Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Projekty

W ramach tegorocznej edycji Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2022 odbęda się działania w ramach trzech projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Dzięki inicjatywie “Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”, stworzymy młodym ludziom z Polski, Norwegii, Ukrainy oraz Białorusinom przestrzeń do dyskusji podczas paneli i warsztatów a także wizyt studyjnych w ramach Kongresu. Porozmawiamy o kształtowaniu polityk młodzieżowych z udziałem samej młodzieży, o doświadczeniu migracji i roli młodych w integracji międzykulturowej i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W ramach międzynarodowego projektu pn.: MOVE IT like Lublin – a Chisinau public transport sustainable development initiative” (Działaj jak Lublin – inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie) we współpracy z Miastem Kiszyniów w Mołdawii realizowanego w partnerstwie z Kiszyniowem odbędzie się panel, warsztat i wizyta studyjna dot. innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym.

Kongresowi w tym roku towarzyszyć będzie Akademia Współpracy Transgranicznej – tygodniowe warsztaty dla młodych liderów z Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego, dotyczące min. działań na rzecz integracji międzykulturowej realizowane w ramach projektu “Kongres i Akademia współpracy Transgranicznej – przestrzeń współpracy partnerów V4 i PW”. Projekt jest wspólną inicjatywą Miasta Lublin oraz sześciu partnerów – podmiotów administracji samorządowej z Ołomuńca, Debreczyna, Kiszyniowa, Lwowa, Koszyc i Tbilisi, Ołomuńca, Debreczyna, Kiszyniowa, Lwowa, Koszyc i Tbilisi, mającą na celu zintensyfikowanie współpracy podmiotów z regionów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej.

Skip to content