<h4>Natalia Gmurkowska</h4><span>Prezes Zarządu Centrum Współpracy Polska-Wschód, ekspert Europejskiego Centrum Innowacji</span>
Współautor i realizator programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe.
Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego. Współautor artykułów naukowych o tematyce wschodniej w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.
Doradca Zarządu Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, fundraiser/międzynarodowy certyfikat EFA, ekspert oceniający Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję