

ZIELEŃ MIEJSKA
Justyna Kozłowska-Kot

e-mail: justyna.kozlowska@lublin.eu

Agnieszka Malinowska

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Agnieszka Malinowska

e-mail: agnieszka.malinowska@lublin.eu

Anna Szadkowska-Ciężka

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Anna Szadkowska-Ciężka

e-mail: anna.szadkowska@lublin.eu