W wyniku głosowania online uczestników Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 zwycięzcą tegorocznej edycji Konkursu dobrych praktyk w kategorii EDUKACJA
jest Dmytrii Lavrinenko, Młodzieżowa Aglomeracja Kijowa, Ukraina. Gratulujemy!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za udział w Konkursie i nadesłanie zgłoszeń.
Każda praktyka jest na swój sposób wyjątkowa i może być inspiracją dla innych.

 
Laureaci konkursu:

1) Stefan Dmitruk, Białystok, Polska: Autorska strona www.lekcjahistoriionline.wordpress.com powstała 23 marca 2020 roku stanowi główne narzędzie do prowadzenia lekcji zdalnych online z historii w szkole podstawowej (klasy 5 - 8). Jej bezpłatny i ogólnodostępny charakter wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży zarówno w mieście jak i na wsi. Ze strony i lekcji historii zamieszczonej na https://lekcjahistoriionline.wordpress.com/ w klasach 5 - 8 skorzystało ponad 12.000 Uczniów i Nauczycieli z Polski i prawie 500 Uczniów i Nauczycieli z Holandii, Irlandii, Niemiec, Białorusi i Stanów Zjednoczonych. W lekcjach zamieszczonych na stronie uczestniczyli dzieci zakażonych górników Kopalni Pniówek - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach - województwo śląskie. Dana praktyka może posłużyć przykładem do wykorzystania narzędzi cyfrowych w szeroko rozumianej edukacji, w działaniach edukacyjnych związanych z marketingiem i analityką internetową a nawet promocji placówki oświatowej i budowaniem własnej marki na rynku.2) Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI), Lublin, Polska: Uczelnia w odpowiedzi na konieczność wprowadzenia zdalnej formy nauczania z powodu epidemii zapełniła wykładowcom pomoc i wsparcie przy tworzeniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do procesu kształcenia na odległość. Pozwoliło to na sprawne prowadzenie zdalnego nauczania dla 6,5 tys. studentów WSEI. Aktualnie uczelnia także dostosowuje programy studiów do bieżącej sytuacji związanej z Covid-19. Dodatkowo WSEI zaoferowała bezpłatną pomoc psychologiczną osobom doświadczającym trudności w związku ze stanem epidemii, która okazała się niezwykle cennym wsparciem.3) Dmytrii Lavrinenko, Młodzieżowa Aglomeracja Kijowa, Ukraina: Młodzieżowa Aglomeracja Kijowa postanowiła wykorzystać okres w którym zamknięto szkoły i uniwersytety, by zachęcić uczniów i studentów do poszerzania wiedzy na temat edukacji obywatelskiej. Celem projektu było uzupełnienie obowiązkowych zajęć z przedmiotu „Edukacja obywatelska” prowadzonych w ukraińskich szkołach, liceach, koledżach i technikach poprzez stworzenie narzędzi dostępnych w internecie, w taki sposób, by były one atrakcyjne i ciekawe dla młodych ludzi. W tym celu 1 kwietnia 2020 r. uruchomiono „Online Symulator „Dom dobrodzieja” (Online Simulator «House of Integrity») - interaktywną grę online adresowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w wieku od 14 do 20 lat ze wszystkich regionów Ukrainy. Od momentu wdrożenia projektu:
  • symulator online został przetestowany w placówkach edukacyjnych w dwóch gminach w obwodzie Żytomierskim;
  • w projekcie wzięło udział ponad 1250 młodych osób z obwodu żytomierskiego, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji obywatelskiej przy wykorzystaniu gry;
  • 78% graczy ukończyło grę z wynikiem pozytywnym.


Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję