W wyniku głosowania online uczestników Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 zwycięzcą tegorocznej edycji Konkursu dobrych praktyk
w kategorii KULTURA I TURYSTYKA jest Urząd Miasta Kamieniec-Podolski, Ukraina. Gratulujemy!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za udział w Konkursie i nadesłanie zgłoszeń.
Każda praktyka jest na swój sposób wyjątkowa i może być inspiracją dla innych.


Laureaci konkursu:

1) Gdańska Organizacja Turystyczna, Polska:
Gdańska Organizacja Turystyczna zapoczątkowała ogólnokrajową akcję pod hasłem #CityWillWait. Celem danej akcji było podtrzymanie zainteresowania podróżami wśród turystów w czasie kwarantanny, wsparcie lokalnej branży turystycznej Polskich miast (poprzez promowanie oferty lokalnych muzeów, placówek kulturalnych, parków rozrywki itp., jak również zachęcanie do zwiedzania online, czy organizację wirtualnych wycieczek) i wzajemne promowanie oferty turystycznej 12 miast, które włączyły się do akcji. Akcja #CityWillWait uzyskała szeroki zasięg zarówno w Polsce, jak i na świecie, była promowana przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej.


2) Urząd Miasta Kamieniec-Podolski, Ukraina: Sezon turystyczny 2020 online „Kamenets Digital” to koncepcja mająca na celu popularyzację miasta jako potężnej destynacji turystycznej poprzez maksymalne wykorzystanie zasobów i kont internetowych. W ramach koncepcji od kwietnia 2020 roku realizowano następujące działania:
 • projekt „Mandruy Ukrainoju” (Podróżuj po Ukrainie), którego celem była wymiana informacji turystycznej z innymi miastami Ukrainy na specjalistycznych platformach;
 • prowadzenie internetowego forum podróżniczego „Cyfryzacja sektora turystycznego jako narzędzie rozwoju w kryzysie”;
 • uruchomienie portalu informacyjnego www.kamianets.travel;
 • projekt wideo "polecamy przewodnika" (11 unikalnych prezentacji od wykwalifikowanych przewodników);
 • maraton wirtualnych wycieczek po muzeach, historycznych miejscach i zabytkach architektonicznych miasta;
 • przeprowadzono warsztaty online, podczas których lokalni rzemieślnicy wraz z widzami robili własnoręcznie pamiątki;
Dzięki powyższym działaniom dziesiątki tysięcy potencjalnych turystów otrzymało informacje o mieście, a pracownicy miejskiego sektora turystycznego mieli okazję maksymalnie zaangażować się w pracę i zwykły dla siebie obszar działania (http://kamianets.travel/).


3) La Escocesa - Otwarta Fabryka twórczości analogowej, Barcelona, Hiszpania: CO- Project @ La Escocesa
Środowiska twórcze są jedna z grup społecznych najbardziej narażonych na ekonomiczne skutki kryzysu Covid-19. Rozpoczęty w ramach niezwykłego programu grantowego finansowanego przez La Escocesa społeczny projekt badawczy ma na celu stworzenie narzędzi i rozwiązań służących przeciwdziałania skutkom zamknięcia i wzmocnieniu zarówno lokalnych artystów, jak i ogólnie sektora społeczno-kulturalnego.
Odpowiadając na pilna potrzebę wspólnego przeciwdziałania sytuacji wywołanej przez pandemię pandemii, CO-Project zorganizował 6 grup badawczych utworzonych przez społeczność artystów centrum sztuki La Escocesa, którzy borykają się z trudnościami ekonomicznymi. Grupy te opracowują strategie i programy mające przeciwdziałać skutkom tego kryzysu, poprzez takie działania jak:
 • stworzenie biura udzielającego porad, gromadzącego informacje o dotacjach, pożyczkach, itp., posiada internetową bazę danych oraz fizyczną przestrzeń – azyl dla artystów;
 • tworzenie, we współpracy z pracownikami służby zdrowia, procedur umożliwiających przywrócenie fizycznej obecności w przestrzeni dla kultury, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa a jednocześnie z uwzględnieniem różnorodności i potrzeb odbiorców;
 • organizacja programu kulturalnego w przestrzeni publicznej, dzięki czemu artyści mogą występować i otrzymywać wynagrodzenie. Wydarzenia są bezpłatne dzięki czemu zwiększa się dostępność dla mieszkańców którzy mogą ponownie bezpośrednio obcować z kulturą;
 • upowszechnianie wiedzy o działaniach projektu za pośrednictwem strony internetowej i sieci społecznościowych (https://laescocesa.org/es/CO);
 • public relations umożliwiające współpracę z innymi instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, tworzy sojusze i nowe kontakty w celu promowania działań mających na celu wzajemne wsparcie;
 • pozyskiwanie funduszy dla zapewnienia ciągłości i trwałości Co - Projektu.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję