Autor ponad 180 publikacji naukowych i podręczników z zakresu tematyki historii Ukrainy w XX wieku, stosunki międzynarodowe i badania poszczególnych krajów, w tym monografie: „Głód na Ukrainie w latach 1932-1933: Przyczyny i skutki” ( 2003 r., współautor), „Elity w partiach komunistycznych w ZSRR w latach 1920-1930: analiza historyczna i społeczna”(2004r.), „Top biurokracja: rządzące elity w sowieckiej Ukrainie (1917-1938)” – (2004), „Pozycja państw post-sowieckich w polityce światowej” (2010), „Ukraina w międzynarodowych procesach integracyjnych: monografia zbiorowa (2015, we współautorstwie); podręczniki: „Studium państw Commonwealthu: wykłady” (2006), „Administracja demokratyczna i kultura pokoju: Podręcznik” (2006, współautor), „Studium państw Commonwealthu: Seminarium” (2007), „Studium poszczególnych państw: państwa Commonwealthu i państwa Bałtyckie: Seminarium” (2008), „Studium poszczególnych państw: państwa Commonwealthu, Europy i Północnej Ameryki” (2009, współautorstwo); „Problem narodowego i globalnego bezpieczeństwa państw Commonwealthu” (2009), „Interesy geopolityczne i polityka zagraniczna pozycji państw post-sowieckich” (2011), „Badania poszczególnych państw: Przewodnik” (2014, współautorstwo), i inne.
 <h4>Bartosz Dominiak</h4><span>Niezależny konsultant i ekspert ds. rozwoju inteligentnych miast</span>
Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas z zakresu Prognozowania, Planowania Strategicznego i Foresight’u. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach publicznych zarówno centralnych, jak i samorządowych. W latach 2006-2010 radny m.st. Warszawy. Specjalizuje się w problematyce PR i komunikacji zewnętrznej, szczególnie z wykorzystaniem nowych mediów. Obecnie niezależny konsultant i ekspert ds. rozwoju inteligentnych miast. Od 2015 roku prowadzi projekt Smart City Blog (wcześniej Warsaw Smart City).
<h4>Dr Martin Dahl</h4><span>Politolog, ekonomista, psycholog</span>
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie Uczelnia Łazarskiego), absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Doktoryzował się w Instytucie Studiów Politycznych PAN (2014). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University, na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe. Od 2004 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Jego obszary badawcze to: teoria ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej, niemcoznawstwo, transformacja systemowa w Polsce, zrównoważony rozwój oraz integracja europejska.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję