Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Akademia Współpracy Transgranicznej to program dedykowany młodym ludziom w wieku 18-35 lat, ukierunkowany na rozwijanie praktycznych umiejętności przywódczych oraz rozwój kompetencji menedżerskich w zakresie współpracy międzynarodowej. 21 osób przez tydzień będzie uczestniczyć w zajęciach warsztatowych połączonych z wizytami w lubelskich instytucjach i organizacjach realizujących młodzieżową współpracę międzynarodową. Uczestnicy Akademii podniosą poziom wiedzy i wzmocnią kompetencje menedżerskie oraz przywódcze, a także wymienią się doświadczeniami z partnerami z V4 i PW, co w perspektywie długoterminowej wpłynie na zintensyfikowanie współpracy pomiędzy podmiotami z V4 i PW. Program Akademii można pobrać TUTAJ.

Projekt jest wspólną inicjatywą Miasta Lublin oraz sześciu partnerów – podmiotów administracji samorządowej z Ołomuńca, Debreczyna, Kiszyniowa, Lwowa, Koszyc i Tbilisi, mającą na celu zintensyfikowanie współpracy podmiotów z regionów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej. Miejscem spotkania i dyskusji na temat współpracy będzie Akademia Współpracy Transgranicznej oraz Kongres Współpracy Transgranicznej odbywający się corocznie w Lublinie.

Wartość całkowita projektu wynosi 14 750 EUR. Projekt jest w całości finansowany przez Visegrad Fund / Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
Projekt realizowany jest w okresie od 1.06.2022 do 30.11.2022.

Zapraszamy do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na kandydatów Akademii Współpracy Transgranicznej.

W razie pytań dotyczących rekrutacji i Akademii proszę o kontakt pod adresem: akademiakwt@lublin.eu.

Skip to content