Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 09:00 - 10:00
  R
  Rejestracja uczestników i kawa

 • R
  Międzynarodowa Giełda Grantodawców
 • 10:00 - 10:30
  S2
  Wręczenie przyznanej miastu Lublin nagrody Rady Europy
  W imieniu miasta Lublin, Prezydent Krzysztof Żuk oraz Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kowalczyk wspólnie odbierą nagrodę od przedstawicieli Rady Europy - Serhii'a Kirala i Andrzeja Wojtyły
 • 10:30 - 10:40
  S2
  Otwarcie Kongresu
  Gości i uczestników przywita Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
 • 10:40 - 11:20
  S2
  Wykład inauguracyjny:
  Krymski wymiar przyszłości Ukrainy i Europy

  Refat Chubarov - polityk, przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich, Ukraina
 • 11:20 - 11:30
  S2
  Przerwa
 • 11:30 - 13:00
  S2
  Panel otwierający:
  Współpraca międzynarodowa jako czynnik stabilizacji i rozwoju Regionu
  Moderator:
  Krzysztof Stanowski - Urząd Miasta Lublin, były Wiceminister Spraw Zagranicznych RP, Polska

  Paneliści:
  • Iurie Bodrug - Ambasador Mołdawii w RP, Mołdawia
  • Margulan Baimukhan - Ambasador Kazachstanu w RP, Kazachstan
  • Jan Piekło - Ambasador RP w Ukrainie, Polska
  • Małgorzata Gosiewska - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych, Polska
  • Bogdan Klich - Senator RP, były Minister Obrony Narodowej RP
  • William Tompson - Dyrektor Eurazjatyckiej Sekcji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Francja
  • Krzysztof Hetman - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polska
  • prof. dr hab. Waldemar Sługocki - Senator RP, zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Polska
 • 13:00 - 14:00
  C5
  Przerwa na lunch
 • 14:00 - 15:30
  S2
  Panel ekspercki:
  Reforma służb drogowych Ukrainy i tworzenie jakościowych połączeń z Polską

  Stanisław Żmijan - Poseł na Sejm RP, Polska
  Sławomir Nowak - szef ukraińskiej agencji drogowej "Ukrawtodor", Polska/Ukraina

 • S1
  SEMINARIUM ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU
  Panel dyskusyjny: Świadczenie sprawnych usług publicznych na poziomie lokalnym
  Wprowadzenie:
  • William Tompson - Dyrektor Eurazjatyckiej Sekcji OECD, Francja
  • Maciej Fałkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polska
  • Marek Kuberski - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polska

  Moderator:
  Gabriela Miranda - Krajowy Menadżer na Ukrainę, Eurazjatycja Sekcja OECD, Francja

  Paneliści:
  Maria-Varina Michalun - kierownik projektu, Sekcja Polityki Rozwoju Regionalnego OECD, Francja

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • S6
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Sieciowanie samorządowej współpracy międzynarodowej
  Moderator:
  Paweł Prokop - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Polska

  Paneliści:
  • Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Polska
  • Viktor Ovcharuk - Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej, Polska
  • Mirosław Żydek - Wójt Gminy Konopnica, Polska
  • Sergiey Poperchnyy - Mer Trembowli, Ukraina
  • Oleksandr Hanushchyn - Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej, Ukraina
  • Bartłomiej Ostrowski - dyplomata, samorządowiec, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej ALDA, Polska
  • Dariusz Wróbel - Przedstawiciel Komitetu Regionów Unii Europejskiej, Burmistrz Opola Lubelskiego, Polska

  Partner panelu:
  Fundacja Inicjatyw Menadżerskich

 • S7A
  INNOWACJE I BIZNES
  Panel dyskusyjny: Przyszłość inteligentnych miast
  Moderator:
  Tomasz Małecki - Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., Polska

  Paneliści:
  • Sebastian Grabowski - Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs Polska S.A., Polska
  • dr inż. Karl Schmidt - Radca handlowy Ambasady Republiki Austrii, Austria
  • Michał Pukacz - Koordynator Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy, Polska
  • Bartek Dominiak - Smart City blogger - www.smartcityblog.pl, Polska
  • Robert Żyśko – Kierownik Referatu ds. strategii i analiz społeczno-gospodarczych w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Partner panelu:
  Konsulat Austrii w Lublinie
  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

 • S7B
  TURYSTYKA
  Panel dyskusyjny: Aktywne zwiedzanie miasta, czyli co wiemy o grach miejskich?
  Моderator:
  Agata Patoleta - Kierownik referatu ds. turystyki Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Edyta Lenart - Prezes Fundacja Questingu, Polska
  • Michał Sieńko – Fundacja Trach, Polska
  • Koleta Miernik - Silver MB, Polska

 • S7C
  NIEMCY-POLSKA-UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - historia
  Wprowadzenie:
  prof. Tomasz Stępniewski - Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Moderator:
  prof. Andrzej Gil - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Paneliści:
  • prof. Klaus Ziemer - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Niemcy
  • dr Łukasz Adamski - Wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polska
  • ks. dr Bogdan Prach - Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Ukraina
  • dr hab. Mirosław Szumiło - Dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Polska

  Partner panelu:
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów

 • S7D
  POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO
  Panel dyskusyjny: Geopolityczne orientacje państw w Europie Wschodniej
  Słowo wstępu:
  prof. dr hab. Walenty Baluk - Centrum Europy Wschodniej, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  Wykład wprowadzający:
  prof. dr hab. Hryhoriy Perepelytsia - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki; Dyplomatyczna Akademia Ukrainy, Ukraina

  Moderator:
  prof. dr hab. Marek Pietraś - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  Paneliści:
  • prof. dr hab. Agnieszka Legucka - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Vistula, Polska
  • prof. Revaz Jorbenadze - Gruziński Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Gruzja
  • prof. dr hab. Halyna Zelenko - Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych Narodowej Akademii Nauk w Kijowie, Ukraina
  • prof. dr hab. Nataliya Rotar - Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza, Ukraina
  • prof. dr hab. Mykhailo Nahornyak - Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina

  Partnerzy panelu:
  Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • S8
  KULTURA
  Panel dyskusyjny: Sieciowanie regionalne i krajowe jako narzędzie wzmocnienia współpracy międzynarodowej
  Moderator:
  Anna Galas-Kosil - kierowniczka działu współpracy z zagranicą Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Prezes Zarządu sieci On-the-move, Polska

  Paneliści:
  • Nadia Sokolenko - współtwórczyni Platformy Teatralnej w Ukrainie, Ukraina
  • Nevenka Koprivsek - fundatorka i dyrektorka Bunker Ljubljana, Słowenia
  • Sergiey Gemberg - menedżer artystyczny, doradca Mera Miasta Równe, Ukraina
 • 15:30 - 15:45
  C2/C7
  Przerwa na kawę
 • 15:45 - 17:15
  S1
  SEMINARIUM ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU
  Panel dyskusyjny: Poprawa mobilności poprzez lepszą infrastrukturę i bardziej efektywny transport na poziomie lokalnym
  Moderator:
  Gabriela Miranda - Krajowy Menadżer na Ukrainę, Eurazjatycja Sekcja OECD, Francja

  Paneliści:
  • dr Michał Wolański - Wydział Transportu Szkoły Głównej Handlowej, Polska
  • Michał Kwiatkowski - Naczelnik Wydziału Polityki Transportowej w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP, Polska

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Stan aktualny i perspektywiczny reformy decentralizacyjnej w Ukrainie
  Moderator:
  dr Oleksandr Sofiy - kierownik programu analitycznego Fundacji Europejski Dialog, Ukraina

  Paneliści:
  • dr Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizatora projektu DOBRE, Polska
  • Paweł Prokop - Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Polska
  • prof. Dmytro Dzvinchuk - prof. Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankiwsku, Radny Obwodu Iwano-Frankiwskiego, Ukraina
  • Serhii Chernov - przewodniczący Rady Obwodowej Charkowa, prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Rad Rejonowych i Obwodowych, prezes Stowarzyszenia Samorządów Obwodu Charkowskiego, Ukraina

  Partner panelu:
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, realizator projektu DOBRE
  Fundacja Europejski Dialog we Lwowie

 • S7A
  INNOWACJE I BIZNES
  Panel dyskusyjny: Odnawialne źródła energii, atom, gaz, węgiel
  Moderator:
  prof. dr hab. Waldemar Sługocki - Senator RP, zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Polska

  Paneliści:
  • Marcin Kapkowski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji w firmie Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Polska
  • Vasyl Poluyko - Wiceminister Ochrony Środowiska Ukrainy, Ukraina
  • Rafał Zgórzak - Członek Zarządu Instytut Badań i Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych Eurostrateg, Polska

  Partner panelu:
  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

 • S7B
  TURYSTYKA
  Panel dyskusyjny: Nowatorskie wykorzystanie przestrzeni turystycznych i kulturalnych miast
  Moderator:
  Agata Patoleta - Kierownik referatu ds. turystyki Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Mirosław Nizio - Nizio Design International, Polska
  • Alina Januszczyk - Dom Słów, Poska

 • S7C
  NIEMCY-POLSKA-UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka
  Moderator:
  prof. Andrzej Podraza - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Paneliści:
  • dr Martin Dahl - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Niemcy
  • dr Yaroslav Kit - Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Polska
  • prof. Sergii Fedoniuk - Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
  • dr Vitalii Lebediuk - Dziekan Wydziału Zarządzania Polityczno-Informacyjnego, Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska, Ukraina

  Partnerzy panelu:
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów

 • S7D
  POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO
  Panel dyskusyjny: Interesy mocarstw w Europie Wschodniej
  Moderator:
  dr Łukasz Jasina - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska

  Paneliści:
  • dr Wojciech Konończuk - Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Polska
  • dr Anna Dyner - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
  • dr Ihor Hurak - Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Ukraina
  • Serhii Pietukhov - Wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy ds. integracji europejskiej, Ukraina

  Partner panelu:
  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 • S8
  KULTURA
  Panel dyskusyjny: Silne instytucje wsparcia obiegu niezależnego
  Moderator:
  Grzegorz Reske - Kurator Eastern European Performing Arts Platform, członek zarządu IETM, Polska

  Paneliści:
  • Iulia Popovici - dziennikarka, krytyk, tygodnik kulturalny "Observator", Rumunia
  • Waldemar Tatarczuk - Dyrektor Galerii Labirynt, Polska
  • Tatiana Artimovich - redaktorka magazynu pARTizan, reżyserka, Białoruś
 • 17:15 - 17:30
  C2/C7
  Przerwa na kawę
 • 17:30 - 19:00
  S1
  SEMINARIUM ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU
  Panel dyskusyjny: Wzmacnianie zarządzania odpadami na poziomie lokalnym: wyzwania i najlepsze praktyki dostarczania wysokiej jakości usług
  Moderator:
  Gabriela Miranda - Krajowy Menadżer na Ukrainę, Eurazjatycja Sekcja OECD, Francja

  Paneliści:
  • dr Artur Modrzejewski - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Polska
  • Mirosław Czekaj - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska

  Podsumowanie:
  • Maria-Varina Michalun - kierownik projektu, Sekcja Polityki Rozwoju Regionalnego OECD, Francja
  • Anna Kostrzewa-Misztal - Kierownik Sekcji Wsparcia Rynków WNP w Departamencie Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polska

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Decentralizacja jako skuteczny instrument poprawy efektywności zarządzania
  Moderator:
  Krzysztof Łątka - Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Pavol Demeš - Minister Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej w latach 1991–1992, Słowacja
  • Stepan Barna - Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Ukraina
  • Aleksandr Kynev - Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Krajowego Uniwersytetu Badawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie, ekspert Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, Rosja
  • Tatiana Vorozheikina - Moskiewska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, ekspertka Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej, Rosja
  • Gieorgij Chizhov - szef programów badawczych kijowskiego Centrum Wsparcia Reform, Ukraina
  • Nana Tavdumadze - kierowniczka projektu "Partycypacyjny charrette na rzecz Strategii Rozwoju Turystyki Regionu Guria", szefowa biura Rady Miasta Ozurgeti, Gruzja

  Partner panelu:
  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

 • S7A
  INNOWACJE I BIZNES
  Panel dyskusyjny: Jak innowacyjnie sieciować międzynarodową współpracę Uniwersytetów?
  Moderator:
  dr Andrzej Szabaciuk - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych; pełnomocnik JM Ks. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów, Polska

  Paneliści:
  • prof. Grygorii Monastyrskyi - Prorektor ds. Kształcenia i Kontaktów Międzynarodowych, kTarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Ukraina
  • dr Dmitry Makaruk - Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś
  • prof. Petro Savchuk - Rektor Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Ukraina
  • Prof. Oleksandr Cherevko - Rektor Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bogdana Chmielnickiego, Ukraina
  • Prof. Volodymyr Kalchenko – Prorektor ds. Kształcenia Czernihowskiego Narodowego Uniwersytetu Technologicznego, Ukraina

  Partnerzy panelu:
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów

 • S7B
  TURYSTYKA
  Panel dyskusyjny: Poznawanie miasta z perspektywy rodzica i dziecka
  Moderator:
  Agata Patoleta - Kierownik referatu ds. turystyki Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Anna Czerwińska-Rydel - pisarka książek i przewodników dla dzieci, Polska
  • Magdalena Mazur-Ciseł - Krajka Biuro Turystyki Kulturowej, Polska

 • S7C
  NIEMCY-POLSKA-UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - bezpieczeństwo
  Moderator:
  prof. Tomasz Stępniewski - Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Paneliści:
  • dr Susan Stewart - Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Niemcy
  • prof. Agnieszka Legucka - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
  • prof. Ihor Todorov - Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Integracji Euroatlantyckiej, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina
  • dr Jurij Hajduk - społeczno-humanitarne konsorcjum "Geneza" we Lwowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Ukraina

  Partner panelu:
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów

 • S7D
  POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO
  Panel dyskusyjny: Szara strefa bezpieczeństwa w Europie Wschodniej
  Moderator:
  dr Jakub Olchowski - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  Paneliści:
  • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  • prof. Paul Kalinichenko - Wydział Prawa, Narodowy Uniwersytet Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Moskwie, Rosja
  • prof. dr hab. Sergiy Fedunyak - Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza, Ukraina
  • prof. dr hab. Wasyl Kłymonczuk - Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. W. Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
  • doc. Ołena Chylko - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, Ukraina

  Podsumowanie:
  prof. dr hab. Walenty Baluk - Centrum Europy Wschodniej, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  Partner panelu:
  Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • S8
  KULTURA
  Panel dyskusyjny: Samorządy w służbie sztuki - mecenat czy promocja?
  Moderator:
  Aleksandra Szymańska - Dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, Polska

  Paneliści:
  • Christophe Knoch - rzecznik prasowy Berlin Koalition der Freien Szene, Niemcy
  • Michał Karapuda - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, Polska
  • Andriy Bilous - Rada Obwodowa Lwowa, Ukraina
 • 19:00
  C5
  Kolacja
 • 19:30 - 21:00
  S1
  Wydarzenie towarzyszące
  Dyskusja: Burza mózgów. Wprowadzenie do linii programowej MODELE POJEDNANIA
  Jak praktycznie działać w obszarze dziedzictwa, przeciw antysemityzmowi i dyskryminacji. Z jakimi problemami w zakresie upamiętnień borykają się kraje Europy Wschodniej: co nas łączy i determinuje w podejmowaniu określonych tematów.

  Miejsce: Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, sala S1 (partner)

  Prowadzenie:
  Aleksandra Zińczuk - członkini Rady Programowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, Polska

  Rozmówcy:
  • Wojciech Kutnik - Urząd Miasta Lublin, Stowarzyszenie "Studnia Pamięci", Polska - Ślady dziedzictwa żydowskiego
  • Oksana Haiko i Sviatlana Haidalionak - Teatr Kryly Khalopa, Białoruś - Śladami Żydów brzeskich – pokaz aplikacji Brest Guide Stories
  • dr Gediminas Kazėnas - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, Litwa - Problemy z upamiętnieniem
  • dr Emil Ordukhanyan - Ormiańska Sieć Nauk Politycznych, Armenia - Modele konsolidacji demokratycznej
  • Tatevik Hakobyan - Wschodnia Europejska Sieć Edukacji Obywatelskiej, Armenia - Pokaz projektów dedykowanych uchodźcom z Syrii oraz działań społecznych we współpracy Armenii z Białorusią i Gruzją

  Komentarze:
  • prof. Oleh Yaskiv - Centrum im. Andrija Szeptyckiego we Lwowie, Ukraina
  • Pavel Feldblum - prezes zarządu Związku Żydowskich Organizacji Religijnych Ukrainy, Ukraina
  • Grzegorz Gauden - Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, Polska
 • 20:00 - 23:00
  Klub Kongresowy
  Klub Kongresowy znjduje się na poziomie 4 w Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1 - naprzeciwko LCK). Wejscie lub wjazd windą od strony kawiarni Panie Przodem

 • 09:00 - 10:00
  R
  Rejestracja i kawa
 • 10:00 - 11:00
  S2
  Wykład gościa specjalnego:
  Przyszłość Unii Europejskiej oraz jej relacje z krajami Partnerstwa Wschodniego

  Prof. Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1997–2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego latach 2009–2012, Polska
 • 11:00 - 11:15
  C2/C7
  Przerwa na kawę
 • 11:15 - 12:45
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Źródła transgranicznego finansowania rozwoju lokalnego
  Moderator:
  Anna Jastrzębska - Kierownik referatu ds. projektów międzynarodowych Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • dr Leszek Buller - Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Polska
  • Maciej Falkowski - Prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Polska
  • Anna Kertyczak - Wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, Polska

 • S7A
  INNOWACJE I BIZNES
  Panel dyskusyjny: Instrumenty kreowania przedsiębiorczości ludzi młodych
  Moderator:
  dr Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Dorota Skwarek – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Polska
  • Daniel Siwiec - Prezes Zarządu Big City Development, Polska
  • Iwo Jabłoński - Producent & Prezes Profesjonalna TV, Polska
  • Marek Melaniuk - plusBrand, Polska
  • Dariusz Figura - Prezes Zarządu Fundacji Teatrikon, Polska

 • S7B
  MOBILNOŚĆ
  Panel dyskusyjny: Interaktywne i wizualne prezentacje danych i analiz dotyczących mobilności
  Moderator:
  Maciej Lubaś - Urząd Miasta Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Paweł Cal - Porozumienie Rowerowe w Lublinie, Polska
  • Łukasz Prażmo - Prezes Zarządu GIS-Expert Sp. z o.o., Polska
  • Wojciech Sańko - Fundacja e-Państwo, Koduj dla Polski, Polska

 • S7C
  RÓWNOŚĆ
  Panel dyskusyjny: Równość w życiu publicznym
  Moderator:
  Mirella Panek-Owsiańska - Członkini Zarządu Instytutu Myśli Demokratycznej, Polska

  Paneliści:
  • Olga Chychyna - Radna Miasta Charków, Ukraina
  • Piotr Skrzypczak - Stowarzyszenie Homo Faber, Polska
  • dr Michał Wroniszewski - Prezes Zarządu Fundacji Synapsis, Polska
  • Jacek Białas - Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska
  • Barys Shcherbinin - dyrektor przedsiębiorstwa "Barkos", członek Białoruskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnościami

 • S7D
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Transnarodowe programy młodzieżowe
  Moderator:
  Elena Itani - Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych, Grupa Robocza ds. Granic Zewnętrznych, Ukraina

  Paneliści:
  • Johannes Moisio - Przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Grupa Robocza ds. Granic Zewnętrznych, Finlandia
  • Elżbieta Płaszczyk - specjalista ds. współpracy międzynarodowej i projektów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, Polska
  • Paulina Gmurkowska - koordynatorka ds. projektów młodzieżowych, Centrum Współpracy Polska-Wschód, Polska
  • Marcin Giza - Prezes Zarządu Wschodniego Klastra Innowacji, Polska

  Partner panelu:
  Centrum Współpracy Polska - Wschód
  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Jak udało się przezwyciężyć wrogość i czy na pewno się udało? Pojednanie polsko-niemieckie w perspektywie badaczy i świadków czasu
  Słowo wstępu:
  Aleksandra Zińczuk - Urząd Miasta Lublin, Grupa Mowa Żywa, Polska

  Moderator:
  dr Robert Żurek - Członek Zarządu Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji "Krzyżowa", Polska

  Paneliści:
  • prof. dr Klaus Ziemer - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Niemcy
  • prof. Jan Rydel - Przewodniczący Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Polska

  Partner panelu:
  Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
 • 12:45 - 14:00
  C5
  Przerwa na lunch
 • 14:00 - 15:30
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Polskie doświadczenie budowania demokracji specialite de la maison polskich ngo pracujących na Wschodzie
  Moderator:
  Martyna Bogaczyk - Prezes Zarządu Fundacji Edukacja dla Demokracji, Polska

  Paneliści:
  • Mirosław Skórka - Dyrektor Programu Study Tours to Poland, Polska
  • Marzena Rafalska - Stowarzyszenie Edukator, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Polska
  • Megi Bibiluri - społeczna aktywistka, Gruzja
  • Oleksandr Buzyuk - Radio "Hromadskie", Ukraina
  • Oleh Levchenko - Dyrektor Centrum Rozwoju Samorządu w obwodzie winnickim, Ukraina

  Partner panelu:
  Fundacja Edukacja dla Demokracji

 • S7A
  INNOWACJE I BIZNES
  Panel dyskusyjny: Media społecznościowe jako nośnik fake news. Nowoczesna rosyjska propaganda
  Moderator:
  Wojciech Pokora - Stop Fake_PL, Polskie Radio Lublin, Polska

  Paneliści:
  • Wojciech Mucha - dziennikarz, Gazeta Polska Codziennie, Stop Fake_PL, Polska
  • dr Roman Kabachiy - historyk, dziennikarz, felietonista w Nowej Europie Wschodniej, Ukraina
  • Piotr Pogorzelski - dziennikarz Polskiego Radia, Polska
  • Iurii Panin - Stop Fake Ukraina, Ukraina

  Partner panelu:
  Polskie Radio Lublin

 • S7B
  MOBILNOŚĆ
  Panel dyskusyjny: Transport aglomeracyjny i regionalny
  Moderator:
  Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki pieszej i prowerowej, Polska

  Paneliści:
  • Michał Beim – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
  • Karol Gajdzik – Prezes Stowarzyszenia Linia102.pl z Przemyśla, Polska

 • S7C
  RÓWNOŚĆ
  Panel dyskusyjny: Społeczna innowacyjność kobiet
  Moderator:
  Olesya Malyugina - politolożka, działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek, Fundacja Inna Przestrzeń, Polska

  Paneliści:
  • Iryna Ivanochko – Dyrektor Departamentu Kultury i Turystyki Mikołajowskiej Rejonowej Administracji, Ukraina
  • Natallia Paulovich - badaczka w dziedzinie antropologii genderowej, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Białoruś
  • dr Olena Babakova - publicystka portali Nowa Europa Wschodnia, Nasz Wybór, Eastbook, Jewropejska Prawda, Nowoje Wremia, Polska
  • Martyna Kwiatkowska - coach i trenerka pracująca w środowiskach sfeminizowanych, Polska
  • Nana Tavdumadze - kierowniczka projektu "Partycypacyjny charrette na rzecz Strategii Rozwoju Turystyki Regionu Guria", szefowa biura Rady Miasta Ozurgeti, Gruzja

  Partner panelu:
  Centrum Współpracy Polska - Wschód
  Fundacja Inna Przestrzeń

 • S7D
  NAUKA I EDUKACJA
  Warsztaty: Program Erasmus+
  Trenerzy:
  • Mateusz Małyska - Prezes Fundacji Sempre a Frente, Polska
  • Andrij Pavlovych - Fundacja Rozwoju Systemu Edulacji, Centrum Współpracy SALTO, Polsko-Litweski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

  Partner panelu:
  Fundacja Sempre a Frente
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Transfer dobrych praktyk? Pojednanie polsko-niemieckie - inspiracja dla relacji Polski z jej wschodnimi sąsiadami?
  Moderator:
  dr Robert Żurek - Członek Zarządu Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Dyrektor Akademii Europejskiej Fundacji "Krzyżowa", Polska

  Paneliści:
  • Stephan Erb - Dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Niemcy
  • Rafał Borkowski - Prezes Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Polska
  • Rafał Rogulski - Dyrektor Biura Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, Polska
  • o. Sergei Dmitriev - założyciel i prezes organizacji pozarządowej Eleos Ukraina; wiceprzewodniczący wydziału synodalnego do spraw posługi społecznej i dobroczynności Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Ukraina
  • dr Bogumiła Berdychowska - kwartalnik literacki Więź, ekspertka ds. polsko-ukraińskich, Polska

  Partner panelu:
  Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
 • 15:30 - 15:45
  C2/C7
  Przerwa na kawę
 • 15:45 - 17:15
  S2
  DEMOKRACJA LOKALNA
  Panel dyskusyjny: Urzędnicy i watchdogi - czy współpraca jest możliwa? Perspektywa polska i ukraińska
  Moderator:
  Krzysztof Jakubowski - Prezes Zarządu Fundacji Wolności, Polska

  Paneliści:
  • Jadwiga Furmaniak - Kierownik Referatu ds. Petycji, Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obsługi Informacyjnej Urzędu Miasta Lublin, Polska
  • Svyatoslav Klichuk - analityk i koordynator inicjatywy publicznej pt. Dla uczciwego przetargu, Ukraina
  • Andriy Tokarski - Przedstawiciel Rady Koordynacyjnej NGO Sieć Obywatelska OPORA, Ukraina
  • Vitaliy German - Wicemer Równego, Ukraina

 • S7A
  INNOWACJE I BIZNES
  Panel dyskusyjny: Komercjalizacja nauki i kreatywności
  Moderator:
  Tomasz Małecki - Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., Polska

  Paneliści:
  • Maciej Maniecki - Prezes Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Polska
  • dr inż. Adam Kuzdraliński - Prezes Zarządu NEXBIO, Polska
  • Jarosław Duda - Dyrektor Zarządzający Infinum 3D, Polska
  • Yurii Babich - UI/UX designer, analityk biznesu, dyrektor artystyczny, Ukraina
  • dr Tatsiana Madzieuskaya - Dyrektor Produkcji w Centrum Technologii Jedzenia “Unitechprom BSU”, Białoruś

  Partner panelu:
  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

 • MOBILNOŚĆ
  Wycieczka terenowa: Przejazd po ciekawych rozwiązaniach w infrastrukturze rowerowej na terenie Lublina
  Prowadzący:
  • Aleksander Wiącek - Asystent Prezydenta Miasta Lublin ds. polityki pieszej i prowerowej, Polska
  • Maciej Lubaś - Urząd Miasta Lublin, Polska

  Miejsce zbiórki:
  Plac Teatralny 1 - naprzeciwko Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

  Przejazd rowerami dostarczonymi przez system Lubelskiego Roweru Miejskiego (Nextbike).

 • S7C
  RÓWNOŚĆ
  Prezentacja: Miejsce młodzieży, rodziny i kobiet w rozwoju miasta
  Prezentacje:
  • Olga Chychyna - Radna Miasta Charków, Ukraina
  • Mikhailo Lazariev - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Charków, Ukraina

 • S7D
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Edukacja w społeczności lokalnej
  Moderator:
  Krzysztof Stanowski - Urząd Miasta Lublin, były Wiceminister Spraw Zagranicznych RP, Polska

  Paneliści:
  • Marzena Rafalska - Stowarzyszenie Edukator, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Polska
  • Ayder Seiytosmanow - ekspert SKL International, projekt "Wsparcie decentralizacji w Ukrainie", Ukraina
  • Krystyna Zarosińska - wieloletnia Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Świdniku, Polska

 • S8
  MODELE POJEDNANIA
  Panel dyskusyjny: Diagnoza społeczna: kryzys pojednania czy kryzys przywództwa? (Sesja typu round table)
  Moderator:
  Aleksandra Zińczuk - Urząd Miasta Lublin, Grupa Mowa Żywa, Polska

  Paneliści:
  • dr Mykola Riabchuk - krytyk literacki, laureat nagrody polsko-ukraińskiego pojednania, Ukraina
  • Refat Chubarov - polityk, Przewodniczący Rady Tatarów Krymskich, Ukraina
  • dr Bogumiła Berdychowska - kwartalnik literacki Więź, ekspertka ds. polsko-ukraińskich, Polska
  • Oleksandr Boychenko - pisarz, Czerniowce, Ukraina

  Partner panelu:
  Grupa Mowa Żywa
 • 17:15 - 17:30
  C2/C7
  Przerwa na kawę
 • 17:30 - 18:00
  S2
  Przedstawienie rekomendacji wypracowanych podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2017
 • 18:00
  S2
  Oficjalne zamknięcie Kongresu

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję