Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 13:00 - 15:00
  Wydarzenie towarzyszące:
  "Wokół współczesnych relacji polsko-białorusko-ukraińskich" - spotkanie młodzieży i artystów

  Miejsce: Galeria Artystyczna "Łucjan", ul. Bernardyńska 12
  Organizator: Fundacja Chrońmy Dziedzictwo
  Słowo wstępne:
  Bożena Welter, Grzegorz Lech - III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

  Rozmówcy:
  • Andrij Jurkewycz – aktor, reżyser studenckiego teatru "Alter" (Drohobycz)
  • Piotr Łucjan – artysta, malarz z Marysina, kurator Galerii Autorskiej "Łucjan" (Lublin-Marysin)
  • Ewa Fijuth – rusycystka (Lublin)

  Wystawa towarzysząca prac Piotr Łucjana "Maski - Tryptyk drohobycki, cz. I"

  Organizator:
  Fundacja Chrońmy Dziedzictwo

  Partner spotkania:
  III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • 14:00 - 16:00
  Wydarzenie towarzyszące:
  Warsztaty sztuki tradycyjnej

  Miejsce: Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1 (przed wejściem)
  Organizator: Miasto Krzywy Róg przy wsparciu Miasta Lublin
  Wstęp wolny
 • 16:00 - 17:00
  Wydarzenie towarzyszące:
  Spotkanie z Ołeksandrem Bojczenko - krytykiem literackim i pisarzem z Czerniowiec

  Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 4
 • 17:00
  S8
  Wydarzenie towarzyszące:
  Wystawa fotografii „Mosty czasu!”

  Organizator: Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty
  Wędrowna wystawa powstała w efekcie oddolnej inicjatywy „Pojednanie przez trudną pamięć”. Złożona z zebranych autentycznych opowieści lat 30.-50 XX wieku, w których leitmotivem jest temat wzajemnej pomocy, szczególnie polsko-ukraińskiej, międzyludzkiej solidarności w czasie wojny, przesiedleń. Dotyka tematu wędrówki, wykorzenienia oraz społecznych skutków zmienianych granic.

  Dostępna do końca kongresu.

 • R
  Rejestracja gości - punkt informacyjny Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • S2
  Oficjalne otwarcie Kongresu
 • 17:20 - 17:40
  S2
  Prezentacja Miesiąca Lwowskiego we Wrocławiu - Europejskiej Stolicy Kultury 2016
  Miesiąc Lwowski zaprezentują:
  • Andrij Deszczyca – Ambasador Ukrainy w RP
  • Rafał Koziński - Fundacja TransKultura
 • 17:40 - 18:00
  S2
  Podpisanie deklaracji o pogłębieniu współpracy między Lublinem a Łuckiem w 20. rocznicę partnerstwa
 • 18:00 - 19:00
  S2
  Składanie życzeń krajom Partnerstwa Wschodniego z okazji 25-lecia ich niepodległości
 • 19:30 - 21:00
  S1
  Wydarzenie towarzyszące:
  "Mój przyjaciel wróg" - projekcja filmu i rozmowa z reżyserką, Wandą Kością
  Film dokumentalny, 2014, 56 min.

  Opis filmu:
  Lato 2013, Wołyń, dzisiejsza Zachodnia Ukraina.
  Ziemia, o której wydaje się, że czas zapomniał. Kamera podąża za grupą Polaków, których rodziny przeżyły krwawy mord dokonany przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku. Odwiedzają swoje dawne miejsca zamieszkania, gdzie zamiast domostw są obecnie tylko puste pola. Spotykają byłych sąsiadów. W rozmowach ludzi żyjących obok siebie przez wieki, objawia się złożoność dawnych stosunków. Ukraińcy i Polacy opowiadają o straszliwej rzezi, ale również i o tym, jak niektórzy Ukraińcy ryzykowali życiem, by ratować swoich polskich sąsiadów - tych, których kazano im nazywać wrogami. Jest to opowieść o pamięci, jak i o próbach pojednania.

  Twórcy:
  Reżyseria i scenariusz: Wanda Kościa
  Zdjęcia: Andrzej Adamczak
  Montaż: Stefan Ronowicz
  Muzyka: Frank Ilfman
  Produkcja: Grupa Filmowa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa

  Strona internetowa:
  Mój przyjaciel wróg
 • 20:00
  Wydarzenie towarzyszące:
  "Akakij" - spektakl Teatru z Krzywego Rogu według opowiadania "Płaszcz" Mikołaja Gogola

  Miejsce: Teatr Muzyczny, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
  Organizator: Miasto Krzywy Róg przy wsparciu Miasta Lublin
  Wstęp wolny

  Spektakl grany w ramach tournée po Europie pt. "Krzywy Róg - stalowe serce Ukrainy - otwiera swoją twórczą duszę".

  Organizatorem jest Miasto Krzywy Róg przy wsparciu Miasta Lublin.
 • 09:00 - 10:00
  R
  Rejestracja i kawa
 • 10:00 - 10:30
  S2
  Wykład inauguracyjny - Wiktor Juszczenko

 • R
  Międzynarodowa Giełda Partnerów i Grantodawców
  Proponujemy dynamiczną i swobodną formułę dzielenia się doświadczeniem metodą Word Café. Przedstawiciele zgłoszonych organizacji będą mieli udostępnione miejsce – stoliki, przy których będą mogli promować swoje działania i rozmawiać z zainteresowanymi uczestnikami Giełdy i Kongresu.

  Cele:
  • Zaprezentowanie dobrych praktyk i ciekawych inicjatyw
  • Zawarcie nowego partnerstwa
  • Zapoznanie się z możliwościami finansowania

  Korzyści:
  • Kontakt z ekspertami różnych sektorów i środowisk
  • Bezpłatne konsultacje projektów
  • Szeroka promocja działań aktywnych organizacji


 • C5
  Wydarzenie towarzyszące:
  Wystawa fotografii „25 lat niepodległości Ukrainy – Ukraina, jakiej nie znamy!”

  Organizator: Fundacja Solidarności Międzynarodowej
  Z okazji przypadającej 25. rocznicy niepodległości Ukrainy Fundacja Solidarności Międzynarodowej prezentuje wystawę fotograficzną. Pokazuje ona historię przemian społecznych i politycznych na Ukrainie, szczególnie zaangażowanie społeczeństwa ukraińskiego w działania na rzecz demokracji, prawa do samostanowienia narodowego oraz europejskiego wyboru Ukrainy. A także współpracę polsko-ukraińską w tym wybrane projekty realizowane w ramach polskiej współpracy rozwojowej, przykłady osiągnięć niepodległej Ukrainy ostatnich lat, oblicza ukraińskiej kultury i jej piękno.

  Wystawa jest owocem bliskiej współpracy polsko-ukraińskiej przedstawicieli różnych polskich środowisk, społeczności Ukraińców z Polski oraz partnerów z Ukrainy.

  Znaczna część zdjęć została podarowane przez najlepszych Ukraińskich fotografików. Łączył nas wszystkich wspólny cel, aby polska publiczność w ćwierćwiecze niepodległości odkryła Ukrainę, jej różne tragiczne i wspaniałe oblicza.

  Wystawa udostępniona na czas trwania Kongresu do 1.10.2016.
 • 10:30 - 12:00
  S2
  Panel otwierający:
  Imigranci w moim mieście
  Wypowiedziane w dniu uchodźcy słowa Papieża Franciszka „Jeśli nie przyjmujemy [potrzebujących], nie jesteśmy chrześcijanami i nie zostaniemy przyjęci do Królestwa Niebieskiego" brzmią szczególnie mocno w Polsce, w której przytłaczająca większość społeczeństwa obawia się uchodźców i nie wyobraża sobie, by mogli zostać naszymi sąsiadami.

  Jak migranci postrzegają ojczyznę Solidarności? Co administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe oraz Kościół robią, a co powinny robić, by nasze miasta były bardziej przyjazne dla migrantów i uchodźców? W jaki sposób szkoły, parafie, organizacje pozarządowe powinny otworzyć się na migrantów i uchodźców oraz jak powinny o nich uczyć? Co każdy z nas może zrobić, by w naszym mieście zagościli uchodźcy z Syrii?

  Moderator:
  Krzysztof Stanowski – prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej

  Paneliści:
  • Jakub Karfík - Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce
  • Kamil Kamiński - Prezes Fundacji Przestrzeń Wspólna, Warszawa
  • Larisa Suleymanova - uchodźczyni z Czeczeni mieszkająca w Polsce. Obecnie tłumaczka w Fundacji Różnosfera

 • 12:00 - 12:30
  S2
  KONKURS
  Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze projekty współpracy transgranicznej. Prezentacja laureatów
 • 12:30 - 13:30
  C5
  Przerwa na obiad
 • 13:30 - 15:30
  Wydarzenie towarzyszące:
  Spotkanie artystów z Grodna, Drohobycza i Lublina

  Miejsce: Galeria Autorska "Łucjan", ul. Bernardyńska 12
  Organizator: Fundacja Chrońmy Dziedzictwo
  Rozmówcy:
  • Andrij Jurkewycz – aktor, reżyser studenckiego teatru "Alter" (Drohobycz)
  • Igor Kiebiec oraz Walery Stratowicz – aktywni działacze Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi (Grodno)
  • Piotr Łucjan – artysta, malarz z Marysina, kurator Galerii Autorskiej "Łucjan" (Lublin-Marysin)

  Wystawa towarzysząca prac Piotr Łucjana "Maski - Tryptyk drohobycki, cz. I"

  Organizator:
  Fundacja Chrońmy Dziedzictwo

  Partner spotkania:
  III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 • S7A
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Rola Polski w procesie decentralizacji ukraińskich samorządów szczebla lokalnego
  W ramach proponowanego panelu zostaną zaprezentowane modelowe rozwiązania przemian demokratycznych zachodzących w Ukrainie w związku z procesem decentralizacji na przykładzie samorządów lokalnych niższego szczebla, wdrażanych przez przedstawicieli lubelskiego samorządu i współpracujących organizacji pozarządowych (Fundacja Inicjatyw Menedżerskich) na przykładzie realizowanych projektów.
  Panel będzie miał charakter praktyczny. Z jednej strony będzie pokazywał możliwości wykorzystania polskich doświadczeń w zakresie samorządności na Ukrainie – przykładowe działania Lublina na rzecz wsparcia procesów transformacji systemowej i budowania mechanizmów społeczeństwa lokalnego JST niższego szczebla, z drugiej – prezentował przedstawicieli ukraińskich gmin, ekspertów Regionalnych Biur Reform (wołyńskiego, rówieńskiego) pokazując postęp/proces zmian zachodzący w polityce decentralizacji Ukrainy i koordynacji utworzenia połączonych gmin (objednanych gromad).
  Zostaną również zaprezentowane instrumenty finansowe UE (np. program „U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme" ), wspierające proces decentralizacji Ukrainy w zakresie:
  1) podniesienia potencjału najważniejszych podmiotów na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym w celu realizacji reformy decentralizacji,
  2) poprawy świadczenia usług administracyjnych.
  Przedstawiona zostanie analiza wykorzystania najlepszych polskich doświadczeń, potencjału eksperckiego oraz możliwości finansowych na poziomie lokalnym na tle reform w Ukrainie.
  Ponadto zaprezentowane zostaną kluczowe rezultaty i podsumowania polskich ekspertów oraz instytucji, które obecnie są aktywnie zaangażowane do procesu reform w Ukrainie. Szczególny nacisk zostanie położony na efektywność programów skierowanych na wsparcie ukraińskich reform.
  Celem panelu jest próba porównania oczekiwań przedstawicieli ukraińskiej administracji i organizacji pozarządowych w stosunku do możliwości, które przedstawi Polska na rzecz rozwoju Ukrainy.
  Przedstawione podczas panelu wnioski zostaną opracowane przez zespół lubelskich i ukraińskich ekspertów, a następnie przedstawione w formie rekomendacji podsumowujących Kongres.

  Moderator:
  Krzysztof Łątka - Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr. hab. Dmytro Dzwinczuk – Radny Obwodu Iwano-Frankiwskiego, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ropy i Gazu
  • dr Andryy Krupnyk – Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Wsparcia Samoorganizacji Mieszkańców, Kijów/Odessa
  • Jan Mołodecki - Wójt Gminy Hrubieszów, Członek Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
  • dr Oleksandr Sofiy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europejski Dialog, Kierownik Programu Analitycznego, Lwów
  • Krzysztof Stanowski – Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Warszawa
  • Natalia Gmurkowska - Prezes Zarządu Centrum Współpracy Polska - Wschód, ekspert Europejskiego Centrum Innowacji, Lublin/Warszawa
  • dr Julita Agnieszka Rybczyńska - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Mykhailo Lazarev - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Charkowa

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Stowarzyszenie "Europejski Dialog"

 • S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Miasto akademickie – idea, strategie rozwoju, modele współpracy miast z uczelniami
  Panel poświęcony współczesnym modelom „miast akademickich”. Dyskusja dotyczyć będzie form współpracy miast i metropolii ze środowiskiem akademickimi oraz budowania strategii rozwoju miast w oparciu o sektor edukacji, w tym edukacji wyższej. W panelu udział wezmą przedstawiciele administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego z Lublina i jego miast partnerskich z Europy Wschodniej i z EU. Omawiane będą dobre praktyki współpracy jak również wyzwania stojące przed miastami akademickimi.

  Moderator:
  dr Mariusz Sagan - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Prof. Volodymyr Babayev – Rektor Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova, członek Komitetu Wykonawczego Miasta Charków, Ukraina
  • Wiktoria Herun - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin
  • Tomasz Śpiewak - Dyrektor Centrum Promocji i Usług, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej


 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Polska–Ukraina: doświadczenia
  Panel „Polska–Ukraina: doświadczenia” odnosi się do doświadczeń 25-lecia niepodległości Ukrainy, popularyzowania uzgodnionych obszarów porozumienia polsko-ukraińskiego w dziedzinie edukacji, literatury, kultury i sztuki. Dyskusja dotyczy m. in. symbolicznych gestów politycznych, koncepcji polityki pamięci i realnych zmian, jakie odbyły się w ciągu ostatniego 25-lecia w procesie wielowymiarowej współpracy.

  Moderator:
  dr Mariusz Sawa - Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie

  Paneliści:
  • Anna Jastrzębska - Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta Lublin
  • Danuta Kuroń - Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach
  • Piotr Tyma - Prezes Związku Ukraińców w Polsce

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa

 • S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo polityczne państw Europy Wschodniej
  Ochrona porządku konstytucyjnego i interesów narodowych jest ważnym zadaniem państw Europy Wschodniej, przechodzących trudne procesy zmian systemowych. Państwa tego obszaru trapią głębokie podziały polityczne, społeczne, etniczno-kulturowe, regionalne i wyznaniowe, które stają się zarzewiem konfliktów o niskiej intensywności. Konflikty zbrojne w państwach Europu Wschodniej stanowią często element rozgrywki geopolitycznej mocarstw, prowadząc do utraty suwerenności i integralności terytorialnej.
  Na wstępie prof. Markijan Malski otrzyma medal CEW UMCS św. Cyryla i Metodego z rąk Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego.
  Dyskusję otworzy prof. Marek Pietraś, Prodziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wykładem pt. "Wojny hybrydowe" w stosunkach międzynarodowych w XXI w.

  Moderator:
  prof. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii UMCS

  Paneliści:
  • prof. Mykoła Doroszko - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki
  • prof. Wasyl Kłymonczuk - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku
  • prof. Anatolij Kruhłaszow - Kierownik Katedry Politologii Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza
  • dr Roman Sawienkow - Katedra Socjologii i Politologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Woroneskiego, Rosja
  • dr Pavlo Zhovnirenko – Przewodniczący Centrum Badań Strategicznych w Kijowie

  Partner panelu:
  Centrum Europy Wschodniej UMCS

 • S7D
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  Panel dyskusyjny: Razem zmieniamy miasto. Współpraca w trójkącie "mieszkańcy – NGO – urząd"
  „Dobre miasto jest takie, które spełnia oczekiwania mieszkańców.”

  Osiągnięcie tego celu jest naszym marzeniem a droga do tego prowadzi przez trudne czasem rozmowy, wyważanie balansu między potrzebami, interesami i oczekiwaniami całego miasta i mieszkańców z sąsiedztwa. Szanując historię, musimy dbać o dzisiejszy kształt i przyszłość naszych miast. Łączyć twarde uwarunkowania ekonomiczne z szacunkiem dla środowiska i miłością do miasta. Popatrzmy na to z różnej perspektywy. Zobaczmy jak można wprowadzać partycypację społeczną do procedury uchwalania warszawskich planów miejscowych, jak włączać zbiorową mądrość mieszkańców w procedury podejmowania decyzji, które ich dotyczą na przykładzie „Miasta dla ludzi” i lubelskich standardów pieszych. Podczas wizyty studyjnej zobaczymy finansowane z budżetu obywatelskiego przykłady rewitalizacji podwórek przez wspólne działania mieszkańców i artystów.

  Moderator:
  Marta Kurowska - fundatorka i prezeska Fundacji "tu obok"

  Paneliści:
  • Swiatlana Haidalionak - Teatr Kryly Halopa, Brześć
  • Monika Komorowska - Stowarzyszenie „Odblokuj”
  • Irena Magdysz - doświadczona działaczka samorządowa, Lwów/Winniki
  • Szymon Pietrasiewicz - Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry”, Lublin
  • dr Paulina Zarębska-Denysiuk - nauczycielka historii sztuki, członkini Rady Kultury Przestrzeni, Lublin

  Partner panelu:
  Fundacja "tu obok"

 • S7B
  RELACJE BIZNESOWE
  Panel dyskusyjny: Czy Ukraina wykorzystuje umowę wolnego handlu z Unią Europejską do rozwoju gospodarczego?
  Moderator:
  Arkadiusz Zuzaniuk – Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Innowacji

  Paneliści:
  • Liubov Akulenko - Dyrektor Ukraińskiego Centrum Polityki Europejskiej
  • Jacek Piechota - Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki
  • Daniel Szeligowski - analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
  • Ewa Synowiec - główny doradca Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG TRADE), do spraw wdrażania umów o strefach wolnego handlu między Unia Europejska a Mołdawią, Gruzją i Ukrainą

  Partner panelu:
  Europejskie Centrum Innowacji

 • S7C
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Rewolucja medialna w Ukrainie - sytuacja środków masowego przekazu w Ukrainie dwa lata po zmianach politycznych
  Rewolucja w Ukrainie przebiegała nie tylko na ulicach i polach bitew w Donbasie, ale na jeszcze jednej arenie- w środkach masowego przekazu. Już jej początek i udział mediów społecznościowych w powstaniu ruchu rewolucyjnego na Majdanie dowodził nowatorstwa i zmian. Po dwóch latach od rewolucji pora na podsumowanie tego czy media w Ukrainie naprawdę się zmieniły i czy są nośnikiem wolności.

  Moderator:
  dr Łukasz Jasina – pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, szef działu wschodniego "Kultury Liberalnej", pracownik Muzeum Historii Polski, komentator, publicysta i historyk

  Paneliści:
  • dr Piotr Andrusieczko - dziennikarz, publicysta, komentator
  • dr Roman Kabachiy - Instytut Informacji Masowej w Kijowie
  • Wytalij Łytwyn - dziennikarz
  • dr Oleksandr Maslak - politolog

  Partner panelu:
  Kultura Liberalna
 • 15:00 - 15:15
  C2/C7
  Przerwa na kawę
 • 15:15 - 16:45
  S7A
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Społeczna siła miast – jak wykorzystać potencjał społeczeństwa w budowaniu samorządów miejskich w Ukrainie?
  W ramach przemian ukraińskiej administracji następuje decentralizacja władzy państwowej przy jednoczesnym oddolnym łączeniu się społeczności (objednywaniu gromad). W celu pełniejszej synchronizacji procesów, samorządy zaczynają uwzględniać zarządzanie partycypacyjne w zarządzaniu strategicznym. Coraz bardziej popularne stają się takie narzędzia jak konsultacje społeczne, budżet obywatelski, czy delegowanie zadań publicznych organizacjom. Co istotne, są to procesy przynoszące obopólne korzyści. Z jednej strony przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego (organizacje, lokalne grupy, liderzy i aktywiści) i tożsamości gromad, a z drugiej – wzmacniania potencjału rozwojowego miast. Debata jest odpowiedzią na realne potrzeby wyrażone przez samorządowców z Ukrainy w rekomendacjach wypracowanych podczas zeszłorocznej edycji KIEW.

  Moderator:
  Paweł Prokop - fundator i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Lublin

  Paneliści:
  • Olga Chychyna - Radna Rady Miasta Charków, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta
  • Igor Kaspruk - Dyrektor Zarządu Stowarzyszenia Europejski Dialog, Lwów
  • Antonina Kokhan - Dyrektor Departamentu Komunikacji i Polityki Informacyjnej Komitetu Wykonawczego Sumskiej Rady Miejskiej
  • Alina Czyżewska - Współzałożycielka i liderka ruchu Ludzie dla Miasta, członkini Sieci Watchdog, Gorzów Wielkopolski
  • Anatolij Parchomiuk - Szef Biura Reform w Łucku

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • S6
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Odnowa a rewitalizacja – czy doświadczenia polskich miast są odpowiedzią na potrzeby reformujących się miast ukraińskich?
  Rewitalizacja zwyczajowo kojarzy się z inwestycją w infrastrukturę. Jednak obecnie jest bardziej rozumiana jako wielowymiarowy proces ożywiania obszaru zdegradowanego, również społecznie. Jednym z kierunków rozwoju miast w Polsce i UE jest kompleksowa rewitalizacja obejmująca działania zarówno z zakresu infrastruktury i planowania przestrzennego, jak również polityki społecznej, kulturalnej oraz wizerunkowej. Jej celem jest nadanie nowego charakteru, poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na danym obszarze. W ukraińskich miastach wiele jest popadających w ruinę budynków i przestrzeni miejskich (w tym socrealistycznych), w których drzemie olbrzymi potencjał.
  Dyskusje podczas panelu mają na celu znaleźć odpowiedź na pytania: Jakie są doświadczenia rewitalizacyjne w Polsce i UE? Jakie korzyści społeczno-ekonomiczne płyną z rozwoju obszarów miast? Jak zmienia się myślenie ukraińskich władz i mieszkańców miast na temat wspólnych przestrzeni i potrzeby ich "oswojenia"?

  Moderator:
  Monika Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Bogdan Bilyk - Zastępca Mera Miasta Iwano-Frankiwsk
  • Jevhen Udod - Pierwszy Zastępca Mera Miasta Krzywy Róg
  • Jan Kamiński - Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Marek Poznański - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Podwójne dyplomowanie a procesy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego
  Panel poświęcony modelom, praktyce tworzenia i efektom międzynarodowych programów podwójnego dyplomowania oraz innych międzynarodowych programów wspólnych studiów wyższych. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. roli jaką odgrywa podwójne dyplomowanie w procesach umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego; form finansowania studiów wspólnych, barier w tworzeniu tych programów studiów wspólnych przez uczelnie partnerskie z państw UE i Europy Wschodniej, problemu jakości kształcenia oraz organizacji studiów wspólnych.

  Moderator:
  dr hab. Beata Surmacz - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • Anna Bielecka - koordynator akcji „Partnerstwa Strategiczne” Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Warszawa
  • prof. Irena Žemaitaitytė - Wiceprzewodnicząca Senatu, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie
  • prof. Serhii Danylenko – Dyrektor Wydziału Międzynarodowej Komunikacji Medialnej i Technologii Komunikacyjnych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
  • dr Witalij Makar - Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Juria Fedkowycza
  • prof. Iwan Monołatij - Instytut Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Ivano-Frankovsku
  • Bartosz Pachuta – absolwent programu podwójnego dyplomowania, Lublin


 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Niebezpieczeństwo wymazywania zbrodni
  Panel „Niebezpieczeństwo wymazywania zbrodni” stara się stworzyć miejsce do wielogłosu myślicieli i działaczy m.in. z Armenii i Ukrainy. Rozmowy będą oscylować wokół tematyki konfliktów w kontekście europejskim na tle narodowościowym, wyznaniowym, politycznym i etnicznym oraz prób przezwyciężania kryzysu na rzecz dialogu w poszczególnych miejscach i okolicznościach.

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Grupa Mowa Żywa, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr Leszek Buller - dyrektor Centrum Projektów Europejskich, Warszawa
  • Zbigniew Gluza - założyciel i prezes Ośrodka "KARTA", Warszawie
  • Tatevik Hakobyan - Republikańska Rada Kobiet (NGO), Erywań
  • Kamil Kamiński - Prezes Fundacji Przestrzeń Wspólna, Warszawa
  • Larisa Suleymanova - uchodźczyni z Czeczeni mieszkająca w Polsce. Obecnie tłumaczka w Fundacji Różnosfera

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa

 • S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo militarne i konflikty zbrojne w Europie Wschodniej
  Moderator:
  dr Jakub Olchowski – Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • dr Jewhen Mahda - Biuro Przeciwdziałania Wojnie Hybrydowej w Kijowie
  • dr hab. Agnieszka Legucka (Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
  • prof. Hryhorij Perepełycia - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
  • Gieorgij Tarchan-Mourawi - Instytut Polityki Publicznej w Tbilisi
  • dr hab. Ireneusz Topolski - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Partner panelu:
  Centrum Europy Wschodniej UMCS

 • S7D
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  Panel dyskusyjny: Polski sektor pozarządowy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego
  W ramach proponowanego panelu zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi niższego szczebla w zakresie wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawione zostaną wdrożone przedsięwzięcia w zakresie przejrzystości pracy administracji publicznej, e-administracji oraz samorządności obywatelskiej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie w okresie ostatnich 10 lat przez przedstawicieli współpracujących z samorządami i organizacjami pozarządowych krajów Partnerstwa Wschodniego. Panel będzie miał charakter praktycznych debat.
  Każde państwo w procesach rządzenia powinno uwzględniać partycypację społeczną, która stanowi jeden z podstawowych kryteriów demokratycznej władzy. Bez aktywnego udziału obywateli nie jest możliwym wypracowane dobrze działających mechanizmów uczestnictwa na wysokim poziomie społeczności obywatelskiej w procesach decyzyjnych administracji publicznej. Społeczeństwo obywatelskie istnieje wtedy, kiedy władza jest sprawowana przez naród poprzez swoich przedstawicieli. Będziemy analizować procesy w wybranych krajach, które zaszły społeczeństwach obywatelskich dzięki przekazywaniu najlepszych polskich doświadczeń funkcjonowania państwa w partnerstwie z obywatelami, którzy stanowią społeczeństwo świadome swoich praw i odpowiedzialne za swoje działania. Porozmawiamy również o niezbędnym elemencie jakim jest przejrzyste funkcjonowanie władz publicznych we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, w tym z organizacjami pozarządowymi, opierające się na zasadzie reprezentatywności i pluralizmu. Polskie organizacje, budujące społeczeństwo demokratyczne, wykazały dużą aktywność oraz zdolność do samoorganizacji dla realizacji swoich celów.
  Gruzja, Mołdawia i Ukraina po uzyskaniu w 1991 r. niepodległości wkroczyły na drogę budowy demokracji, co wymagało przeprowadzenie głębokich reform systemowych. Dziś, kiedy już minęło 25 lat od początku okresu przejściowego proces zmian transformacji ustrojowej oraz wzrostu świadomości obywatelskiej wciąż trwają we wszystkich sferach życia politycznego, gospodarczego, publicznego oraz społeczno-kulturowego.
  Celem panelu będzie próba porównania oczekiwań przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych w stosunku do możliwości, które przedstawia polski sektor pozarządowy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego.
  Przedstawione podczas panelu wnioski zostaną opracowane przez zespół ekspertów, a następnie przedstawione w formie rekomendacji podsumowujących Kongres.

  Moderator:
  Natalia Gmurkowska - Prezes Zarządu Centrum Współpracy Polska - Wschód, ekspert Europejskiego Centrum Innowacji, Lublin/Warszawa

  Paneliści:
  • Iryna Ivanochko - Dyrektor Wydziału Kultury i Turystyki Mikołajowskiej Administracji Rejonowej, Mikołajów/Lwów
  • Mykola Krat - analityk Stowarzyszenia Europejski Dialog, Lwów
  • Yuryy Sas - ekspert ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie, Kijów
  • Małgorzata Kolary-Woźniak - Prezes Zarządu Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o., Lublin

  Partner panelu:
  Centrum Współpracy Polska-Wschód

 • S7B
  RELACJE BIZNESOWE
  Panel dyskusyjny: Narzędzia wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Lublina
  W ocenie ekspertów branżowych Lublin jest uważany za miasto atrakcyjne do lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jeśli chcemy skutecznie pozyskiwać nowych inwestorów, to sama atrakcyjność miasta z pewnością nie wystarczy. W tym celu niezbędna jest skuteczna polityka wspierania przedsiębiorczości. Jakie są narzędzia wspomnianego wsparcia w Lublinie? W jakim stopniu są one efektywne i skuteczne? Czy w Lublinie istnieje spójna strategia wspierania przedsiębiorczości przez różne podmioty? Jak tę politykę oceniają firmy, które otworzyły działalność gospodarczą w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej? Na te i inne pytania pomogą znaleźć odpowiedź uczestnicy panelu pt. „Narzędzia wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Lublina”, organizowanego w ramach linii „Relacje biznesowe”, podczas V Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

  Moderator:
  dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Anna Prończuk-Omiotek - Netrix Group Sp. z o.o.
  • Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker - Kierownik Katedry Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej
  • Jan Danilczuk - Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii w Lublinie
  • Robert Bronisz - Dyrektor Zakładu, ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.
  • Tomasz Małecki - Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
  • Mariusz Rudzki - Kierownik Oddziału Promocji Handlu i Inwestycji w Departamencie Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie


 • S7C
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w przestrzeni publicznej - doświadczenia i wyzwania
  Korzystanie przez mniejszości narodowe i etniczne z pełni praw obywatelskich uzależnione jest z jednej strony od gwarancji prawnych, z drugiej zaś od atmosfery społecznej i stosunku społeczeństwa większościowego wobec mniejszości. Swoistym „testem” dla oceny realnej sytuacji mniejszości może być analiza, na ile mniejszości narodowe i etniczne w pełni funkcjonują w przestrzeni publicznej. To funkcjonowanie mniejszości w przestrzeni publicznej dokonuje się (lub nie) w różnych wymiarach: poczynając od otwartego deklarowania przynależności do mniejszości, poprzez obecność mniejszości w życiu kulturalnym, nazewnictwo ulic, uwzględnianie faktu istnienia mniejszości w działalności instytucji publicznych (szczególnie kulturalnych i oświatowych), możliwość publicznego używania języka mniejszości i manifestowanie swoich tradycji, dostrzeganie dziedzictwa kulturowego mniejszości w ekspozycjach muzealnych i publikacjach, kończąc na przedstawicielstwie politycznym mniejszości. Ograniczanie obecności mniejszości w przestrzeni publicznej jest ważnym symptomem redukowania ich praw obywatelskich. Zjawisko to zaczyna być obecnie dostrzegalne w Polsce i jest wynikiem otwartych działań środowisk radykalnych i zmieniającej się atmosfery społecznej.

  Moderator:
  prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Politologii UMCS

  Paneliści:
  • Mariola Abkowicz – przedstawicielka mniejszości karaimskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (KWRiMNiE), przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich
  • Rafał Bartek – współprzewodniczący KWRiMNiE, przedstawiciel mniejszości niemieckiej w KWRiMNiE, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
  • Mirosława Kopystiańska – przedstawicielka mniejszości łemkowskiej w KWRiMNiE
  • dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w KWRiMNiE, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Ludomir Molitoris – przedstawiciel mniejszości słowackiej w KWRiMNiE, sekretarz Towarzystwa Słowaków w Polsce

  Partner panelu:
  Towarzystwo Ukraińskie
  Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 15:50 - 18:50
  Wydarzenie towarzyszące:
  Zwiedzanie Lublina i miejskich instytucji kultury

  Miejsce: Trybunał Koronny, Rynek 1 (zbiórka przed wejściem)
  W programie zwiedzanie Pracowni Kultury Maki, Dzielnicowego Domu Kultury Węglin, Centrum Kultury, objazd zabytkowym autobusem „Gutek”.

  Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Zapisy na zwiedzanie w Rejestracji od czwartku 29.09.
 • 16:45 - 17:00
  C2/C7
  Przerwa na kawę
 • 17:00 - 18:30
  S7A
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Reforma samorządu lokalnego w Ukrainie: pierwsze osiągnięcia
  W ramach dyskusji panelowej przewidziane są: prezentacja pierwszych wyników reformy, pokazanie osobliwości realizacji reformy w poszczególnych regionach, określenie oczekiwanych perspektyw na najbliższe lata oraz prezentacja zespołu koordynatorów regionalnych Biur Reform.

  Moderator:
  Serhij Jackowski - koordynator Chmielnickiego Biura Reform

  Paneliści:
  • Julia Mołodożen - koordynatorka Odeskiego Biura Reform
  • Iryna Kudryk - koordynatorka Czernihowskiego Biura Reform
  • Andrij Bryń - koordynator Lwowskiego Biura Reform


 • S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Europejski Uniwersytet Wschodni
  Panel „Europejski Uniwersytet Wschodni” podsumuje rezultaty projektu zrealizowanego przez Miasto Lublin w ramach Programu Erasmus+. Będzie miejscem dzielenia się doświadczeniami pomiędzy uczelniami zaangażowanymi w projekt na temat migracji studentów z państw Partnerstwa Wschodniego, ich motywów podjęcia edukacji wyższej za granicą, ich oceny edukacji w swoich krajach i w innych krajach europejskich, sposobów tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla studentów z państw Partnerstwa Wschodniego oraz narzędzi wzmacniania umiędzynarodowienia uczelni.

  Poruszane zagadnienia:
  • Partnerstwo strategiczne miasta i uczelni na przykładzie „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”
  • Studiowanie za granicą – prezentacja wyników badań obecnych i przyszłych studentów oraz istniejących rozwiązań i dobrych praktyk
  • Kształtowanie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych – prezentacja nowych kierunków studiów
  • Dobre praktyki i lekcje na przyszłość
  • Międzynarodowy transfer wiedzy – doświadczenie dzielenia się wiedzą przez uczelnie zagraniczne
  • Sieciowanie współpracy miasta z uczelniami – doświadczenia i perspektywy

  Moderator:
  Marta Jędrych – Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • doc. Inż. Ľubica Černá - Wydział Pedagogiczny Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku
  • dr Jakub Olchowski - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Agneta Lisauskienė - Kierownik Biura ds. Mobilności Międzynarodowej i Studentów, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie
  • Małgorzata Wilczyńska - Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej
  • dr Joanna Bielecka-Prus – Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej i Badań Nad Migracjami, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Marzena Kruk – Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej i Badań Nad Migracjami, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Tomasz Sieniow - Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Dr inż. Mariusz Skwarczyński – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska


 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Pamięć pogranicza
  Panel „Pamięć pogranicza” będzie poświęcony różnym regionom pogranicza kulturowo-etnicznego, jego dziedzictwu, obciążeniom wynikającym z odmiennych narracji historycznych, ale i możliwym, jak i sprowadzonym działaniom na rzecz porozumienia lokalnego i swoistych terenów przygranicznych. Porozmawiamy o potencjale płynącym z bogactwa różnorodności i przenikania się rozbieżnych tożsamości.

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Grupa Mowa Żywa, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr Ołeksandr Bojczenko - krytyk literacki, pisarz, Czerniowce
  • Alina Dzeravianka - aktywistka społeczna z Fundacji Rozwoju Twierdzy Brześć, Brześć
  • Wanda Kościa - reżyserka, scenarzystka, dziennikarka BBC, Londyn
  • Aleksander Suhak - trener, koordynator projektów edukacyjnych, Fundacja Borussia, Olsztyn

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa

 • S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo informacyjne i kulturowe państw Europy Wschodniej
  Bezpieczeństwo informacyjne państwa i społeczeństwa w obliczu wojen nowego typu nabiera istotnego znaczenia. Działania skierowane na oddziaływanie bądź niszczenie systemów informacyjnych państw Europy Wschodniej zagrażają ich bezpieczeństwu, ponieważ pozwalają przeciwnikowi m.in.: na manipulowanie opinią wewnętrzną i międzynarodową, podsycanie i podtrzymywanie nastrojów separatystycznych.
  W celu zachowania swoich wpływów w Europie Wschodniej, a także by pozostać liczącym się graczem w polityce międzynarodowej, Federacja Rosyjska stosuje wiele zróżnicowanych instrumentów. Przykładem jest tzw. „Russkij Mir” – koncepcja funkcjonująca i realizowana w wielu, przenikających się płaszczyznach. Służy ona ideologicznemu uzasadnianiu rosyjskiej dominacji w Europie Wschodniej, przy czym niebagatelne znaczenie ma tu czynnik kulturowy. W szerszej perspektywie „Russkij Mir” służy także realizacji geopolitycznych interesów Rosji.

  Moderator:
  prof. dr hab. Iwona Hofman, Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • prof. dr hab. Igor Barygin - Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt-Petersburg
  • doc. dr Ołena Dobrzhanska - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
  • dr Eleonora Kirwiel - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. Mychajło Nahorniak - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku
  • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan - Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

  Partner panelu:
  Centrum Europy Wschodniej UMCS

 • S7D
  SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
  Panel dyskusyjny: Watchdog - organizacje strażnicze i wymiana doświadczeń
  Moderator:
  Krzysztof Jakubowski - Prezes Zarządu Fundacji Wolności, Lublin

  Paneliści:
  • Alina Czyżewska - współzałożycielka i liderka ruchu Ludzie dla Miasta, członkini Sieci Watchdog, Gorzów Wielkopolski
  • Jan Niedośpiał - Członek Zarządu Fundacji Stańczyka, Kraków
  • Iryna Shvets – Sieć aktywistów społecznych OPORA, Lwów

  Partner panelu:
  Fundacja Wolności

 • S7B
  RELACJE BIZNESOWE
  Panel dyskusyjny: 20 lat członkostwa Polski w OECD w kontekście perspektyw dla Europy Wschodniej
  Dwadzieścia lat po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w OECD, organizacja ta i jej wpływ na kształt i zakres przemian gospodarczo-systemowych w Polsce pozostają niedocenione; w podobny sposób zresztą, jak wpływ OECD na procesy reform w krajach ościennych, w tym na Ukrainie. Biorąc pod uwagę przemiany gospodarcze i polityczne w szerszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i aspiracje wielu państw regionu związane z uzyskaniem członkostwa w OECD niezbędne jest zrozumieć potencjalny wpływ OECD na przemiany w tychże krajach. Celem niniejszego panelu jest (i) z jednej strony refleksja nad wpływem członkostwa Polski w OECD w nadawaniu kierunku, kształtu i dynamiki procesu transformacji systemowej w naszym kraju; (ii) z drugiej strony dyskusja na temat możliwości wykorzystania członkostwa Polski w OECD w celu emulacji doświadczeń i ekspertyzy Polski aby wspierać proces reform gospodarczych i społecznych w krajach ościennych, np. na Ukrainie.

  Moderator:
  dr Anna Visvizi – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

  Paneliści:
  • Maciej Fałkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  • prof. Katarzyna Żukrowska – Dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa
  • Vasyl Myroshnychenko – Professional Government Initiative, Ukraine Crisis Media Center w Kijowie

  Partner panelu:
  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

 • S7C
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Wzrost nastrojów nacjonalistycznych zagrożeniem dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
  W Polsce obserwuje się wzrost nastrojów ksenofobicznych, nacjonalistycznych i rasistowskich. Przejawia się to między innymi we wzmożonej aktywności środowisk radykalnych: aktach przemocy symbolicznej i fizycznej. Wpływ na to ma szereg zjawisk, w tym dyskusja o uchodźcach z Bliskiego Wschodu i Afryki. Do Polski migrują przedstawiciele licznych narodów: setki tysięcy Ukraińców szukają pracy i wykształcenia, tysiące osób z Europy Wschodniej starają się o azyl. Powiększa się w ten sposób liczebność mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – społeczności, które często padają ofiarą przemocy ze strony radykałów.
  Paneliści zastanowią się między innymi, przed jakimi wyzwaniami stoimy w tym kontekście jako społeczeństwo obywatelskie, media i państwo, jak rozwiązać problem wzrostu nastrojów nacjonalistycznych oraz jakie są jego przyczyny.

  Moderator:
  Zbigniew Rokita - dziennikarz, sekretarz redakcji „Nowej Europy Wschodniej”, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”

  Paneliści:
  • Anna Dąbrowska - prezeska Stowarzyszenia "Homo Faber"
  • dr hab. Andrzej Szeptycki - Instytut Stosunków Międzynarodowym Uniwersytetu Warszawskiego
  • Piotr Tyma - prezes Związku Ukraińców w Polsce

  Partner panelu:
  Nowa Europa Wschodnia

 • S6
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Ukraina na drodze do europeizacji: ćwierć wieku osiągnięć i impasów
  Proklamacja niepodległości Ukrainy nierozerwalnie związana była z hasłem powrotu do europejskich korzeni, przypominania demokratycznych wartości wyrastających z historycznej tradycji. W ciągu ćwierćwiecza w państwie utrwalały się oligarchiczne rządy odwołujące się do europejskiej retoryki. Obecnie państwo przeżywa głęboki kryzys, wynikający m.in. z braku dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego i rozdźwięku wewnętrznego.

  Moderator:
  dr hab. Włodzimierz Osadczy - Dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Centrum UCRAINICUM

  Paneliści:
  • prof. Iryna Biskub - Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesii Ukrainki, Łuck
  • dr Oleh Sawczuk - Instytut Analiz Polityki Państwowej i Regionalnej w Łucku
  • prof. Andriej Melkow - prezes Instytutu Współczesnych Badań Humanistycznych w Moskwie
  • dr Beata Piskorska - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • dr hab. Mieczysław Ryba - Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Partner panelu:
  Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Centrum UCRAINICUM

 • Wydarzenie towarzyszące:
  Wernisaż "Ukraiński ZRIZ" (Ukrajins’kyj Zriz)

  Miejsce: Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1 (główny hol)
  Organizator: Fundacja TransKultura, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
  Ukrajins’kyj Zriz, czyli Ukraiński Przekrój to obraz ukraińskiej sztuki współczesnej powstały z przecięcia wielu warstw, ujawniający ukryte oblicze Ukrainy. Poszczególne warstwy: artystyczna, historyczna, społeczna, polityczna pokazują jak różnorodna i wielowątkowa jest najnowsza sztuka powstająca na Ukrainie. W przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie powstała obszerna i reprezentatywna wystawa ukraińskiej sztuki współczesnej – malarstwo, rzeźbę, instalacje, performans oraz sztukę mediów cyfrowych zaprezentuje kilkudziesięciu artystów z całej Ukrainy.

  Ukrajins’kyj Zriz: Przeobrażenia III Triennale Ukraińskiej Sztuki Współczesnej zorganizowane zostało pierwotnie w ramach programu Wrocław-Lwów Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, w kwietniu 2016. Druga odsłona wydarzenia, która odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w terminie 30 września – 30 października 2016

 • Wydarzenie towarzyszące:
  Warsztat: Turystyka kulturowa na pograniczu Polski, Ukrainy i Białorusi - perspektywa lokalna

  Miejsce: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21
  Organizator: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
  Warsztat nieodpłatny.

  Organizator:
  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • 18:30 - 19:30
  S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Polska w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa Europy Wschodniej w warunkach dekompozycji ładu europejskiego
  W ukształtowanym po upadku Związku Radzieckiego nowym systemie bezpieczeństwa Europy Wschodniej szczególną rolę odgrywa Polska, której wschodnia granica jest jednocześnie wschodnią granicą NATO i UE. Przystąpienie Polski do europejskich i euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa wpłynęło stabilizująco na sytuację geopolityczną w Europie Wschodniej. Doświadczenia Polski w okresie zmian systemowych służą przykładem transformacji dla państwa Partnerstwa Wschodniego, także w procesie ich integracji z Unią Europejską i Paktem Północnoatlantyckim. Polityka Rosji wobec Gruzji (2008) i Ukrainy (2014-2015) stanowi przykład pogwałcenia norm prawa międzynarodowego, prowadząc do dekompozycji systemu stosunków międzynarodowych, opartych o suwerenność państw. Działania Federacji Rosyjskiej stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko Europy Wschodniej, ale całego kontynentu. Pozycja i potencjał Polski oraz znaczenie w strukturach europejskich i euroatlantyckich pozwala jej na odgrywanie istotnej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa Europy Wschodniej.

  Moderator:
  prof. Marek Pietraś – Prodziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • prof. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii UMCS
  • dr hab. Jerzy Garbiński – Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. Jurij Makar - Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza
  • prof. Markijan Malski – były ambasador Ukrainy w Polsce, Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki
  • dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w KWRiMNiE, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Centrum Europy Wschodniej UMCS
 • 20:00 - 21:00
  S1
  Wydarzenie towarzyszące:
  "Trudna pamięć" - pokaz filmu Wojciecha Walkiewicza
  Reżyseria, scenariusz: Wojciech Walkiewicz, Warsza, 26 min.

  Młodzi Polacy i Ukraińcy wspólnie zbierają relacje świadków mordu i ratunku wśród Ukraińców ratujących Polaków w okresie czystek etnicznych prowadzonych przez OUN–UPA w latach 1943–1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
  Moi bohaterowie szukają nie tylko szlachetnych postaw wśród Ukraińców, ale też wśród Polaków ratujących Ukraińców w czasie akcji odwetowych i wysiedleńczych. Projekt ruszył w 2012 r. - na rok przed obchodami 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Studenci z Polski i Ukrainy spotykali się najpierw na seminariach naukowych z udziałem historyków i ekspertów z Polski i Ukrainy. Podczas prowadzonych tam warsztatów zdobyli praktyczną umiejętność nagrywania wywiadów biograficznych i wyruszyli na badania terenowe na Wołyniu. Początkowo mało kto wierzył w powodzenie tego projektu. Nikt przecież nie mógł zagwarantować, że ktokolwiek ze świadków zechce rozmawiać ze studentami. Tymczasem młodzi ludzie pracują już kolejny rok, a archiwum projektu dysponuje dziś ponad 200 relacjami i wciąż zapełnia się kolejnymi. Pomysłodawczynią i organizatorką tego przedsięwzięcia jest Aleksandra Zińczuk.

  W sierpniu 2013 zrobiłem zdjęcia na Wołyniu, a w listopadzie 2013 towarzyszyłem z kamerą polsko-ukraińskiej grupie wolontariuszy zbierających relacje świadków na terenie Galicji Wschodniej.
 • 08:30 - 09:00
  R
  Rejestracja - punkt informacyjny
 • 09:00 - 10:30
  S7B
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Dobrowolne łączenie hromad w Ukrainie: hamulec dla decentralizacji?
  Polski trójstopniowy model reformy terytorialnej stał się punktem odniesienia dla podziału administracyjnego i terytorialnego w Ukrainie. W 2015 roku w Ukrainie został rozpoczęty proces decentralizacji - 159 społeczności lokalnych dobrowolnie zostało połączonych w gromady (około 10% prognozowanej ogólnej liczby). Obwody lwowski i tarnopolski są wśród liderów, a powiat Sambor - liderem wśród rejonów (8 gromad, co stanowi 50% wszystkich gromad). Pierwsze zjednoczone gromady otrzymały rozszerzone pełnomocnictwa/uprawnienia oraz preferencje ze strony państwa. W 2016 roku proces ten niestety został spowolniony. Co było przyczyną tego typu sytuacji?
  Celem dyskusji jest odpowiedź na pytanie, co było przyczyną błędów, które zostały popełnione w Ukrainie w oparciu o diagnozę wyrażoną przez Jerzego Regulskiego „W celu możliwości wdrożenia reformy decentralizacji, Ukraina powinna zniszczyć pięć monopolów: polityczny, hierarchiczny, administracyjny, finansowy oraz monopol własności".

  Мoderator:
  dr Oleksandr Sofiy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europejski Dialog, Kierownik Programu Analitycznego, Lwów

  Paneliści:
  • Taras Baranecki – analityk Stowarzyszenia Europejski Dialog
  • Wiktor Lytwynczuk – Dyrektor Biura Reform w obwodzie Tarnopolskim
  • Witaliy Kimak – Przewodniczący Rady Rejonu Samborskiego
  • Paweł Prokop – Fundacja Inicjatyw Menadżerskich

  Partner panelu:
  Stowarzyszenie "Europejski Dialog"

 • S7A
  DECENTRALIZACJA KULTURY
  Panel dyskusyjny: Wspieranie kapitału społecznego w kreowaniu kultury i wprowadzaniu realnych zmian w rozwoju miasta i regionu
  Potencjał społeczny (aktywiści, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe) pełni kluczową rolę w kreowaniu kultury. Jego działania realnie wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój miasta i regionu. Jak odkrywać, wspierać i pomnażać inicjatywy oddolne i niesformalizowane? W jaki sposób władze samorządowe, regionalne i krajowe powinny wspierać inicjatywy oddolne? Jak budować zaufanie do instytucji publicznych i otwierać miejskie przestrzenie na potrzeby lokalne?

  Moderator:
  Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, Warszawa

  Paneliści:
  • Yaroslav Belinskyi – Kongres Aktywistów Kultury, Kijów
  • Tom Fleming - Creative Consultancy, Londyn
  • Michał Karapuda - Dyrektor Wydziału Kultury, Urząd Miasta Lublin
  • dr Tomasz Kukołowicz - Zastępca Kierownika działu badań Narodowego Centrum Kultury, Warszawa
  • Ryszard Michalski - Prezes Stowarzyszenia TRATWA, Olsztyn
  • Oleksandr Vynogradov - Izolyatsia, Donieck/Kijów


 • S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Poza formalnymi granicami – o edukacji młodzieży
  Czym jest edukacja pozaformalna i jaka jest jej rola w edukacji młodzieży? Jak edukacja pozaformalna służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego? Jak w praktyce wygląda współpraca pomiędzy organizacjami/ instytucjami w zakresie pozaformalnej edukacji młodzieży? W trakcie panelu wraz z zaproszonymi gośćmi poszukamy odpowiedzi między innymi na te pytania, jak również pokażemy dobre praktyki działań z zakresu edukacji pozaformalnej.

  Moderator:
  Dariusz Figura - Fundacja Teatrikon, Lublin

  Paneliści:
  • Aleksandra Franczak - regionalna konsultantka Programu Erasmus+: Młodzież
  • Nataliya Yakovlyeva – współzałożycielka i menadżer projektowy Fundacji charytatywnej „Charkiw z toboju!”, członkini „Team Europe”
  • Mateusz Małyska – prezes Fundacji Sempre a Frente, Lublin
  • Klim Kedrik - magistrant Wydziału Politologii UMCS, Mińsk
  • dr Anna Buriak - Wydział Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Instytut Edukacyjno-Badawczy Technologii Biznesu "Ukraińska Akademia Bankowości", Państwowy Uniwersytet w Sumach
  • Mykhailo Lazarev – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Charkowa

  Partner panelu:
  Fundacja Sempre a Frente
  Fundacja Teatrikon

 • S7D
  POMOC HUMANITARNA
  Panel dyskusyjny: Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy
  Podczas panelu zostaną zaprezentowane zostaną dobre praktyki i doświadczenia przekazywania pomocy humanitarnej. Eksperci będą dyskutować nad problemami instytucjonalnymi, prawnymi, psychologicznymi i innymi. Spróbujemy również znaleźć odpowiedź na podstawowe pytanie: dlaczego udzielamy wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu na wschodnich terenach Ukrainy? Wreszcie postaramy się zaproponować rozwiązania co należy zmienić, poprawić, wprowadzić, usprawnić w relacjach pomiędzy partnerami przekazującymi i otrzymującymi pomoc humanitarną.

  Moderator:
  Marta Drabczuk - koordynatorka Programu "Razem z Ukrainą"

  Paneliści:
  • Svitlana Olieinikova - Ukraińska Fundacja Przemian Społecznych, Kijów
  • Volodymyr Kryvovych - Organizacja Charytatywna „Wołyń 2014”, Łuck
  • ks. Stefan Batruch - Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
  • Bogdan Łukasik - Prezes Modern Expo S.A.. Lublin
  • Jan Fedirko - członek Zarządu Fundacji Niepodległości, Lublin
  • Agnieszka Gąsior- Mazur - Prezes Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu, Lublin

  Partner panelu:
  Program "Razem z Ukrainą"

 • S7C
  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
  Panel dyskusyjny: Transport publiczny - transport intermodalny jako szansa na odkorkowanie miast
  Szybki i komfortowy transport publiczny w mieście powinien być podstawowym sposobem przemieszczania się mieszkańców. Zjawisko suburbanizacji oraz duża liczba osób docierających do miast z sąsiednich gmin jest przyczyną korków i problemów ze sprawnym poruszaniem się. Inwestycje w tabor, informację pasażerską, wydzielone pasy autobusowe, ale także rozwój podróży z przesiadkami (park and ride, bike and ride) lub car-pooling (wspólne podróże samochodem) stanowią duże wyzwanie, ale i szansę na zmianę nawyków transportowych mieszkańców.

  Moderator:
  Aleksander Wiącek - Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Transsportu Miejskiego w Lublinie
  • Nazar Rogiv - Dyrektor Wydziału Polityki Infrastrukturalnej, Urząd Miasta Iwano-Frankiwsk
  • Sergii Jakovenko - Dyrektor Wydziału Transportu i Telekomunikacji Urzędu Miasta Sumy


 • S1
  TURYSTYKA
  Panel dyskusyjny: Rola rzek w rozwoju przestrzennym z uwzględnieniem tradycji i historii miasta
  Część A: Rzeki - zapomniane źródła tożsamości
  Większość miast odwróciła się od nich. Zaciera się pamięć historii, bezpowrotnie giną opowieści i legendy związane z rzekami. Ich sieć kształtowała naszą cywilizację, od niepamiętnych czasów stanowiąc rdzenie osadnictwa, szlaki handlu i obiegu kultury. Dziś zapomniane, zanieczyszczone, odgrodzone wałami, płyną ukryte pod ziemią.

  Moderator:
  Agata Makuch - kierownik referatu ds. turystyki, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Paweł Dudko - Architektura Efemeryczna - rewitalizacja rzeki Poltvy we Lwowie, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
  • Przemysław Daca - Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej

  Część B: Szlaki wodne jako element promocji dziedzictwa kulturowego
  Rekreacja wodna to wciąż niedoceniany element aktywnego - wypoczynku oraz sposób na poznanie miasta z innej perspektywy. Wraz z rewitalizacją rzek pojawiają się koncepcje tworzenia nowych szlaków turystycznych oraz innych form aktywnego wypoczynku nad rzeką.

  Moderator:
  Agata Makuch - Kierownik referatu ds turystyki Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Zdzisław Strycharz - doradca prezydenta ds. rewitalizacji doliny Bystrzycy, Lublin
  • Marek Piwowarski - Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły
  • Grzegorz Zawistowski - Sekretarz Rady Programowej Szlaku wodnego im. Króla Stefana Batorego, Liga Morska i Rzeczna, Warszawa


 • S6
  DZIEDZICTWO
  Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a szlaki turystyczne
  Czy potencjał dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej jest w wystarczającym stopniu prezentowany w turystyce? Jak wykorzystywać dziedzictwo kulturowe jako ważny czynnik rozwoju lokalnego? Czy szlaki kulturowe mogą być efektywnym narzędziem wspomagającym rozwój?

  Moderator:
  Monika Tarajko - Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”

  Paneliści:
  • Ruth Ellen Gruber - autorka książek podróżniczych, redaktorka portalu Jewish Heritage Europe, USA/Włochy
  • Janusz Kopaczek - Unia Szlaków „Zachód-Wschód”
  • Oksana Fedorovych - prezes NGO „Turystyczna Asocjacja", Iwano-Frankiwsk
  • Aleś Bieły - organizacja Turystyczna Puszczy Nalibockiej, Białoruś

  Partner panelu:
  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • 10:30 - 10:45
  C7
  Przerwa na kawę
 • 10:45 - 12:15
  S7B
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: 25 lat reform w Polsce: Jakie najlepsze doświadczenia Polski powinna wykorzystać Ukraina?
  W 2015 roku w Ukrainie rozpoczęło się ponad 60 reform, które są określone mianem Planu działań Gabinetu Ministrów Ukrainy na 2016 rok. Dlatego szczególnie dziś lokalne reformy w Ukrainie nabierają niezwykle ważnego znaczenia. U naszych wschodnich sąsiadów obserwujemy zmieniającą się rolę regionów, miast, czy pojawienie się nowych graczy – lokalnych gromad. Podczas debaty porównane zostaną wyniki pierwszych etapów reform w Ukrainie i w Polsce na poziomie lokalnym.
  Celem dyskusji będzie podsumowanie jakie polskie doświadczenia powinna Ukraina wykorzystać w największym stopniu, a jakich ewentualnych błędów można uniknąć.

  Moderator:
  Halyna Lytwyn – Dyrektor Euroregionu Karpaty Ukraina

  Paneliści:
  • Oleksandr Ganushchyn – Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej
  • Wasyl Lozynskyy – Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Rad „Rady Obwodu Lwowskiego”
  • Galina Grabarczuk – Dyrektor Euroregionu Bug
  • Volodymyr Marchenko – Prezes Zarządu Fundacji Era Inicjatyw Menedżerskich

  Partner panelu:
  Stowarzyszenie "Europejski Dialog"

 • S7A
  DECENTRALIZACJA KULTURY
  Panel dyskusyjny: Społeczna odpowiedzialność biznesu – współpraca biznesu i samorządu w tworzeniu wspólnych instrumentów wspierających rozwój aktywności kulturowej
  Przedstawiciele biznesu, władz samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych wspólnie zastanowią się nad tworzeniem instrumentów wspierających rozwój kultury. Pokażemy dobre praktyki w tym obszarze i zastanowimy się w jaki sposób możemy włączyć biznes w długofalowe programy wsparcia kultury.

  Moderator:
  Aleksander Pałasiński – Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

  Paneliści:
  • Magdalena Kąkolewska - Prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, Sopot
  • Roman Malynovskyi - menedżer kultury, pisarz, tłumacz i wydawca, członek organizacji „Tepłe Misto”, kurator rezydencji artystycznych w Iwano-Frankiwsku
  • Igor Mamus - Artystyczne Stowarzyszenie „Koza”, Tarnopol
  • Hanna Nowak-Radziejowska - producentka i scenarzystka projektów kulturalnych
  • dr Iryna Kytsyuk - Wydział Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Zarządzania Projektami, Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Lesii Ukrainki, Łuck
  • Agnieszka Wojciechowska - Warsztaty Kultury, Lublin


 • S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Młodzi naukowcy w Europie Środkowo-Wschodniej
  Panel poświęcony sytuacji zawodowej środowiska naukowego w państwach Europy Środkowej i Wschodnie z szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodych naukowców. Przedmiotem dyskusji będą modele rozwoju kariery młodych naukowców w regionie,finansowanie badań naukowych i szkolnictwa wyższego, dostęp młodych naukowców do międzynarodowej współpracy badawczej i dydaktycznej, problemy młodych naukowców z Europy Wschodniej i Środkowej na globalizującym się rynku badań naukowych, ocena międzynarodowych programów wsparcia dla tych młodych naukowców oraz zjawiska „brain drain”. Uczestnicy panelu dyskutować będą o swoich doświadczeniach zawodowych w środowiskach naukowych regionu, barierach w rozwoju zawodowym, pomysłach na większy sukces zawodowy i propozycjach reformy sektora badawczego.

  Moderator:
  dr Monika Szkarłat - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • dr Marcin Grabowski - Katedra Entomologii Stosowanej, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • dr hab. Paweł Frankowski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr hab. Michał Łuszczuk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Badań Polarnych PAN
  • Sergiy Gerasymchuk - Grupa Badawcza Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa, Kijów


 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Ocaleni i ocalający
  Panel „Ocaleni i Ocalający” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat bezinteresowności osób ratujących życie Żydów w czasie okupacji niemieckiej na terenie Polski. Wskazane zostaną możliwości upamiętnienia nieznanych bohaterów, obywateli Polski oraz osób odznaczonych medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Na wstępie spotkania spróbujemy nakreślić ideę sprawiedliwości w chrześcijańskim kręgu cywilizacyjno-kulturowym, mentalności poszczególnych grup społecznych i ich związków na tle lokalnych tradycji w kontekście historycznym. W poszczególnych wypowiedziach rozmówcy odniosą się do skutecznych sposobów promowania postaw brania odpowiedzialności za życie, jak i dobro wspólne, zasadę solidarności ludzkiej. Zostaną wskazane zagrożenia podejmowania wielkiego ryzyka w czasie Holokaustu. W czasie panelu będzie mowa również o zagadnieniach związanych z motywacją oraz terrorze towarzyszącym odważnym postawom Polaków. Osobnym ważnym wątkiem będzie tematyka wzajemnej pomocy Ukraińców i Polaków w okresie okupacji oraz zbrodni wołyńsko-galicyjskiej (m.in. potocznie zwani"sprawiedliwi" Ukraińcy ).

  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Grupa Mowa Żywa, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr Patrycja Dołowy - Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  • prof. Aleksandra Hnatiuk - Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów
  • dr Leon Popek - Instytut Pamięci Narodowej, Lublin
  • dr hab. Adam Kopciowski - Zakład Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Grupa Mowa Żywa

 • S7D
  POMOC HUMANITARNA
  Panel dyskusyjny: Wsparcie rozwojowe
  Debata panelowa będzie dotyczyła roli współpracy rozwojowej w stosunkach polsko-ukraińskich. Czy doświadczenia polskie są potrzebne Ukrainie? Jakie dobre praktyki, wiedzę, doświadczenia ze wspólnie realizowanych projektów może Polska przekazać? Jak wsparcie ze strony polskiej wpływa na przemiany i reformy na Ukrainie? Jak jest odbierane przez Ukraińców?

  Moderator:
  Michał Wójcik - Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

  Paneliści:
  • Marek Kuberski - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej
  • Oleg Lewczenko - Winnickie Biuro Reform Stowarzyszenia miast Ukrainy
  • Dmytro Lubinets - deputowany Werchownej Rady, Kijów
  • Bogdan Łukasik - Wice Przewodniczący Lubelskiego Klubu Biznesu

  Partner panelu:
  Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
  Program "Razem z Ukrainą"

 • S7C
  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
  Panel dyskusyjny: Dobre praktyki w zakresie realizacji polityki rowerowej i pieszej
  Lublin od kilku lat intensywnie rozwija infrastrukturę rowerową i system wypożyczalni roweru miejskiego, a od niedawna również wzmacnia działania na rzecz pieszych. Dokumenty strategiczne tj. standardy rowerowe i polityka rowerowa, a także przygotowywane lubelskie standardy infrastruktury pieszej, pomagają kreować skuteczną politykę, która zachęca mieszkańców do korzystania z roweru jako środka transportu, a także zwiększa wagę ruchu pieszego jako najbardziej naturalnego w nowoczesnym mieście. W czasie panelu omówione zostaną wybrane rozwiązania i działania na rzecz rowerzystów i pieszych, które skutecznie mogą być wdrażane u partnerów z innych krajów, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, z którymi Lublin od kilku lat rozwija współpracę.

  Moderator:
  Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki pieszej i rowerowej, przewodniczący Zespołu Aktywnej Mobilności

  Paneliści:
  • Sebastian Pawłowski - Kanclerz Bractwa Rowerowego, Radom
  • Łukasz Sobótka - grupa Pieszy Lublin
  • Viktor Zagreba - Stowarzyszenie „Vision Zero”, współzałożyciel i przewodniczący corocznej międzynarodowej konferencji Veloforum, członek zarządu Stowarzyszenia Inteligentnych Systemów Transportowych Ukrainy
  • Nazar Rogiv - Dyrektor Wydziału Polityki Infrastrukturalnej, Urząd Miasta Iwano-Frankiwsk


 • S1
  TURYSTYKA
  Panel dyskusyjny: Młodzi w Mieście. Turystyka jako styl życia
  Standardowe formy zwiedzania miasta przestały spełniać oczekiwania młodzieży w dzisiejszych czasach. Młodzi ludzie pragną poznać miasto z innej strony, tej mniej oczywistej, poznać miejsca, historie, których nie znajda w przewodnikachю Podczas panelu dowiemy się czy turystyka może stać się stylem życia.

  Moderator:
  Agata Makuch - kierownik referatu ds. turystyki, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Bartłomiej Janicki - Biuro Turystyki Miejskiej - We love Warsaw
  • Khrystyna Martynyak, koordynator projektu "Night in Lviv", kierownik sektora promocji międzynarodowej Wydziału promocji Urzędu Miasta Lwów – poprawić na stronie
  • Joanna Ufnalska ze Stowarzyszenia topografie.pl
  • Dominika Jakubowska - Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski


 • S6
  DZIEDZICTWO
  Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a nowe media
  Podejście do dziedzictwa kulturowego w ostatnich latach zmieniło się w sposób znaczący, między innymi dzięki technologiom informacyjno-komunikacyjnym, dającym możliwość dostępu oraz wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego. Technologie umożliwiają digitalizację, archiwizację i popularyzację wiedzy z obszaru dziedzictwa. Zmienia się proces udostępniania oraz upowszechniania zasobów dziedzictwa, jak również ich późniejsze użytkowanie przez szeroką, zróżnicowaną publiczność.
  Podczas panelu zastanowimy się na kierunkami i sposobami wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii.

  Moderator:
  Joanna Zętar - Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

  Paneliści:
  • prof. Mikola Bevz - Politechnika Lwowska
  • dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Bartłomiej Kwiatkowski - p.o. Kierownika Katedry Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – Politechnika Lubelsk

  Partner panelu:
  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • 12:15 - 13:15
  C5
  Przerwa na obiad
 • 13:15 - 14:45
  S7A
  DECENTRALIZACJA KULTURY
  Panel dyskusyjny: Edukacja kulturalna - wyzwania i zmiany przed którymi stoją instytucje kultury
  Przestrzeń do dyskusji dla przedstawicieli miejskich instytucji kultury (domy kultury, biblioteki, galerie). Dlaczego edukacja kulturalna jest tak ważna w obecnych czasach? Jak sprawić by oferta miejskich instytucji była kompleksowa, dostępna i odpowiadała na potrzeby mieszkańców? Jak dostosować nasze instytucje do zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych?

  Moderator: Ewa Zbroja – Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

  Paneliści:
  • Vahe Budumyan - organizacja pozarządowa Utopiana.am, Erywań
  • Anna Michalak-Pawłowska - Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. edukacji kulturalnej
  • Vakhtang Tsereteli - Centrum Sztuki Współczesnej Tbilisi
  • Nataliia Zhevago - Projekt Kulturowy, Kijów
  • Elżbieta Wrotnowska-Gmyz – Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Narodowego Centrum Kultury w Warszawie


 • S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Współpraca międzynarodowa szkół średnich
  Panel jest organizowany w odpowiedzi na postulaty w trakcie dyskusji na KIEW 2015 i dotyczy współpracy transnarodowej szkół średnich w Europie Wschodniej i Środkowej na tle globalnych procesów umiędzynarodowienia edukacji. Przedmiotem dyskusji będą m.in. przegląd dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania partnerów a także organizacji i finansowania współpracy szkół średnich, możliwości wykorzystywania środków UE oraz innych środków pomocowych na taką współpracę . Uczestnicy panelu będą dzielić się doświadczeniami z już funkcjonujących programów współpracy w ich instytucjach edukacyjnych.

  Moderator:
  dr Adam Kalbarczyk - Dyrektor Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

  Paneliści:
  • Miroslav Bublík - Czechy
  • Magdalena Kosior-Sychiewicz - Lublin
  • Justyna Stojek - Lublin
  • Lidmyla Kryvchanska - Czerniowce
  • Tadeusz Sławecki - Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie


 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Od kryzysu do wolności
  Panel podsumowujący cała linię, poświęcony fundamentalnym aspektom – duchowym i moralnym – codziennego życia na przestrzeni ostatnich dekad, dawaniu osobistego świadectwa. Swoją tematyką nawiązuje do różnych dróg budowania fundamentalnych wyznaczników godności ludzkiej: wolności i solidarności – w różnym miejscu i czasie. Poruszymy wątek ich roli w procesie kształtowania porządku społecznego oraz etycznego, chcąc unaocznić rangę indywidualnego doświadczenia, wagi zrozumienia i bezpośredniego docierania do podstawowych potrzeb społeczeństwa pogrążonego w kryzysie. To istotne kwestie w skomplikowanym czasie wielopłaszczyznowych przemian społeczne w Ukrainie, jak i szerszym kontekście europejskim. Spróbujemy zastanowić się, jak pomagać innym, jak wychodzić z kryzysu wartości, kryzysu przywództwa i autorytetów, jak budować przestrzeń autentycznego dialogu, mając na względzie przyszłość niepodległych rządów.

  Moderator:
  dr Andrij Saweneć - Lublin

  Paneliści:
  • Zbigniew Bujak - zasłużony działacz "Solidarności", lider społeczny
  • ks. dr Stefan Batruch - Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, Lublin
  • o. Siergiej Dmitriew - Duszpasterz z Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego w Kijowie
  • Grzegorz Gauden - redaktor, Kraków
  • Artem Vitko - Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy

  Wydarzeniu towarzyszy wystawa "Mosty czasu" (Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, 2015) poświęcona wzajemnej pomocy m.in. Ukraińców i Polaków w okresie kolejnych okupacji XX w.

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Grupa Mowa Żywa

 • R
  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
  Wizyta studyjna: Przejazd rowerowy po infrastrukturze rowerowej i pieszej w Lublinie
  Przejazd rowerami po Lublinie w czasie którego pokazane zostaną najlepsze i najciekawsze przykłady rozwiązań z zakresu ruchu rowerowego i pieszego.

  Moderator:
  Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki pieszej i rowerowej, przewodniczący Zespołu Aktywnej Mobilności


 • S1
  TURYSTYKA
  Panel dyskusyjny: Znaczenie lokalnych marek w kreowaniu produktów turystycznych
  Moda na lokalne marki trwa od kilku lat. Młodzi ludzie posiadający wiedzę oraz umiejętności kreują unikalne, lokalne produkty, wykorzystując potencjał miejsca. Podczas konferencji przyjrzymy się czy lokalne marki mogą przyczynić się do powstania interesujących produktów turystycznych.

  Moderator:
  Agata Makuch - kierownik referatu ds. turystyki, Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Katarzyna Sieńko – Fundacja Think Tank Szlaku Jana III Sobieskiego
  • Oksana Fedorovych – prezes „Turystycznej Asocjacji", Iwano-Frankiwsk
  • Aleksandra Kandzia-Ulrych - Wiceprezes Fundacji Giesche Porcelana Śląska
  • Bartosz Małolepszy - Centrum Turystyki Kulturowej Trakt „Brama Poznania”
  • Paulina Kisiel – Centrum Designu Gdynia


 • S6
  DZIEDZICTWO
  Panel dyskusyjny: Dziedzictwo kulturowe a modernizm
  Architektura modernizmu, szczególnie tego późnego – pochodzącego z drugiej połowy XX w., bywa postrzegana jako niechciana pozostałość minionego ustroju politycznego. Jej proste formy, pełne pasmowych przeszkleń czy też linearnych dekoracji nie są odporne na upływ czasu i zaniedbanie. Powoduje to, iż nawet najlepsze projekty budynków użyteczności publicznej, czy też starannie zaprojektowane osiedla mieszkalne, są dziś prawie wyłącznie reliktem minionej epoki. Podczas panelu zostanie postawione pytanie o wartość tej spuścizny architektonicznej. Czy jest ona tylko wspomnieniem PRL-owego budownictwa? A może będąc efektem ludzkiej pracy stanowi ważne, choć wciąż słabo rozpoznane, zarówno w Polsce, jak i całej wschodniej Europie – Dziedzictwo Kulturowe, które należy przyjąć, skatalogować i podać obiektywnej ocenie ze względu na jego walory estetyczne oraz użytkowe.

  Wprowadzenie: pokaz filmów "Nasze Osiedla" oraz "Słoneczne Wzgórza"

  Moderator:
  Izabela Pastuszko - Lubelska Agora Modernizmu

  Paneliści:
  • Alicja Gzowska - Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
  • Hubert Mącik - Miejski Konserwator Zabytków
  • Hubert Trammer – architekt, Warszawa
  • Nataliia Mysak – architekt, Politechnika we Lwowie

  Partner panelu:
  Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
 • 14:45 - 15:00
  C7
  Przerwa na kawę
 • 15:00 - 15:45
  S2
  Przedstawienie rekomendacji wypracowanych podczas KIEW
 • 15:30 - 17:30
  Wydarzenie towarzyszące:
  "Maski" - pokaz filmu Wojtka Walkiewicza oraz spotkanie z gośćmi

  Miejsce: Galeria Artystyczna "Łucjan", ul. Bernardyńska 12
  Organizator: Fundacja Chrońmy Dziedzictwo
  Rozmówcy:
  Wojciech Walkiewicz – artysta, filmowiec
  dr hab. Wacław Pyczek – literaturoznawca, wykładowca KUL

  Opis filmu:
  Wielka Synagoga w Drohobyczu jest największą w Galicji Wschodniej. Artyści z Lublina i Drohobycza wspólnie upamiętniają w tym miejscu "czarny czwartek", czyli 19 listopada 1942 roku oraz śmierć żydowskich mieszkańców miasta.

  Reż. Wojciech Walkiewicz
  Producent: Artur Derlikiewicz
  Lublin-Warszawa, 2015
 • 15:45
  S2
  Oficjalne zamknięcie Kongresu

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję