Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Rada programowa

Radę Programową tworzą eksperci, dyplomaci oraz wybitni działacze. Należą do nich reprezentanci z Polski, liczni przedstawiciele z Ukrainy, a także z Armenii oraz lokalni przedstawiciele Centrum Kompetencji Wschodnich i Miasta Lublin.

Wieloletnim doświadczeniem, wiedzą oraz kompetencjami kształtują trzon intelektualny kongresu, wybierając aktualne obszary tematyczne, nadając mu corocznie osobną myśl przewodnią oraz tworząc przestrzeń spotkań różnych specjalistów i sektorów. Rada decyduje o formacie debat i spotkań oraz stara się szerzyć idee długofalowego zarządzania strategicznego na wielu polach, tj. innowacje społeczne, kultura, nauka i edukacja, społeczeństwo obywatelskie, sprawne zarządzanie, biznes i zrównoważony rozwój.

<h4>Paweł Prokop</h4><span>przewodniczący Rady Programowej, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich.</span>
Autor projektów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi, azerskimi i tadżyckimi). Doradca Prezydenta Lublina ds. współpracy transgranicznej i partycypacji społecznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich. Audytor Systemów Zarządzania Jakością. Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla instytucji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
<h4>Kamil Wyszkowski</h4><span>koordynator i krajowy przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (UNGC), koordynującej z ramienia ONZ współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi oraz NGO.</span>
Były dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami UNGC w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu. Praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, głównie w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się ekonomią społeczną, innowacjami społecznymi oraz odpowiedzialnością biznesu. Prawnik, walczy z handlem ludźmi i formami współczesnego niewolnictwa. Były członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 r. oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 r.
Polityk, działacz opozycji w czasach PRL. Były Sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego. W latach 1989–2001 był posłem na Sejm X, I, II i III kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności. W rządzie Jerzego Buzka zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa. W 2010 r. został doradcą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych, od 2012 r. członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
<h4>Krzysztof Stanowski</h4><span>prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.</span>
Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Trener oraz administrator projektów pomocowych. Członek Steering Committee Civitas International (1975–2000), World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w MSZ. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą POL-CUL Foundation za pracę w organizacjach pozarządowych. Kawaler mongolskiego Medalu Wolności oraz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
<h4>Dr Zbigniew Piłat</h4><span>sekretarz naukowy Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz członek rady naukowej Instytutu, placówki naukowej powołanej przez MSZ. Wykładowca KUL.</span>
Specjalizuje się w geografii historycznej Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej, monastycyzmem, początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich, historią regionalną, w tym lokacją Lublina oraz kulturą intelektualną średniowiecza. Kierownik specjalizacji Społeczeństwa i Kultura Europy Środkowowschodniej (Medieuropeistyka) oraz Medioznawstwo historyczne i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. Członek Rady Rozwoju Lublina przy Prezydencie Lublina.
<h4>Dr Julita Agnieszka Rybczyńska</h4><span>prawniczka i politolożka, wykładowczyni i była rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.</span>
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu ewolucji systemów politycznych w okresie transformacji ustrojowej. Specjalistka w zakresie praw człowieka, mniejszości narodowych, językowych i etnicznych. Autorka licznych publikacji naukowych. Była dziekan Wydziału Studiów Europejskich w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu, visiting professor w Rutgers University (USA). Ekspertka i konsultantka współpracująca z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi, m.in. OBWE – Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, U.S.-Ukraine Foundation.
<h4>Dr Pavlo Zhovnirenko</h4><span>przewodniczący Centrum Badań Strategicznych w Kijowie.</span>
Członek Rady Koordynacyjnej Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy, wykładowca na Kijowskim Uniwersytecie Prawa. Zainteresowania jego dotyczą: relacji Ukraina–Europa–Rosja; transformacji demokratycznych, kampanii politycznych i społecznych, antykorupcyjnych mechanizmów wpływu społeczeństwa obywatelskiego na politykę państwa. Autor ok. 50 artykułów na tematy polityczne i gospodarcze, które zostały opublikowane w ukraińskich, amerykańskich i rosyjskich mediach (np. „Dzerkalo Tyzhnia”, „Ukraińska Prawda”, „Den”, „Holos Ukrainy”, „The Harriman Review”, „Komsomolskaja Prawda”).
Redaktorka i blogerka Niezależnego Kulturalnego Magazynu „Ji”, wieloletnia dyrektorka artystyczna NGO Muzeum Idei. Była zastępczyni dyrektora Wydziału Kultury Rady Miasta Lwowa, zaangażowana w prace nad stworzeniem strategii rozwoju kultury miasta do 2025 r.
<h4>Suren Deheryan</h4><span>prezes organizacji pozarządowej „Dziennikarze dla Przyszłości” oraz redaktor naczelny JNews.am – sieciowych zasobów dla dziennikarzy, strony powstałej przy organizacji.</span>
Naczelny edytor JNews.am siecioych zasobów dla profesjonalistów medialnych, nauczyciel dziennikarstwa w Yerevan State Linguistic University im. V.Brusov. Deheryan ma 10 letnie doświadczenie w dziennikarstwie praktycznym oraz 5 letnie doświadczenie w nauczaniu dziennikarstwa. Przez trzy lata Deheryan zarządzał sprawami specjalnymi w ArmeniaNow.com tygodniku online od 2005 roku. Zagadnienia te obejmowały sprawy Środowiskowe w Armenii, Kobiet w Polityce, Turystykę i Wybory. Od 2007 był prezesem organizacji pozarządowej "Dziennikarze dla Przyszłości", organizował różne wydarzenia dla dziennikarzy i studentów dziennikarstwa Armeńskich uniwersytetów. W czerwcu 2009 roku był inicjatorem programów Studenckie Oko, Galeria Fotografii oraz Medialnych Kolumn Ogłoszeniowych w JNews.am, dla młodych dziennikarzy i studentów, aby pomóc im uzyskać profesjonalne możliwości i użyć ich umiejętności w praktyce.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję