Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 14:00 - 15:30
  S7C
  NIEMCY-POLSKA-UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - historia
  Wprowadzenie:
  prof. Tomasz Stępniewski - Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Moderator:
  prof. Andrzej Gil - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Paneliści:
  • prof. Klaus Ziemer - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Niemcy
  • dr Łukasz Adamski - Wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polska
  • ks. dr Bogdan Prach - Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Ukraina
  • dr hab. Mirosław Szumiło - Dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Polska

  Partner panelu:
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów
 • 15:45 - 17:15
  S7C
  NIEMCY-POLSKA-UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka
  Moderator:
  prof. Andrzej Podraza - Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Paneliści:
  • dr Martin Dahl - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Niemcy
  • dr Yaroslav Kit - Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Polska
  • prof. Sergii Fedoniuk - Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
  • dr Vitalii Lebediuk - Dziekan Wydziału Zarządzania Polityczno-Informacyjnego, Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska, Ukraina

  Partnerzy panelu:
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów
 • 17:30 - 19:00
  S7C
  NIEMCY-POLSKA-UKRAINA
  Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - bezpieczeństwo
  Moderator:
  prof. Tomasz Stępniewski - Kierownik Katedry Studiów Wschodnich, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  Paneliści:
  • dr Susan Stewart - Niemiecki Instytut Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Niemcy
  • prof. Agnieszka Legucka - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska
  • prof. Ihor Todorov - Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Integracji Euroatlantyckiej, Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina
  • dr Jurij Hajduk - społeczno-humanitarne konsorcjum "Geneza" we Lwowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Ukraina

  Partner panelu:
  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
  Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję