Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2017

 • 14:00 - 15:30
  NIEMCY - POLSKA - UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - historia
  Moderator:
  prof. Andrzej Gil - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Paneliści:
  • prof. Klaus Zimer - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Łukasz Adamski -wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
  • prof. Ihor Skoczylas - prorektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu, Lwów, Ukraina
 • 15:45 - 17:15
  NIEMCY - POLSKA - UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka
  Moderator:
  prof. Andrzej Podraza - dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Paneliści:
  • dr Martin Dahl - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • dr Jarosław Kit - Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie
  • prof. Sergij Fedoniuk - dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku
  • dr Vitalij Lebediuk - dziekan Wydziału Zarządzania Polityczno-Informacyjnego, Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska
 • 17:30 - 19:00
  NIEMCY - POLSKA - UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - bezpieczeństwo
  Moderator:
  prof. Tomasz Stępniewski - kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  Paneliści:
  • dr Andreas Umland - Institute for Euro-Atlantic Cooperation Kijów, Ukraina i Niemcy
  • prof. Agnieszka Legucka - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
  • prof. Ihor Todorov, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Integracji Euroatlantyckiej, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina
  • Ivan Lishchyna - agent rządowy Ukrainy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję