<h4>Dr Mariusz Sagan</h4><span>Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej</span>
Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie).
Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.
<h4>Dr Oleksandr Sofiy</h4><span>Kierownik programu analitycznego Fundacji Europejski Dialog</span>
Autor badań analitycznych w dziedzinie samorządności: analiza porównawcza; aparat zarządzania w samorządach terytorialnych: polskie doświadczenia; analiza polityki wspierania społeczności lokalnych jako części składowej polityki regionalnej w obwodzie lwowskim; Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego.
<h4>Sławomir Sosnowski</h4><span>Marszałek Województwa Lubelskiego</span>
Polski polityk, samorządowiec, pedagog. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1999-2003 dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, w latach 2003-2006 wicekurator oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od trzech kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od sierpnia 2005 do grudnia 2006 roku członek Zarządu Województwa. Od stycznia 2008 roku do czerwca 2014 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2015 został członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji SEDEC i ENVE przy Komitecie Regionów. Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Żonaty, czworo dzieci.
<h4>Krzysztof Stanowski</h4><span>Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.</span>
Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Trener oraz administrator projektów pomocowych. Członek Steering Committee Civitas International (1975–2000), World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w MSZ. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą POL-CUL Foundation za pracę w organizacjach pozarządowych. Kawaler mongolskiego Medalu Wolności oraz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję