Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Konkurs Dobrych Praktyk organizowany cyklicznie w ramach Kongresu ma na celu zaprezentowanie najlepszych rozwiązań i inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej lub współpracy transgranicznej w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego.

Konkurs Dobrych Praktyk – edycja 2021 wyłoni innowacyjne projekty współpracy międzysektorowej zrealizowane na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej mające znaczenie dla rozwoju miasta i regionu (w tym rozwoju współpracy międzynarodowej). Więcej szczegółów już wkrótce.

KONKURS DOBRYCH PRAKTYK 2020

Tematem Konkursu były przykłady najlepszych praktyk radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19 w 5 kategoriach: samorząd, kultura i turystyka, edukacja, pomoc społeczna, przedsiębiorczość.

Zgłoszono 49 praktyk z 10 krajów (Autonomia Palestyńska, Gruzja, Hiszpania, Francja, Litwa, Łotwa, Polska, Turcja, Ukraina). W każdej kategorii Komisja Konkursowa wybrała 3 laureatów. Podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej, który odbywał się w dniach 6-9 października, uczestnicy głosowali on-line na jedną praktykę w każdej kategorii. W trakcie oficjalnego zamknięcia Kongresu ogłoszono zwycięzców Konkursu.

Zwycięzcy Konkursu Dobrych praktyk 2020:

 1. Gmina Miasta Gdynia, Polska: Przeorganizowanie pracy Gdyńskiego Centrum Kontaktu (GCK) w sposób, który pozwolił na utrzymanie kontaktu z mieszkańcami w każdych okolicznościach, nawet w konieczności przejścia pracowników w tryb pracy zdalnej.
  W ramach działalności GCK uruchomiono w okresie pandemii:
  - nową stronę internetową – gdzie zbierano i aktualizowano na bieżąco wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania urzędu i Miasta w całości;
  - Konto Mieszkańca – autorskie rozwiązanie – umożliwiające dokonywanie rezerwacji wizyt w UM online, pozyskanie pomocy psychologicznej w ramach panelu Gdynia Wspiera, zarządzanie obecnościami dzieci w uruchomionych w maju przedszkolach, zgłaszanie problemów poprzez Asystenta Mieszkańca;
  - rozszerzono katalog cyfrowy usług miejskich.

 2. Gmina Muratpasa, Antalya, Turcja: Rejon Muratpasa (Turcja) nazywany jest sercem Antalyi. Jest to region o największej gęstości zaludnienia. Kiedy wybuchła pandemia, Gmina Muratpasa stała się pionierem w ochronie zdrowia publicznego. Widząc rosnące zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, gmina postanowiła skoncentrować swoje wysiłki na dystrybucji masek ochronnych i produkcji masek 3D. Gmina zareagowała w bardzo krótkim czasie i na możliwie najwcześniejszym etapie wybuchu pandemii. Szybko uformowano grupę 250 osób, stanowiąca zespół dystrybuujący maski, która w zaledwie 11 dni dostarczyła maski ochronne do 209 tys. gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców 510 tys. Maski zawieszano na klamce w paczkach po trzy sztuki, a następnie dzwoniono do domu, aby poinformować mieszkańców, że maski zostały pozostawione. Za przykładem Muratpasy, z bezpłatną dystrybucją masek poszły później inne miasta w Turcji.

 3. Gmina Ramallah, Autonomia Palestyńska: Pandemia COVID-19 postawiła przed lokalnym samorządem bezprecedensowe wyzwania. Szacuje się że, w wyniku pandemii wskaźnik PKB Palestyny spadł o 14%, a budżet samej gminy Ramallah zmniejszył się aż o 50%. Zmusiło to władze do alokacji środków głównie na usługi krytyczne dla funkcjonowania miasta, jednocześnie starając się wspierać działania, które w sposób innowacyjny przeciwdziałały skutkom pandemii i odpowiadały na związane z tym aktualne potrzeby obywateli. Aby miasto Ramallah mogło się rozwijać w obliczu tych wyzwań, wdrożono system miejskiego zarządzania kryzysowego, dzieląc miasto na 19 stref przy pomocy systemu danych przestrzennych GIS. W ten sposób miasto przydzieliło zasoby zgodnie z analizowanymi danymi, w celu zapewnienia równego dostępu do świadczonych usług publicznych dla wszystkich mieszkańców. Wraz z podziałem miasta na 19 stref określono dla tych stref „wskaźniki alarmowe” umożliwiające monitorowanie każdej strefy na bieżąco. Do każdej strefy przypisano zespół, tak aby odpowiadać na napływające zgłoszenia, monitorować wszelkie zmiany w zachowaniu i dostawy miejskich usług do każdej strefy. Kiedy miasta zostały zamknięte gmina Ramallah nie tylko zapewniła kluczowe usługi publiczne, ale także stała się pierwszą linią reagowania na potrzeby społeczne obywateli. Miasto zorganizowało działania kulturalne i społeczne na platformach internetowych i poprzez aplikacje, aby obywatele byli zaangażowani w proces i informowani, co miało wpływ na zachowanie dobrego samopoczucia i równowagi psychicznej w trudnym czasie.
 1. Urząd Miasta Kamieniec-Podolski, Ukraina: Sezon turystyczny 2020 online „Kamenets Digital” to koncepcja mająca na celu popularyzację miasta jako potężnej destynacji turystycznej poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów i kont internetowych. W ramach koncepcji od kwietnia 2020 roku realizowano następujące działania:
  - projekt „Mandruy Ukrainoju” (Podróżuj po Ukrainie), którego celem była wymiana informacji turystycznej z innymi miastami Ukrainy na specjalistycznych platformach;
  - prowadzenie internetowego forum podróżniczego „Cyfryzacja sektora turystycznego jako narzędzie rozwoju w kryzysie”;
  - uruchomienie portalu informacyjnego www.kamianets.travel;
  - projekt wideo "polecamy przewodnika" (11 unikalnych prezentacji od wykwalifikowanych przewodników);
  - maraton wirtualnych wycieczek po muzeach, historycznych miejscach i zabytkach architektonicznych miasta;
  - przeprowadzono warsztaty online, podczas których lokalni rzemieślnicy wraz z widzami robili własnoręcznie pamiątki;
  Dzięki powyższym działaniom dziesiątki tysięcy potencjalnych turystów otrzymało informacje o mieście, a pracownicy miejskiego sektora turystycznego mieli okazję maksymalnie zaangażować się w pracę i zwykły dla siebie obszar działania.

 2. Gdańska Organizacja Turystyczna, Polska: Gdańska Organizacja Turystyczna zapoczątkowała ogólnokrajową akcję pod hasłem #CityWillWait. Celem danej akcji było podtrzymanie zainteresowania podróżami wśród turystów w czasie kwarantanny, wsparcie lokalnej branży turystycznej Polskich miast (poprzez promowanie oferty lokalnych muzeów, placówek kulturalnych, parków rozrywki itp., jak również zachęcanie do zwiedzania online, czy organizację wirtualnych wycieczek) i wzajemne promowanie oferty turystycznej 12 miast, które włączyły się do akcji. Akcja #CityWillWait uzyskała szeroki zasięg zarówno w Polsce, jak i na świecie, była promowana przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej.
 3. La Escocesa - Otwarta Fabryka twórczości analogowej, Barcelona, Hiszpania: CO- Project @ La Escocesa
  Środowiska twórcze są jedna z grup społecznych najbardziej narażonych na ekonomiczne skutki kryzysu Covid-19. Rozpoczęty w ramach niezwykłego programu grantowego finansowanego przez La Escocesa społeczny projekt badawczy ma na celu stworzenie narzędzi i rozwiązań służących przeciwdziałania skutkom zamknięcia i wzmocnieniu zarówno lokalnych artystów, jak i ogólnie sektora społeczno-kulturalnego.
  Odpowiadając na pilna potrzebę wspólnego przeciwdziałania sytuacji wywołanej przez pandemię pandemii, CO-Project zorganizował 6 grup badawczych utworzonych przez społeczność artystów centrum sztuki La Escocesa, którzy borykają się z trudnościami ekonomicznymi. Grupy te opracowują strategie i programy mające przeciwdziałać skutkom tego kryzysu, poprzez takie działania jak:
  - stworzenie biura udzielającego porad, gromadzącego informacje o dotacjach, pożyczkach, itp., posiada internetową bazę danych oraz fizyczną przestrzeń – azyl dla artystów;
  - tworzenie, we współpracy z pracownikami służby zdrowia, procedur umożliwiających przywrócenie fizycznej obecności w przestrzeni dla kultury, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa a jednocześnie z uwzględnieniem różnorodności i potrzeb odbiorców;
  - organizacja programu kulturalnego w przestrzeni publicznej, dzięki czemu artyści mogą występować i otrzymywać wynagrodzenie. Wydarzenia są bezpłatne dzięki czemu zwiększa się dostępność dla mieszkańców którzy mogą ponownie bezpośrednio obcować z kulturą;
  - upowszechnianie wiedzy o działaniach projektu za pośrednictwem strony internetowej i sieci społecznościowych;
  public relations umożliwiające współpracę z innymi instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, tworzy sojusze i nowe kontakty w celu promowania działań mających na celu wzajemne wsparcie;
  - pozyskiwanie funduszy dla zapewnienia ciągłości i trwałości Co - Projektu.

 1. Dmytrii Lavrinenko, Młodzieżowa Aglomeracja Kijowa, Ukraina: Młodzieżowa Aglomeracja Kijowa postanowiła wykorzystać okres w którym zamknięto szkoły i uniwersytety, by zachęcić uczniów i studentów do poszerzania wiedzy na temat edukacji obywatelskiej. Celem projektu było uzupełnienie obowiązkowych zajęć z przedmiotu „Edukacja obywatelska” prowadzonych w ukraińskich szkołach, liceach, koledżach i technikach poprzez stworzenie narzędzi dostępnych w internecie, w taki sposób, by były one atrakcyjne i ciekawe dla młodych ludzi. W tym celu 1 kwietnia 2020 r. uruchomiono „Online Symulator „Dom dobrodzieja” (Online Simulator «House of Integrity») - interaktywną grę online adresowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w wieku od 14 do 20 lat ze wszystkich regionów Ukrainy. Od momentu wdrożenia projektu:
  - symulator online został przetestowany w placówkach edukacyjnych w dwóch gminach w obwodzie Żytomierskim;
  - w projekcie wzięło udział ponad 1250 młodych osób z obwodu żytomierskiego, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji obywatelskiej przy wykorzystaniu gry;
  - 78% graczy ukończyło grę z wynikiem pozytywnym.

 2. Stefan Dmitruk, Białystok, Polska: Autorska strona www.lekcjahistoriionline.wordpress.com powstała 23 marca 2020 roku stanowi główne narzędzie do prowadzenia lekcji zdalnych online z historii w szkole podstawowej (klasy 5 - 8). Jej bezpłatny i ogólnodostępny charakter wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży zarówno w mieście jak i na wsi. Ze strony i lekcji historii zamieszczonej na www.lekcjahistoriionline.wordpress.com w klasach 5 - 8 skorzystało ponad 12.000 Uczniów i Nauczycieli z Polski i prawie 500 Uczniów i Nauczycieli z Holandii, Irlandii, Niemiec, Białorusi i Stanów Zjednoczonych. W lekcjach zamieszczonych na stronie uczestniczyli dzieci zakażonych górników Kopalni Pniówek - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach - województwo śląskie. Dana praktyka może posłużyć przykładem do wykorzystania narzędzi cyfrowych w szeroko rozumianej edukacji, w działaniach edukacyjnych związanych z marketingiem i analityką internetową a nawet promocji placówki oświatowej i budowaniem własnej marki na rynku.

 3. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI), Lublin, Polska: Uczelnia w odpowiedzi na konieczność wprowadzenia zdalnej formy nauczania z powodu epidemii zapełniła wykładowcom pomoc i wsparcie przy tworzeniu materiałów dydaktycznych niezbędnych do procesu kształcenia na odległość. Pozwoliło to na sprawne prowadzenie zdalnego nauczania dla 6,5 tys. studentów WSEI. Aktualnie uczelnia także dostosowuje programy studiów do bieżącej sytuacji związanej z Covid-19. Dodatkowo WSEI zaoferowała bezpłatną pomoc psychologiczną osobom doświadczającym trudności w związku ze stanem epidemii, która okazała się niezwykle cennym wsparciem.
 1. Centrum Aktywności Seniora, Gdynia, Polska: Gdyńskie Centrum Aktywności Seniora od marca 2020 r. pracując zdalnie otoczyło wsparciem jedną z najbardziej narażonych grup społecznych – seniorów. Działania Centrum były realizowane na kilku płaszczyznach:
  - animatorzy wykonywali telefony do seniorów, będących w bazie danych Centrum, pytając o zdrowie i aktualne potrzeby. Informowali także o dostępnej pomocy miasta przy zrobieniu zakupów produktów żywieniowych, lekarstw lub załatwieniu innych spraw;
  - Centrum przygotowało paczki świąteczne rozwożone “pod drzwi”;
  - włączyło się do akcji “Pomocna dłoń Riviery” dostarczając artykuły spożywcze i higieniczne;
  - Centrum prowadziło także wykłady online dla seniorów (Wirtualny CAS).
  Nieprzerwany kontakt z Centrum zapewniał seniorom poczucie bezpieczeństwa, pomagał w rozwiązywaniu codziennych problemów i trudności. Pracownicy wspierali psychicznie seniorów pozostających w izolacji, codziennie docierając telefonicznie do ok. 200 osób. Od marca do lipca łącznie skontaktowano się 22 384 razy – telefonicznie i za pośrednictwem internetu.

 2. Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Winnica, Ukraina: Organizacja pozarządowa „Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego” w ramach akcji „Ratując lekarza - ratujesz życie!” w marcu 2020 roku zainicjowała działania społeczne wspomagające pracę lekarzy. Jedną z kluczowych inicjatyw było stworzenie klastra drukarek 3D, który realizował produkcję komponentów do urządzeń wentylacji mechanicznej. W ramach projektu opracowano także model urządzenia do nawilżania tlenu z butelką PET. Organizacja przekazała 90 takich urządzeń do Miejskich Szpitali Klinicznych w Winnicy. Ponadto Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego i firma „System Solution” dostarczały szpitalom przyłbice i maski ochronne, a także ekrany ochronne. Szpitale w obwodzie winnickim otrzymały w ramach akcji sprzęt o łącznej wartości około 180 000 UAH. Maski ochronne były przekazywane także mieszkańcom obwodu winnickiego, których nie było stać na ich zakup. Inicjatywa „Ratując lekarza - ratujesz życie!” była możliwa dzięki dobrej współpracy „Podolskiej Agencja Rozwoju Regionalnego” z biznesem i organizacjami społecznymi, która realizowana jest od wielu lat.
 3. Stowarzyszenie „Paliec mājās” (#Stayathome), Riga, Łotwa: #Paliec mājās (#Stayathome) to ogólnokrajowa akcja zrzeszająca około 800 wolontariuszy oferujących pomoc w dostawie żywności i innych artykułów, wyprowadzeniu psów i wsparciu emocjonalnym osób z grupy ryzyka lub przebywających w izolacji. To ogólnoinstytucjonalna grupa robocza, która zgromadziła organizacje pozarządowe, opiekunów, dostawców usług społecznych i przedstawicieli samorządów lokalnych. W okresie lockdownu (13 marca - 9 czerwca) wolontariusze #Stayathome pomogli ponad 1000 osobom i odpowiedzieli na blisko 10 000 tys. wniosków. #Stayathome spotkał się z ogromnym poparciem społeczeństwa, mediów, sektora prywatnego i publicznego oraz organizacji pozarządowych. Dzięki tak ogromnemu wsparciu akcja #stayathome przyczyniła się do powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji Covid-19 na Łotwie.
 1. NGO “Edukacyjno-analityczne centrum rozwoju społeczności”, Tarnopol, Ukraina: "Open market" jest to bezpłatna platforma sprzedaży artykułów spożywczych bezpośrednio od producentów żywności. Stanowi ona próbę przeciwdziałania sytuacji w jakiej znaleźli się się drobni rolnicy podczas epidemii Covid-19, dla których sprzedaż własnych produktów rolniczych stanowi często jedyne źródło utrzymania. Setki małych i rodzinnych gospodarstw z powodu kwarantanny, zamknięcia rynku i braku możliwości sprzedaży było zmuszonych do wyrzucania ton swoich produktów. Uruchomiona w kwietniu 2020 roku platforma stała się niezwykle wygodną alternatywą sprzedaży offline i przyciągnęła ponad 420 rolników, którzy mogą sprzedawać poprzez nią swoje produkty bezpośrednio, a mieszkańcy miast uzyskali dostęp do tych produktów bez wychodzenia z domu.

 2. Urząd Miasta Angers, Francja: Inicjatywa Adoptuj Bazarkowy Warzywniak miała na celu łagodzenie skutków tymczasowego zamknięcia, w wyniku pandemii Covid, 15 targowisk gromadzących setki sprzedawców żywności z całego Angers, przeciwdziałanie niszczeniu się żywności oraz umożliwienie małym producentom jak i osobom prowadzącym obwoźny handel żywnością kontynuowanie działalności. Inicjatywa polegała na kontaktowaniu osób które handlowały żywnością na targowiskach z lokalnymi biznesami, które w wyniku lockdownu musiały pozostawać zamknięte takimi jak restauracje, zakłady fryzjerskie, kina, które chciały udostępnić bezpłatnie swoje lokale na kilka godzin tygodniowo sprzedawcom żywności. Dzięki temu handlowcy mogli w tym czasie prowadzić normalnie swoją działalność i zmniejszyć straty sezonowych warzyw i owoców, jak i innych produktów żywnościowych, a także ograniczyć straty finansowe. W wyniku ogromnego zainteresowania inicjatywę wkrótce rozszerzono o innych małych producentów i sprzedawców żywności: mleka, mięsa, jajek, ryb i owoców morza, suszonych owoców a także pszczelarzy i kwiaciarzy.

 3. Urząd Miasta Gdańsk, Wydział Polityki Gospodarczej, Polska: Program “Ogarnij Kryzys” uruchomiony został 1 kwietnia i skierowany do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid-19. W ramach programu na podstawie zebranych potrzeb od trójmiejskich firm organizowane są indywidualne sesje z doświadczonymi mentorami, stworzony został serwis z informacjami o działaniach, ulgach, udogodnieniach wspierających przedsiębiorców na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Wysyłany jest newsletter zawierający najpotrzebniejsze informacje dla osób prowadzących firmy, powstał cykl artykułów eksperckich promujący potencjał gdańskich startupów. Dzięki programowi “Ogarnij Kryzys” gdańscy przedsiębiorcy mogli dostosować swoje działania do nowej rzeczywistości, a tym samym zminimalizować ryzyko zawieszenia lub zamknięcia działalności
Skip to content