Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenie na Forum Partnerów nie jest równoznacznie z zakwalifikowaniem się.
Na podstawie zgłoszeń Organizator zaprosi do udziału w Forum po max.  1 przedstawicielu zgłoszonej instytucji/organizacji znajdującej się na obszarze Programu Polska-Ukraina 2021-2027, łącznie 50 osób z Polski i 50 osób z Ukrainy.

Zakwalifikowani uczestnicy Forum będą mieli możliwości skorzystania z bezpłatnych noclegów, a uczestnicy z Ukrainy dodatkowo z transportu – zgodnie z opcjami zaznaczonymi w formularzu rejestracyjnym.

Termin rejestracji na Forum Partnerów mija 12 września.
Zakwalifikowani i niezakwalifikowani (lista rezerwowa) zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 15 września.

Rezygnacja po 20 września z udziału w Forum (lub niepowiadomienie o rezygnacji) będzie się wiązała z obciążeniem osoby zakwalifikowanej kosztami niewykorzystanych noclegów.

Organizatorzy nie pośredniczą w przeprowadzeniu formalności związanych z przekroczeniem granicy.

Skip to content