Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 13:30 - 15:00
  S7C
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Rewolucja medialna w Ukrainie - sytuacja środków masowego przekazu w Ukrainie dwa lata po zmianach politycznych
  Rewolucja w Ukrainie przebiegała nie tylko na ulicach i polach bitew w Donbasie, ale na jeszcze jednej arenie- w środkach masowego przekazu. Już jej początek i udział mediów społecznościowych w powstaniu ruchu rewolucyjnego na Majdanie dowodził nowatorstwa i zmian. Po dwóch latach od rewolucji pora na podsumowanie tego czy media w Ukrainie naprawdę się zmieniły i czy są nośnikiem wolności.

  Moderator:
  dr Łukasz Jasina – pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, szef działu wschodniego "Kultury Liberalnej", pracownik Muzeum Historii Polski, komentator, publicysta i historyk

  Paneliści:
  • dr Piotr Andrusieczko - dziennikarz, publicysta, komentator
  • dr Roman Kabachiy - Instytut Informacji Masowej w Kijowie
  • Wytalij Łytwyn - dziennikarz
  • dr Oleksandr Maslak - politolog

  Partner panelu:
  Kultura Liberalna
 • 15:15 - 16:45
  S7C
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w przestrzeni publicznej - doświadczenia i wyzwania
  Korzystanie przez mniejszości narodowe i etniczne z pełni praw obywatelskich uzależnione jest z jednej strony od gwarancji prawnych, z drugiej zaś od atmosfery społecznej i stosunku społeczeństwa większościowego wobec mniejszości. Swoistym „testem” dla oceny realnej sytuacji mniejszości może być analiza, na ile mniejszości narodowe i etniczne w pełni funkcjonują w przestrzeni publicznej. To funkcjonowanie mniejszości w przestrzeni publicznej dokonuje się (lub nie) w różnych wymiarach: poczynając od otwartego deklarowania przynależności do mniejszości, poprzez obecność mniejszości w życiu kulturalnym, nazewnictwo ulic, uwzględnianie faktu istnienia mniejszości w działalności instytucji publicznych (szczególnie kulturalnych i oświatowych), możliwość publicznego używania języka mniejszości i manifestowanie swoich tradycji, dostrzeganie dziedzictwa kulturowego mniejszości w ekspozycjach muzealnych i publikacjach, kończąc na przedstawicielstwie politycznym mniejszości. Ograniczanie obecności mniejszości w przestrzeni publicznej jest ważnym symptomem redukowania ich praw obywatelskich. Zjawisko to zaczyna być obecnie dostrzegalne w Polsce i jest wynikiem otwartych działań środowisk radykalnych i zmieniającej się atmosfery społecznej.

  Moderator:
  prof. dr hab. Grzegorz Janusz – Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Politologii UMCS

  Paneliści:
  • Mariola Abkowicz – przedstawicielka mniejszości karaimskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (KWRiMNiE), przewodnicząca Zarządu Związku Karaimów Polskich
  • Rafał Bartek – współprzewodniczący KWRiMNiE, przedstawiciel mniejszości niemieckiej w KWRiMNiE, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
  • Mirosława Kopystiańska – przedstawicielka mniejszości łemkowskiej w KWRiMNiE
  • dr Grzegorz Kuprianowicz – przedstawiciel mniejszości ukraińskiej w KWRiMNiE, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Ludomir Molitoris – przedstawiciel mniejszości słowackiej w KWRiMNiE, sekretarz Towarzystwa Słowaków w Polsce

  Partner panelu:
  Towarzystwo Ukraińskie
  Zakład Praw Człowieka, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 17:00 - 18:30
  S7C
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Wzrost nastrojów nacjonalistycznych zagrożeniem dla mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
  W Polsce obserwuje się wzrost nastrojów ksenofobicznych, nacjonalistycznych i rasistowskich. Przejawia się to między innymi we wzmożonej aktywności środowisk radykalnych: aktach przemocy symbolicznej i fizycznej. Wpływ na to ma szereg zjawisk, w tym dyskusja o uchodźcach z Bliskiego Wschodu i Afryki. Do Polski migrują przedstawiciele licznych narodów: setki tysięcy Ukraińców szukają pracy i wykształcenia, tysiące osób z Europy Wschodniej starają się o azyl. Powiększa się w ten sposób liczebność mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – społeczności, które często padają ofiarą przemocy ze strony radykałów.
  Paneliści zastanowią się między innymi, przed jakimi wyzwaniami stoimy w tym kontekście jako społeczeństwo obywatelskie, media i państwo, jak rozwiązać problem wzrostu nastrojów nacjonalistycznych oraz jakie są jego przyczyny.

  Moderator:
  Zbigniew Rokita - dziennikarz, sekretarz redakcji „Nowej Europy Wschodniej”, współpracownik „Tygodnika Powszechnego”

  Paneliści:
  • Anna Dąbrowska - prezeska Stowarzyszenia "Homo Faber"
  • dr hab. Andrzej Szeptycki - Instytut Stosunków Międzynarodowym Uniwersytetu Warszawskiego
  • Piotr Tyma - prezes Związku Ukraińców w Polsce

  Partner panelu:
  Nowa Europa Wschodnia

 • S6
  KONTEKSTY
  Panel dyskusyjny: Ukraina na drodze do europeizacji: ćwierć wieku osiągnięć i impasów
  Proklamacja niepodległości Ukrainy nierozerwalnie związana była z hasłem powrotu do europejskich korzeni, przypominania demokratycznych wartości wyrastających z historycznej tradycji. W ciągu ćwierćwiecza w państwie utrwalały się oligarchiczne rządy odwołujące się do europejskiej retoryki. Obecnie państwo przeżywa głęboki kryzys, wynikający m.in. z braku dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego i rozdźwięku wewnętrznego.

  Moderator:
  dr hab. Włodzimierz Osadczy - Dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Centrum UCRAINICUM

  Paneliści:
  • prof. Iryna Biskub - Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesii Ukrainki, Łuck
  • dr Oleh Sawczuk - Instytut Analiz Polityki Państwowej i Regionalnej w Łucku
  • prof. Andriej Melkow - prezes Instytutu Współczesnych Badań Humanistycznych w Moskwie
  • dr Beata Piskorska - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  • dr hab. Mieczysław Ryba - Katolicki Uniwersytet Lubelski

  Partner panelu:
  Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Centrum UCRAINICUM

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję