Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 13:30 - 15:00
  S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo polityczne państw Europy Wschodniej
  Ochrona porządku konstytucyjnego i interesów narodowych jest ważnym zadaniem państw Europy Wschodniej, przechodzących trudne procesy zmian systemowych. Państwa tego obszaru trapią głębokie podziały polityczne, społeczne, etniczno-kulturowe, regionalne i wyznaniowe, które stają się zarzewiem konfliktów o niskiej intensywności. Konflikty zbrojne w państwach Europu Wschodniej stanowią często element rozgrywki geopolitycznej mocarstw, prowadząc do utraty suwerenności i integralności terytorialnej.
  Na wstępie prof. Markijan Malski otrzyma medal CEW UMCS św. Cyryla i Metodego z rąk Rektora UMCS prof. Stanisława Michałowskiego.
  Dyskusję otworzy prof. Marek Pietraś, Prodziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wykładem pt. "Wojny hybrydowe" w stosunkach międzynarodowych w XXI w.

  Moderator:
  prof. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii UMCS

  Paneliści:
  • prof. Mykoła Doroszko - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki
  • prof. Wasyl Kłymonczuk - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku
  • prof. Anatolij Kruhłaszow - Kierownik Katedry Politologii Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza
  • dr Roman Sawienkow - Katedra Socjologii i Politologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Woroneskiego, Rosja
  • dr Pavlo Zhovnirenko – Przewodniczący Centrum Badań Strategicznych w Kijowie

  Partner panelu:
  Centrum Europy Wschodniej UMCS
 • 15:15 - 16:45
  S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo militarne i konflikty zbrojne w Europie Wschodniej
  Moderator:
  dr Jakub Olchowski – Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • dr Jewhen Mahda - Biuro Przeciwdziałania Wojnie Hybrydowej w Kijowie
  • dr hab. Agnieszka Legucka (Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
  • prof. Hryhorij Perepełycia - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
  • Gieorgij Tarchan-Mourawi - Instytut Polityki Publicznej w Tbilisi
  • dr hab. Ireneusz Topolski - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Partner panelu:
  Centrum Europy Wschodniej UMCS
 • 17:00 - 18:30
  S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Bezpieczeństwo informacyjne i kulturowe państw Europy Wschodniej
  Bezpieczeństwo informacyjne państwa i społeczeństwa w obliczu wojen nowego typu nabiera istotnego znaczenia. Działania skierowane na oddziaływanie bądź niszczenie systemów informacyjnych państw Europy Wschodniej zagrażają ich bezpieczeństwu, ponieważ pozwalają przeciwnikowi m.in.: na manipulowanie opinią wewnętrzną i międzynarodową, podsycanie i podtrzymywanie nastrojów separatystycznych.
  W celu zachowania swoich wpływów w Europie Wschodniej, a także by pozostać liczącym się graczem w polityce międzynarodowej, Federacja Rosyjska stosuje wiele zróżnicowanych instrumentów. Przykładem jest tzw. „Russkij Mir” – koncepcja funkcjonująca i realizowana w wielu, przenikających się płaszczyznach. Służy ona ideologicznemu uzasadnianiu rosyjskiej dominacji w Europie Wschodniej, przy czym niebagatelne znaczenie ma tu czynnik kulturowy. W szerszej perspektywie „Russkij Mir” służy także realizacji geopolitycznych interesów Rosji.

  Moderator:
  prof. dr hab. Iwona Hofman, Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • prof. dr hab. Igor Barygin - Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt-Petersburg
  • doc. dr Ołena Dobrzhanska - Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
  • dr Eleonora Kirwiel - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. Mychajło Nahorniak - Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku
  • dr hab. Agata Włodkowska-Bagan - Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

  Partner panelu:
  Centrum Europy Wschodniej UMCS
 • 18:30 - 19:30
  S1
  BEZPIECZEŃSTWO W EUROPIE WSCHODNIEJ
  Panel dyskusyjny: Polska w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa Europy Wschodniej w warunkach dekompozycji ładu europejskiego
  W ukształtowanym po upadku Związku Radzieckiego nowym systemie bezpieczeństwa Europy Wschodniej szczególną rolę odgrywa Polska, której wschodnia granica jest jednocześnie wschodnią granicą NATO i UE. Przystąpienie Polski do europejskich i euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa wpłynęło stabilizująco na sytuację geopolityczną w Europie Wschodniej. Doświadczenia Polski w okresie zmian systemowych służą przykładem transformacji dla państwa Partnerstwa Wschodniego, także w procesie ich integracji z Unią Europejską i Paktem Północnoatlantyckim. Polityka Rosji wobec Gruzji (2008) i Ukrainy (2014-2015) stanowi przykład pogwałcenia norm prawa międzynarodowego, prowadząc do dekompozycji systemu stosunków międzynarodowych, opartych o suwerenność państw. Działania Federacji Rosyjskiej stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko Europy Wschodniej, ale całego kontynentu. Pozycja i potencjał Polski oraz znaczenie w strukturach europejskich i euroatlantyckich pozwala jej na odgrywanie istotnej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa Europy Wschodniej.

  Moderator:
  prof. Marek Pietraś – Prodziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • prof. Walenty Baluk – Dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii UMCS
  • dr hab. Jerzy Garbiński – Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. Jurij Makar - Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza
  • prof. Markijan Malski – były ambasador Ukrainy w Polsce, Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki
  • dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w KWRiMNiE, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Centrum Europy Wschodniej UMCS

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję