Konkurs dobrych praktyk organizowany w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020.

Konkurs ma na celu promocję najlepszych rozwiązań wdrożonych w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego, które mogą stać się inspiracją dla innych. Tegoroczna edycja Konkursu skierowana jest do tych, którzy mogą pochwalić się dobrymi praktykami w zakresie rozwiązań, wdrożonych, aby sprostać wyzwaniom w czasie pandemii COVID-19.

Zgłoszenia przyjmujemy w 5 kategoriach konkursowych:

  • SAMORZĄD: rozwiązania, których celem było ułatwienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych;

  • KULTURA i TURYSTYKA: rozwiązania, których celem było kontynuowanie dotychczasowej działalności i dostarczanie odbiorcom usług i produktów z uwzględnieniem potrzeb i uwarunkowań wynikających ze stanu pandemii. Kategoria obejmuje również rozwiązania dotyczące wsparcia sektora turystyki i kultury przez inne podmioty;

  • EDUKACJA: rozwiązania w zakresie edukacji formalnej i nieformalnej świadczonej po zamknięciu placówek;

  • POMOC SPOŁECZNA: rozwiązania w zakresie pomocy społecznej i wsparcia służby zdrowia podczas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19;

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: rozwiązania wdrożone zarówno przez przedsiębiorców, jak też dla przedsiębiorców, których branża została dotknięta przez kryzys wywołany pandemią i wymagała natychmiastowych działań pozwalających na utrzymanie się, jak również rozwiązania skierowane na zmianę profili strategicznych firm, które w obliczu pandemii zostały zmuszone do budowania modeli przyszłości.

Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 21 września 2020 r.

Wypełniony Formularz konkursowy należy przesłać na adres e-mail: konkurs.kongres@lublin.eu

Wysłanie Formularza konkursowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Ogłoszenie zwycięskich praktyk nastąpi w dniu 9 października 2020 r. podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej.

Nagrodą w Konkursie jest otrzymanie tytułu Dobra Praktyka Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 oraz materiał filmowy promujący zwycięską praktykę w każdej z kategorii konkursowych.

Filmy promujące zwycięskie praktyki będą udostępniane na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Kongresu i Miasta Lublin.

Wszystkie projekty, niezależnie od wyników, mogą zostać zaprezentowane na stronie internetowej Kongresu Współpracy Transgranicznej i Urzędu Miasta Lublin.


Kontakt

Uliana Bila
Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej Urząd Miasta Lublin
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
tel.: +48 81 466 66 32
e-mail: uliana.bila@lublin.eu

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję